zondag, december 14, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 14 December 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
14 December 2014
Tranen van Opperste Vreugde
Glimlachen van verrukking
Omdat de Ziel … Weet … Dat het Goddelijke Plan … Absoluut Heel Erg Op Koers Ligt
Blossom: Ik heet jullie weer welkom. Een vraag die ik graag wil stellen gaat … over degenen die werden gekozen om op deze planeet te zijn, zodat ze Moeder Aarde in haar Hogere Positie konden helpen komen. White Cloud zei vaak dat velen, velen zich daarvoor aanboden, wetend hoe belangrijk deze missie is … maar dat slechts de sterksten van de sterken gekozen werden. Waarom is het dan zo dat meer dan de helft van de wereld blijkbaar door de wekker heen is geslapen?
Federatie van Licht: Een zeer warm welkom aan jou en allen die van Licht zijn … en hiermee bedoelen we ALLEN. Want ALLE WEZENS zijn van Licht. Zij kunnen niet van iets anders ZIJN.
Ofschoon ze natuurlijk ‘schijnbaar’ iets heel tegenovergestelds kunnen zijn.
Inderdaad. Zoals altijd … spreken we met jou over het Grotere Plaatje. Kijk maar naar het scenario van het GROTE TONEELSTUK … Het SPELEN van een voorstelling. In dit verhaal zijn er de goeden en de slechteriken … de gelukkigen en de verdrietigen … de ‘iedereen die je maar kunt bedenken’-karakters … zodat dit bepaalde spel gespeeld kan worden, één die een intens doel heeft … en zodat men zich, bij het verlaten van het theater, opgemonterd en geraakt voelt … en zeker ook, veel wijzer, omdat men die ervaring heeft gehad.
Oké. Wat ik geleerd heb van deze metafoor is dat … de duisteren … weten dat zij hun rol spelen, zodat wij winnen aan kennis en begrip … maar hoe zit het dan met degenen die zich gewoon niet bewust zijn van wie zij zijn en doorgaan met hun leven zonder werkelijk bij te dragen aan de verheffing van het geheel? Kwamen zijn dan niet om te helpen?
Ja, dat deden ze wel.
Hoe dan?
Door zichzelf te ZIJN.
Toch, als degenen die nog steeds sluimeren ‘kwaad’ lijken te ‘spreken’ over anderen en nog duizend andere dingen doen waardoor zij duidelijk nog slapend blijken te zijn … hoe helpt dit dan bij wat zij hier kwamen doen? Zijn degenen die niet werden uitgekozen niet wat gefrustreerd door hen die hun rol niet spelen? Denken zij niet dat zij het beter zouden hebben gedaan … die voorstelling op de planken te zetten? Echt, ik veroordeel het niet … ik ben slechts nieuwsgierig.
Gebruikten wij niet vaak de uitdrukking … ‘Alles is zoals het moet zijn’. Of … ‘Alles is niet zoals het lijkt’?
Ja, inderdaad zijn er, die hebben verkozen om wat meer tijd te nemen voor hun ontwaken. Er zijn er die gewoon deel uitmaken van de cyclus/cirkel van Leven, die bepaalt wat hun weg is en welke richting ze inslaan … en ook zijn er, die hier zijn gekomen in een specifieke vorm en met een specifieke agenda, opdat ‘de dingen in beweging zouden komen’ ten bate van Het Geheel.

Bedenk dat, als iedereen op Aarde op dit moment de … laten we zeggen … vrijwilligers waren die waren uitgekozen … er niet veel noodzaak zou zijn om zo’n ingewikkeld en gecompliceerd Goddelijk Plan te hebben. Derhalve is niet IEDEREEN in die hoge mate Verlicht.
Daarom werd de bijstand van veel Licht Wezens ingeroepen, zodat de frequenties die noodzakelijk waren in balans zouden komen.
Dus, als jullie zeggen … ‘Anderen zijn hier om ‘te helpen’ door ‘zichzelf te zijn’, wat bedoelen jullie dan?
Er is zoveel om uit te leggen … over alles.
Zij, die in jullie ogen … bijvoorbeeld … ‘tegendraads zijn’ … als we het zo mogen zeggen …
Dat mogen jullie.
… spelen hun rol. Alles MOET gespeeld worden. Ieder niveau van betrokkenheid … van het insect tot de astronaut … omdat DIT … DIT LEVEN OP AARDE het experiment is dat was geschapen.
Iedere individuele ziel heeft op zijn reis een doel voor zichzelf … voor zichzelf heeft het keuze.
Iedere ziel kiest wie het wil zijn … hoe het wil zijn … en wanneer.
Vergelijk het maar met het oppakken van een script en te beslissen ‘Ja, deze keer zal ik deze rol/dit karakter spelen’. Echter, ALLE scripts zijn een hoofdstuk van HET ENE GROOTSE SPEL/PLAN.
Ik raak nog steeds in de war van het Goddelijke plan. Hoe kan er nu een plan zijn, als we al gaande scheppen? Wat gebeurt er als de balans van de gedachten van een grote groep afwijkt van wat het GODDELIJKE PLAN is?
Toch … kan dat niet.
Want Het Goddelijke Plan IS jullie schepping.
Dat is het.
Dat is het plan.
Jullie schepping van het Leven voor jezelf … vanuit jezelf.
Maar is het niet het Goddelijke Plan … althans een deel ervan … om Gaia te verheffen naar een Hogere trilling?
Zeker … maar jullie zijn hier gekomen om dat te creëren.
Maar wat als wij vergeten dat dit het is waarvoor we kwamen? Wat als sommigen, eenmaal hier, van plan veranderen of afgeleid raken. En, als we hier kwamen voor die verheffing van de planeet … zou dat … kan dat … dan niet worden beschouwd als voorprogrammering?
Wij zouden het programmeren van de zelf-keuze nimmer toestaan. Dat zou niet logisch zijn bij de schepping van jullie zelf.
Wanneer je niet van Aarde bent, in het fysieke Zijn … ben je een vorm van Licht … verschillende graden van Licht … afhankelijk van waar je verkiest te zijn/gaan wanneer je het Aardse niveau verlaat.
Zij die werden/zijn gekozen om te helpen bij het verheffen van de Planeet, worden gedreven door dit WETEN … dat dit het is wat zij hier kwamen doen. Het is deel van hen. Het is niet geprogrammeerd … het is een bewuste beslissing door HET AL … dat dit de ‘juiste weg’ is. De volgende stap in (de) mensheid, zo je wilt.
Dit deel van het plan is een collectief bewuste beslissing. Derhalve, als wij zeggen ‘Jullie creëren jullie eigen werkelijkheid’ … dan, ja, doen jullie dat. Dit is een Goddelijke Waarheid.
Maar hebben jullie er wel eens over nagedacht dat jullie wellicht jullie eigen werkelijkheid creëren … of wellicht de ‘blauwdruk’ van jullie Aardse mogelijke realiteit … voor jullie hier elke keer aankomen?
Alsof de creatie van ‘Ten Goede Komen van Het Geheel’ een bewuste beslissing is van/door Het Geheel … voor Iemand het Aardse leven binnengaat om het vervolgens ‘te verwerkelijken’.
Dit is waarom zo velen van jullie WETEN. Jullie hebben een innerlijk WETEN wanneer jullie je hart volgen. Dat instinctieve ‘Dit VOELT zo waar/juist/goed’ –GEVOEL … is de wijze waarop jullie ziel je vertelt dat je aan het scheppen bent, wat je voor je komst besloten had te zullen scheppen.
Als jullie, op eendere wijze … over iets dat plaatsvindt een onplezierig gevoel hebben … WETEN jullie dat jullie niet op de goede weg zitten met wat jullie hadden besloten dat deel zou uitmaken van HET PLAN.
Je hebt het individuele plan en het ALGEHELE plan.
Men … waar men ook was gezien vanuit het perspectief van reizen en het openen van de Waarheid van de eigen ziel … kan nooit hebben overwogen om voor een nieuwe ‘tocht/reis’ op Aarde terug te komen en een schepping te leven die nadelig is voor de eigen groei.
Maar … in de levens van menige ziel kan het wel zo verschijnen.
Dit woord ‘verschijnen’ heeft veel betekenissen … waarvan we de juiste, op dit ogenblik in de tijd, maar moeilijk kunnen vinden.
Dat, wat als iets kan ‘(ver)schijnen’ te werken of zich kan voordoen … kan wel eens niet de feitelijke reden/verklaring zijn voor hoe het ‘verschijnt’.
Ik voel dat jullie willen dat ik ‘verschijning’ opzoek. Oké. Dus,
  1. Het uiterlijke of zichtbare aspect van een persoon of ding;
  2. Een vertoning voor de buitenwacht; pretentie, zich voordoen;
  3. Een van de uiterlijke tekenen of indicaties, aan de hand waarvan een persoon of ding wordt beoordeeld/ingeschat.
Dank je wel. Dit helpt ons. Want, het uiterlijke, zichtbare aspect van een persoon is niet noodzakelijkerwijs de reden waarom het innerlijke aspect van de ziel … ervoor kiest om uiterlijk op die manier te verschijnen.
Waar vind ik het pretpark?
Wij gaan verder met te stellen dat ‘een verschijning een indicatie of een teken is aan de hand waarvan een persoon wordt beoordeeld’. Toch willen we duidelijk stellen dat de uiterlijke indicatie WELLICHT erg, erg anders kan zijn dan de innerlijke indicatie … Het moet evenwel op een bepaalde manier worden getoond.
Ben er bijna, qua begrip. Maar noch steeds ook erg dicht bij het pretpark!
We kunnen nu alleen maar zeggen … want we VOELEN ons niet bij machte om het op juiste wijze uit te drukken … dat jullie ziel, als jullie erover nadenken … de WAARHEID ervan zal kennen.
Ja, dat doet het ook min of meer. Maar ik ben nu vergeten hoe we hierover begonnen!
 Het ging om de Iemands creativiteit van het leven dat men iedere keer op Aarde verkiest te leven.
We kunnen hieraan toevoegen … zodat het hopelijk beter mogelijk wordt het te begrijpen … dat sommige zielen … nog steeds ‘werken aan’ hun individuele pad … in tegenstelling tot het je bewust zijn van het pad van Licht voor Het Geheel. Daarentegen hebben andere zielen … zich ontwikkeld tot een positie waar zij het grootste deel van hun individuele weg hebben afgelopen … en zij gaan nu door hun eigen pad te volgen … echter, het is ‘verbonden’ aan de verheffing van ÉÉN. Zij die hier naar beneden zijn gekomen om ‘de planeet te verheffen’, hebben een zekere ‘graad’ … zogezegd … bereikt en zijn zodoende gekomen om te scheppen wat VOOR ALLEN is … en hiermee bedoelen we … het AL.
Het komt er gewoon op neer dat Men meer en meer begrijpt WIE MEN IS. Dit is geen egogerelateerd weten … want wanneer men een zekere graad bereikt heeft, wordt het ego achtergelaten. Ofschoon het soms ‘(ver)schijnt’ alsof het nog steeds aanwezig is … Misschien is dat, opdat anderen ‘ego’ leren begrijpen.
Mmm! Kan ik later nog op ingaan. Mijn hersens kunnen dat nu niet hanteren. Dat VOEL ik.
HET WETEN IS NU IN VELEN.
ZIJ VOELEN HUN MISSIE …
HUN SCHEPPING …
EN (H)ERKENNEN HUN POSITIE …
HUN HOGERE POSITIE …
EN ACCEPTEREN WIE ZIJ ZIJN EN WAT ZIJ KWAMEN DOEN.
Deze (h)erkenning … dit zich herinneren van het HELDERE LICHT VAN HET ZELF … vergroot de snelheid van de transitie die plaatsvindt … aanzienlijk.
Terwijl jullie in de volgende fase van Lichtheid komen … terwijl jullie nieuwe jaar nog Hogere niveaus van Licht/Liefde Energie brengt … terwijl JULLIE … Ieder Een … opgaan in deze Hogere Energieën en jullie jezelf erkennen op dit HOGERE niveau … zullen jullie PRACHTIGE VERANDERINGEN zien plaatsvinden.
Wees GEWELDIG blij, Dierbare Zielen …
We weten, Blossom, dat jij niet wilde dat wij zouden spreken over hoe dichtbij jullie zijn, enz. … over zaken die tijdseenheden behelzen. Toch danken we jou vandaag voor het ons toestaan te zeggen … dat jullie nu zo erg dichtbij zijn … zodat jullie in je hart kunnen VOELEN dat …
DIT ALLEMAAL, wat jullie hebben beleefd en doorstaan …
DIT ALLEMAAL, waarvoor jullie dapper zijn doorgegaan …
ONVERHOLEN ZICHTBAAR ZAL MAKEN … WAAROM JULLIE DOORGINGEN MET DOOR TE GAAN.
EN HOE OPGETOGEN JULLIE DAAROVER ZULLEN ZIJN.
TRANEN VAN OPPERSTE VREUGDE ZULLEN UIT JULLIE HART OPSTIJGEN EN OVER JULLIE WANGEN STROMEN …
GLIMLACHEN VAN VERRUKKING VAN DE OGEN VAN DE ÉÉN NAAR DIE VAN DE ANDER.
OMDAT DE ZIEL … WEET … DAT HET GODDELIJKE PLAN … ABSOLUUT HEEL ERG OP KOERS LIGT.
Heel erg bedankt … ik weet dat het tijd is om te stoppen … Altijd een zegen om met jullie te hebben kunnen babbelen … In Liefde en dank.
Altijd met veel dankbaarheid voor Ieder Een, voor het in je Waarheid blijven terwijl je over jouw pad loopt. 

De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
Een oproep op 14 februari. Altijd goed om te doen, wanneer je je ertoe geroepen VOELT. Alles helpt.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten