vrijdag, december 26, 2014

Karen Dover - 23 & 24 Dec.2014 - De Vrees Omhelzen... & Verandering Omhelzen terwijl het "bekende"in WAARHEID Ontbindt


 Karen Dover
De Vrees Omhelzen dat in WAARHEID Liefde Is
23 December 2014
Velen van ons haasten zich op dit moment van hot naar haar om aan diegenen rondom ons heen te bewijzen hoeveel wij van hen houden zonder een besef van wat wij aan het doen zijn. Een wereld welke geleerd werd om liefde te vrezen zal onophoudelijk zoeken naar de genoemde vrees om het te vinden en het te bestrijden. Deze zin mag weinig zin maken totdat we kijken naar wat aan ons als een ras geleerd werd wat liefde is.
Op bepaalde "tijden" van het jaar wordt deze vrees getriggerd door de werkelijkheid waar wij in geboren werden. In deze tijd van het jaar wordt het steeds maar weer opnieuw hoogst getriggerd door het massale adverteren. Als wij als een ras niet getriggerd zouden worden, zou er geen wisselwerking zijn op de niveaus die er nu gezien worden. Iedereen probeert vooruit te komen ter voorbereiding op de ene dag van het jaar waarop het menselijk ras toegestaan is om vrede te voelen. Een gecreëerde dag welke veel energetische belangrijkheid heeft maar niet voor de gegeven reden. Jezus werd niet geboren en stierf niet in deze tijd van het jaar, aan ons wordt echter herhaaldelijk getoond dat hij dat wel deed.
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën nu meer sluiers ontbinden zal er dan meer aan ons getoond worden op de persoonlijke en individuele niveaus als tot wat ons geleerd werd en hoe het zich uitspeelt. Het menselijke ras leerde dat zij om liefde moeten zoeken en het moeten geven om te ontvangen, dat is een gigantische vervorming. Deze lering stelt een geef en neem polariteit op dat ernaar streeft om te verblinden. ALLEN zijn LIEFDE in WAARHEID, wij hoeven niet te geven om dat te ontvangen wat wij zijn.
Het EGO welke de ZIEL constructie beschermt zal aangaande dit triggeren en proberen te onderwijzen dat er polariteit moet zijn. Er moet geven en nemen zijn en dit is geen WAARHEID. Want ons werd geleerd om het ontvangen, in dit onze menselijke gestalte, af te wijzen. Ons werd geleerd dat het beter is alleen maar te geven. Dit stelt de energetische onbalans in die nodig is om meer vrees te zaaien, want de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om gevoerd te worden. Te begrijpen dat LIEFDE in WAARHEID ons is, is te erkennen dat wij krachtig/machtig zijn, en om diegenen rondom ons heen te helpen hoeven wij slechts onze energie naar buiten de wereld in te stralen. Geen opoffering is er nodig, want opoffering is een gecreëerde constructie welke onderwezen werd om een werkelijkheid te voeden die nu bezig is te ontbinden.
Het Universum is van nature overvloedig dus waarom werd het menselijke ras geleerd dit te negeren? Omdat, als wij ons realiseren hoe overvloedig in LIEFDE in WAARHEID wij werkelijk zijn de leringen in één nacht tijd zouden ontbinden. Machtsspelletjes binnenin families en relaties zouden ophouden te bestaan aangezien er geen vrees of "gebrek' zou zijn.

Wij als een ras werden geleerd hoe dit "gebrek" te manifesteren via de ZIEL constructie dat ernaar streeft om te onderwijzen dat wij hier zijn om lessen te leren. Wij zijn hier om ons te herinneren wie WIJ in WAARHEID ZIJN, wat aan het BRON niveau in WAARHEID LIEFDE is.
We kunnen dat wat wij zijn niet kopen, ruilen of uitwisselen. Dit is wat de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid onderwijst dat het is hoe te leven in diens werkelijkheid. Dit is nu aan het afbreken en dit triggert velen die een toevluchtsoord in de sluiers zoeken. Deze zijn geen WAARHEID en zullen nu volledig weggestript worden.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om te ZIJN en dit is om LIEFDE in WAARHEID te zijn. Te begrijpen dat de frequentie dat er nu naar streeft om ons hieraan te herinneren anders mag schijnen te zijn dan dat het is. De valse goden gebruiken glitter ter afleiding en gebruiken manipulatie als een gereedschap. WAARHEID IS GEWOON en heeft niets nodig anders dan een open hart.
De eindtijden zijn nu en aan ons wordt gevraagd dit te vieren door te herinneren dat LIEFDE in WAARHEID dat zal genezen wat gebroken werd. Want "LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag", maar de vraag moet vanuit het hart komen en niet vanuit het verstand. Want GOD verblijft in de harten van ALLEN, niet in de geesten van een uitgekozen paar.
Om vrede te bereiken moeten wij eenvoudig onze harten openen en begrijpen dat wij op alle momenten een keuze hebben. Wij kunnen geen nieuw leven creëren door gebruik te maken van de gereedschappen die aan ons gegeven werden door de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het enige gereedschap, bij gebrek aan een betere menselijke term, dat wij nodig zijn is een open hart en een verbinding met de BRON. Van hieruit stroomt al het andere en de poorten van de Hemel openen zich nu voor diegenen die zich herinneren om in WAARHEID naar huis te komen.
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Verandering Omhelzen terwijl het "bekende"in WAARHEID Ontbindt
24 December 2014
We zitten nu op de ware rand van een nieuw bestaan. Velen rondom ons heen zijn blind voor dat wat zich nu door ons, rondom ons en binnenin ons aan het ontvouwen is. De aansturing voor "hetzelfde" en de behoefte voor herhalende patronen geven nu ruim baan aan de uitbreiding. Velen van ons zijn niet langer meer aangesloten noch worden wij getriggerd door deze patronen die er eens naar streefden om ons in ene werkelijkheid in te bedden die hoogst vervormd was.
De uitdaging is altijd om die plaats van rust diep binnenin te vinden wanneer onze menselijke ogen fysiek niet de veranderingen kunnen zien waarvan wij weten en VOELEN dat zij plaatsvinden. Aldus is het op dit moment met velen binnenin het menselijke ras die zich voorbereiden op de kolossale verschuiving in de externe wakende werkelijkheid die nu aan het ontvouwen is. Ik ontvang vele e-mails vanuit de gehele wereld van mensen die deze verschuiving voelen en naar de één of andere soort van bevestiging zoeken.
Terwijl wij nu verder in/naar deze uitbreidende energieën verhuizen, zal het gemakkelijker worden om de ruimte van vrede te vinden en gemakkelijker om geloof/vertrouwen in het proces zelf te hebben, want het is een proces. Het verschil tussen dit proces en de oude 3D Aarde rituelen is dat het proces natuurlijk is en daarom heeft het diens eigen brandstof en omvang, het wordt door de LIEFDE welke IS van brandstof voorzien. Wederom is onze uitdaging om deze natuurlijke ontvouwing toe te staan en niet de toevlucht te nemen tot gereedschappen welke de oude 3D Aarde ons leerde. We hoeven niet onophoudelijk alles na te gaan en de voortgang te checken terwijl een natuurlijk proces zich aan het ontvouwen is. Dit trekt ons terug omlaag in trilling en vervormt de natuurlijke energiestroom. We zouden geen zaadje planten en het dan op blijven graven om te zien hoe het aan het groeien is en nochtans is proberen velen om dit te doen. Van brandstof voorzien door de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid lering dat wij alert moeten zijn en onze creaties op alle momenten moeten beschermen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund.
Denk eraan, een wonder is eenvoudigweg een uitkomst welke het menselijke logische brein afgewezen heeft wat verschuldigd is aan het feit dat het besloot dat er geen bewijs was. Velen van jullie wachten nu geduldig op een wonder en het mag op manieren afgeleverd worden die jullie vloeren.
De Nieuwe Aarde komt niet vanuit een mist tevoorschijn, het ontvouwt zich zuiver gestemd en in harmonie met het bredere Universum en binnenin de NATUURLIJKE wetten van het genoemde Universum. Dit is tegenstrijdig aan de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die de natuurlijke wetten van het universum brak door diens waarachtige creatie.
The New Earth does not appear out of a mist, it unfolds in tune and harmony with the wider universe and within the NATURAL laws of said universe. This is contrary to the old 3D earth created construct that broke the natural laws of the universe by its very creation.
Op dit moment wordt aan ons gevraagd om binnenin onze hartruimte te zitten  en te luisteren, want het Universum fluistert tegen allen die kunnen horen. Verandering is onderweg en de veranderingen zullen het menselijke reas uit hun indamming halen en volledig in WAARHEID in/naar de uitbreiding brengen. Terwijl "routine" ruim baan geeft aan het 'onbekende' wordt aan ons gevraagd om deze verandering te omhelzen, want het is een natuurlijke wet van het Universum. Aan ons werd slechts onderwezen het te vrezen zodat wij het tegenwerken. In WAARHEID, alleen die een menselijke gestalte genomen hebben, streven naar verandering want het is hun natuurlijke staat van zijn. Aan ons wordt nu gevraagd om ons volledig met deze natuurlijke staat van zijn uit te lijnen en volledig de behoefte los te laten om in controle te zijn. Want controle is een illusie, wonderen bestaan voorbij het punt van controle en deze WAARHEID zal nu geopenbaard worden aan allen in dit hun menselijke gestalte. Het LICHT van WAARHEID straalt nu helder dwars over de planeet, en verlicht de donkerste plaatsen zodat het LICHT op alle plaatsen kan verankeren. Vergis je niet in de verlichting van de genoemde duisternis om anders te zijn dan dat het is. Alleen LICHT kan het duister ontbinden en dit LICHT is het LICHT van de BRON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen