donderdag, december 11, 2014

Karen Dover - 10 December & 11 December 2014 / De LIEFDE welke IS & Balans Vinden in de DRIE-EENHEID


 Karen Dover
De Wereld in WAARHEID Bekijken via de LIEFDE welke IS
10 December 2014
Terwijl de energieën beginnen uit te breiden en de externe wakende werkelijkheid multi- en interdimensionaal begint te verschuiven en te verhuizen, mogen wij vergeven zijn voor het bij tijden niet in staat te zijn om dat te begrijpen wat er gezien wordt op een menselijk bewust wakend geestesniveau. De zinsnede, "De ogen zijn de ramen van de ZIEL" kan op een andere manier begrepen worden in relatie met de Nieuwe Aarde, want als de ZIEL constructie naar de wereld kijkt dan zijn het de frequenties van de genoemde constructie die ons leren om onze menselijke levenservaring te bekijken op de manier waarop het op dat moment aan ons getoond wordt. Zoals ik geblogd heb is het ons INZICHT dat onze externe wakende werkelijkheid verandert, want de werkelijkheid IS GEWOON en JIJ BENT. Enorme grote verschuivingen zullen en kunnen plaatsvinden als wij de ZIEL constructie toestaan losgelaten te worden en onze verbinding met de BRON toestaan te versterken.
De ZIEL constructie kan als de "tussenpersoon" gezien worden, het is de interface tussen de energie welke WIJ in WAARHEID ZIJN en de menselijke levenservaring. Het streeft er te allen tijd naar om onze gewaarwording terug te trekken in/naar de bandbreedte waar HET binnenin werkzaam is. Dit staat niet gelijk aan WAARHEID want WAARHEID IS GEWOON. Het is onze GEWAARWORDING van wat er op ieder gegeven moment aan ons getoond wordt dat ons uit het evenwicht vandaan zal trekken. Dit is waarom het onontbeerlijk is dat de wereld bekeken wordt via de HART ruimte en door het GEVOEL, want er is vaak een verschil tussen wat wij VOELEN en wat er aan ons getoond wordt. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie probeert op alle momenten te onderwijzen om een logische uitkomst te volgen en niet eenvoudigweg het GEVOEL te volgen dat binnenin jou naar boven komt.
De kaart "terug naar huis" is binnenin de HARTruimte, deze kaart werd daar voorafgaand aan de incarnatie geplaatst en is alleen toegankelijk door de hartruimte volledig en in uitlijning met de BRON te openen, het is niet verbonden via de ZIEL constructie aangezien de ZIEL constructie niet vanuit de BRON komt, het is zoals een "overjas" die we aantrekken om ons te helpen wisselwerken met de planeet Aarde en het menselijke ras toen wij eerst incarneerden in/naar de menselijke gestalte.

Terwijl de wereld er nu mee begint een nieuwe vorm aan te nemen, wordt een nieuwe manier van leven op alle momenten van alle momenten geboren, hoe wij met de wereld wisselwerken is aan het veranderen en het is onze KEUZE als tot ofwel de instructies van de ZIEL constructie op te volgen of te luisteren naar de HARTruimte welke altijd WAARHEID laat zien zelfs als wij het op geen enkel moment fysiek kunnen zien.
Velen van ons in deze tijd kunnen de kolossale energetische veranderingen VOELEN die er plaatsvinden en proberen om houvast te houden aan de ZIEL constructie ondertussen proberend om het aan te passen aan de BRON energie welke wij in WAARHEID zijn, dit wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde want WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN. Om volledig uit te lijnen met de BRON wordt aan ons gevraagd om onze harten te openen en de wereld te bekijken door de frequentie van de LIEFDE welke IS. Zonder oordeel, zonder vooroordeel, zonder afscheiding. Dit kan een uitdaging zijn wanneer het bekeken wordt door de lens van de ZIEL constructie, want het werd ooit alleen gecreëerd om te wisselwerken en interfacen met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke nu ontbonden is.
LIEFDE IS gewoon, het heeft geen definitie en toch in onze menselijke gestalte is onze menselijke logische verstand altijd aan het vragen dat wij precies dat doen. Dit toestaan te drijven en te ontkoppelen van deze behoefte is een kolossale stap in/naar WAARHEID, om onze inzichten/gewaarwordingen van alles dat wij geleefd hebben en alles dat zich nu aan het ontvouwen is toe te staan om aan ons in WAARHEID getoond te worden, wat betekent dat wij onze harten moeten openen en LIEFDE en MEDEDOGEN voor iedereen, voor alles en natuurlijk voor onszelf moeten hebben. Het enige moment waar wij volledig de LIEFDE welke in WAARHEID IS moeten beseffen is in het NU moment, om open te blijven en om de angsten die naar boven komen te erkennen niettemin begrijpend dat LIEFDE HET ANTWOORD IS, ONGEACHT DE VRAAG. Er is geen puzzel om op te lossen, ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Vermengen en Balans Vinden in de DRIE-EENHEID
11 December 2014
De energieën van de laatste lineaire 24 uren zijn dramatisch toegenomen en velen van ons worden gewaar dat onze relaties snel aan het veranderen zijn. Het evenwicht dat vereist is in deze tijd is om de dualiteit te balanceren waar wij geleerd werden om binnenin te leven met de LIEFDE welke in WAARHEID IS, dit brengt ons in/naar de DRIE-EENHEID, dit is één plus één is gelijk aan 3. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is er polariteit van de dualiteit, dit is te zeggen dat ons zwart of wit geleerd werd, links of rechts, heet of koud enzovoorts. Daar is een EVENWICHT om gevonden te worden welke alleen gevonden kan worden wanneer de LIEFDE welke IS verankert, hetgeen ons in/naar de DRIE-EENHEID brengt. De mens plus de LIEFDE welke IS is gelijk aan creatie.
In het Universum van 3 is alles in EVENWICHT en de dualiteit van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid zal proberen dit evenwicht voor ons te verbergen. Velen van ons in deze tijd worden gewaar dat wij niet ondersteund worden door het Universum in een "ofwel/of' beslissing en dit is verschuldigd aan de DRIE-EENHEID en het EVENWICHT dat op deze frequentie bereikt is.
De energieën zullen doorgaan te verhogen en uit te breiden met het oog op het feit voor ons om in/naar EVENWICHT te verhuizen in dit jullie menselijke gestalte. Relaties zullen morfen en veranderen als wij HEEL worden, dit is te zeggen dat wij diegenen rondom ons heen niet hoeven te "fiksen", wij hebben de keuze om in evenwicht te zijn met ALLES en om diegenen rondom ons heen toe te staan te ZIJN zoals zij verkiezen te zijn zonder dat dit triggerend wordt. Ik zou duidelijke willen verklaren dat dit van toepassing is op ALLE relaties of het nu ouder/kind - echtgenoot/echtgenote - broeder/zuster enzovoorts is.
Een ras dat geleerd werd om te verankeren en alleen binnenin de dualiteit te leven zal enige lineaire tijd nemen om zich aan te passen aan de DRIE-EENHEID en het EVENWICHT dat nu beschikbaar is. Als jij op dit moment in een moment bent waar de "ofwel/of" optie niet beschikbaar is voor jou, zou ik je willen begeleiden om te zoeken naar de "middenweg" en hierin te VOELEN. Uitbreiding wordt voorbij ZELF bereikt en terwijl het menselijke ras nu in EVENWICHT beweegt zal het dan evolueren in/naar EENHEID, dit is het weten dat ALLEN ÉÉN ZIJN, niettemin de zeer persoonlijke en unieke reflectie dat ieder menselijk voertuig voor het AL is accepteert en erkent.
Wij verhuizen in de richting van een belangrijke/grote energetische toegangspoort welke tussen de lineaire datums van de 12de naar de 15de December is, het moet op alle momenten herinnerd worden dat de buitenste "datum" niet onveranderlijk is, sommigen van ons zullen door deze toegangspoort gaan in dit lineaire tijdskaderpunt terwijl anderen ietwat ervoor of ietwat erna zijn. ALLES is NU, niettemin is ALLES een frequentie dus is de feitelijke definitie van deze toegangspoort bijna irrelevant. Diegenen van jullie die de verschuiving VOELEN zullen vooruitgang boeken door deze verschuiving en diegenen die niet VOELEN zullen het op hun unieke overgangspunt VOELEN.  
Het menselijke ras is nu in de richting van het NULPUNT aan het gaan waar de lineaire tijd zal ontbinden, wederom mogen sommigen van jullie het al bereikt hebben en voorbij dit punt gegaan zijn en anderen zullen het alleen nu pas naderen. Het menselijke logische verstand zal proberen om mijn woorden eruit vandaan te filteren omdat het zal proberen om het concept volledig af te wijzen. Het menselijke logische verstand werd geleerd dat een lineair "verleden, heden en toekomst" de enige manier is waarop iedere informatie te interpreteren dat ingenomen werd. Als je uit de lineaire tijd vandaan gaat en voorbij het "nulpunt" wordt dit een mindere kwestie terwijl je in/naar de EENHEIDS frequentie verhuist, en is het niet langer een trigger meer voor je menselijke verstand en de menselijke levenservaring begint dramatisch te verdiepen en uit te breiden.
Veranderingen in de externe wakende werkelijkheid zullen doorgaan uit te breiden, inzichten zullen veranderen wat voor het menselijke ras als een geheel toestaat om te begrijpen waar wij naartoe en aan voorbij evolueren. Ik zou allen willen begeleiden de grootsheid te begrijpen van wat er zich aan het voordoen is en om zeer bewust te zijn van de intenties die er in deze tijd uitgestuurd worden. De manifestatie zal nu versnellen, persoonlijke ervaring heeft mij steeds weer opnieuw laten zien dat gebed en intentie WELZEKER manifesteren en het is aan het toenemen in zowel diepte als uitbreiding.
In deze tijd wordt ons gevraagd om pro-co-creatief te zijn, dit is te zeggen dat aan ons gevraagd wordt om onze creaties naar het Universum uit te sturen en cocreatie toe te staan door de intentie vast te houden en uit te reiken naar het bredere Universum en GOD. Want dit is in WAARHEID DRIE-EENHEID, wij werken altijd met GOD om uitbreiding en creatie te bereiken. Het is inderdaad niet mogelijk om zonder de wisselwerking en de erkenning van zowel onze eigen kracht als dat wat nu voor allen in deze tijd beschikbaar is te creëren. Een belangrijke transformatie en een belangrijke overgang ontvouwen zich rondom, door en binnen het menselijke ras.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen