dinsdag, december 23, 2014

Karen Dover - 19 en 21 December 2014 - Cellulaire Kwaadheid & Afsluiting van de "Scheiding van Werelden"


Karen Dover
Cellulaire Kwaadheid en de Wortel van Alle Illusie
19 December 2014
Aan velen van ons mag gedurende de laatste 24 plus uren de cellulaire imprint getoond zijn waarnaar verwezen wordt als "kwaadheid". Deze kwaadheid is verankerd op het cellulaire niveau door het gehele menselijke ras heen via de menselijke man maar wordt overgedragen en vervormd door de menselijke vrouw. We hoeven alleen maar naar de tuin van Eden en de cellulaire vervorming terug te gaan welke zich voordeden tussen de mensen waar voor ons naar verwezen wordt als "Adam" en "Eva" en de interferentie van de Neburianen, welke aanspraak maken op de titel van de Nephilim. De Nephilim bewandelden de planeet Aarde en zijn een veel later ONTWIKKELDE uitloper van de Neburianen. Dit is te zeggen dat zij zich genetisch van Planeet X afgescheiden hadden en niet langer meer binnenin hun Universum zijn, zij zijn dimensionaal afgescheiden en hoogst ontwikkeld.  
Het moet herinnerd worden dat de "oorspronkelijke zonde" meer was dan slechts het eten van een appel, het plaveide de weg voor de vervorming welke de AFSCHEIDING tussen de menselijke man en de menselijke vrouw is. Met twee gescheiden en zeer duidelijke talen die voor beide gevormd werden, in die zin dat de menselijke man de wereld en de taal op een ANDERE manier interpreteert dan de menselijke vrouw. Deze cellulaire kwaadheid werd door de eeuwigheid heen doorgegeven en vervormd, menselijke mannen kwaad en menselijke vrouwen kwaad, de kwaadheid van de menselijke man wordt gewoonlijk fysiek ten toon gespreid en de kwaadheid van de menselijke vrouw gewoonlijk passief, maar BEIDE ZIJN VERWOESTEND. De niveaus van de cellulaire kwaadheid binnenin het menselijke ras heeft gepiekt en het is deze cellulaire anomalie die nu losgelaten wordt.
Kwaadheid is het verankerende punt van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en wordt gebruikt om het menselijke voertuig op uiteenlopende manieren te demonteren, ziektepatronen kunnen gelinkt worden aan patronen van kwaadheid, passieve kwaadheid zal beginnen om het DNA en de weefsels van het menselijke voertuig te ontbinden. Het wordt onderwezen dat kwaadheid iets is om je voor te schamen en dit voert druk op de lering uit dat kwaadheid nooit ten toon gespreid moet worden. Zoveel familie structuren en ziektepatronen ziJn op deze vervorming opgebouwd.
De Nieuwe Aarde streeft ernaar om WAARHEID en de LIEFDE welke IS te verankeren in de kern van creatie, in een Universum dat gebouwd is op de LIEFDE welke IS daar is geen verankeringspunt voor wat dan ook dat niet van een hoge frequentie is. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om naar onze eigen kwaadheid te kijken en te erkennen dat aan ons kwaadheid geleerd werd als een vorm van afscheiding. Kwaadheid wordt op uiteenlopende niveaus tussen mensen vastgehouden, wanneer wij het gevoel hebben dat ons "onrecht" aangedaan is, wanneer wij het gevoel hebben dat we "aangevallen" werden, en dit kleurt de manier waarop wij uitkijken naar onze externe wakende werkelijkheid. Velen van ons zijn omringd door mensen die uiteenlopende vormen van kwaadheid ten toon spreiden en aan ons werd geleerd om daarvan weg te treden. Hoe uitdagend is het bijvoorbeeld om met een kind die kwaad is te gaan zitten en echt hun kwaadheid te erkennen EN TE LUISTEREN zonder zelf getriggerd te worden?

Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie overleefde, door het triggeren van de cellulaire kwaadheid dat op een niveau zit die velen niet kunnen her/erkennen, het loopt diep onder de menselijke bewuste wakende geest en is altijd aan het kleuren en vervormen. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om deze cellulaire imprint los te laten want het is geen WAARHEID, het werd gecreëerd bij een ras dat de galactische weg negeerde en ernaar streefde om met een ras te experimenteren dat voor een eeuwigheid in limbo vastgehouden werd.
Terwijl de corridor tussen werelden nu tot een einde komt, zullen ALLE cellulaire vervormingen verwijderd worden uit diegenen die op een BRON niveau incarneerden om op de Nieuwe Aarde te lopen. Dit staat hen toe om de planeet te bewandelen ZONDER triggers van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, in plaats daarvan bewandelen zij de planeet en stralen de hogere frequenties uit en bouwen een NIEUWE AARDE vanuit de as van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Het is niet mogelijk om fysiek op de Nieuwe Aarde te lopen en ondertussen vast te blijven houden aan de cellulaire vervormingen die de oude 3D Aarde WERKELIJKHEID creëerden. Het was een gecreëerde werkelijkheid welke nu niet langer kan bestaan in deze hogere trillingsruimte welke het Universum van 3 is.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om mededogen voor IEDEREEN te hebben, om dat terug te overhandigen wat aan ons GEGEVEN werd in de vorm van de illusie zodat wij mogen KIEZEN om in VREDE en de LIEFDE welke IS te lopen. WAARHEID IS GEWOON, de beschouwing van de WAARHEID is wat het gedurende een eeuwigheid voor ons verborgen heeft. Voor diegenen die zich nu volledig met de BRON uitlijnen zal dit door jullie heen, rondom jullie en binnenin jullie bevestigd worden, aangezien jullie nu aan de rand van een NIEUWE WERKELIJKHEID staan, een nieuwe manier van wisselwerken en van Zijn/Bestaan in dit jullie menselijke gestalte op de planeet welke de Aarde genoemd wordt.
Niet iedereen zal op het ene tijdstip verhuizen want er is geen dienstbaarheid hierin, ALLEN die incarneerden op/naar deze planeet in deze tijd zijn hier voor hun eigen persoonlijke redenen, niettemin worden ALLEN in de LIEFDE welke IS van de BRON vastgehouden. Het menselijke logische verstand geeft nu ruim baan aan de KENNIS van de BRON dat in deze tijd door het menselijke ras heen gutst. WANT WIJ ZIJN IN HET LICHT VAN DE WAARHEID, NIETS kan deze creatie tegenhouden want het is eeuwigdurend in diens ontvouwing geweest en dit zal ook bevestigd worden op persoonlijke en unieke werkelijkheidsniveaus.
Nooit weer zal het menselijke ras in duisternis lopen want het LICHT is opnieuw op een planeet geboren welke gecreëerd werd in LIEFDE en versluierd werd in duisternis.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Afsluiting van de "Scheiding van Werelden" in WAARHEID
21 December 2014
Terwijl de energieën nu hun evenwicht beginnen te vinden, beginnen velen van ons in onze menselijke gestalte nu dat te verwerken wat wij bewandeld hebben. Enorme grote energetische verschuivingen zullen nu grote veranderingen aangaande onze externe wakende werkelijkheid zien. Niet langer gebonden door de lagere dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, zal de manifestatie van de hogere frequenties in/naar een veranderde externe werkelijkheid snel ontvouwen.
Het is niet dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gewoon in één nacht tijd zal verdwijnen, het zal niet langer meer triggeren en daarom een pauze plaatsen of een uitbreidende beweging aanhouden. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau ziet dit erop toe dat het "worstelen" effectief ontbonden wordt, want geen triggeren betekent dat de wandeling op de planeet Aarde met gemak en gratie komt en jij je niet langer zorgen maakt over of je geaccepteerd zult worden of niet.
Dit feestelijke seizoen mag om deze reden ongelijk zijn aan alles dat het menselijke ras ooit ervaren heeft. De energieën breiden uit en verschuiven op alle momenten. Velen zullen de vloeiende overgang niet opmerken totdat zij er bewust van gemaakt worden. Zo gewend aan het worstelen gedurende de laatste 2 lineaire jaren dat onze menselijke logische geesten door zullen proberen te gaan ons te leren dat dit doorgaand zal zijn en dit is geen WAARHEID. Inderdaad de uitdaging is altijd om je te onthechten van de aannames van ons menselijke logische verstand welke geen verandering ziet en geleerd werd alleen te herhalen en te zoeken naar patronen die het herkent.
Deze patronen waren van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en bestaan niet langer buiten wat voor referentie markeringen dan ook waar ons menselijke logische verstand zich aan vastgehouden heeft. Velen in de menselijke gestalte proberen nog steeds om met deze patronen door te gaan en aangezien deze geen WAARHEID zijn en gecreëerd werden VOOR het menselijk ras zullen zij ermee beginnen om volledig te ontbinden.
Het verschil tussen een gecreëerd VOOR en een cocreatie is de frequentie van de manifestatie en dit kan alleen gevoeld worden van binnenuit de hartruimte. Terwijl wij in energie handtekening verhuizen en de LIEFDE welke IS toestaan om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen zullen wij dan automatisch voelen wanneer iets indammend is ongeacht van hoe het aan ons gepresenteerd wordt.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om eenvoudig een manier van leven te erkennen dat VOOR ons gecreëerd werd en nu niet langer meer werkt en dat aan ons nu de kans gegeven wordt om met de BRON te co-creëren. Sommigen zullen dit omhelzen, sommigen zullen het negeren en sommigen zullen het afwijzen. Dit is nu een planeet van de vrije wil en de keuzes werden op het BRON niveau gemaakt waar wij uit voortkwamen in/naar energie.
Het moet opgemerkt worden dat dit voorbij het ZIEL niveau is en de ZIEL zal doorgaan te proberen om de vervorming van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te onderwijzen. Het was aangewezen en gecreëerd VOOR het menselijke ras, het was geen cocreatie en wordt daarom niet ondersteund in de Nieuwe Aarde werkelijkheidfrequenties. Dit zal in WAARHEID getoond worden gedurende de komende lineaire weken als het menselijke ras ermee begint om het kernpunt te bereiken voorbij wat de ZIEL niet kan bereiken.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen