zaterdag, december 13, 2014

Karen Dover - 11 & 13 December - De Verankering van de DRIE-EENHEID / Christus Bewustzijn in WAARHEID


 Karen Dover
De EENWORDING van de Menselijke Energie Handtekening in WAARHEID Begrijpen
11 December 2014
Terwijl de energieën doorgaan om snel uit te breiden en te verdiepen mogen wij vergeven zijn voor het "denken" dat wij slechts neer hoeven te hurken en op de één of andere manier deze energieën moeten berijden totdat wij het volgende gat in hen bereiken. Dit "denken" wordt geboren vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geesteshouding, er zal nooit een vermindering van de intense energieën zijn die de planeet overstromen want zij zijn in WAARHEID het UNIVERSUM. Dit is te zeggen dat deze de energieën zijn die aan ons, het menselijke ras, gedurende een eeuwigheid onthouden werden om er toegang tot te krijgen.  
Als ik naar mijn analogie van de sneeuwglobe terugga die op een tafel staat, werd het menselijke ras geleerd dat zij alleen in de sneeuwglobe verblijven, dat de sneeuwglobe "alles is dat er is", en ons werd ook geleerd hoe onze energie handtekeningen laag te houden om binnenin de genoemde sneeuwglobe te blijven. In WAARHEID is het Universum zo groot dat onze menselijke logische geesten het niet kunnen bevatten, in deze analogie representeert de tafel het veelomvattende Universum. Dus wederom deze analogie gebruikend, werd de sneeuwglobe verbrijzeld, de "afscheiding" wat het glas van de sneeuwglobe zou zijn werd verbrijzeld en nu lijnen wij in WAARHEID ENERGETISCH met het Universum uit. Het is niet het Universum dat ons wat dan ook maar aandoet evenzeer als het onze energie handtekeningen zijn die terugkeren naar dat wat zij in WAARHEID zijn.
Dit concept is er één welke ons menselijke logische verstand eruit vandaan mag proberen te filteren, zo sterk is de lering binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in relatie tot de WERKELIJKHEID. Ons wordt herhaaldelijk geleerd WAT de werkelijkheid is en dit is geen WAARHEID, we mogen de menselijke gestalte genomen hebben maar dat is zodat wij alles dat de Planeet Aarde ons heeft te laten zien kunnen ervaren en met ons co-creëert. Wij zijn allereerst energie, deze WAARHEID werd voor ons op alle momenten van alle momenten voor ons vervormd en gedefinieerd. Zelfs nu binnenin de spirituele gemeenschap is er veel definitie van wat ervaren "zou moeten" worden, en te wisselwerken met deze leringen is verwant aan het proberen om terug in de sneeuwglobe te stappen die op de tafel staat.
Iedere individuele menselijke levenservaring is uniek en persoonlijk, als een ras verhuizen wij in/naar de evolutie, nochtans zijn wij in staat om op alle momenten van alle momenten te co-creëren. Het is verwant aan het zijn van een kind en gedwongen te worden om iedere dag de gehele dag in een hoek te zitten en te leren dat de benen die wij hebben zijn om te zitten. Nu werden wij bevrijd van de hoek en wij herinneren ons dat onze benen zijn om in BEWEGING TE ZIJN en te LOPEN en te RENNEN. Zoals ieder deel van ons dat niet zeer actief is geweest is er een bepaalde hoeveelheid aan het herkrijgen van kracht en dit is zich nu binnenin ons, rondom ons en door ons heen aan het ontvouwen terwijl wij op manieren verhuizen en verschuiven die tot aan dit moment tegengehouden werden.

Op ieder moment mogen wij de één of andere ondersteuning nodig zijn om ons te herinneren hoe te lopen, wij mogen bij tijden prefereren om te gaan zitten en te ontspannen en de kracht binnenin ons toestaan zich op te bouwen voordat we proberen om weer te lopen of te rennen. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om zeer zachtaardig met onszelf te zijn, de instroming van de energieën is nu aan het toenemen, zoals een dam die gebarsten is zal dit een crescendo bereiken en dan diens eigen evenwicht vinden. Er is geen manier om dit crescendo tegen te houden, het is een natuurlijk onderdeel van onze evolutie, iets dat er vaak uit vandaan gefilterd wordt of in het open zicht verborgen is. Dit is geen ascentieproces, dit proces was de voorgaande geschiedenis (prequel), zo je wilt, aan de evolutie van het bestaan in dit onze menselijke gestalte.
Aan ons wordt gevraagd om volledig met GOD en het UNIVERSUM uit te lijnen en te begrijpen dat er aldus veel is waarin wij tegengewerkt werden om er toegang tot te verkrijgen zodat het enige lineaire tijd zal nemen om onze eigen innerlijke balans te vinden, nochtans ZAL balans bereikt worden, het is niet mogelijk het niet te bereiken aangezien wij in WAARHEID aan de BRON BALANS zijn. Het proces dat wij nu ondergaan zowel persoonlijk en als een ras zal ons op alle momenten helpen, wat zal proberen om dit NATUURLIJKE proces te vertragen en te veranderen en te vervormen is onze menselijke logische verstand en de leringen die nog steeds zo heersend zijn rondom de feitelijke ervaring van het zijn in een menselijke gestalte.
WIJ co-creëren onze werkelijkheid op alle momenten van alle momenten, er is niets dat buiten onze energie handtekening bestaat, en leringen welke anderszins proberen ons over te halen zullen "verkeerd" AANVOELEN. VOELEN is de ervaring waarvoor wij hier zijn om mee te wisselwerken in dit onze menselijke gestalten.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
De Verankering van de DRIE-EENHEID / Christus Bewustzijn in WAARHEID
13 December 2014
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd gecreëerd vanuit de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes die ernaar streven om POLARITEIT en DUALITEIT te onderwijzen, dit heeft erop toegezien dat wij in onze menselijke gestalte de concepten van "hoog/laag",  "links/rechts", "heet/koud" enzovoorts verankeren. Dit heeft ons er ook tot toe geleid om het concept van de menselijke ZIEL te accepteren als zijnde alles waar wij ons mee uit moeten lijnen om met het Universum te co-creëren. Dit is geen WAARHEID en wordt niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund.
Er wordt veel gesproken over de terugkeer van het "Christus Bewustzijn" en de geboorte van de Nieuwe Aarde, inderdaad het is niet mogelijk om te co-creëren zonder het Christus Bewustzijn binnenin onze hartruimte te verankeren. Want diegenen van ons die gekozen hebben om het pad van het "onbekende" te bewandelen, was de route naar de terugkeer van de DRIE-EENHEID vaak eentje welke uitdagend scheen te zijn. Velen van ons hebben de "religieuze" leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie de rug toegekeerd zonder te begrijpen dat wij niet de "ofwel/of" keuze moeten maken. Het is niet de "religie" of "geen religie', want CHRISTUS is WAARHEID, hij is het verbindingsstuk, zo je wilt, naar GOD, de DRIE-EENHEID is GOD/JEZUS/ENERGIE in WAARHEID.  
De leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ontworpen om ons binnenin de DUALITEIT en POLARITEIT te houden, dit heeft het menselijke ras toegestaan om ingedamd te zijn en haalde het menselijke ras over om diens macht weg te geven. WIJ ZIJN MACHTIG want in WAARHEID ZIJN WIJ GOD, GOD is de LIEFDE welke in WAARHEID IS dat ernaar streeft om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen. Het is het waarachtige menselijke aspect van ons dat ernaar streeft om een label te plaatsen op deze energie. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN. In mijn eigen wandeling in WAARHEID heb ik altijd het "ontbrekende" component uitgezocht, begrijpend dat het Universum voor mij te allen tijde beschikbaar is, maar het concept van "GOD" in de CONTEXT waarop het aan mij geleerd was afwijzend. Ik werd groot gebracht met naar de kerk te gaan, en mij werd tot aan de leeftijd van 13 jaar geleerd dat wij boete moeten doen en GOD in angst moeten verafgoden. Ik trad hieruit vandaan toen mijn vader overleed, de plaatselijke dominee was niet in staat mijn vragen te beantwoorden waarom GOD mijn vader van mij afgenomen had, wat ik gedaan had dat zo slecht was dat ik gestraft werd? De dominee in die tijd was afkomstig van de Eilanden van Schotland, en stond iedere week in het spreekgestoelte en gooide kwaadheid in de gemeente en leerde ons herhaaldelijk dat wij allemaal naar het "vuur" zouden gaan voor "onze zonden".
Het is van slechts zeer recentelijk dat ik geaccepteerd heb dat GOD altijd met/bij mij loopt en dat ik dit kan accepteren in de CONTEXT van WAARHEID. Dit is te zeggen dat ik niet hoef te verankeren en hoef te werken met GOD in de CONTEXT van "angst" om DRIE-EENHEID te bereiken.
Terwijl de Nieuwe Aarde diens verankering begint word aan ons gevraagd om onze harten te openen voor de energieën die nu dwars over de planeet heen stromen en te begrijpen dat "LIEFDE het antwoord is, ongeacht de vraag". Deze LIEFDE is niet gedefinieerd, wij kunnen niet naar elkaar kijken en wat dan ook anders zien dan een reflectie van de LIEFDE welke IS gereflecteerd door het menselijke voertuig. ALLE menselijke wezens op deze planeet hebben LIEFDE nodig, allen zoeken naar LIEFDE want ons werd vanaf de geboorte geleerd door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat wij niet goed genoeg zijn, dat wij op de één of andere manier "incompleet" zijn. Dit uiteraard filtert WAARHEID eruit vandaan, de reden dat wij incompleet zijn is omdat ons ANGST geleerd werd in plaats van LIEFDE.
GOD straft niet, GOD maakt überhaupt helemaal geen beslissingen, Hij is een MEDESCHEPPER, daarom wanneer wij ons verbinden met Zijn energieën trekken wij de LIEFDE welke IS  erdoorheen en co-creëren wij dan op alle momenten met GOD/het Universum. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons geleerd te vrezen en is het mogelijk om uit angst te co-creëren, dit is wat de oude 3D Aarde constructie op diens plaats gehouden heeft. Nu echter is deze constructie aan het ontbinden, zo hoog zijn de energieën die erdoorheen gutsen en DOOR zullen BLIJVEN GAAN om erdoorheen te gutsen, en aan ons wordt nu gevraagd om met de LIEFDE welke IS te co-creëren.
Veel mensen keren hun rug naar de energie waar voor het menselijke ras naar verwezen wordt als GOD als zij zich de vervormde leringen herinneren die ernaar streven te onderwijzen dat GOD wraakzuchtig en kwaad is. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Door alleen je HARTruimte te openen en volledig uit te lijnen met de BRON kan je het Christus Bewustzijn doorbrengen en verankeren, wat er naar streeft om GOD toe te staan de planeet Aarde te bewandelen en door, rondom en binnenin het menselijke ras te werken.
ALLEEN het menselijke ras kan zichzelf "redden", het eerste gedeelte van met de BRON uit te lijnen is om te VERGEVEN, te LATEN GAAN van de behoefte om schuld te plaatsen of wraak te nemen op diegenen waar wij deze planeet mee delen. De externe wakende reflectie is de reflectie van de energieën die in deze tijd binnenin het menselijke ras verankerd zijn. Daarom om vrede naar de planeet en naar het menselijke ras te brengen moeten wij vrede uitstralen en vrede naar de Aarde brengen. Dit is proactief zijn, dit is niet "wachten" op GOD om tussenbeide te komen, dit is een planeet van de vrije wil, GOD zal ingrijpen wanneer daar om gevraagd wordt, wanneer wij co-creëren. Dit is het verschil tussen de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en de Nieuwe Aarde. Velen wachten erop om "gered" te worden wanneer in WAARHEID wij alleen maar onze harten voor de WAARHEID en voor GOD/het Universum hoeven te open en om hulp hoeven te vragen.
Als jij je "klem" voelt zitten op dit moment dan vraag ik jou om je open te stellen voor het veelomvattende Universum en je volledig te verbinden met GOD en dan te luisteren. Want vaak in de menselijke gestalte zijn wij te druk om verhalen rondom evenementen en scenario's AAN TE NEMEN en te creëren dat wij de WAARHEID missen, wij missen het feitelijke plaatje en in plaats van te proberen om onze eigen geconstrueerde plaatje te plaatsen van hoe de dingen in diens plaats "zouden moeten" zijn.
Het is niet bij toeval dat deze portalen activeren in deze 'tijd' van het jaar, een tijd van het jaar dat begonnen is te ontbinden, want velen van ons kunnen nu door de constructie heen zien die als WAARHEID gepresenteerd wordt. Kerstmis is een tijd die geconstrueerd werd en waarmee wij geleerd werden om te wisselwerken. Het brengt stress naar boven, angst en diepe droefheid voor veel van de populatie, want het werd ontworpen om precies dat te doen, om de diepe vastgehouden emoties te triggeren die aan ons geleerd werden om ons aan vast te houden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Aan ons wordt gevraagd om onze harten te openen in deze tijd en de energieën van GOD toe te staan om volledig door ons heen en naar buiten de wakende wereld in te gutsen. Ons toestaand om vrede, vreugde, harmonie en boven alles de LIEFDE welke IS naar onze mede menselijke wezens te brengen, de omhelzing wanneer we hen ontmoeten, om diegenen waar wij ons leven mee delen te vertellen dat wij van hen houden voor geen andere reden dan dat dit is hoe wij het VOELEN. Te begrijpen dat de LIEFDE welke IS vele tranen mag brengen voordat het volledig verankert, want wij als een ras werden geleerd om ons vast te houden aan pijn en angst, de hoge energieën in deze tijd bevrijden deze pijn en angst, voor ons om de LIEFDE welke IS te verankeren en voor ons om in staat te zijn GOD te VOELEN en de LIEFDE welke IS door ons heen te laten stromen.
Wij hebben niets te vrezen met de geboorte van de Nieuwe Aarde want wij liepen door een nachtmerrie heen om dit punt te bereiken, de nachtmerrie zijnde de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die ons leert dat wij minder zijn dan WIJ in WAARHEID ZIJN. Laat de behoefte los om de LIEFDE welke IS te labelen, sta het eenvoudig toe om door jou heen te stromen en jou WAARHEID te laten zien op nieuwe niveaus van je Wezen. Er is geen "juiste" of "verkeerde" manier om de Nieuwe Aarde binnen te lopen want het is een frequentie die zich binnenin jou verankert, laat alsjeblieft de "regels" los die er geplaatst zijn op de entree, het kan niet gezien worden vanuit een menselijk gezichtspunt, sta GOD/het Universum toe jou te gidsen door de LIEFDE welke IS te zien en aan deze planeet te verankeren door jouw aanwezigheid op deze planeet. Zo eenvoudig IS het.
ADEM dan eenvoudig en BEN, want "LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" en deze LIEFDE streeft er nu naar om door jou heen, rondom jou en binnenin jou in WAARHEID te stromen.
"Jij plus GOD = Wonder", één plus één is gelijk aan drie.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen