woensdag, december 17, 2014

Het Team - Beoefen het Hartbewustzijn - 16 December 2014 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
Beoefen het Hartbewustzijn
16 December 2014
Wij zijn hier, gereed om mee te delen ondertussen jullie ervaringen observerend alsook de uitdagingen die in jullie werkelijkheid aan het versnellen zijn. Wij erkennen wederom jullie moed en bereidheid om belichaamd te zijn. Een ieder van jullie heeft werelden en werkelijkheden gekend die vrede, creativiteit en diepe aanvaardende liefde aanbieden.
Deze levenservaring en focus is heel anders dan wat jullie je herinneren als zuivere bewuste energie. Jullie aardse werkelijkheid biedt veel schoonheid aan, vele momenten die op diepgaande manieren ontroeren en rijke, levendige verbindingen met anderen. Het biedt ook vele extreme en intense uitdagingen aan, zowel persoonlijk als collectief.
Jullie zijn hier, zoals jullie weten, om alles dat dit fysieke bestaan te bieden heeft te koesteren ondertussen de agent zijnde van verandering en transformatie van dat leven. Wij hebben dit concept in vele van onze boodschappen met jullie gedeeld. Wij erkennen jullie ook voor jullie dienstverlening terwijl jullie persoonlijk ernaar streven om het verschil in het collectieve bewustzijn te maken.
Er doet zich een grote polariteit en grote chaos voor in het bewustzijn van de mensheid. Het manifesteert in de conflicten en het geweld waar jullie getuige van zijn.
Wanneer ieder individu zich eigen maakt en erkent dat zij deel uitmaken van alles dat er zich ontvouwt, wanneer ieder individu oordeel aan de kant zet, wanneer ieder individu verantwoordelijkheid neemt en begint de kwetsuren die zij dragen te genezen, zal er beginnen een verschuiving te zijn in de collectieve reactie.
Wij hebben zelden jullie woord liefde in onze boodschappen gebruikt. Wij hebben jullie uitgenodigd om jullie dankbaarheid en waardering alsook jullie vreugde aan te bieden. Deze emotionele trillingen zijn voor jullie gemakkelijker om aan te bieden, omdat zij niet dezelfde ingewikkeldheden teweegbrengen als het woord en de emotie van liefde.
De emotie van liefde heeft vele smaken, vele expressies. Vanuit onze waarneming, komt de emotie en het aanbieden van liefde gewoonlijk met een agenda. Overtuigingen en patronen werden zeer vroeg in jullie belichaming gevestigd die jullie persoonlijke gedrag en expressie van liefde reguleren. Liefde welke gegeven wordt is gewoonlijk voorwaardelijk. Dit wordt versterkt terwijl jullie door het leven heengaan en met anderen wisselwerken.
Vaak worden jullie voorzichtig over het hoe en met wie jullie je liefde delen. Het idee dat je een multidimensionaal goddelijke wezen van licht bent, hier op deze planeet in deze tijd om "Onvoorwaardelijke Liefde" tot uitdrukking te brengen is een concept welke jullie vaak gehoord hebben. Doch wat is "Onvoorwaardelijke Liefde" en hoe breng je in feite deze vorm van liefde tot uitdrukking.
 
Eerst, nodigen wij je uit om zelf te observeren en zacht, zonder oordeel, te kijken naar hoe je de expressies van liefde bevat die je aan anderen aanbiedt of zelfs achterhoudt. Merk op wanneer, waar en hoe jij jezelf toestaat om je liefde te geven; merk op met wie je bereid bent om je liefde te delen. Dat is het begin.
Sta jezelf toe alle kwetsuren te herinneren, waar te nemen en te genezen die je mogelijk nog steeds in je hart draagt. Gebruik de energie gereedschappen die je onderweg verzameld hebt. Gebruik geluid om wat voor oude pijn, oud verdriet of leed los te laten, wat voor gevoelens dan ook van niet geliefd te zijn, ongezien of afgewezen door wie dan ook, en dit omvat ook jezelf. Adem in deze emoties en sta een geluid toe om tot uitdrukking te brengen wat je voelt. Sta de trillingen toe van een onsamenhangende frequentie te verschuiven naar een samenhangende vloeiende trilling welke levensonderhoudend is.
Merk op hoe je liefde van jezelf zou kunnen achterhouden. Merk op hoe jij je hart en de gevoelens van liefde die daar gegenereerd worden bewaakt. Neem waar wanneer en waarom je mogelijk je hart afgesloten hebt bij het aanbieden van liefde. Wij nodigen je uit om jezelf en anderen te vergeven met betrekking tot dit gevoel en deze expressie van liefde. Begin het gekwetste hart te genezen.
Dit is een oefening van een ontwaakt wezen die werkelijk gereed en bereid is om een verschil te maken in de levens van anderen alsook in diens eigen leven. Wij hebben het belang van de genezing van je hartportaal en chakra meegedeeld voor de transformatie en ascentie van de mensheid en de planeet. Wij ondersteunen en moedigen jullie aan om energetisch en emotioneel jullie hartruimte schoon te maken en te beginnen meer liefde tot uitdrukking te brengen.
Wij herinneren jullie er wederom aan dat het elektrische gebied van jullie hart groter in omvang is dan de elektrische activiteit welke door jullie brein gegenereerd wordt. Het magnetische gebied dat vanuit het hart uitstraalt is duizenden aan keren meer uitbreidend in kracht dan de gegenereerde energiefrequenties door het fysieke brein.
Jullie harttrillingen stralen uit en verbinden zich met de collectieve harttrillingen van iedereen. Je hart is een portaal; je hart is een toegangspoort die jou aan jouw galactische zelf verbindt, aan elkaar, aan de matrix van deze planeet, aan alle dimensies en aan de sterren. Het is de intelligentie van jullie hart dat persoonlijke en wereldwijde genezing aanbiedt.
Het is binnenin je heilige hart dat je dit alchemistische proces van transformatie aanbiedt. Dit is waar er een samenvoeging is van alles dat in een ruimte en de trilling van Liefde is. De kelk van je hart bezit de bekwaamheid van het genezen van het collectieve bewustzijn. Als een galactische burger, een wezen van goddelijk licht, is het belangrijk voor jou om deze genezing en de expressie van liefde te verankeren als je persoonlijk het fysieke menselijke verdriet, de droefheid en spijt welke je draagt transformeert en loslaat.
Het bewustzijn van de energie van het collectieve hart lijdt. Individuen die uit hun persoonlijke kwetsuren handelen hebben hun harten afgesloten, en zijn zich onbewust dat hun pijn naar iedereen versterkt en vergroot wordt. Denk eraan, wanneer je dit werk op een persoonlijk niveau doet transmuteer je ook de kwetsuren die in de matrix van het collectieve hart vastgehouden worden.
Wij nodigen jullie uit om te beginnen liefde aan te bieden, zo onvoorwaardelijk als mogelijk is, aan al diegenen die hun persoonlijke pijn in handelingen van geweld tot uitdrukking brengen, met handelingen die levensverlagend zijn. Jullie intenties verbonden met de diepgaande kracht van jullie hart kan en zal alles dat aangeraakt is transformeren.
Het is zo belangrijk voor jullie om dat te beseffen en te bezitten wanneer je het hartbewustzijn uitoefent, Onvoorwaardelijke Liefde uitsturend naar diegenen die de meeste schade berokkenen, het verheft werkelijk de gebeurtenissen en de acties.
Jullie zijn hier om deze onjuist gekwalificeerde energie te verheffen; dit is jullie dienstverlening en verantwoordelijkheid. Jullie als een collectief zijn aan het ascenderen naar de hogere dimensies en om naar deze hogere frequenties te verhuizen, is het hart van de mensheid vereist om open en genezen te zijn en Liefde uit te stralen.
Beoefen het uitstralen van Onvoorwaardelijke Liefde, vreugde, dankbaarheid en waardering vanuit het hart. Sta jezelf toe om vaker Liefde aan te bieden. Sta jezelf toe te beseffen hoe krachtig jouw liefde waarlijk is wanneer het vanuit je hartkelk gegenereerd wordt. Sta jezelf toe om je heilige hartruimte gevuld met Liefde te zien voor iedereen, specifiek diegenen die op een liefdeloze manier handelen. Het is tijd dat de expressie van Liefde eer betoond wordt, aangeboden en gemanifesteerd in diens hoogste vorm.
Wij bieden jullie onze ondersteuning aan, onze erkenning en dankbaarheid alsook onze Onvoorwaardelijke Liefde. Sta jezelf toe alles te ontvangen wat gegeven wordt. Jij bent een prachtig wezen gevuld met Liefde dat alles transformeert dat het aanraakt. Accepteer dit, weet dit en handel vanuit dit besef.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten