zondag, december 28, 2014

Karen Dover - 26 & 27 Dec.2014 - Waarheid aan de Kern Verankeren & Het Ontbinden van Oude 3D Aarde "Tradities"


 Karen Dover
WAARHEID aan de KERN van het Menselijke Voertuig Verankeren
26 December 2014
Terwijl de energieën nu beginnen de illusie te ontbinden welke het menselijke ras in sluiers gewikkeld heeft, is de noodzaak om WAARHEID diep binnenin de kern van onze menselijke voertuigen te verankeren NU. Dit is de rechtstreekse verbinding met de BRON en GOD. Het is belangrijk te her/erkennen dat de menselijke taal vervormd werd en dat de feitelijke frequentie van de menselijke taal opzettelijk veranderd werd. Velen uiten woorden die een andere frequentie hebben dan dat de woorden IMPLICEREN. Aldus is het met het woord GOD waar velen triggeren en ogenblikkelijk aannemen dat GOD dezelfde frequentie is welke onderwezen werd binnenin de uiteenlopende religies die dwars over de planeet heen beschikbaar zijn. De oorlog van woorden rondom "God" en wie "God" is, is beter dan de andere die gedurende een eeuwigheid gewoed hebben en dit is OPZETTELIJK want in de ARGUMENTERING werd de feitelijke verbinding met en ervaring van de frequentie van God gemanipuleerd.
GOD is een ERVARING, deze frequentie creëerde het volledige Universum en aangezien de hoogste frequentie die er bestaat LIEFDE in WAARHEID is, staat dit gelijk aan GOD=LIEFDE in WAARHEID. Wat velen zal tegenhouden van het accepteren of zelfs het proberen van deze verbinding zijn de vervormde leringen die ernaar streven om angst te onderwijzen in relatie met de genoemde frequentie. Je kunt GOD niet vrezen en de frequentie accepteren van de LIEFDE welke IS aangezien zij ÉÉN zijn. Het menselijke ras werd geleerd om dat wat wij zijn te vrezen, WIJ ZIJN LIEFDE IN WAARHEID. Terwijl de argumentering doorwoedt, terwijl uiteenlopende illusies voor ons geplaatst worden om door te gaan met onze referentiepunten voor een creatie welke geen WAARHEID is, zullen dan velen dwars over de planeet heen verloren rondlopen.
WOORDEN zijn belangrijk aangezien zij een trilling zijn. Ik heb persoonlijk lang een probleem gehad met de frase "spiritual warrior" (spirituele strijder) en dit is verschuldigd aan het woord WAR (oorlog) dat daarin zit. Het concept van de spirituele strijder is één ding, de feitelijke frase heeft een frequentie die ANDERS is dan dat het concept impliceert. Dit loopt door de gehele menselijke taal heen en velen gebruiken, en gebruiken herhaaldelijk, frases/zinsneden die anders zijn dan dat zij schijnen te zijn. Dit is waarom het onontbeerlijk is de frequentie van de energieën die wij omhelzen te VOELEN. Het is niet langer voldoende meer om een frase/zinsnede op een pagina te lezen en niet de frequentie te VOELEN, de illusie welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is is nu aan het ontbinden, maar dit betekent niet dat de Nieuwe Aarde is wat dan tevoorschijn komt, want de Nieuwe Aarde is al begonnen gedefinieerd te worden. Het kan niet gedefinieerd worden omdat de Nieuwe Aarde eenvoudig dat is wat het altijd geweest is en wat het menselijke ras belemmerd werd om toegang tot te verkrijgen. Het mag "nieuw" zijn voor het menselijke ras maar deze werkelijkheid heeft altijd bestaan.
Dus de illusionisten bereiden zich wederom voor, zij beginnen te manipuleren met gebruikmaking van de menselijke taal, trekkend aan diegenen die nog steeds het menselijke logische verstand gebruiken om de energie te begrijpen welke rondom hen heen bestaat, wat het waarachtige gereedschap is dat in het begin TEGEN het menselijke ras gebruikt werd.
Ik heb geblogd dat de corridor tussen werelden nu gesloten is, velen in het menselijke ras mogen dit opnemen als een aanname dat het werk voltooid is, de geboorte van een Nieuwe Aarde, de opening van het venster dat in het open zicht verborgen was voor het menselijk ras is nochtans deel één van een doorgaande overgang. Want het menselijke ras verhuist nu in/naar de evolutie, maar de evolutie kan niet bereikt worden van het eenvoudigweg opnieuw gebruiken van de gereedschappen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Illusie IS GEWOON, het werd op diens plaats gezet op ALLE niveaus van deze menselijke levenservaring, dat om aan te nemen om op de één of andere manier het woord "ontwaakt" te gebruiken en dan in oordeel te zitten over diegenen die "niet ontwaakt" LIJKEN te zijn is geen EENHEID, het is verdeeldheid dat verenigd LIJKT te zijn. Terwijl wij nog steeds naar onze medemensen kijken als het één OF andere ding, lopen wij dan in de illusie van EENHEID en IS er ILLUSIE op diens plaats.

De GEHELE menselijke geschiedenis werd gefabriceerd om het bestaan van een werkelijkheid te rechtvaardigen die de natuurlijke wetten van het universum braken. Om deze "geschiedenis" te gebruiken als een rechtvaardiging om in de vervorming te lopen, zal er gedurende de komende lineaire maanden op een menselijk bewust wakend geestesniveau de ontsluiering zijn van uiteenlopende "meesters van de illusie" en zij zijn niet wie wij denken dat zij zijn. Om WAARHEID TE VOELEN is om volledig uit te lijnen met de BRON, en te vertrouwen op dit INNERLIJKE kompas is de enige manier om de corridor te navigeren waar velen zichzelf binnenin gewaar zullen worden.
De dood van het EGO is slechts een deel van het proces, want het EGO zal ons aansturen te geloven dat wij alle antwoorden hebben, er is niemand die een menselijke gestalte genomen heeft op deze planeet die alle antwoorden heeft, noch zelfs het grotere plaatje, dit zou er alleen toe dienen om een "volg mij en ik zal jullie leiden" situatie op te zetten, waar de constructie van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid OP GEFUNDEERD is.
Er is alleen ÉÉN GOD, GOD creëerde het Universum en alles binnenin het Universum. Het woord "God" werd gecorrumpeerd om voor het menselijke ras gefragmenteerd te zijn. GOD is een FREQUENTIE en deze frequentie streeft er nu naar om allen die gereed zijn te verankeren aan de BRON, wij kunnen niet verloren raken in een wereld van illusie terwijl wij verankerd zijn vanuit de BRON want het HART WEET en ZIET WAARHEID en WAARHEID IS GEWOON. Geen enkele illusie kan het HART voor de gek houden, want de illusie mag toeschijnen één ding te zijn maar het zal AANVOELEN ZOALS HET IS.
Dit is wat velen op dit moment ervaren op deze planeet want om te begrijpen wat de frequentie van LIEFDE in WAARHEID is, is het noodzakelijk om dat te ervaren wat het niet is. Dit wordt gedaan via de hartruimte en ALLEEN de hartruimte. Want LIEFDE heeft geen woorden nodig, het is een ervaring dat voorbij gaat aan dat wat wij onszelf toegestaan hebben te ervaren in dit onze menselijke gestalte.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd ons te VERANKEREN aan de BRON en om ons anker in GOD te plaatsen. Vanuit deze plaats kunnen wij vrijelijk de planeet Aarde navigeren, WAARHEID vindend door de LIEFDE welke IS te VOELEN en deze frequentie toe te staan rondom ons heen, binnenin ons en door ons heen te stromen. Het begeleidende LICHT dat nu schijnt is God in WAARHEID, als je nu de energetische ruimte bereikt hebt van "er is meer, waar is het" kijk dan binnenin naar het hart, open het hart en vraag om de verbinding met de BRON om in WAARHEID aan jou getoond te worden. Het wordt niet buiten ZELF gevonden, het wordt alleen door de verbinding met de BRON gevonden. Om dit toe te staan vrijelijk te stromen is het geschenk van vrijheid waar velen naar zoeken en niet kunnen zien met hun menselijke ogen, want dit geschenk is energetisch en is een ervaring.
Er zijn geen gereedschappen nodig om WAARHEID te realiseren anders dan een open hart en een intentie om WAARHEID getoond te worden. Want het is iets dat WIJ al KENNEN, wij werden slechts gemanipuleerd in/naar het vergeten waar het te vinden. "THUIS is waar het HART IS en onze harten zijn onze verbinding met de BRON en GOD".
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Het Ontbinden van Oude 3D Aarde "Tradities" in WAARHEID

27 December 2014
Als een ras werd het menselijke ras ONDERWEZEN, sommigen mogen het "getraind" noemen, om op bepaalde gebeurtenissen en situaties op bepaalde manieren te reageren. Dus hier zijn we op een zeer "traditioneel" punt in het oude lineaire tijdskader. Het is "traditioneel" in deze "tijd' van het jaar dat wij aangemoedigd worden om terug te blikken op het "afgelopen jaar" en te overzien wat wij geleefd hebben. Dit is een zeer diepe lering van de oude 3d Aarde gecreëerde constructie en het werkt om te proberen om de kwetsuren opnieuw te triggeren dat het ons leert om op ieder niveau open te houden. Dit is voor velen een uitdagende/beproevende tijd van het jaar, de illusie welke geportretteerd wordt van de gelukkige familie en de glimlachende kinderen, de cadeautjes, de heldere lichten enzovoorts geven de impressie dat allen in het één of andere soort van wonderland zijn en velen worden hierdoor getriggerd, voelen zich erbuiten staan en zeer alleen. Velen geloven dat zij de enige zijn die zich zo voelen en dat zij het verder moeten verbergen voor diegenen rondom hen heen, dus hebben wij velen die opgeschilderde glimlachen en geforceerde vreugde hebben die ernaar streven een masker voor de wereld te verstrekken.
Dit is de illusie van afscheiding, want velen van ons hebben de krachtige veranderingen gedurende de laatste lineaire dagen gevoeld, de aanloop naar het evenement genaamd Kerstmis was op de één of andere manier anders. Ik heb vele e-mails ontvangen van diegenen die het evenement konden zien maar het gevoel hadden dat zij het nu louter "bekeken", en er niet langer meer energetisch mee wisselwerken en op vele niveaus leek het feitelijke evenement stuurloos te zijn. Het heen en weer haasten, de behoefte om de 'traditie" op diens plaats te houden dient er allemaal toe om te proberen de energieën statisch te houden die door hun ware aard ernaar streven om te stromen en uit te breiden.
Dus nu naderen we een volgende "traditie", het uitluiden van het "oude" jaar en het verwelkomen van het "nieuwe" waar ons wederom geleerd wordt te geloven dat er een schone pagina is en we opnieuw kunnen beginnen, dit is illusie want het is de schone lei welke in ieder moment van ieder moment beschikbaar is, maar wij moeten het omhelzen en het TOESTAAN. Velen zitten in deze tijd van het jaar en rakelen het hebben van spijt op en gaan steeds opnieuw door dat heen wat zij hadden "moeten" doen. Achteraf is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en wordt herhaaldelijk gebruikt om verder in te dammen en te onderdrukken. Op ieder gegeven moment reageren wij op de situaties zoals het rondom ons heen TEVOORSCHIJN KOMT en wij handelen dienovereenkomstig. De reactie GELEERD hebbende wordt het dan tegen ons gebruikt, want velen springen uit hun harten vandaan en gaan terug naar het menselijke logische verstand. Hoevelen van ons die geconfronteerd worden met het hart boven het brein zullen voor het hart kiezen?
Het wandelen dit afgelopen lineaire jaar mag erop toegezien hebben dat velen van jullie energieën op manieren ervaren hebben die zo uit de comfortzone van diegenen rondom jullie heen is dat jullie ernaar streven om deze ervaringen te verdoezelen in een poging om "op te gaan in". Maar dit opgaan in wordt niet ondersteund want het is geen WAARHEID, er is niets waarin nog langer in op te gaan. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is nu bezig volledig te ontbinden, de show mag nog steeds aan de gang zijn maar het wordt nu gezien voor wat het is. De kans welke de oude 3D Aarde constructie echter heeft voor verdere indamming begint nu pas. De geboorte van een Nieuwe Aarde en een nieuwe werkelijkheid is geen eenmalige "gebeurtenis" verwant aan Kerstmis en velen vallen al in deze lering. Het is een EVOLUTIE van een ras dat onderwezen werd dat het anders is dan dat het in WAARHEID is. Het is de uitbreiding van een werkelijkheid en ervaring die de evolutie toestaan en het is een reis die voor eeuwig doorgaat, want de EVOLUTIE stopt nooit, het gaat door, slechts omdat het menselijke ras tegengehouden werd om toegang te verkrijgen tot de evolutie voorafgaand aan deze tijdlijn doet de feitelijke evolutie niet teniet.
Daar zijn diegenen die ernaar streven om het evolutieproces te controleren en in deze tijd is het ONONTBEERLIJK dat wij de LIEFDE welke IS toestaan door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen en om de wereld via onze harten te bekijken, en om WAARHEID te VOELEN voor de volgende lineaire paar jaren zal meer illusie zien dat ernaar streeft om wortel te schieten. Het begin van een evolutie is een tijd van experimenteren en er is geen "volmaakte" oplossing voor wat voor situatie dan ook, het is een ervaring waar doorheen gegaan wordt. Dit is het hoofdzakelijke verschil tussen de oude 3D Aarde gecreëerde constructie versie van de werkelijkheid en WERKELIJKHEID IN WAARHEID.
Waar wij nu mee wisselwerken is altijd beschikbaar geweest, wij in onze menselijke gestalte werden ONDERWEZEN dat het niet bestaat, dit ontkracht wederom niet dat het bestaat en zoals velen nu gewaar zullen worden in hun eigen persoonlijke reizen gaat de illusie diep. Er is geen noodzaak om te 'volgen' want er is niet één pad van ervaringen, de ervaringen CREËREN het pad en dit moet erkend en geaccepteerd worden. Velen zijn op zoek naar een andere constructie om in te stappen en dit wordt niet ondersteund. Als jij jezelf in een soort van limbo gewaar wordt of in rondjes ronddraait dan zal je met deze cyclus doorgaan totdat je de uitbreiding toestaat, want uitbreiding is doorgaand. Uitbreiding is niet hercreëren wat was en te proberen om het uit te breiden in/naar iets anders. Dit is meer illusie, het is niet mogelijk een nieuw leven te leven in een nieuwe wereld met de "zekerheid/veiligheid" van wat je eerder ervaren hebt, dit is een constructie dat zich voordoet als iets nieuws.
Velen zullen nu in/naar hun plaats verhuizen om ernaar te streven de wereld WAARHEID te laten zien door ervaring. Dit betekent niet dat de manier waarop zij persoonlijk de wereld ervaren DE weg/manier is, het betekent eenvoudig dat het leven van WAARHEID en het toestaan van uitbreiding de manier/de weg is waarop op deze planeet te leven. Dit is het moment dat wonderen geboren worden en velen zullen eenvoudigweg niet dat geloven wat er aan hen getoond wordt, er is geen dienstbaarheid in het proberen ervoor te zorgen dat zij geloven want alles is een frequentie en wanneer wij de relevante frequentie markeringen naderen dan zal aan ons getoond worden. Er is geen wedstrijd want de ervaringen die wij hebben zijn uniek en persoonlijk voor ons individueel ondertussen WAARHEID collectief zien latend. ALLEN ZIJN ÉÉN staat NIET gelijk aan ALLEN zijn hetzelfde, wederom is dit een residu van een oude 3D gecreëerde constructie  dat er naar streefde te onderwijzen dat "hetzelfde" gelijk zijn aan betekent.
GOD is de energie welke er nu naar streeft om jou te vinden, om jou WAARHEID te tonen op nieuwe niveaus en om persoonlijk dat uit te leggen wat je bereisd hebt. Laat niemand tussen jou en deze energie komen want de wisselwerking met GOD is heilig. Het pad naar GOD is via de hartruimte en heeft geen 'tussenpersoon' nodig. Er is niet één manier om GOD te zoeken maar er is slechts ÉÉN GOD in WAARHEID, Alle paden die in WAARHEID gecreëerd werden leiden nu naar GOD want GOD creëerde dit Universum, deze planeet en dit ras om voor onze energie creatie in WAARHEID te ervaren.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om Liefde en mededogen voor ZELF en voor IEDEREEN te hebben. Om naar de wereld te kijken als zijnde een "werk in voortgang" dat voorzien wordt van brandstof door de LIEFDE welke IS en zal verschuiven en veranderen en uitlijnen met de WAARHEID in ieder moment van ieder moment. Alles dat aan ons gevraagd wordt is om in WAARHEID te ZIJN en onze hartruimte toe te staan te openen en de genoemde stroom toe te staan. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie sloot opzettelijk deze hartruimte af wetende dat een terugkeer naar HUIS in WAARHEID het einde zou zijn van de oude 3D Aarde constructie. Vandaar dat je niets mee kunt nemen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in/naar de Nieuwe Aarde.
Het werd voorspeld dat een Nieuwe Aarde geboren zal worden en het is voorspeld omdat het altijd bedoeld was te ZIJN. Wij kunnen niet falen met waarvoor wij hier gekomen zijn om te creëren want het wordt gecreëerd in de LIEFDE welke in WAARHEID IS. Wij staan deze creatie eenvoudig toe om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen en terwijl wij dit doen wordt het geboren in een fysieke representatie van de LIEFDE welke IS dat in WAARHEID ONZE reflectie wordt.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen