zaterdag, december 20, 2014

Karen Dover - 17 & 18 December 2014 - Aandikking Energetische Gebieden & De Constructies die de "MENSELIJKE RELATIES" zijn


 Karen Dover
De Aandikking van de Energetische Gebieden ter Voorbereiding op de VERSCHUIVING
17 December 2014
Velen van ons mogen vergeven zijn voor zich af te vragen wanneer wij in feite volledig in deze Nieuwe Aarde energieën kunnen lopen voor wat voor "tijdsduur" dan ook, en terwijl deze energieën nu vlug uitbreiden moeten wij steeds weer opnieuw het evenwicht vinden. Deze volgende paar lineaire dagen zijn de "aandikking van de energetische gebieden ter voorbereiding op de VERSCHUIVING". Dit is onze energie handtekening welke zich volledig uitlijnt met de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, ondertussen nog steeds de oude 3D Aarde gecreëerde constructie waarnemend. DIT is wat er aan het veranderen is op een energie niveau. Het is niet dat diegenen die in de lagere frequentie bestaan fysiek zullen verdwijnen, het is dat wij de waarnemers zullen worden voor alleen hun handelingen zonder überhaupt een energetische verbinding. Derhalve zijn er twee werelden die bestaan en wij lopen door eentje heen terwijl wij leven in en uitlijnen met de Nieuwe Aarde als diens fysieke ankers.
Veel mensen zijn in verwarring rondom dit en "verwachten" dat hun geliefden op de één of andere manier van hen afgenomen worden, dit is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke probeert AFSCHEIDING te leren en probeert om ons binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te houden. Waarom zouden wij per slot van rekening onze geliefden verlaten als "LIEFDE het antwoord is". Wij verlaten hen niet, wij bestaan louter in onze eigen werkelijkheid en co-creëren met de BRON om de externe wakende werkelijkheid rondom ons heen te veranderen. Derhalve delen wij deze planeet met hen, de gehele tijd is de planeet aan het veranderen en aan het verschuiven en wij co-creëren met de BRON om WAARHEID te laten zien. Diegenen die ervoor kiezen om opgesloten te blijven zitten in de oude werkelijkheid zullen hun karmische leven rondom hen heen uitgespeeld hebben zonder dat het diegenen beïnvloed die gekozen hebben om op de Nieuwe Aarde te lopen. Hiermee bedoel ik dat het niet de energie handtekening aan zal trekken van diegenen die een hogere frequentie bereikt hebben. Aldus zullen de hogere frequenties de lagere frequenties omhoog trekken en niet zoals het gebeurde dat het lagere het hogere naar beneden trekt. Dit is niet hiërarchisch, dit is de UNIVERSELE WET en aan ons wordt gevraag om uit wat voor ego dan ook vandaan te treden dat in relatie hiermee staat. Wij kunnen niet aannemen dat iemand anders in een hogere of lagere frequentie is gebaseerd op wat wij op wat voor tijdstip dan ook zien. 
Op wat voor moment dan ook in deze komende lineaire dagen zullen wij nieuwe DEUREN van mogelijkheid vinden, deze deuren zijn daar voor ons om te kiezen erdoorheen te lopen, WEET dat wij niemand in WAARHEID achter kunnen laten. Wij KUNNEN DE VERANDERING ZIJN die WIJ WENSEN TE ZIEN in de externe wakende wereld. In deze tijd is de externe wakende werkelijkheid aan het morfen en het is een fysieke keuze waar onze focus te plaatsen. Als wij onze focus in onze hartruimte houden dan kunnen wij deze afscheiding toestaan met gemak en gratie te stromen, want wij kunnen op dit moment niet vanuit ons menselijke standpunt het grote plaatje van onze evolutie als een ras zien. 
 
De BRON is waar alles vandaan kwam en het is wat er nu naar streeft om dwars over en binnenin deze planeet te stromen en te verankeren. Iedere wakende werkelijkheid is een persoonlijke keuze, het is niet van belang of je het "spirituele", het "religieuze", de "new age" of de "algemene publieke" versie kiest van de externe wakende werkelijkheid, want ALLE LEIDEN NAAR DE BRON want dat is waar WIJ ALLEMAAL OORSPRONKELIJK VANDAAN KWAMEN. Ieder persoon heeft diens eigen interpretatie van de genoemde externe wakende werkelijkheid en geen enkele is ook maar even meer geldig dan iedere andere werkelijkheid. De komende lineaire tijd zullen wij alles hiervan loslaten en in staat zijn de BRON te begrijpen en te accepteren in een bredere en meer uitgebreidere manier en GOD begrijpen in de context van de WAARHEID zonder dat de inzichten of de definities rondgebazuind worden. Wij herinneren ons per slot van rekening de grootsheid van het Universum en de kennis die nu voor IEDEREEN beschikbaar is.
Zoals kleine kinderen op het speelterrein, werd het menselijke ras geleerd om "erbij te horen" bij één deel van het speelterrein of het andere deel, dit is dualiteit want ALLEN ZIJN GEWOON. Zoals een treiteraar streefde de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar om te onderwijzen dat als wij niet kozen ergens "bij te horen" dat we dan een zittend doel zijn en dat we moeten kiezen. Te kiezen om de ZIJN is een "geldige" keuze want het is WAARHEID. Wij hoeven onszelf niet verder te definiëren dan te Zijn, deze WAARHEID zal nu beginnen te verankeren terwijl de wereldgebeurtenissen ernaar streven het menselijke ras te VERENIGEN in de LIEFDE welke IS, hoewel de oude 3D Aarde gecreëerde constructie op alle momenten zal proberen om ons te laten zien dat dit iets anders is.
LIEFDE kan niet gedefinieerd worden want het is op dit moment voorbij ons menselijke begrip en gewaarwording, het is de energie die ernaar streeft om ons op alle niveaus te VERENIGEN en het is de energie welke ernaar streeft om ons toe te staan in/naar de uitgebreidheid te verhuizen en onze eigen natuur in WAARHEID te beseffen. Wij herstellen deze planeet niet met geld, wij herstellen diens mensen niet met geld, wij herstellen het met de LIEFDE welke in WAARHEID IS, hier vanuit STROOMT AL HET ANDERE en evolueert en is opgelost. LIEFDE is de sleutel waar wij naar gezocht hebben en die wij nu gevonden hebben in dit onze menselijke gestalte op deze planeet in WAARHEID. Aan ons wordt gevraagd om volledig in de frequentie te staan van de LIEFDE welke IS en te kijken terwijl wonderen rondom ons, binnenin ons en door ons in deze tijd geboren worden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
De Constructies die de "MENSELIJKE RELATIES" zijn
18 December 2014
Overal om ons heen lijkt het of de externe wakende wereld steeds sneller in/naar chaos aan het verhuizen is. Voor het blote menselijke oog is deze chaos "niet in orde", want onze menselijke logische geesten worden vanaf het moment dat wij onze eerste ademteug nemen op deze planeet geleerd dat er een natuurlijke "orde" is en dat er op alle momenten aan vastgehouden moet worden. Deze "natuurlijke orde" wordt aan ons geleerd als lineaire logica en het is geen WAARHEID te zeggen dat het op wat voor manier dan ook natuurlijk is. Wij als een soort werden geleerd om naar de wereld te kijken en om de externe wakende wereld in/naar onze GEWAARWORDING te plaatsen van hoe de natuurlijke orde eruit ziet. Dit wordt deels gedaan met het gebruik van technologie. Geloof het of niet maar je hebt geen wekker nodig in de ochtend om op te staan, ons wordt eenvoudigweg geleerd dat wij het alarm "nodig" zijn. Onze eigen innerlijke lichamelijke klokken zouden ons wakker maken als we eenvoudig de intentie vasthouden om wakker te worden wanneer we dat moeten.
In deze tijd verhuizen onze menselijke relaties in/naar een meer Universele stroming, dit ziet erop toe dat zij uit de waargenomen "natuurlijke" orde verhuizen welke ons geleerd werd. Over de gehele planeet heen in deze tijd proberen velen om de "sjabloon" te plaatsen van wat een specifieke relatie is boven de relaties die zij hebben. Dit veroorzaakt grote frustratie want de constructie die aan ons geleerd werd om naar te refereren is geen WAARHEID. Wij neigen ernaar om ongeschreven regels op relaties te plaatsen wat afhankelijk is van het label van de relatie waar we naar kijken. Zodoende definiëren wij onze "ouders", "broers en zussen", "collega's" enzovoorts. Aangezien dit geen WAARHEID is, verankert het niet opnieuw in de hogere Nieuwe Aarde frequenties, er zijn geen regels betreffende relaties, waarom zouden wij bepaalde mensen archiveren met bepaalde "plaatsaanduidingen" als we beweren om van iedereen te houden die in onze menselijke levens zijn?
Terwijl wij verder gaan richting de afsluiting van de corridor tussen werelden in, zullen de constructies die ons geleerd werden met betrekking tot de menselijke relaties doorgaan te ontbinden en af te breken. Velen zullen proberen om het weer op te bouwen en ontdekken dat zij niet in staat zijn dat te doen. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons herhaaldelijk geleerd om onze ervaring te "archiveren" en om onophoudelijk hierop te vertrouwen terwijl wij door onze levens heengaan. Dit is ook aan het ontbinden want wat wij "ervaren" hebben kan nooit weer op dezelfde manier ervaren worden. Het is niet mogelijk om dezelfde kop koffie meer dan één keer op precies dezelfde manier te drinken. ALLES is aan het verschuiven en aan het veranderen.
In deze tijd op deze planeet brengt dit enorme grote angst naar boven, velen van ons kijken naar onze relaties en stellen hen in vraag, velen zijn in angst van het "verliezen" van relaties want zij hebben de constructie en de sjabloon op zo een niveau verankerd dat zij mogen geloven dat zonder bepaalde mensen in bepaalde "rollen" in hun wakende levens dat hun levens geen zin maken en dit is wat het menselijke logische verstand door zal gaan te proberen te leren en te herbekrachtigen. Waarom moet de externe wakende levenservaringen vastgepind worden aan het niveau dat het gedaan heeft? Velen zouden antwoorden omdat het een gevoel van "veiligheid" geeft, maar dit is een illusie, wij hebben geen controle over wat dan ook dat andere mensen doen, zelfs als ons geleerd wordt door de oude 3d Aarde gecreëerde constructie dat wij dat doen. Wat andere mensen doen is hun keuze, wij kunnen alleen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen acties en hoe wij anderen behandelen.
Terwijl dit vakantieseizoen nu begint zich volledig te ontvouwen, zou ik er dan bij jullie op aan willen dringen om een paar momenten te nemen en om los te laten en te ZIJN en de ontvouwing van de WAARHEID toe te staan, want ALLES dat WAARHEID is zal versterken en alles dat dat niet is zal ontbinden, vanuit een menselijk bewust geestesniveau mag dit niet erg duidelijk zijn. Het mag toeschijnen dat onze relaties aan het ontbinden zijn wanneer in WAARHEID zij zichzelf eenvoudigweg herschikken naar diepere niveaus van WAARHEID. Onze menselijke ogen kunnen ons overhalen dat alles anders is dan dat het in WAARHEID is. Stevig vasthouden aan "hoe de dingen zouden moeten zijn" zal ons in diepe frustratie houden en belemmert de uitbreiding welke nu aan ons gevraagd wordt om toe te staan te ontvouwen rondom ons, door ons en binnenin ons.
Het verhuizen in/naar een Nieuwe Aarde omvat het loslaten van een gestructureerde werkelijkheid welke ons eenvoudigweg GELEERD werd om ermee in overeenstemming te zijn. De uitdaging is altijd om deze stroom toe te staan want het menselijke logische verstand mag een zeer interessant argument plaatsen met betrekking tot het verlies van de "structuur". Het Universum is bij ONTWERP, slechts omdat onze menselijke ogen niet altijd dit ontwerp kunnen zien doet het genoemde ontwerp niet teniet. Onze innerlijke kaart is onze hartruimte, wanneer het goed aanVOELT dan is het goed om een zeer menselijk woord te gebruiken. VOEL de relaties, want zij zullen ophouden om logisch zin te maken want LIEFDE IS GEWOON, het kan niet gedefinieerd worden want het is groots meer dan ons ooit toegestaan werd te ervaren in dit onze menselijke gestalte.
Sta volledig in de LIEFDE welke IS en straal deze frequentie rondom jou, door jou en binnenin jou uit wetende dat ALLES GEWOON IS en WIJ in WAARHEID ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen