woensdag, december 24, 2014

De Elohim van de Grote Centrale Zon via Ute - 23 December 2014


De Elohim van de Grote Centrale Zon
"Hernieuwing van de Hogere Visie"
23 December 2014 / Ute Posegga-Rudel
Geliefden!
Wij zijn hier bij jullie, om jullie dappere en toegewijde werk voor het Licht te ondersteunen en te inspireren! Wij zijn hier bij jullie en wij moedigen jullie aan om om onze ondersteuning te vragen. Aldus wij de strijd gezamenlijk kunnen winnen.
Ja, daar zijn geweest - wat jullie noemen vertragingen - maar zij waren niet bedoeld om jullie spirit te verduisteren. Ten tijde van jullie teleurstelling over de vertragingen stonden jullie jezelf toe ontmoedigd te zijn en jullie trilling te verlagen. Onvermijdelijk begrensden jullie toen jullie visie aangaande de alledaagse verschijningsvormen en dingen in de matrix. En zo velen van jullie voegden extra tijd aan de vertraging toe.
Wij vragen jullie om je te focussen op jullie dienstverlening aan het Licht bij al jullie inspanningen, bij al jullie acties - met jullie gehele hart! Het is nu ten zeerste belangrijk om de Goddelijke Krachten van het Licht te channelen en hen op jullie Aarde te handhaven/onderhouden, om deze Krachten te concentreren, om het in grote duidelijkheid/helderheid en aandachtig voorwaarts te brengen.
Dit is geen tijd om verward te zijn, en om het Licht niet te verstrooien, maar om het te concentreren, het te focussen, zodat het aan kracht, aanwezigheid en onoverwinnelijkheid kan winnen in deze eindtijden waar de strijd op diens hoogtepunt is.
Wij hebben een groot visioen van jullie, de Goddelijke Mens: Het Licht van jullie aandacht is zoals een zwaard en tezelfdertijd is het een ongevaarlijke deken van grote luister en zachtheid, zoals het heldere en stralende oppervlakt van een rustig meer in de ochtendzon.
Jullie vertrekken niet. Jullie laten jullie pad en vastberadenheid nu niet met twijfel, of misschien een poosje met een zijdelinkse blik in/naar de mogelijkheden van een nederlaag, achter. Jullie her/erkennen het Goddelijke Licht dat nu zo krachtig aanwezig op jullie Aarde is, als een goddelijke Machtige Aanwezigheid, als een Eeuwige Aanwezigheid, waarin alles dat er niet van is, sterft, vergaat,verdwijnt.


Wij zijn hier om dit proces te ondersteunen, zoals het de wens voor verandering is van de Opperste Goddelijkheid. Er is groot mededogen voor jullie allemaal, grote Liefde, grote waardering en dankbaarheid voor jullie ingeleverde dienstverlening. Dit moedigt jullie aan om altijd op dit pad voort te gaan, ongeacht hoe jullie wereld er ook uit zou kunnen zien, ongeacht van wat er gebeurt.
Jullie kijken niet naar de wereld zoals het is of dat het zich zou kunnen ontwikkelen, jullie kijken naar het Licht, jullie worden Het, jullie Zijn Het, jullie Zijn het Goddelijke Bewustzijn wat het licht aan jullie openbaart. Jullie zijn standvastig en jullie kijken niet naar wat het Licht niet is. Jullie zien zelfs alleen maar Licht.
Jullie begrijpen dat dit niet betekent om te negeren wat er in jullie wereld tevoorschijn komt, of niet de staat waar jullie wereld in is te her/erkennen, of jullie ogen te sluiten wanneer jullie ellende zien. Maar eerder identificeren jullie jezelf er niet mee, jullie staan jezelf niet toe jullie energie en jullie Licht te verlagen, wat er ook gebeurt. En jullie staan in innerlijke stilte te midden van dat alles. Jullie verspreiden jullie Liefde zodat het jullie planeet bedekt. Jullie zijn vredig zelfs als jullie oorlog zien. Jullie houden je er niet mee bezig, gaan er geen verbintenis mee aan, jullie stappen niet van het stralende platform van Licht af.
En aldus zijn jullie in staat om overzichtelijkheid, onderscheidingsvermogen, mededogen en vertrouwen te handhaven, om de drager te zijn van deze Goddelijke kwaliteiten in deze kritieke tijden. Door jullie intuïtie te volgen en te luisteren naar jullie hart, zullen jullie doen wat juist is.
Het onverwachte zou jullie leven binnen kunnen komen, maar jullie verlaten nooit jullie zetel van onverstoorbaarheid.
Als jij je Goddelijke afkomst herinnert, waar je vandaan komt en waarvoor je hier bent, sta je voor geen enkel moment toe om verblind te worden door wat je ogen in deze wereld van illusies zien. Je handhaaft het scherpe en duidelijke zicht van een valk, ongevoelig voor de schaduwen, nochtans met een hart dat door Liefde gegidst wordt.
De strijd gaat niet over het vechten met wat dan ook, maar met de bedoeling om in jouw plaats van Goddelijkheid te blijven en het te leven. Je houdt je hart hoog, je houdt je spirit hoog. Je bent in vreugde, en je staat jezelf niet toe om aangeraakt te worden door wat dan ook dat verschilt van jouw intentie.
Weldra zal jou/jullie visie manifesteren en jullie wereld zal in een nieuw, nooit eerder ervaren Licht en Schoonheid tevoorschijn komen. Er zijn pogingen om jullie in de matrix te houden en de hogere visies van een geascendeerde Gaia te vergeten; om niet door te gaan een vijfdimensionale wereld te dromen.
Maar jullie weten: Deze wereld zoals het nu is kan nooit Goddelijk worden, omdat het om te beginnen geen Goddelijke creatie is. Het kan niet louter en alleen verbeterd worden door bepaalde parameters en inhouden te veranderen. Dat is niet genoeg.
Daarom durven jullie een compleet nieuwe en geascendeerde wereld te betreden en jullie betreden het door het te creëren. Jullie verliezen jullie Goddelijk visie niet, terwijl het lijkt dat in de matrix er een schreeuw voor een verandering van acteurs is en een verandering van meubilair aangaande de theaterscène.
Terwijl jullie jullie hogere intelligentie gebruiken, Geliefden, herkennen jullie het spel maar jullie vallen er niet voor. Jullie volgen de weg van Goddelijkheid, van een volledige nieuwe creatie. Een creatie die waarlijk jullie diepste hartverlangen bevredigt. Dit hartverlangen is zoals een helder en stralend water dat Zichzelf door jullie heen tot uitdrukking brengt, aangezien het een uitstraling van het Goddelijke Hart, of God, of de Werkelijkheid is.
Jullie scheuren de sluier van vergeetachtigheid omlaag, en jullie werken met het Onvoorwaardelijke Licht. Jullie zijn Ontwaakt! Jullie herinneren jullie ontwaakte staat in jullie jaar van 2012 en jullie zijn er nu naar teruggekeerd!
Sommigen van jullie stonden jezelf toe om gedurende een poosje voor de gek gehouden te worden, maar nu, Geliefden, zien wij jullie weer opstaan. Jullie gaan het gebied van het Licht binnen, jullie Worden Het, jullie Zijn Het. Niet-aflatend. Dit is wat jullie nu doen, omdat dit is, wat er vereist is. Dit is waarom jullie hier zijn.
En nu duiken jullie diep in/naar de Aanwezigheid van het Goddelijke Licht, en herwinnen en vernieuwen jullie hogere visie van een Nieuwe Goddelijke Wereld.
Alle zegeningen van de Opperste Goddelijkheid zijn bij jullie. En de Liefde van de Enige Ene die Is, omhelst jullie!
Wij Zijn de Elohim van de Grote Centrale Zon!
Boodschap doorgegeven via Ute


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© 2014.
All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen