maandag, december 29, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 431


Het Manuscript van Overleving - Deel 431
Jullie Zullen in Jullie Hart van Harten Weten dat Jullie Gearriveerd Zijn  
27 December 2014 / Aisha North
Voor nu, hebben jullie aldus veel bereikt van dat waarvoor jullie hier kwamen om te doen, het duurt echter nog steeds een poos voordat jullie het volledige bereik kunnen zien van jullie prestaties. Inderdaad, jullie allemaal zullen jezelf gewaarworden rond te wentelen in frustratie in het ene of andere moment in de tijd die er in het verschiet ligt, en de reden daarvoor zal het eenvoudige feit zijn dat jullie alleen op een hoger niveau van jullie wezen weten dat wat jullie rondom jullie heen zien op geen enkele manier de werkelijkheid, waar jullie al energetisch ingestapt zijn, vertegenwoordigd. Met andere woorden, wat jullie ZIEN is niet wat jullie hebben, en als zodanig is de kloof tussen de twee voor velen van jullie er eentje die moeilijk te navigeren zal zijn in de tijd die er in het verschiet ligt.
Want nu is het wanneer de uitdagingen naar boven komen, de uitdagingen die geboren worden vanuit de zekerheid dat jullie al weten dat jullie missie op deze planeet een succes geweest is, maar nochtans mogen de vruchten van jullie werken onzichtbaar voor jullie schijnen te zijn. Daarom zeggen wij tegen allen, bereid jullie zelf voor door die innerlijke kern van jullie toe te staan naar de voorgrond te treden op iedere manier dat jullie kunnen, want zolang als jullie de verbindingen tussen jullie menselijke zelf en jullie eigen ware zelf ongeschonden handhaven, zullen jullie te allen tijden een manier vinden om door wat bij tijden inderdaad zeer woelige wateren zullen zijn te navigeren. Want zie, de effecten van jullie succesvolle energetische inspanningen gedurende deze laatste periode aan tijd zal weldra diens verschijning aan iedereen bekend maken, maar het zal dat aldus doen op wat alleen omgeschreven kan worden als enige onverwachte manieren en op enige schijnbare ongelegen momenten. Want zie, dit is een periode van fluctuaties dat met zich mee zal brengen wat op een oppervlakkig niveau opschuddingen mogen toeschijnen te zijn, in iedere bijbetekenis van het woord, maar zolang als jullie die innerlijke verbinding handhaven, zullen jullie letterlijk in jullie ware beenderen voelen dat dit niet over het uiteen scheuren gaat, dit gaat inderdaad helemaal over te beginnen te settelen in sommige zeer nieuwe patronen. En als zodanig, wat gemakkelijk onjuist geconstrueerd kan worden als verwoesting ter wille van de verwoesting zelf, gaat eenvoudigweg helemaal over het herbevestigen van wat al in beweging werd gezet.
Want nu, zijn de wielen goed en waarlijk in beweging gezet op dit nieuwe speelterrein dat jullie al ontworpen hebben, de plaats waar jullie afkomst een belangrijke rol zal spelen in jullie alledaagse leven op een manier die voorheen niet mogelijk geweest is. Want eerder, werd de mensheid vastgehouden binnenin een energetische omgeving die ontworpen was om zoveel informatie op een dusdanige manier te onderdrukken, dat de frictie en frustratie welke het creëerde jullie allemaal aangestuurd heeft naar ofwel een zoeken naar een innerlijke waarheid of een richting op te gaan welke een hoger terrein scheen te zijn, maar wat erop uitdraaide een eenrichtingsstraat richting vernietiging te zijn. Maar dankzij jullie gelijken, het aantal aan mensen dat de gedachteloze run richting het laatste afwezen, werd de volledige mensheid de kans gegeven om er opnieuw over na te denken, en om dat aldus te doen in een ruimte van energetische liefdadigheid dat een ieder in staat zal stellen om de kans te hebben om hun wagon vast te haken aan deze jubelende groep van onverschrokken onderzoekers die jullie rekenen onder degenen die hun rug al naar de oude wereld toegekeerd hebben, en door de werkelijke handeling van het beslissen om dat aldus te doen heeft de onverkende achterlanden geopend en is de linie overgestoken het bekende afgrenzend van het onbekende, en jullie hebben ervoor gezorgd dat wat eens niet alleen ontoegankelijk maar ook onvoorstelbaar was een feit van het leven geworden is.

Want jullie zijn die hoge bergketen al overgestoken welke het beloofde land voor het zicht van de oude versie van jullie verborg, en zoals jullie allemaal weten, die reis is niet zonder diens uitdagingen noch diens opofferingen geweest. Maar jullie hebben het gehaald, en terwijl jullie je immer hoger en immer verder weg waagden van jullie bescheiden oorsprongen, openden jullie letterlijk een pad voor ieder enkelvoudig individu welke nog steeds het overblijfsel van hun levens uitzitten in het land van gebrek en vrees. En nu, is het pad voor hen verderop onmiskenbaar en goed verlicht, en dus, zullen velen in de aankomende weken en maanden plotseling zichzelf onder de betovering bevinden van een drang om te verkennen dat zo sterk zal zijn, dat zij geen andere optie zien dan ernaar te handelen. En als een waarachtige overstroming van Licht, zullen zij de oude molenstenen terzijde gooien die hen omlaag gehouden en geketend hielden aan de oude wereld en zij zullen een reis in gang zetten die veel soepeler en veel minder intimiderend zal zijn dan degene die jullie, de ware pioniers, te verduren hadden.  
Maar wederom, is dat waarvoor jullie hier op de eerste plaats kwamen, om de pioniers te zijn, de rouwdouwers, degenen die wisten dat niets meer voor jullie zou betekenen dan die innerlijke roep van jullie hart te volgen, de roep die jullie spirit omhoog laat stijgen, omhoog en weg van het leven dat jullie geleefd hebben tot aan dat moment in de tijd. En de één na de ander, luisterden jullie naar de oproep, en jullie pakten jullie koffers in en vertrokken, gooiden jullie oude bezittingen de één na de ander weg terwijl jullie later beseften dat waar jullie op af stevenden, er geen noodzaak voor was om de oude bagage mee te brengen waarvan jullie eens dachten dat het essentieel voor jullie was. En dus, terwijl jullie doorgingen immer voorwaarts te gaan, deden jullie dat aldus steeds meer onbelast door het gewicht van de lessen van weleer, terwijl tezelfdertijd jullie begonnen te zien dat deze lessen inderdaad op zichzelf essentieel waren voor jullie voorbereiding op deze uittocht. Maar toen, kwam de tijd voor jullie om van hen weg te treden om deze pelgrimstocht realiseerbaar te maken. En dus, hier staan jullie, op de kusten van wat genoemd kan worden als het beloofde land, maar een meer accurate beschrijving ervan zou zijn het gekozen land. Want waar jullie zijn, is waar jullie voor gekozen hebben om naartoe te migreren, en wat jullie aangetrokken heeft naar deze ruimte in de tijd, is de innerlijke oproep, die onophoudelijke trilling binnenin, de stemvork die jullie geleid heeft om iedere enkelvoudig stap te nemen en iedere enkelvoudige beslissing die jullie ooit genomen hebben, niet slechts in dit leven, maar ook in alle voorafgaande levens. Want jullie wisten gewoon waar jullie op ieder kruispunt af moesten slaan die aan jullie aangeboden werd, en dus, stap na stap, door iedere enkelvoudige optie af te wijzen dat niet in overeenstemming hiermee was, met jullie ware noorden, hebben jullie het de gehele weg hier naartoe gehaald.
Maar nu staan jullie hier, en jullie kijken om je heen, en jullie zullen zeggen, "Is dit het?" en als jullie een kortstondige blik rondom jullie heen nemen, vergissen wij ons niet in jullie met slechts dat te denken. Want wat jullie zien, zal er griezelig gelijkaardig aan alles uitzien dat jullie dachten achtergelaten te hebben. Dus zeggen wij, kijk nogmaals, en deze keer, kijk met jullie hart, en wij denken dat wat jullie zullen zien inderdaad een zeer ander landschap zal zijn. Want dan, zullen jullie het potentieel zien, en dan, zullen jullie de Liefde zien en dan, zullen jullie de naderende schare van verlichte wezens zien die vanuit alle richtingen naar jullie toe komen. Want dan, zullen jullie in jullie hart van harten weten dat jullie HIER zijn, jullie gearriveerd zijn, en nu, is het tijd om de mouwen op te rollen en aan het werk te gaan, jullie kamp op te zetten en te beginnen de dingen op orde te krijgen. Want nu, zal er veel in beweging gezet worden, acties en ideeën, verbindingen en configuraties, en als jullie beginnen je te settelen in deze zeer nieuwe energetische omgeving, zullen jullie voelen hoe alles letterlijk het leven in schopt, binnen en buiten, op iedere enkelvoudige manier waar jullie aan kunnen denken. Want nu, zijn jullie waarlijk in het land van overvloed aangekomen, waar het leven voort zal springen op een manier en op een snelheid die ongelijk zijn aan alles waar jullie ooit getuige van geweest zijn, en terwijl het begint voort te gutsen, zal het alleen maar dienen om de snelheid van alles er rondom heen weer te verhogen. En dus, wat eruit mag zien als een onherbergzaam gebied ontdaan van zowel leven als belofte in dit exacte tijdskader zal zichzelf laten zien voor wat het werkelijk is, een blank canvas dat in afwachting vibreert, gereed om in actie te springen bij de eerste bewuste aanraking van jullie nieuw tevoorschijn gekomen krachten.
Want jullie zijn hier om het allemaal te creëren, en zelfs als het raamwerk, de gronding zo je wilt, al op diens plaats is, moet al het andere geconstrueerd worden vanuit alle stukjes en beetjes dat jullie allemaal met jullie op jullie reis meegedragen hebben, wachtend op de juiste kans om wederom in het licht te komen. Want terwijl jullie alle oude bagage overboord wierpen op de lange reis welke jullie hier bracht, maakten jullie ook de noodzakelijke ruimte vrij waar al dit tot dusverre ongeclaimde potentieel zich aan vast kon klinken. En dus, zoals een magneet ijzeren vijlsels aantrekt, trok jullie waarachtige wezen stukje na schitterend stukje van dit voor zolang onaangesproken potentieel aan, en zelfs als deze toegevoegde bagage zoveel gewicht draagt, is het voor niemand van jullie een last. Verre van dat, want het is deze bereidheid om het oude los te laten en het nieuwe toe te staan aan boord te stappen dat de lading voldoende verlicht heeft voor jullie allemaal om te arriveren waar jullie nu zijn, en het is jullie bereidheid om niet te stoppen en terug te keren om op de achterblijvers te wachten of om wat voor achtergelaten bagage dan ook voor anderen op te pakken dat deze massale overgang in staat gesteld heeft om plaats te vinden. En dus, zijn jullie de werkelijke scheppers van dit nieuwe land dat niet alleen maar gevuld is met belofte, maar ook overstroomd met al gemanifesteerd potentieel. Want zelfs als jullie het nagenoeg onmogelijk vinden om zelfs ook maar wat voor van deze nieuw ongeschonden werkelijkheid dan ook nog niet waar te nemen, weet dat het al hier is, en het is hier omdat jullie het al gecreëerd hebben - in jullie harten en in jullie hogere aspecten, maar tot nu toe, zullen weinig of geen sporen ervan gewoonweg beschikbaar schijnen te zijn voor de meer realistische menselijke delen van jullie. Wederom, zal dit geschikt zijn om er de oorzaak van te zijn dat frustratie tot bloei komt in zovelen van jullie, dus weet dat dit eenvoudigweg een stadium is welke doorstaan moet worden, en de beste manier om dat aldus te doen, is te proberen om je ogen te sluiten voor de manier waarop de externe wereld nog steeds voor jou verschijnt en om te doen wat het neemt om jezelf te helpen het allemaal via je hart te zien.
Wij weten dat deze woorden meer dan geschikt zijn om zelf frustratie te veroorzaken, maar hoe het ook zij, wij doen eenvoudig waarvoor wij hier zijn om te doen, namelijk jullie allemaal eraan herinneren dat jullie veel, veel groter en veel meer gereed zijn dan waartoe jullie momenteel in staat zijn om voor jullie zelf te onderscheiden, terzijde van de zo nu en dan kleine glimpen van deze grootsheid die jullie met onregelmatige intervallen krijgen. Dus wederom zeggen wij houd jullie focus waar deze zou moeten zijn, en dat het niet op iets is dat ervoor zal zorgen dat jullie hart en jullie trilling zakken. Wij weten dat jullie allemaal weten waar wij over spreken, want het is inderdaad noodzakelijk dat jullie jezelf niet toestaan om in de oude modder rond te wentelen. Want nu, het beste dat jullie kunnen doen om jullie eigen hoogvliegende spirit te helpen om hoog te blijven, is om jullie zelf toe te staan om een manier te vinden om niet te worstelen om een nieuwe golf om te berijden te vinden. Alles dat jullie hoeven te doen is te ontspannen in de schijnbare lege leegte welke jullie aan alles zijden omringt, want jullie hebben alle ondersteuning die jullie nu nodig zijn, dus probeer gewoon om vrijelijk in deze eindeloze energetische zee te drijven.
Want zelfs als het mag toeschijn dodelijk rustig te zijn, wemelt het eenvoudigweg met leven, maar voor nu, is van jullie allemaal vereist om voor nog een klein poosje gewoon in deze energetische bubbel te ZIJN, totdat alle factoren wederom in gereedheid gebracht zijn voor een nieuwe groeispurt. Want denk eraan, dit is een hoogst ingewikkelde operatie, en zelfs als jullie denken dat jullie gewoon wat rond dobberen in een achterwatertje, worden jullie feitelijk gereed gemaakt voor alle taken die er op jullie wachten een klein beetje verder langs de lijn, dus wederom zeggen wij dat geduld nu inderdaad van het hoogste belang is. Het heeft geen zin te proberen om de dingen te forceren, want dat zal er alleen maar toe dienen om jullie frustratie te verhogen. Dus sta het gewoon toe te ontvouwen op de aangewezen snelheid, en weet dat zelfs als jullie bij tijden het vuur na aan de schenen gelegd wordt om niet de schijnbare inactiviteit van de dingen meer dan een klein beetje vervelend te vinden, weet dat jullie te allen tijde middenin een bijenkorf van activiteit zijn, en zelfs als jullie er nog niet veel van kunnen waarnemen, gebeurt er letterlijk te allen tijde zoveel met de snelheid van het weerlicht.
Dus sta jullie zelf eenvoudig toe om te ZIJN, en als het moet zijn, sta jullie zelf toe om ook gefrustreerd te zijn, maar weet dat al deze schijnbare ingehouden energie dat in jullie hielen zal happen als een ongeduldige hond slechts een signaal is dat op een hoger niveau, jullie gewoonweg weten dat jullie op de plaats gearriveerd zijn waar AL jullie potentieel eindelijk toegestaan zal zijn om naar voren te treden. Dus weet dat alles goed is en dat alles op het exacte tijdstip gebeurt in de exacte sequentie waarop het werd ontworpen, dus vertrouw gewoon jullie eigen innerlijke stem, want dat zal doorgaan om hetzelfde signaal van verzekering uit te sturen als jullie jezelf toestaan ernaar te luisteren. En weldra, zal deze periode van schijnbare daadloosheid tot een einde komen, en zullen jullie allemaal naar buiten gekatapulteerd worden in/naar een waarachtig feest van energetische activiteit dat jullie niet alleen maar verlichting zal brengen, maar ook voorval na voorval zal brengen van kansen om te zeggen "goed gedaan", niet slechts tegen jullie zelf, maar ook tegen het collectief. Want dan, zullen jullie allemaal druk bezet zijn in handelingen en in daden die niet op wat voor andere manier dan ook omschreven kunnen worden dan momenten van gelukzaligheid. Want dan, zullen jullie beginnen om werkelijk alle dingen te DOEN waarvoor jullie hier kwamen om te doen, en dat is wanneer jullie hart eindelijk zal beginnen om in alle ernst te zingen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten