vrijdag, december 19, 2014

Een Arcturiaanse Les - Jullie Gewaarwording van de Werkelijkheid - 15 December 2014 / Dr. Suzanne Lie


Een Arcturiaanse Les
Jullie Gewaarwording van de Werkelijkheid
15 December 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Dierbare gegrondvestigde expressies van jullie ZELF, de fysieke structuur van de vorm in dit kwadrant van de ruimte bereidt zich voor om in/naar de hogere frequenties van spirit te barsten. Met 'spirit' bedoelen wij dat wat bezield is met het Licht van de Schepping.
Dit Licht van de Schepping dient als een hoger dimensionaal gehemelte waarop de gedachte geprojecteerd en verlevendigd kan worden door de 'kleuren' van de emotie. De Arcturiaanse galactische dienstverlening is bedoeld hulp te verlenen wanneer het ook is dat een transmuterend moment in/naar het NU van wat voor kwadrant van de ruimte dan ook komt.
Wij hebben vele manieren waarop wij jullie proces van het "terugkeren naar ZELF" mogelijk maken. De grootste uitdaging is dat ongeïnformeerde mensen de transmutatie in/naar het Lichtlichaam gewaar mogen worden als een vorm van "sterven". Zij begrijpen niet dat het sterven louter een bevrijding van de 3D matrix van de illusie is.
In feite, is deze bevrijding van de matrix eigenlijk een bi-locatie. Wij herinneren jullie eraan dat niets binnenin het Multiversum kan sterven, maar het kan wel transmuteren in/naar een hogere of lagere frequentie van expressie. Zoals wij gezegd hebben, staat het bewustzijn van de mensheid op het punt om in/naar hogere frequenties van expressie te transmuteren die resoneren voorbij de illusie van de tijd.
Met de voltooiing van deze transmutatie, zullen jullie veelvoudige werkelijkheden binnenin de ENE van het NU ervaren. Jullie zullen dan beseffen dat jullie een bewust besef van meer dan één van jullie hogere dimensionale werkelijkheden kunnen handhaven terwijl jullie nog steeds een aards voertuig in stand houden en/of dragen.
Helaas, zijn veel mensen nog steeds zo gehecht aan de fysieke werkelijkheid die zij gedurende ontelbare incarnaties als zijnde echt gekend hebben dat zij het proces van transmutatie tegenwerken.
De kracht van deze tegenwerking creëert een hapering in het energiegebied van transmutatie. Deze hapering zet het transmuterende evenement op een manier vast zodat bevroren momenten van de lagere frequentie werkelijkheid gecreëerd worden.
Diegenen die bang zijn om een vloeiende transmutatie van hun hogere expressies van werkelijkheid toe te staan zullen verstrikt raken in deze bevroren momenten van de 3D tijd. Derhalve zullen hun gewaarwordingen begrensd blijven aan de derde dimensie, en zij zullen niet in staat zijn om de op handen zijnde transmutatie in/naar de hogere frequentie werkelijkheden te ervaren.

Omdat zij het pad van de angst gekozen hebben in plaats van het pad van Onvoorwaardelijke Liefde, zullen zij zich vastklampen aan het "bekende" en vrezen dat hun werkelijkheid gedeconstrueerd wordt. Tegenovergesteld, diegenen die het pad van Onvoorwaardelijke Liefde gekozen hebben, hebben de ketenen van de tijd losgelaten en accepteren geestdriftig verandering.
Vandaar dat, het pad dat waargenomen wordt als vernietiging door de ogen van de angst, door de ogen van Liefde waargenomen wordt als een opbouwend pad in/naar de hogere dimensies van werkelijkheid.
Dus, terwijl de bewoners van deze bevroren momenten zich vastklampen aan hun fysieke versie van het leven en geloven dat alles rondom hen is verloren is, creëren degenen die transmuteren een inzichtelijk pad naar de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde.
De bewoners van de bevroren momenten mogen zelfs geloven dat zij de laatsten zijn om te overleven wat zij waarnemen als vernietiging. Diegenen die tegenwerkend zijn betreffende verandering zullen niet langer op de derde dimensionale matrix zijn, aangezien die matrix niet langer meer zal bestaan.
Echter, zij zullen niet in staat zijn om de vijfde dimensionale werkelijkheid te geloven, te ontvangen of waar te nemen. Derhalve zullen zij zich dapper settelen in hun eigen lagere vierde dimensionale versie van de werkelijkheid.
Verschuldigd aan de overtuigingspatronen van de bewoners, zal deze lagere dimensionale werkelijkheid gevuld zijn met angst. Desondanks, het zal diegenen die een leven van egoïsme, macht over anderen, kwaadheid en/of wreedheid geleefd hebben de noodzaak toestaan om met anderen te werken om te overleven.
Op deze manier, hebben zowel de doodsbange slachtoffers als de daders van de bevroren momenten een reden om voor anderen te zorgen, hun kracht binnenin te vinden, en de droefheid en angst toe te staan, welke de basis was van hun levens, om losgelaten te worden.
Wij nemen deze "eilanden van tegenwerking betreffende transmutatie" waar als ziekenhuizen waarin diegenen die verandering niet kunnen accepteren meer van de illusie van de Tijd kunnen ervaren om zich voor te bereiden op de transmutatie van de duisternis en de angst in/naar het Licht en de Liefde.
De meesten van deze verlorenen vrezen verandering vanwege hun eigen onopgeloste trauma. Als zij hun innerlijke trauma oplossen door anderen te helpen, kan hun angst genezen en losgelaten worden.
Gelukkig, zijn er velen die meer dan gereed zijn om hun angst los te laten en terug te keren naar hun aangeboren Onvoorwaardelijke Liefde. Deze loslating van angst, opgelost of niet, zal hun bewustzijn meer dan dat zij zich voor kunnen stellen verlichten.
Diegenen die nog steeds gebonden zijn aan het driedimensionale paradigma geloven dat het een lange "tijd" neemt om trauma te genezen. Echter, aangezien de tijd niet langer bestaat in de vijfde dimensionale matrix, is de loslating van trauma ogenblikkelijk.
Aan de andere kant, terwijl het bewustzijn van de verlorenen gehecht is aan de tijdgebonden, 3D matrix, neemt zelfs transmutatie tijd. De tijd werd in de lagere matrix werkelijkheden geplaatst zodat de bewoners hun proces van creatie konden vertragen om precies te begrijpen hoe gedachten en emoties combineren in/naar ÉÉN gedachtevorm om portalen te creëren.
Deze portalen zijn in twee richtingen, in zoverre dat zij scheppers toestaan iedere werkelijkheid binnen te komen en/of daaruit te vertrekken. Velen van onze vrijwilligers voor ascentie nemen de tijd om hun lagere frequentie ervaringen binnenin "verleden, heden of toekomstige" levens te genezen.
Op deze manier kunnen zij leren om diegenen te helpen die zo verloren zijn in de duisternis dat zij het Licht niet waar kunnen nemen. Wanneer zij door de tijd heengaan om te genezen wat zij waarnemen als andere levens, zullen zij beginnen te begrijpen dat de tijd een derde dimensionale illusie is.
Het afbreken van het NU in/naar de tijd is gelijkaardig aan één van jullie bewegende beelden. Er zijn vele individuele beelden aaneen geregen aan een lange film waar het Licht van de beelden zich aan vast kunnen plakken.
Wanneer de film zeer snel draait, vervagen de beelden in/naar één bewegend beeld. Natuurlijk, in jullie huidige werkelijkheid, is film niet langer meer nodig en vele bewegende beelden stromen door een "wolk/cloud" om onzichtbaar vanuit het ene gecomputeriseerde apparaat naar het andere te gaan.
Diegenen die in de tijd verstrikt zitten zijn gelijkaardig aan de bewegende beelden, in die zin dat er iets tussen ieder beeld in is. Dit iets ertussenin veroorzaakt de tijd. Wanneer een "film" door een "cloud/wolk" heen stroomt, welke van een frequentie is die niet waarneembaar is voor de derde dimensionale gewaarwording, kan de fysieke apparatuur gemakkelijk die lichtfrequentie vangen en het bewegende beeld ten toon spreiden op het kijkscherm of dat apparaat.
Op dezelfde manier, kan jouw bewustzijn de "bewegende beelden" van de vijfde dimensionale werkelijkheid vangen, maar het kan dat aldus alleen doen als jouw waarneming gekalibreerd is aan de frequentie die deze lichtbeelden kan vangen. Natuurlijk, als je geloofd dat het waarnemen van de vijfde dimensie niet mogelijk is, dan zal het onmogelijk zijn.
Gelukkig, wanneer je eenmaal gelooft dat je jouw bewustzijn uit kunt breiden in/naar de hogere frequentie van waarneming, kan jij je geest kalibreren aan de vijfdimensionale "cloud/wolk". Wanneer jouw bewustzijn eenmaal gekalibreerd is aan de frequentie van de cloud/wolk die de bewegende beelden van de vijfdimensionale Aarde overdraagt, zal je beginnen om deze "film" naar jouw innerlijke geestesscherm te projecteren.
Als je gelooft dat jij je bewustzijn kunt kalibreren om beelden vanuit de vijfde dimensie te ontvangen, zal je richting die mogelijke werkelijkheid verhuizen. Op dezelfde manier, als je gelooft dat een angstige gebeurtenis zal gaan plaatsvinden, zal jouw bewustzijn die mogelijke werkelijkheid uitzoeken.
Wat jij je nu moet herinneren ter voorbereiding op de vijfdimensionale Nieuwe Aarde is dat jouw iedere gedachte en emotie het beeld/de werkelijkheid creëert die jij op jouw werkelijkheidsscherm schildert. Op deze manier, creëer je dat wat je waarneemt en wordt je gewaar wat je gecreëerd hebt. In feite, zijn in de hogere dimensionale werkelijkheden, creatie en gewaarwording hetzelfde concept.
Jij creëert jouw werkelijkheid door de gewaarwordingen waaraan jij kiest te attenderen, en je neemt de werkelijkheid waar die jij met je gedachten en emoties creëerde. Zelfs terwijl je een aards voertuig handhaaft, breidt Onvoorwaardelijke Liefde jouw bewustzijn genoeg uit om jou toe te staan de hogere dimensionale "bewegende beelden" te vangen.
Onvoorwaardelijke Liefde heeft ook de aangeboren kracht om dat wat uit de uitlijning is opnieuw uit te lijnen met jouw hoogste intentie. Eenmaal uitgelijnd met je hoogste intenties ben je een duidelijke corridor waardoorheen hogere frequentie informatie kan stromen.
Onvoorwaardelijke Liefde, wat de genezende kracht van het Multiversum is, openbaart dat de meeste ziektes verschuldigd zijn aan een onjuiste uitlijning met de hogere dimensies van werkelijkheid. Gelukkig, kan zelfs dat wat gekalibreerd is aan de lagere dimensie in/naar de uitlijning met de ENE getrokken worden via de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde.
Wanneer je in uitlijning met de ENE bent, is er geen "tijd", aangezien je in het NU leeft. Binnenin het NU, ben je eindeloos verbonden met alle expressies van je Multidimensionale ZELF.
Vandaar dat, jouw Multidimensionale ZELF kan kiezen om de lagere frequenties te bezoeken, ongeveer zoals iemand een universiteit van leren zou bezoeken. Wat JIJ op deze "Universiteit van de Aarde" wilde leren was hoe een planeet te ascenderen zonder verwoesting.
Helaas, vielen velen van jullie uit de uitlijning met het NU van jullie ZELF vandaan en raakten verloren binnenin de driedimensionale tijdsparadigma van afscheiding. Dat is toen je begon te vergeten dat je een wezen van Licht bent die op geen enkele manier door de illusies van de lagere frequentie werkelijkheden schade berokkend kan worden.
De derde dimensie is gelijkaardig aan een ouderwets filmtheater waar het licht vanuit de achterzijde van het theater de bewegende beelden droeg om op het scherm ten toon gesteld te worden. Als je tussen dat scherm en het geprojecteerde licht in zou staan, zou de bewegende film op jou geprojecteerd worden.
Deze projecies van licht zouden jou geen pijn kunnen doen, tenzij je de angstige gedachte zou hebben dat de bewegende beelden jou wel schade zouden kunnen berokkenen. Aangezien wat je denkt en voelt geprojecteerd wordt op de matrix van de 3D hologram, zouden jouw bezorgde gedachten en angstige emoties in feite een versie van werkelijkheid kunnen creëren waar je wel schade lijdt.
In feite, was het op deze manier dat de Lichtlichamen van ons uitzendteam zo geabsorbeerd raakten met de lagere dimensionale beelden dat zij geloofden dat zij de frequentie van het scherm waren in plaats van de frequentie van het geprojecteerde licht dat op het scherm geprojecteerd werd.
Toen, begonnen zij te geloven dat zij het karakter in de film WAREN in plaats van het licht dat het karakter creëerde. Sinds jullie overtuigingen jullie gewaarwordingen aanzienlijk beïnvloeden, is het belangrijk dat jullie bewust kiezen voor positieve, liefdevolle overtuigingen en eraan vastkleven.
·      Jouw overtuiging/geloof beïnvloedt aanzienlijk jouw gedachten en emoties.
·      Jouw gedachten en emoties creëren de gedachtevormen die de "envelopes" zijn voor je dagelijkse ervaringen.
·      Jouw dagelijkse ervaringen stellen jouw staat van bewustzijn in.
·      Jouw staat van bewustzijn beïnvloedt jouw gedachten en emoties,
·      Welke de gedachtevormen worden die doorgaan jouw werkelijkheid te creëren.
·      Hogere staten van bewustzijn creëren hogere dimensionale gedachtevormen.
·      En lagere staten van bewustzijn creëren lagere dimensionale gedachtevormen.
Met andere woorden, waar je over nadenkt, bewerkstellig je. En, de emoties die je toestaat om binnenin jou te leven beïnvloeden aanzienlijk jouw staat van bewustzijn. Dan, stelt jouw staat van bewustzijn jouw gewaarwordingen/inzichten in, EN de werkelijkheid die je waarneemt is de werkelijkheid die je leeft.
Welke werkelijkheid kies JIJ om waar te nemen?

(Lieve Lezers,
Ik bedoel die vraag letterlijk. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als JULLIE in de commentaarbox de werkelijkheid willen schrijven die jullie wensen waar te nemen. Hoe meer mensen die collectief kiezen om een gegeven werkelijkheid waar te nemen -- hoe een grotere kans er is dat WIJ die werkelijkheid kunnen creëren. Met anderen woorden, wij creëren de werkelijkheid die wij wensen waar te nemen door te verklaren dat het de werkelijkheid IS die wij wensen waar te nemen.)

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

2 opmerkingen: