zondag, december 07, 2014

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Vrije Wil - 7 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Vrije Wil
7 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen mensen echt afwijken van hun Goddelijke Plan of hun Levensplan?
Ja, mensen wijken vaak af van hun levensplan omdat een levensplan precies dat is - een plan. Mensen veranderen hun plannen de gehele tijd! Zodra als een persoon afwijkt van diens levensplan, herschikt het plan zichzelf in overeenstemming met de keuzes die zij gemaakt hebben, zodat wanneer je in feite eenmaal door de handeling van afwijken heengaat je niet langer meer aan het afwijken bent -- je volgt slechts de nieuwe koers die je gekozen hebt. Dit altijd met de aansturing, instemming en het overzicht van jouw Hogere Zelf, de Geestelijke Hoeders, Meesters en Leraren van het Universum die deel van jouw levensplan uitmaken.
De aard van de vrije wil is deze -- de vrije wil begint op het moment dat een spirit of een ziel beslist om deel uit te gaan maken van deze wereld. Aangezien deze wereld is wat jullie zouden noemen een "vrije wil zone," kan je niet op deze wereld arriveren als ofwel een spirit of in de fysieke gestalte zonder het maken van de keuze om hier vrijelijk te komen door je eigen ontwerp. Geen spirit of ziel kan mogelijk gemanipuleerd, bedrogen of geforceerd worden in/naar het deel uit te gaan maken van deze wereld, dus de initiatie van de vrije wil op deze wereld begint bij jullie eerste keuze om hier op de eerste plaats te zijn.
Wanneer je kiest om deel te gaan uitmaken van deze wereld, of je nu kiest om hier als een spirit of in de fysieke gestalte te komen, creëert jouw ziel onmiddellijk een plan, een richting of, op z'n minst, een intentie om hier te zijn. Geschreven in die intentie, is een reeks aan mogelijkheden. Afhankelijk van wat je bedenkt of van wat je wenst dat er moet gebeuren, zijn sommige van deze mogelijkheden meer waarschijnlijk dan andere zodat ieder leven -- of het nu het leven van een spirit of een engel, of het leven van een mens, dier of plant is -- ieder leven de één of andere richting ervoor uitgelegd heeft, en dat is wat jullie noemen jullie levensplan. Dat plan wordt in beweging gezet door jou door je eigen vrije wil. Bijna altijd, legt een ziel of spirit diens levensplan uit in overeenstemming met wat sommigen van jullie noemen de "Wil van God". Anderen van jullie noemen het de "Raad van jullie Geestelijke Gidsen," of jullie eigen goddelijke vrije wil. Maar altijd, maakt jouw Hogere Zelf, welke jij bent, altijd jouw plannen met een begrip van de samenhang/omstandigheden -- van hoe jouw levensplan zal wisselwerken met de levensrichtingen van anderen, hoe jouw levensplan verandering zal creëren in de wereld of de dingen in de wereld op hun plaats zal houden, en hoe je zult reageren als al deze dingen veranderen.

Er is altijd een groot begrip van de samenhang/omstandigheden door jouw Hogere Zelf en door wat je zou kunnen noemen God of de Raad van Geestelijke Gidsen die jou helpen aansturen -- alle meesters, leraren en wijsheidsdragers die zichzelf toewijden om op de één of ander manier deel uit te maken van je leven. Terwijl je in ieder moment vrij bent om wat voor keuze dan ook te maken dat je wilt, verzekeren jouw Geestelijke Gidsen dat jouw aandacht nooit getrokken wordt naar die soort van ervaringen die compleet buiten de mogelijkheden en waarschijnlijkheden gebaseerd op jouw levensplan zijn. Dit is waar jullie naar voren komen met benamingen zoals "bestemming" en het "levenslot". Bestemming en levenslot zijn geen plannen die in steen gebeiteld zijn, zij zijn eenvoudig het gevoel van het doel en het gevoel van richting dat jullie afstemming met jullie eigen levensplan reflecteert. Dit levensplan omvat de intenties die je uiteengezet hebt en de mogelijkheden en waarschijnlijkheden die vanuit die oorspronkelijke intentie uitwaaieren. Dit betekent dat als je verder gaat in ieder vrij moment, jouw vrije wil jou in staat stelt om jouw richting te veranderen en jezelf te heroriënteren op een nieuwe versie van het plan.
In feite, verandert iedere keuze die je maakt de richting lichtelijk. Het is zeldzaam, om een levensplan te vinden dat een enkelvoudig spoor heeft dat jouw levensplan is, waarin iedere keuze daarbuiten, jou van het plan af leidt. In plaats daarvan is een veel meer accuraat beeld om jouw levensplan te beschrijven, en de manier waarop het wisselwerkt met de vrije wil, dat een levensplan zeer gelijk is aan een serie van deuropeningen. Op ieder moment openen de keuzes die je maakt een deuropening naar een nieuwe reeks van mogelijkheden. Deze mogelijkheden geven jou een reeks van keuzes. Wanneer je een keuze maakt is het alsof je door een deuropening heen stapt en jij je openstelt voor een nieuwe reeks aan mogelijkheden. Dit is waar met betrekking tot jouw grote levenskeuzes zoals of je wel of niet een ouder gaat worden, of dat je besluit om een bepaalde baan aan te nemen of naar school te gaan. Dit is evenzo waar voor de piepkleinste keuzes die je maakt, zoals wat te eten voor het ontbijt of om een wandeling te gaan maken in de ochtend. Wat je kleinere of onbelangrijke keuzes noemt openen net zozeer een deuropening als deze grotere ervaringen of keuzes een deuropening openen. Jouw levensplan ontvouwt zich in overeenstemming met je keuzes in ieder moment. Vrije wil moet een actie zijn met het oog op het ontvouwen van wat voor levensplan dan ook.
Wederom is het antwoord, jullie zijn vrij om wat voor keuze dan ook te maken of het nu momenteel een deel van je levensplan uitmaakt of momenteel iets is dat je niet aan zag komen. Op het ogenblik dat een nieuwe keuze een mogelijkheid wordt, en dan op het ogenblik dat de keuze gemaakt is en de afwijking gebeurt, is het in jouw levensplan verweven. Het is verweven in de algehele structuur en het plan voor jou zodat, wanneer je in feite de keuze maakt het niet langer meer een afwijking is, het is eenvoudig een andere mogelijkheid of waarschijnlijkheid die je volgt.
De wet van de vrije wil gaat feitelijk niet slechts over het maken van keuzes op een alledaagse basis, de wet van de vrije wil in deze wereld betekent dat je, in ieder moment, de architect van je leven bent. Jouw Hogere Zelf en jouw menselijke geest werken samen voortdurend het plan opnieuw uit -- onophoudelijk beslissend wat te doen, welke nieuwe ervaringen te ontmoeten, en hoe zij zullen ontvouwen. Je werkt het eenvoudig af aangaande een nieuwe reeks van mogelijkheden en leert om keuzes te maken gebaseerd op een gevoel van werkelijke innerlijke uitlijning in plaats van een uiterlijke vormgeving van goed of fout.
Bestaat de vrije wil echt in de derde dimensie? Hebben driedimensionale menselijke wezens echt vrije wil?
Ja en ja, hoewel jullie soms niet het gevoel hebben alsof jullie het hebben. De vraag over driedimensionale wezens is werkelijk een vraag over perspectief. Als een driedimensionaal wezen, of je een mens, plant, dier of een steen bent (hoewel stenen doorgaans geen enkelvoudige ziel hebben, maar zij hebben wel meer een levenskracht zoals een collectie van vele, vele zielen of individuen die zichzelf mogen bezielen via de energie van een steen, waar een plant, dier of menselijk wezen vaak een geïndividualiseerde ziel of spirit zal hebben, maar wij dwalen af…) -- wanneer je beslist om een driedimensionaal leven te leven, is een deel van de overeenkomst dat jij, op sommige manieren, vergeet of het spoor verliest van het perspectief van je Hoger Zelf. Het uiteindelijke vergeten doet zich voor in het menselijke wezen. Dieren en planten neigen ernaar zich meer van hun Hogere Zelven te herinneren; zij neigen ernaar om een voortdurend besef te hebben van dat Hogere Zelf perspectief dan dat menselijke wezens dat doen. Dit maakt deel uit van wat jullie mens maakt en het is een deel van wat de dingen voor een menselijk wezen interessant maakt. Jullie hebben een veel grondiger vergeten van jullie Hogere Zelf en het perspectief van die hogere dimensie. Met het vergeten, wordt je perspectief gelimiteerd en begin je de wereld als een driedimensionaal menselijk lichaam te zien. Je vergeet hoe de wereld via het hogere perspectief te zien van altijd in staat te zijn om te voorzien en alle waarschijnlijkheden in overweging te nemen.
De menselijke geest, zoals jullie weten, is zich niet altijd bewust van wat er in de toekomst zou kunnen komen, het is zich niet altijd bewust van hoe diens acties of gedachten diegenen rondom het zal beïnvloeden. Een menselijke geest is diepgeworteld gelimiteerd en ieder menselijk wezen is onophoudelijk verbonden met diens Hogere Zelf. Je wordt nooit in de steek gelaten door je Hogere Zelf of door God of de Geestelijke Gidsen die jou leiden. Of je hen nu wel of niet gewaarwordt, of jij je nu wel of niet met God verbonden voelt, je bent altijd verbonden met en er wordt altijd voor jou gezorgd door een schare van hogere dimensionale wezens. Er zijn tijden wanneer jouw menselijke geest, vanuit dat gelimiteerde perspectief, hunkert naar iets dat je Hogere Zelf en al jouw Geestelijke Gidsen en geliefden herkennen, dat waar je naar hunkert uiteindelijk niet is wat je wilt. Wanneer je naar iets hunkert en je kunt niet ontdekken hoe het te laten gebeuren, kan je aannemen dat iemand 'daarboven' voor jou op de uitkijk staat -- alleen die iemand daarboven is niet afgescheiden van jou - het omvat jou.
Als je er echt over nadenkt, is dit in feite de meest bruikbare manier om met de vrije wil om te gaan. Vrije wil is zeer duidelijk wanneer je perspectief gelimiteerd is. Dit is wat de menselijke ervaring aldus zeer interessant maakt. Zo een uitgesproken en krachtige ervaring van de vrije wil is alleen beschikbaar wanneer je visie gelimiteerd is door het vergeten. Als je gewoon een ander universeel wezen bent daarbuiten in het Universum van de vrije wil, ben jij je onophoudelijk bewust van alle mogelijke uitkomsten, dus keuzes zijn zeer voor de hand liggend. In feite, buiten de derde dimensie, kan je alle opties kiezen en hen allemaal tegelijkertijd zien ontvouwen. Buiten de derde dimensie ben je niet gelimiteerd tot een lineaire tijdlijn en ben je niet gelimiteerd tot een enkelvoudige punt in de ruimte. Je bent vrij te leven via vele verschillende ervaringen tegelijkertijd. Dat maakt het proces van de keuze niet zeer interessant. Wanneer je niet één ding hebt te kiezen uit vele, wordt er niet veel stress of inspanning geplaatst op de handeling van het kiezen. Er is niet veel potentie in de expressie van de vrije wil.
Als een menselijk wezen in een begrensd lichaam vergeet je wie je werkelijk bent en voel jij je alsof je gelimiteerd bent tot een lineaire tijdlijn en een enkelvoudig punt in de ruimte, je levens worden gemaakt om eruit te zien alsof keuzes enkelvoudig moeten zijn. Als je een reeks van vijf opties hebt, moet je één van hen kiezen. Wanneer je in die positie geplaatst wordt, wordt de vrije wil wezenlijk belangrijk. Dit is één van de redenen dat een deel van het menselijke spel geëvolueerd is om scenario's te creëren waar mensen ertoe aangezet worden om eruit te zien alsof zij de wil van elkaar verwijderen, of dat zij de keuzes of gelimiteerde keuzes voor elkaar overnemen. Het voegt drama aan het plot toe en vormt de karakterontwikkeling. Het maakt het spel meer interessant.
Het feit is dat de vrije wil altijd van jullie is. Je hebt altijd de bekwaamheid om wat voor keuze dan ook te maken die je wenst binnenin de grenzen van je derde dimensionale lichaam. Je Hogere Zelf houdt altijd de mogelijkheid voor al deze keuzes open. Jouw Hogere Zelf zal jou niet naar een keuze leiden die niet in jouw beste interesse is. Dat is waar je soms het gevoel hebt alsof je begrensd bent; je het gevoel hebt dat je geen vrije wil hebt. Altijd, te allen tijde, is je Hogere Zelf vrij om jou overal waar je wilt zijn naartoe te leiden. Wanneer je voelt dat jouw vrije wil begrensd is, is het altijd omdat er een misvatting is van jouw menselijke geest over waar je Hogere Zelf jou naartoe leidt. Dit is waar begeleiding over overgave en vertrouwen en geloof in God of geloof in het Universum jou goed kan dienen. Steeds weer opnieuw, door elk menselijk leven, leid jij je zelf naar bewijs dat je uiteindelijk precies terechtkomt waar je wilt zijn, ongeacht van waar je eerder naar hunkerde. Deze boodschap maakt deel uit van iedere wijsheidstraditie. Het proces te leren vertrouwen om de tijd toe te staan te genezen of jouw voorwaarts te bewegen, om jou precies daar naartoe te verhuizen waar je moet zijn, is de primaire reden dat je hier bent.
Wanneer je het gevoel hebt alsof je geen vrije wil hebt, neem in overweging dat je wijselijk gekozen hebt om dit gevoel voor de één of andere goede reden te ervaren. Kijk voorbij de frustratie en de hopeloosheid voor een gevoel van betekenis. Wat leer je? Hoe groei je? Kijk voorbij aan jouw menselijke ervaring voor de wijsheid vastgehouden in jouw huidige positie en vertrouw erop dat je alleen voorbij zult gaan aan deze wanneer je werkelijk gereed bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten