maandag, december 15, 2014

Karen Dover - 13 & 15 December 2014 - Her-Uitlijning Energiepunten & “Soevereiniteit” versus de “IK BEN”


 Karen Dover
Her-Uitlijning van BELANGRIJKE Energiepunten in het Menselijke Voertuig
13 December 2014
Velen van jullie zijn zich meer dan bewust van de verschillende energiecentrums en punten binnenin het menselijke voertuig. Als een ras zijn wij het menselijke ras nu aan het versnellen in/naar onze evolutie. Dit betekent dat onze menselijke voertuigen nu verhuizen en verschuiven en EVOLUEREN vanuit de menselijke voertuigen waar wij ten eerste in incarneerden toen wij voor het eerst in onze menselijke gestalte op deze planeet arriveerden. Het wordt er vaak uit vandaan gefilterd door onze menselijke logische geesten dat veranderingen bezig zijn plaats te vinden, want welbeschouwd wanneer wij in de spiegel kijken zien wij "dezelfde' reflectie naar ons terug kaatsen.
Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat het menselijke voertuig in een statische staat zal blijven terwijl de ENERGIE welke WIJ in WAARHEID ZIJN begint te verankeren, dit is niet mogelijk. De ENERGIE welke WIJ in WAARHEID ZIJN is groot en de overstromende energieën die nu binnenkomen, helpen het menselijke voertuig op te stijgen alsook de energie handtekening van de planeet. De energiecentrums van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie versie van het menselijke voertuig zijn anders dan degenen die evolueren terwijl wij in/naar de uitlijning met de Nieuwe Aarde verhuizen. Het is daarom geen WAARHEID om te proberen informatie en "manieren" van werken met energie in/naar de Nieuwe Aarde door te brengen. Velen van jullie in deze tijd bereiden zich voor om met de bredere wereld de evolutie te delen die jullie in/naar de genoemde bredere wereld geboren lieten worden in relatie tot de energie en energiecentrums.
Inderdaad te proberen om het menselijke voertuig te "fiksen" op de manieren waarop het ons geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie houdt ons in een wachtpatroon. Veel nadruk wordt er in deze tijd geplaatst op de hartruimte en dit is aan te raden, want per slot van rekening werden wij gedurende een eeuwigheid uit de hartruimte vandaan gehouden. Maar net zoals wij ons niet op slechts één punt kunnen focussen en verwachten het bredere plaatje te zien moeten wij het menselijke voertuig toestaan om al diens energiecentrums in/naar de uitlijning met de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties te verhuizen.
De wortel van wat in "spirituele" termen genoemd wordt de ZIEL constructie is in de ZONNEvlecht. Wanneer het overtrek, dat de ZIEL constructie is, verwijderd wordt evolueert en verhuist dit energiecentrum volledig in/naar de uitlijning met de HARTruimte en de WORTELchakra, alle 3 werken samen om te co-creëren, en dit is niet mogelijk terwijl de ZIEL constructie op diens plaats is want de ZIEL constructie belemmerd deze werking. Het is gezeteld in de ZONNEvlecht om de DRIE-EENHEID tegen te houden om te verankeren. WIJ ZIJN per slot van rekening in WAARHEID ENERGIE en als zodanig kunnen wij een rechtstreekse verbinding met GOD/het Universum hebben, waarom zouden wij de "tussenpersoon" nodig hebben welke de "ZIEL" is? Drie-eenheid wordt gecreëerd vanuit ENERGIE in WAARHEID + GOD/het Universum = Co-Creatie. De ZIEL is werkzaam om dit op alle momenten tegen te werken, het is de archiefkast zo je wilt van onze "karmische" ervaringen welk nihil en leeg zijn in relatie tot de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties.  

In veel aspecten worden wij als nieuw geboren doch terwijl wij nog steeds wakker en levend zijn binnenin onze menselijke voertuigen, wederom filtert het menselijke logische verstand dit eruit vandaan, ons werd geleerd dat "sterven" het loslaten van het menselijke voertuig omvat en dan terug te keren naar de BRON. Dit inzicht houdt velen van ons statisch en belemmert ons volledig van het loslaten van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ERVARING. In naar de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties verhuizen is als opnieuw geboren te worden in een Nieuwe Wereld en een nieuwe manier van leven te ervaren en in WAARHEID te zijn terwijl wij in onze menselijke voertuig blijven.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de volledige stroom van de energieën toe te staan terwijl zij nu dwars over, binnenin, en rondom onze menselijke voertuigen gutsen. Fysieke symptomen kunnen vergemakkelijkt worden door eenvoudigweg los te laten en te luisteren naar onze menselijke voertuigen, want ons lichaam zal tegen ons spreken, wij luisteren echter zelden. Om "ascentie symptomen" vast te houden als een vorm van bevestiging dat het proces zich aan het ontvouwen is is een vervorming, er is geen vereiste om in pijn of ongerustheid of ongemak te zijn. Wat voor "symptomen" dan ook zijn het lichaam dat probeert om in/naar de uitlijning te verhuizen terwijl het ondertussen aan het loslaten is. Ga IN het symptoom en vraag wat het jou probeert te laten zien en sta dan de loslating toe. Het is volledig mogelijk om opgeslorpt te worden in de gehele "ascentie" constructie en velen zijn dat in deze tijd.
"Ascentie" is de fase voorafgaand aan de EVOLUTIE en volledige EVOLUTIE is nu onderweg, de enige manier om hiermee te werken is door LOS TE LATEN en het proces te VERTROUWEN, want wij zijn geïncarneerd om zowel het proces als de EVOLUTIE op een menselijk bewust wakend geestesniveau te ervaren.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
“Soevereiniteit” versus de “IK BEN”
15 December 2014
De energieën van vandaag verhogen zich dramatisch en spiegelen dat wat diep binnenin ons op een zeer cellulair niveau verblijft. Intens dromen mag ons als het ware ook helpen dat te decoderen wat er zich "onbewust" binnenin onze menselijke levenservaring afspeelt. Want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie filtert het menselijke logische verstand eruit dat we incarneerden in een lichaam dat AL GECODEERD was voorafgaand aan onze energetische aankomst er binnenin. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft de ENERGIE welke JE in WAARHEID BENT geen zeggenschap over de cellulaire structuur van het menselijke voertuig dat binnenin de menselijke vrouw groeit. (dit verandert binnenin de Nieuwe Aarde). Dus velen van ons filteren de basis cellulaire programmering eruit dat probeert om zichzelf binnenin dit onze menselijke levenservaring opnieuw te vestigen.
Ik heb geblogd over de "IK BEN" zijnde een constructie, deze constructie ondersteunt de constructie welke genoemd wordt de "ZIEL" en alleen voor ons gecreëerd werd om zin te maken van de externe wakende werkelijkheid waar wij IN GEBOREN werden. Deze werkelijkheid is verwant aan een doos, het menselijke ras is geboren in de genoemde "doos' en het menselijke voertuig is geprogrammeerd via de 'ZIEL' om binnenin de grenzen van de genoemde "doos" te blijven.
Om naar SOEVEREINITEIT terug te keren kan alleen bereikt worden door de "tussenpersoon"eruit vandaan te halen wat in dit geval de "ZIEL" is. De "ZIEL" constructie werkt op alle momenten tegen onze uitbreiding, het probeert voortdurend om onze gewaarwording/inzicht terug te veranderen naar wat HET geprogrammeerd is te verwachten en te zien. Dit is waarom op dit moment de externe wakende wereld zo chaotisch lijkt te zijn, en op ieder enkel moment mogen wij onszelf gewaarworden tussen inzichten te verhuizen en dan gaat het menselijke logische verstand in/naar een soort van overdrive, om te proberen de "puzzel" op te lossen welke de "ZIEL" constructie ons leert dat er is.
Dit leidt naar constructies zoals "ZIEL missies", "ZIEL groepen" enzovoorts, met het menselijke logische verstand accepterend dat als wij alleen deze constructies gewaarworden en binnenin hen werken, wij op de één of andere manier de vraag opgelost hebben over waarom wij hier zijn. Dit is hoogst vervormd en de Nieuwe Aarde energieën streven ernaar om dit in deze tijd te adresseren, overzichtelijkheid van de zienswijze zit voorbij de "ZIEL" constructie, wanneer wij een duidelijke en DIRECTE verbinding kunnen hebben met de BRON waar wij een reflectie van zijn. Dit betekent dat wij onze menselijke levenservaring kunnen vertalen ZONDER beïnvloeding van buitenaf van iedere andere frequentie, en dit keert ons terug naar SOEVEREINITEIT in WAARHEID.
SOEVEREINITEIT en de "IK BEN" zijn twee afgescheiden en onmiskenbare trillingen aan de tegengestelde einden van het spectrum, zij kunnen niet samen bestaan en de één zal de ander afstoten. Om totale controle en creatieve autorisatie te hebben van onze eigen menselijke levenservaring moeten wij SOEVEREINITEIT bereiken, wat ons de geboorte van onze dromen op de planeet Aarde toestaat. Totdat wij deze frequentie bereiken wordt aan ons de dualiteit getoond, en afscheiding en het ego beginnen de controle over de gewaarwording te nemen. Wederom werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie het ego ONDERWEZEN als iets om te accepteren, het is geen WAARHEID en heeft geen plaats in een ras dat zich aan het ontwikkelen is in/naar EENHEID via de DRIE-EENHEID.
Op dit moment mag de menselijke levenservaring uitdagend zijn, wij mogen geconfronteerd worden met een reflectie die precies het tegenovergestelde schijnt te zijn van wat wij verwachten en dit is omdat WAARHEID GEWOON IS. Onze visie over WAARHEID kan en zal veranderen als wij dat loslaten wat niet langer meer dient, niettemin verandert WAARHEID nooit, het staat in het LICHT. Veel werd verborgen in het open zicht en eruit vandaan gefilterd door de leringen die nu naar het oppervlak komen om losgelaten te worden. Om op een nieuwe manier in een nieuwe wereld te leven betekent het loslaten van de verwachtingen en leringen, zij kunnen niet samen bestaan wanneer wij de frequentie van SOEVEREINITEIT bereiken.
Om dit naar een menselijk bewust wakend geestesniveau te vertalen is SOEVEREINITEIT dan het WETEN dat JIJ volledige creatieve controle hebt over wat je wenst te ervaren op een menselijk niveau ondertussen in de menselijke gestalte op deze planeet. Dit is wat aan ons gevraagd wordt om te omhelzen, de "ZIEL" constructie zal proberen ons te leren dat wij dit al bereikt hebben en probeert om ons binnenin de frustraties te houden van het VOELEN van een Nieuwe Aarde maar er niet fysiek mee verbonden te zijn. Wij namen de menselijke gestalte om fysiek onze dromen geboren te laten worden, hen niet slechts energetisch aan te raken en aan ons wordt gevraagd in deze tijd deze WAARHEID te begrijpen en te verankeren.
Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen