donderdag, december 18, 2014

Karen Dover - 16 & 17 December 2014 - Fysieke Reacties & Sluiting van de "Corridor" tussen Werelden


 Karen Dover
Fysieke Reacties op de Hogere Energetische Frequenties
16 December 2014
Wij in onze menselijke gestalte werden buiten de "evolutionaire" cyclus gehouden welke AL het leven binnenin het Universum in Waarheid uitbreidt, dit heeft erop toegezien dat onze menselijke gestalte binnenin een trillingsfrequentielus gehouden werd dat begonnen is om ten behoeve van zichzelf te voeden. Het menselijke voertuig was nooit ontworpen om "het te begeven" en het is het resultaat van het verankeren van de lagere dimensionale frequenties dat vele menselijke voertuigen welzeker beginnen "het te begeven". ALLES is frequentie in het Universum, dus de emoties welke jullie geleerd werd om je stevig aan vast te blijven houden beginnen om TEGEN het menselijke voertuig te werken welke ontworpen is om de STROOM van energie doorheen, rondom en binnenin toe te staan.
In deze tijd op de planeet ondergaan velen een frequentie REINIGING zoals geen ander, dit is de loslating van die frequenties die niet langer meer resoneren met de LIEFDE welke IS die nu dwars over de planeet heen gutst. Frequenties vormen en verschijnen als een solide werkelijkheid, hiermee bedoel ik dat om een frequentie los te laten erop toe mag zien dat je naar het toilet moet gaan, erop toe mag zien dat je overgeeft of "pijn" ervaart in de cellen van je menselijke voertuig. Een frequentie is net zoals een boom en verschijnt als iets "solide" in je externe wakende werkelijkheid, "ziekte" is een resultaat van een frequentie welke uit balans is met het menselijke voertuig.
In deze tijd mogen velen van ons vreemde sensaties ervaren van het slapen op manieren die anders schijnen te zijn dan dat zij zijn, bijvoorbeeld velen van ons mogen slapen maar zich bewust zijn dat ze slapen en dromen, en zijn in essentie meer bewust van het PROCES van slapen dan dat zij voorheen waren. Sommigen van ons mogen gedurende uitgebreide tijdsperioden slapen, dit staat voor het proces van de integratie toe om gemakkelijker voor het menselijke voertuig te zijn - je wilt geen dimensies verschuiven wanneer je volledig wakker bent! Het is zeer desoriënterend om meer dan één werkelijkheid op alle andere gelegd te zien. Sommigen mogen voedingsproducten afwijzen die ons gedurende een lange tijd goed gediend hebben, denk eraan dit is een evolutionair proces, slechts omdat wij onszelf gevoed hebben met bepaalde voedingsproducten tot aan dit moment toe betekent niet dat wij door zullen gaan dit te doen. Dit is het menselijke logische verstand dat probeert te onderwijzen dat als wij al iets ervaren hebben dat wij dan door zullen gaan het te ervaren.
In deze tijd is het belangrijk dat wij in contact komen met onze menselijke voertuigen, ons werd geleerd om hen te verdringen en ons te concentreren op de energie of het spirituele aspect van deze menselijke levenservaring, maar wij zijn voor een reden in de menselijke gestalte. Wij upgraden niet alleen de hoeveelheid en frequentie van energie welke WIJ in WAARHEID ZIJN, maar upgraden ook het menselijke voertuig en balanceren het opnieuw uit welke de genoemde energie herbergt. De energie van de planeet is ook aan het uitbreiden en verhuizen, er is geen dienstbaarheid in het proberen om deze energiegolf te negeren of slechts "uit te zitten" omdat het ingesteld is om door te gaan, het is niet een golf, dan een pauze, deze energetische frequentie zal doorgaan in diens kracht uit te breiden en toe te nemen.

De "scheiding van werelden" begon op de 21ste december 2012 en dit staat op het punt te VOLTOOIEN op de 21ste december 2014. Dit portaal zoals het genoemd wordt is de golf die ons als een soort in de Nieuwe Aarde brengt en de evolutie aantrapt van het volledige menselijke ras.
Werken met onze menselijke voertuigen, luisteren naar wat er binnenin gebeurt en enige tijd nemen om te gaan zitten en om dat los te laten wat niet langer meer dient, zal erop toezien dat de "symptomen" ontbinden en het menselijke voertuig naar balans terugkeert. Dit is een NATUURLIJK proces en wij zouden gegidst moeten zijn door hoe wij ons op alle momenten van alle momenten VOELEN. Niet iedereen zal dezelfde symptomen ervaren want niet iedereen werkt op precies dezelfde frequentie. Wat de één mag vloeren mag erop toeziend dat de ander zeer blijmoedig is, dus is er ook geen dienstbaarheid in het vergelijken met anderen. Wij zijn allemaal uniek en zijn in menselijke voertuigen geïncarneerd die verschillende frequentiepatronen verankerd hebben.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onszelf voor te bereiden op het ONBEKENDE en om te accepteren en te begrijpen dat het ONBEKENDE een energetische uitgestrektheid is zoals geen ander, het is niets om van terug te treden want het is onder de leiding van GOD en de BRON op alle momenten van alle momenten. WIJ kwamen hier om getuige te zijn van de evolutie van het menselijke ras, daarom moeten wij de kennis die WIJ op het energie niveau hebben in evenwicht brengen met het waarachtige menselijke aspect van onze incarnatie.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Sluiting van de "Corridor" tussen Werelden
17 December 2014
Velen van ons hebben een pad bewandeld dat toescheen nooit eindigend te zijn en nochtans is dit geen WAARHEID, want alles is energie en energie verhuist en verschuift onophoudelijk. Het is voor energie niet mogelijk om statisch te blijven en toch probeerde de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ons dit steeds weer opnieuw te leren. Op het moment over de wereld uitkijken laat een afbraak van de "maatschappij" zien, een afbraak van de "werkelijkheid" en dit maakt in WAARHEID deel uit van de ontvouwing. Want om een "Nieuwe Aarde" het daglicht te laten zien moest de zwaar gestructureerde en herbekrachtigde constructie beginnen om volledig te ontbinden. Dit heeft voor een uitbreiding toegestaan welke de "corridor" tussen werelden is.
Zoals ik onlangs blogde, opende deze "corridor" rond de 21ste december 2012 en velen van ons kunnen terugkijken naar dat jaar en rondom die specifieke datum en dat samenvoegen wat rondom ons, door ons en binnenin ons begon te desintegreren. Deze "corridor" staat op het punt te sluiten rond de 21ste december 2014, dit is noodzakelijk wat verschuldigd is aan de verschillende frequentie bandbreedtes. Op het moment is er een corridor om doorheen te lopen maar binnenkort zullen de energieën zo anders in bandbreedte zijn dat het eenvoudigweg niet mogelijk zal zijn om binnenin de genoemde corridor te blijven.  
Het is geen WAARHEID om over de wereld uit te kijken en de ANGST te accepteren welke in deze tijd doorgegeven wordt. Een energiefrequentie die alleen gebouwd was en bestond op een platform van ANGST is aan het proberen om alle stoppen eruit te trekken als het ware om zichzelf te voeden, het doet dit door de uiteenlopende illusies die er recht voor ons geplaatst worden. Allen die incarneerden op deze planeet hebben dat aldus gedaan wetende dat deze tijd zou komen en zij zijn in DIENSTVERLENING aan het LICHT ongeacht wat er aan onze blote menselijke ogen gepresenteerd wordt. Het is niet voor ons op een menselijk wakend niveau om wat voor oordelen dan ook te maken aangaande iedere beweging of ontvouwing, wij hebben eenvoudigweg de kennis niet op een menselijk niveau om het grootschalige grotere plaatje van onze eigen evolutie te zien.
De wereld mag toeschijnen in chaos te zijn en ik zou jullie allemaal willen begeleiden om in jullie LICHT te staan gedurende de komende dagen, IEDEREEN heeft zich hierop voorbereid, IEDEREEN op een hoger niveau stuurt Licht door, rondom en binnenin hun menselijke gestalten om het menselijke ras in/naar een NIEUWE WERELD en een NIEUWE ERVARING op deze planeet te verhuizen. Het is noodzakelijk en zal dat aldus immer meer worden terwijl deze lineaire week vordert om te VOELEN wat er aan jou getoond wordt. Het is niet voldoende eenvoudig te reageren of een aanname te maken gebaseerd op wat de menselijke ogen zien. Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkte om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken.
Eraan werken om onze harten te openen en ALLES in het LICHT van de WAARHEID en de LIEFDE welke IS te houden zal deze overgangsperiode voor IEDEREEN in deze tijd gemakkelijker maken. Ongeacht wat er op een menselijk wakend niveau op een hoger niveau gebeurt, er is een ONTWERP en er is een groter plaatje dat zich zal ontvouwen, vanuit tragedie ontspringt verandering en mededogen. Er zijn echte fysieke veranderingen die nu plaats zullen vinden en die verborgen werden voor ons in onze menselijke gestalte, want wij zijn ÉÉN in WAARHEID.
LIEFDE en MEDEDOGEN zijn de sleutels voor de komende lineaire dagen voor IEDEREEN. De oude 3D Aarde is op diens laatste adem, het kan niet langer bestaan en de Nieuwe Aarde wordt nu fysiek geboren, dit kan meer GEVOELD dan gezien worden wat verschuldigd is aan de leringen die aan ons geleerd werden in relatie tot hoe de "maatschappij" eruit "zou moeten" zien en hoe wij "zouden moeten" leven, dit zal zich te zijner tijd ontvouwen. In de natuur bezwijkt al het leven om herboren te worden, dit is niet het "einde" maar zo ongeveer de voltooiing van een overgangsproces die 2 lineaire jaren geleden begon.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om jullie LICHT voluit dwars over de planeet heen te stralen, allereerst de LIEFDE welke IS toestaand door jullie heen, rondom jullie en binnenin jullie te stromen en dit dan dwars over de planeet heen uit te stralen, zonder intentie anders dan om deze LIEFDE toe te staan te STROMEN waar het nodig is in deze tijd.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen