maandag, december 08, 2014

De Arcturiaanse Groep - Vreugde is de Energie het Dichtste Bij de Goddelijkheid - 7 December 2014


De Arcturiaanse Groep
" Vreugde is de Energie het Dichtste Bij de Goddelijkheid"
7 December 2014 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wij verwelkomen jullie.
In deze tijd van Liefde en feestviering, worden jullie vanaf alle kanten onder druk gezet om te geloven dat meer beter is -- dat meer geschenken, meer feesten, en meer activiteit gelijk zullen staan aan geluk. Weersta om te betrokken te raken in de commercie, want jullie zijn je er op dit punt goed van bewust dat meer niet gelijk staat aan geluk. Externe druk sjort aan jullie emoties om te kopen, kopen, kopen, suggereren dat hoe groter en beter het geschenk, hoe meer Liefde je zult tonen en ontvangen. Jullie worden gebombardeerd met suggesties die jullie vertellen dat om een goede ouder, vriend, partner, zoon of dochter te zijn, je dure geschenken moet geven.  
Blijf wakker, selecteer je geschenken met zorg en bedachtzaam ondertussen je intuïtie gebruikend om het geschenk te zoeken dat het meest tegen de persoon zou spreken. In die zin, ben van binnenuit geleid in plaats van buitenaf. Houd de dingen eenvoudig, en sta de geschenken die je geeft toe om Liefde te reflecteren met een begrip van de ontvanger. Sta het geven van een geschenk nooit toe om slechts een "plicht" te zijn, want deze geschenken zullen de negatieve energie dragen die je voelt.
Kerstmis, in diens ware betekenis, gaat niet over de geboorte van een klein kind genaamd Jezus, maar het is een materiële betekenis van de geboorte van de Christus die binnenin plaatsvindt. Kerstmis vindt binnenin elk en ieder persoon plaats op het één of andere punt in de spirituele reis. Velen van jullie ervaren dat nu.
Alleen een bescheiden staat van bewustzijn (de stabiele), eentje ontdaan van de bedrieglijke ego valstrikken en overtuigingen is in staat om het Christus Licht het leven te schenken. Jezus probeerde om 2000 jaren geleden deze boodschap aan de wereld te geven, maar de onontwaakte meerderheid van die tijd was niet in staat het te begrijpen en zij geloofden in plaats daarvan (toen en zelfs nu) dat alleen Jezus persoonlijk de boodschap representeerde. IEDEREEN heeft binnenin zich een Christus kind dat erop wacht om geboren te worden.
De wereld in diens algemeenheid, gelooft dat Kerstmis ofwel een seizoengebonden vakantietijd is voor feesten en geschenken of het gelooft dat het de geboorte is van de enige zoon van God, Jezus, en dienovereenkomstig gevierd moet worden. Geen van deze geloven is correct. De uiterlijke versieringen van Kerstmis zijn alleen maar symbolen voor het ware Kerstfeest dat alleen binnenin plaatsvindt.
Wij zien velen worstelen om populaire concepten van Kerstmis te creëren, zelfs wanneer zij niet langer meer met hen resoneren. Als jij door schuld verleid wordt over het niet in staat te zijn om het grootste en beste voor diegenen waar je van houdt te verstrekken, herken snel deze suggesties concepten te zijn van een driedimensionaal geloofsysteem waarin detailhandelaren geloven dat zij agressief moeten promoten en worstelen om financieel te slagen.

De Arcturiaanse groep wenst te spreken over de energie die zich manifesteert als een gevoel van afscheiding. In deze seizoensgebonden tijd, worden emoties van afscheiding vaak dieper ervaren. De tijd van Kerstmis brengt voor velen herinneringen van vroegere familie bijeenkomsten in gedachten. Deze herinneringen omvatten vaak alleen het plezier en de weelde (nooit de disharmonie) van een eerdere tijd. Foto's, plaatjes, liedjes, films enzovoorts die vanuit de media en winkels schreeuwen om het "ouderwetse Kerstfeest" te promoten, welke ertoe dienen om in velen een vruchteloos verlangen en droefheid te activeren wat verschuldigd is aan een waargenomen onbekwaamheid om dit beeld van een "ouderwets Kerstfeest" voor zichzelf en hun families opnieuw te creëren.
Vanwege dit, raken vele uitgeput door de inspanning, en geloven van zichzelf mislukkingen te zijn met het zijn van de perfecte, moeder, vader, broeder, zoon, dochter, ouder, vriend enzovoorts. Deze beelden zijn concepten dierbaren, slechts concepten. Als ontwaakten, zijn jullie gereed om te weigeren om in het pakket te geloven. Zoals wij zo vele keren gezegd hebben. Laat de intuïtie jullie gidsen. Als je niet langer wenst om feest te vieren zoals je in het verleden hebt gedaan, zeg dat aldus. Als je ervoor kiest om de dingen anders te doen, doe het. Dit is hoe jij je ingeboren kracht opnieuw opeist.
Wij adviseren niet dat jullie alle feestvieringen vermijden. Geniet van deze die met jou resoneren, want vreugde is de energie het dichtste bij de Goddelijkheid. Wij herinneren jullie er eenvoudig aan om alert te zijn op het hypnotische effect van het seizoen dat er bij jullie op aandringt om door te gaan met de tradities die mogelijk niet langer jullie staat van bewustzijn is. Neem intuïtief in overweging wat en hoe je kiest om feest te vieren.
Het hogere resonerende energiegebied van slechts één ontwaakt persoon kan de energie van de gehele kamer/zaal verlichten. Een evenement liefdevol bijwonen uit respect voor de gastheer kan een expressie zijn van Onvoorwaardelijke Liefde. Gebruik discretie bij het maken van je keuzes, en luister naar de stem van je intuïtie betreffende feestvieringen, tradities, geschenken, enzovoorts. Leef ongemerkt en verhuld in de wereld, maar er niet van.
Allen zijn in en van Eén Goddelijk Bewustzijn en omdat dit Bewustzijn alomvertegenwoordigd is, bestaat er niets anders dan alles wat er gevormd zou kunnen worden. Als er iets was buiten de Ene, zou je geen alomaanwezige, almachtige, alwetende God hebben. De keuze is aan jou om het wel of niet te accepteren.  
Er bestaat slechts Eén bewustzijn en daarom ieder levend ding Er in en van. Het is alles dat er is; de enige substantie, wet, idee enzovoort dat Zichzelf in eindeloze vormen en variëteiten manifesteert. Jullie kunnen nooit afgescheiden zijn van wat jullie zijn en zijn dus nooit afgescheiden van andere vormen ervan.
De wereld bestaat uit vele individuen van verschillende staten van besef en dit lijkt voor de menselijke ogen als afscheiding in plaats van individualiteit. Wij spreken over het ware Zelf, de spirituele essentie van ieders wezen -- dat wat niet gezien kan worden met de menselijke ogen of begrepen kan worden met het menselijke verstand. Dieren, planten, kristallen, mineralen, water, lucht, elementalen, mensen, natuur spirits, alsook wezens die op andere planeten wonen zijn allemaal in en van één en dezelfde substantie -- één Bewustzijn individueel tot uitdrukking gebracht.
Individueel bewustzijn (nog steeds het enige echte bewustzijn dat er is) wanneer geconditioneerd met de overtuigingen van goed en kwaad, zal zich dienovereenkomstig manifesteren, want jullie zijn scheppers. Er is slechts EÉN GEEST, maar in de menselijke omgeving, is die ENE GEEST gevuld geraakt met overtuigingen van dualiteit en afscheiding -- dit is de illusie.
De grote weelde van het Goddelijke Bewustzijn is voor de meesten in deze tijd onbevattelijk. Er kan nooit een einde zijn aan Goddelijke ideeën want het Goddelijke Bewustzijn is oneindig. De derde dimensionale staat van het bewustzijn rust op de onderste trede van een zeer lange ladder waar de meeste intellectuelen van de wereld zich volledig onbewust van zijn. Sommige geëvolueerde zielen proberen het en spreken over deze dingen maar zijn vaker dan niet, gedegradeerd dromers te zijn. Dit zal veranderen terwijl steeds meer Licht het saamhorige bewustzijn van de wereld binnenkomt.
Er is een oneindigheid aan informatie, ideeën, uitdrukkingen van levensvormen, en geavanceerde manieren van leven en doen van de dingen die erop wachten om ontdekt te worden. Aan wetenschappers werd geleerd om alleen dat te accepteren wat zij met driedimensionale gereedschappen kunnen bewijzen en diegenen die dat doen ontdekken hogere waarheden, en zijn vaak bang om over hen te spreken uit angst van het verlies van de geloofwaardigheid binnenin de wetenschappelijke gemeenschap.
De oude manieren zijn aan het ontbinden dierbaren, ben voorbereid om versteld te staan door dingen waar je geen idee van had dat zij buiten de fantasie bestonden, want het Goddelijke Bewustzijn is oneindig in diens expressie en jullie zijn dat. Jullie zijn dat.
Terwijl jullie boven de concepten van de wereld uitstijgen, zullen jullie beginnen je steeds meer uit te lijnen met de hogere dimensionale energieën die nog steeds voor de meesten in deze tijd beschikbaar zijn. Als je resoneert met de frequenties van de hogere niveaus lijn jij je uit met de grote spirituele vruchten van deze hogere frequenties -- intuïtie, ideeën, Onvoorwaardelijke Liefde, en zoveel meer. De evolutie is een doorgaande reis waarin meer altijd gegeven wordt wanneer men gereed is. Het leven op de Aarde is zoals het naar school gaan. Sommigen zitten op de lagere school, anderen op de middelbare school, velen op de hogeschool, en nu zijn een groot aantal van jullie bezig professoren te worden.
Er is niet één juiste manier om te ontwikkelen, het is een proces, een proces van verwijderen en voorbij gaan aan alles dat geen waarheid is. Dit kan niet in één levensspanne gedaan worden. De meesten van jullie hebben het voorbereidende werk gedurende honderden aan levensspannen gedaan, en zijn nu gereed voor de laatste duw van het opruimen van de overblijfselen van oude cellulaire herinneringen en negatieve energie.
Ben nooit bang om deze dingen in je leven los te laten die jou niet langer meer dienen. Laat alles dat oud en afgelopen is gaan, niet met een gevoel van kwaadheid, of verslagenheid, of mislukking maar met Liefde en dankbaarheid. Geef dank voor de pijnlijke ervaringen van je levens want zonder hen zou je niet zijn waar je vandaag de dag bent. Deze ervaringen dwingen je dieper te graven, te groeien, en verder te gaan en zij worden altijd overzien door het Hogere Zelf.
Dit is evolutie -- een intellectueel besef gevolgd door de uitoefening, en dan een geleidelijke loslating van alles dat onjuist is terwijl het vervangen wordt met de waarheid totdat je die onvoorwaardelijke staat van bewustzijn wordt waarin de Christus geboren IS.
Alles is goed, alles gaat verder in overeenstemming met het plan als je het toestaat. Als je het toestaat.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten