donderdag, december 25, 2014

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens - 21 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens
21 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen jullie spreken over de aard van de Christus energie of het Christus Bewustzijn? Wie is Christus en hoe relateert dit Wezen met betrekking tot de evolutie van de mensheid en de Aarde?
Christus is een uitgesproken energetische entiteit. Het is een bewustzijn. Je kunt de Christus energie of het Christus Bewustzijn visualiseren als een verzameling van vele Goddelijke Wezens wiens primaire doel het Licht van Mededogen is. De groep is immens. In feite, omvat het vele menselijke wezens die nu op de planeet in leven zijn! De Opzichters hebben de reis van de mensheid besproken -- de reis die jullie ondernomen hebben om een illusie van afscheiding tussen de verschillende delen van jullie zelf af te scheiden of te creëren, omvat jullie lichamen, jullie breinen, jullie harten en jullie spirits. Jullie stellen jezelf voor samengesteld te zijn uit deze componenten in plaats van jullie zelf als onaangetast te kennen.
De reis richting die illusie van afscheiding is lang geweest en verschillende beschavingen en verschillende wezens hebben jullie geholpen bij het creëren van die illusie. Zij hielpen de afscheidingen tussen jullie geest en jullie lichaam op te bouwen (dat is wat hielp om de menselijke wezens op de eerste plaats fysiek te maken), tussen jullie breinen en jullie harten, tussen jullie harten en jullie lichamen, en ga zo maar verder. Al deze verschillende componenten van jullie werden gescheiden door de inspanningen van verschillende beschavingen en individuele wezens, inclusief Goddelijke Wezens en mensen.
De Wezens die jullie vandaag de dag kennen spirituele meesters of leraren te zijn, zijn diegenen die geleefd hebben om te dienen als herinneringen dat jullie onaangetast zijn. Elke van deze verschillende leiders of leraren heeft specifieke boodschappen gegeven of bracht een specifieke residentie om te helpen opnieuw te weven of jullie eraan te herinneren dat het mogelijk is om jullie opnieuw terug naar heelheid te weven. Op een eenvoudige manier, zouden wij kunnen zeggen dat al deze leraren en leiders bestaan hebben om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn: Jullie hoger zelven, jullie Goddelijke Zelven. Wat dat uiteindelijk betekent is dat jullie allemaal van Liefde gemaakt zijn.

Het Christus Bewustzijn heeft een specifieke resonantie met betrekking tot alles hiervan. Het Christus Bewustzijn verblijft in de verbinding tussen je hart en je geest. Het Christus bewustzijn resoneert in de verbeelde ruimte tussen je hart en je geest. Wanneer het Christus Bewustzijn daar resoneert, raken jouw hart en je geest opnieuw uitgelijnd en worden zij één. Het Christus Bewustzijn is iets dat jullie allemaal tot jullie beschikking hebben en velen van jullie zijn in feite expressies van het Christus Bewustzijn. Jullie maken deel uit van de groepsenergie dat het Christus Bewustzijn is of dat het vasthoudt in deze wereld. Velen van jullie voelen zich tot het Christus Bewustzijn aangetrokken omdat het voor jullie als thuis is. Vele anderen van jullie voelen zich er tot toe aangetrokken omdat jullie weten dat jullie het nodig zijn. Het hoeft niet via het christendom te komen. Dat is slechts de sociale structuur die de menselijke wezens eromheen geplaatst hebben. Natuurlijk, zoals iedere sociale structuur, heeft het de werkelijke energie van het Christus Bewustzijn verdraaid; het heeft allerlei soorten van drama of machtsverschillen of allerlei soorten van onderdrukking gecreëerd. Ieder sociaal instituut heeft deze componenten, dus om te verbinden met het Christus Bewustzijn, is er geen noodzaak om met wat voor specifieke religie dan ook te associëren, daar je het Christus Bewustzijn via iedere specifieke religie kunt vinden. Het Christus Bewustzijn is een geboorterecht van ieder menselijk wezen. Het is eenvoudig de verbinding tussen je hart en je geest.
Wie is Christus in relatie tot de persoon, Jezus? Is de Christus Energie eerder op de Aarde geïncarneerd geweest?
Het menselijke wezen, Jezus Christus, die ruwweg iets van tweeduizend jaren geleden leefde, was een expressie van het Christus Bewustzijn. Dat menselijke wezen was zowel een individuele menselijke ziel als tezelfdertijd een menselijk wezen dat bezet was door de groepsenergie dat het Christus Bewustzijn is. Neem een moment om in beschouwing te nemen hoe beide mogelijk zijn wanneer je er van buiten de derde dimensie naar kijkt. Op een bepaalde manier, die ziel, dat wezen die koos om als Jezus Christus te leven, koos te leven als een kanaal voor een grotere energie in plaats van een individueel ego. Hij was een kanaal voor het Christus Bewustzijn. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat hij een individuele ziel was maar tegelijkertijd, de manier waarop hij in deze wereld bestond was als een groepsenergie, zodat velen van jullie een innige associatie mogen voelen zonder levensduur omdat velen van jullie daar in de geest waren als een deel van die collectieve groepsenergie. Dat is de relatie.
Het Christus Bewustzijn is vele andere keren op de Planeet Aarde geïncarneerd, echter nooit op een zo in het oog springende manier - er is een reden dat het menselijke wezen zo een beroering in jullie geschiedenis bracht. Hij opereerde als een portaal van het Christus Bewustzijn en bezielde de Aarde ermee. Wanneer je een grote infusie krijgt van goddelijke energie, is vaak het eerste dat de mensen doen om ogenblikkelijk alle schaduwen te zien die zij voorheen niet konden zien. Het is zoals het schijnen van een licht in een donkere grot - het eerste dat je ziet zijn de gecreëerde schaduwen.
Toen het Christus bewustzijn in de vorm van een persoon arriveerde, begonnen de mensen onmiddellijk te maken te krijgen met alle zaken die hen terughielden. Dit was er de oorzaak van dat de maatschappijen die aangedaan werden door Christus om in/naar een zelfs donkerder tijdperk te treden dan dat jullie ooit eerder gezien hadden, wat gebaseerd was op dat Christus Bewustzijn dat gekomen was. Net zoals wanneer je de lichten in een kamer aandoet die eerder donker was, kan je plotseling de viezigheid en de rommel en de schaduwen zien die je niet kon zien toen je in het donker was. De mensheid had heel veel genezing te doen na dat het kanaal van het Christus Bewustzijn binnengebracht was door dat enkelvoudige menselijke leven.
Er is geen ander leven geweest dat geleefd werd door een persoon die het Christus Bewustzijn op diezelfde manier op zo een ruchtbare manier bracht. Het was slechts eenmaal nodig en het was nodig in die specifieke tijd om jullie duisternis in/naar een nieuw tijdperk te brengen. Jullie hebben nu niet dezelfde duisternis en jullie hebben niet dezelfde behoefte. In plaats daarvan, komt het Christus Bewustzijn tevoorschijn en veel mensen geven zichzelf over aan het Christus Bewustzijn gedurende delen van hun levens of het meeste van hun levens. Moeder Teresa is één van hen. Er zijn vele, vele andere. De Dalai Lama is één van hen. Zie hoe het niet aan een religie verbonden is? Gandhi is één van hen. Zij maken allen deel uit van het Christus Bewustzijn. Bijgevolg, zijn er ongenoemde miljoenen aan mensen die ook expressies van het Christus Bewustzijn in hun levens zijn geweest.
Sommige lezers zouden dit in henzelf kunnen herkennen. Als jij voelt dat je een deel van het Christus Bewustzijn bent, dan kan je weten dat je hier kwam om de gehele mensheid te helpen. Maar je moet allereerst je eigen hart opnieuw uitlijnen met je eigen spirit, en dan ieder ander helpen om hetzelfde te doen. De manier waarop dat gedaan wordt, de enige manier waarop dat gedaan wordt, is door Liefde. De enige manier dat het gedaan wordt is door ontwikkeling, een capaciteit voor Onvoorwaardelijke Liefde vestigen en ontwikkelen en dan die capaciteit uitoefenen of die Liefde in iedere omstandigheid aanbieden dat je mogelijk maar kunt, op iedere manier die je maar mogelijk kunt bedenken. Je kwam hier om lief te hebben. Het klinkt tamelijk lieflijk maar het kan in feite leiden naar een nogal moeilijk en pijnlijk leven omdat je specifiek gevoelig zult zijn voor de tijden wanneer Liefde geblokkeerd of weggegooid is. Jouw roeping is om onophoudelijk terug te trekken naar en jouw capaciteit voor Onvoorwaardelijke Liefde te bevorderen en om het op iedere manier dat je maar kunt te delen.
Wat is de rol van engelen en andere Lichtwezens? Hoe kunnen wij met hen in contact komen als wij mediteren en spirituele informatie krijgen?
Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten van Lichtwezens in het Universum. We zouden zelfs niet kunnen beginnen jullie over hen allemaal te vertellen. Wij zullen jullie over engelen vertellen omdat engelen zeer relevant zijn voor de menselijke wereld. Engelen zijn wezens die door het gehele Universum heen bestaan en hun rol is om iedereen met de Bron van al het Licht te verbinden, om iedereen met diens eigen goddelijkheid te verbinden door een tastbare ervaring van Liefde. Dat is waar de engelen in gespecialiseerd zijn. Zij specialiseren zich in gebruik te maken van de ervaring van Liefde als een brug om jullie met jullie goddelijkheid te herverbinden. Sommige engelen hebben ervoor gekozen om als menselijke wezens te leven. Dus zijn er menselijke wezens, sommige van jullie, die engelen zijn. Het is zoals jullie spirituele afkomst. Het is jullie spirituele lijn dat jullie van de engelachtige lijn zijn. Zelfs als jij je niet herinnert wie je bent, zelfs als je onzeker van jezelf als een mens bent, uiteindelijk is jouw rol, of missie als een mens, dezelfde als jouw engel zelf; wat is, dat je hier bent om de mensen opnieuw te verbinden met het Licht door de ervaring van Liefde. Je bent hier om de mensen te herinneren aan Liefde.
Er zijn vele, vele engelen meer die niet als menselijke wezens leven. Velen van deze kiezen ervoor om deel van deze wereld uit te maken. Zij incarneren alleen niet in/naar een driedimensionaal lichaam. Dus gaan zij als geestelijke gidsen te werk, zij werken als beschermers; zij helpen om de ruimte voor liefde vast te houden wanneer menselijke wezens het niet voor zichzelf vast mogen houden. Engelen komen vaak binnen snellen. Als een specifieke gebeurtenis meer Liefde nodig is, zullen engelen binnen komen snellen, zij zullen plotseling bij duizenden tegelijk op komen dagen. Een deel van de reden dat mensen in staat zijn om engelen te bespeuren op een aardige duidelijke manier of vaker of gemakkelijker dan dat zij anderen goddelijke wezens bespeuren, is dat engelen gelijkaardig aan menselijke wezens zijn. Er zijn aldus zeer veel engelen die toegewijd zijn aan deze wereld, en hun aanwezigheid hier is overduidelijk.
Een andere reden dat jullie hen vaak kunnen bespeuren is omdat zij ernaar neigen in groepen te komen zodat als een schare aan engelen plotseling de zaal of kamer binnenkomt, je het kunt voelen omdat er zo een sterke verschuiving in de energie is. Het is die bekwaamheid van hen om duidelijk voor jullie te zijn dat hen meer toegankelijk voelt te zijn en zij zijn bedoeld om meer toegankelijk te zijn. Engelen willen dat jullie met hen in verbinding zijn. Het is voor jullie bruikbaar om een beroep op de engelen te doen, om op te merken wanneer je een gevoel van Liefde of Licht over je heen voelt spoelen, om dankbaarheid voor de aanwezigheid van engelen tot uitdrukking te brengen en te vertrouwen wanneer je dat bespeurt of wanneer je denkt dat je hen bespeurt, vertrouw erop dat wat je ervaart waarheid is. Vertrouw je eigen ervaring; vertrouw erop dat zij er echt zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

1 opmerking:

  1. Dankjewel weer, Cobie, voor je vertaling van dit mooie bericht. Ik kom regelmatig op je blog om te lezen, om inspiratie op te doen en om hoopvol te blijven. Dank voor je goede werk en, euh .. vergeet niet je belofte aan jezelf om het wat rustiger aan te doen ;-)
    Hartelijke groet en de beste wensen voor 2015, Hans

    BeantwoordenVerwijderen