maandag, december 22, 2014

De Arcturiaanse Groep - "Vrede en Vreugde" - 21 December 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"Vrede en Vreugde"
21 December 2014 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, Gelukkige Winter Zonnewende. De energie van deze specifieke Zonnewende brengt verandering en een energie met zich mee welke krachtig ervaren wordt door velen als een diepere gevoeligheid voor alle dingen rondom hen heen.
Ons Kerst geschenk is een boodschap van Vrede en Vreugde, hetgeen wij liefdevol naar jullie toe laten stromen en wat jullie vervolgens als jullie geschenk naar anderen kunnen laten stromen. De woorden Vrede en Vreugde, worden in de Kersttijd overal gezien en nochtans nemen slechts enkelen hen serieus, en zien hen in plaats daarvan als aardige woorden op een kerstkaart. Maak waarachtige Vrede jouw geschenk aan de wereld iedere dag van het jaar.
Waarachtige Vrede tussen landen of zelfs individuen, zal nooit volledig bereikt worden door verdragen of contracten omdat de inhoud van Vrede (een bewustzijn van vrede) geen geschenk is. Vrede is een staat van bewustzijn dat de eenheid van het leven erkent, respecteert en accepteert, of die ander nu een plant is, een dier of een persoon. Alleen waarachtige Vrede kan manifesteren door vrijheid, de vrijheid om wie en wat je bent te zijn. Vrede is het natuurlijke resultaat van een bewustzijn van eenheid welke in diens zuiverste betekenis, Onvoorwaardelijke Liefde is. Zolang als afgescheidenheid het dominantie wereldbewustzijn blijft, kan er nooit waarachtige vrede zijn.
Vrede zowel van binnen als van buiten, wordt niet bereikt door machtsworstelingen, oorlog of geweld. Oorlog heeft nooit waarachtige en blijven Vrede bereikt, maar creëert eenvoudigweg het tot bedaren brengen van het geweld terwijl het toegestaan wordt ergens anders weer op te duiken. In deze tijd, de inhoud waarvan Vrede gevormd wordt, is nog niet volledig in het wereld eensgezinde bewustzijn. De werkelijke en blijvende Vrede die de mensheid nastreeft en specifiek in de Kersttijd predikt, zal alleen manifesteren als het onpersoonlijke wereldbewustzijn verschuift in/naar een besef van Eenheid. Dit is nu aan het gebeuren terwijl ieder persoon ontwaakt, want iedere vonk van Licht ontbindt een beetje van de oude energie binnenin een dicht Universeel bewustzijn. Dit zal de verandering die jullie nastreven voortbrengen.


Stuur jullie geschenk van Vrede naar de on-ontwaakten die zoekende zijn om ongelukkigheid en frustratie via geweld op te lossen. Stuur Vrede naar Gaia door erkenning en liefdevolle actie betreffende al Haar Koninkrijken. Het dieren koninkrijk werd nooit voor de mensen gecreëerd om het te gebruiken en te misbruiken. Dieren leven ook vele levensspannen en zijn hier om te leren en te evolueren terwijl zij de mensheid helpen met Onvoorwaardelijke Liefde, gezelschap en genezing. Zelfs dieren die als "wild" betiteld worden zijn respect en vrede waardig, want ook zij hebben te lijden van het wereldbewustzijn van de dualiteit en afscheiding. Twijfel er nooit aan dat er een tijd zal komen wanneer de "Leeuw bij het lam zal gaan liggen", want er is geen disharmonie in de hogere dimensionale energie.
Vrede is wat jullie ervaren wanneer jullie een liefdevolle hand uitreiken waar dat nodig is. Vrede is dat wat je voelt als je door een rustig bos wandelt, of de volmaaktheid van een bloem nauwkeurig onderzoekt. Vrede is dat wat je ervaart wanneer je in elkanders ogen kijkt en de Goddelijkheid her/erkent. Vrede is voor jullie om wel of niet te hebben, de keuze is aan jullie dierbaren, want allen hebben vrije wil. Als je Vrede voor jezelf claimt, dan ben je in staat om het naar anderen te laten stromen.
Sommigen zullen zeggen, ik kan geen vrede vinden vanwege mijn situatie. Vrede is altijd aanwezig en is nooit afhankelijk van de externe omstandigheden want het is een kwaliteit van de goddelijkheid. Persoonlijke Vrede komt door het besef dat, "Ik kan nooit afgescheiden zijn van wie en wat Ik Ben, ongeacht van wat voor externe omstandigheden dan ook". Het leven op Aarde kan inderdaad een worsteling zijn, totdat op een dag een bepaald evolutionair punt bereikt is en de moeilijke ervaringen verminderen of volledig eindigen omdat de student nu gereed is om van binnenuit te leren en onderwezen te worden.
Niemand kan jullie ooit van Vrede scheiden dierbaren, het is jullie geboorterecht. Het is de onwetendheid die handelt om een individu schijnbaar van diens goede te scheiden -- een "goede" dat vaak eenvoudig een concept is.
Vreugde is een facet van Vrede, een innerlijk gevoel van lichtheid ondanks de externe condities. Vreugde weet dat Ik Ben, Ik altijd zal Zijn, en Ik altijd geweest ben en in vreugde is geen angst voor het sterven. Vreugde staat een individu toe te lachen en lief te hebben en te genieten van de geneugten van het zijn in de menselijke gestalte door het besef dat deze dingen de spirituele werkelijkheden van volledigheid, heelheid en eenheid representeren.
Vreugde is de energie die het meest nabij is tot het Goddelijke en alles beïnvloedt dat je doet en zegt. Zonder een bewuste gedachte, kan een energiegebied gevuld met vreugde handelen als een genezend balsem. Zelfs diegenen die zich opzettelijk onbewust zijn van de spirituele waarheid zullen iets ervaren wanneer zij in contact komen met een energiegebied dat gevuld is met Licht en Vreugde. Dit zal angst veroorzaken in sommigen en een verheffing in anderen wat afhankelijk is van hun staat van bewustzijn.
Sta jullie zelf toe om Vreugde te ervaren. Er blijven vele onwaarheden onder de religieuze groepen die onderwijzen dat je moet lijden om spiritueel te zijn. Daar zijn nog steeds diegenen die geloven dat zelf-marteling en opoffering paden van "heiligheid" zijn. Deze leringen zijn zeer oud en zeer onwaar en het is voor hen al lang over tijd om ontbonden te worden in/naar de nietsheid welke zij zijn. De Goddelijkheid is Vrede, Vreugde, Volledigheid, Heelheid en is daarom wie en wat jullie al zijn.
Er is geen somberheid of droefheid in de hogere rijken dierbaren. Slechts onwetendheid heeft geboorte gegeven aan de disharmonie en het lijden dat de mensheid voor zolang ervaren heeft wat sommigen nog steeds nodig zijn om te leren.
Vrede en Vreugde zijn beschikbaar om op ieder tijdstip, terwijl op de Aarde, ervaren te worden door ieder individu die gekozen heeft om de beperkingen van de dualiteit en afscheiding op te geven en vanuit waarheid te leven.
Claim en geniet van de ervaring van waarachtige Vrede en Vreugde in deze tijd en voor altijd Dierbaren.
Gelukkig Kerstfeest.
In Vrede en Vreugde, wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten