zaterdag, december 06, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 6 December 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
6 December 2014
Het Is Vaak De Verwachting Die In de Weg Zit…
Blossom: Welkom, wederom, jullie daarboven! De tijd vliegt erg snel voorbij! Ik verheug me op de wijsheid die jullie ons vandaag willen brengen. We hebben onlangs wel heel veel verschillende dingen besproken.
Federatie van Licht: Wij groeten jou ook, Blossom … en degenen op Aarde die dit pad naast ons af willen lopen.
Is het naast jullie? Ik denk altijd ‘beneden’ jullie.
Jij wilt het echter bekijken vanuit het perspectief van wat je ‘verwacht’. Je verbeeldt je dat wij in jullie luchten zijn … maar wij spreken van het niveau van ziel tot ziel.
En bedenk ook … Wanneer men in verschillende dimensies verblijft … betekent dat niet dat wij boven, onder of achter of voor zijn. Het betekent gewoon binnen een ander soort Trilling van Energie. Daarom kunnen wij en vele anderen … van vele Vibraties … letterlijk ‘dwars door’ jullie zijn. Wat dat betreft, werkt het allemaal op hetzelfde moment. Doch, vanwege de Trillingsfrequentie van de ene dimensie … die verschilt van die van een andere … kunnen ze … zogezegd … op een doorsnee dag niet gezien/gevoeld worden. Toch kun je het makkelijk geloven, nietwaar? … Dat men een andere dimensie KAN zien en VOELEN … wanneer hun Trilling resoneert met die van wie ‘het’ is.
Ja, dat snap ik. Maar de gemiddelde/normale ziel is hiertoe niet in staat, zelfs als men het probeert. Hebben jullie suggesties voor hoe wij dit zouden kunnen? Bijvoorbeeld … Het Elementale Koninkrijk. Ik weet dat ze om ons heen zijn … maar hoe kunnen we ze echt ZIEN?
Dat is een kwestie van afstemmen op hun Trilling.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kunnen we weten wat hun frequentie is?
Vraag erom. Maar het is natuurlijk logisch dat je op een plek moet zijn die goed moet zijn om zo’n gebeurtenis te laten plaatsvinden. Dit proberen te doen middenin een drukke straat draagt er niet aan bij dat zij zich zullen laten zien. Wanneer je daarentegen in de rust van een bos, in de buurt van een watertje en struikgewas bent, is dat veel acceptabeler.
Maar als je het vraagt en er gebeurt niets? Ik heb het in het verleden wel geprobeerd.
Dat komt doordat je ‘niet loslaat’. Of het misschien te hard probeert. Het is eenvoudig, echter het menselijke brein heeft veel dingen gecompliceerd gemaakt. Begin eens met vredig te zitten en Eén te zijn met het zelf … en je af te stemmen op de Hoogste Vibratie van het zelf.
Ik weet dat er mensen zijn die ‘elfjes’ kunnen zien … nogal wat kinderen kunnen dat ook.

Omdat zij in hen ‘geloven’. Bij hen is ‘al die kinderachtige onzin’ er niet uit geslagen.
Ook hier weer, erg veel van wat natuurlijk WAS … is bovennatuurlijk geworden … en de Ware betekenis van dat woord is verloren geraakt en vervangen, met connotaties die de Energie van dat woord op een lagere trilling brengen.
Veel van de conditionering van de volwassen mens heeft de zintuigen laten afstompen. Zintuigen die ooit erg scherp waren.
Daarom zijn velen bezig om dat terug te krijgen. Ze weer te doen ‘oplichten’. Hoe kunnen we dit oefenen?
DOOR VROLIJK TE ZIJN.
VROLIJK ZIJN brengt de ziel in een volkomen andere staat. Er is zoveel dat ‘verandert’ wanneer Men in de Trilling van Blijdschap leeft. Heel veel, dat het mogelijk maakt dat endorfinen aan het werk laat gaan en blijdschap brengt. Dit maakt allemaal deel uit van het menselijk ontwerp, maar het moet worden geactiveerd wil het zijn ding kunnen doen.
Waarmee jullie bedoelen?
Het lijkt op het domino-effect. Wanneer er één aangetikt wordt en ze allemaal op een lijn staan … zal de rest volgen. Wij zouden willen zeggen … een aantikeffect.
Maar sommige zielen weten niet hoe ze de eerste dominosteen moeten aantikken.
Ja, dat weten ze wel.
Nou, misschien weten ze niet dat ze dat weten.
Daar lijkt het meer op.
Blossom, zoals we al eerder hebben gezegd … niet ÉÉN ziel komt naar dit Aardse bestaan met meer dan een andere. Dat zou niet eerlijk zijn … Allen zijn gelijk.
Sommigen zouden dit willen aanvechten. Hoe zit het dan met de ernstig gehandicapten, enz., enz.? Ik zou alsmaar door kunnen gaan … En dat gaat alleen nog maar over fysieke aspecten! Dan heb je nog de mentale, geografische … ouderlijke. Veel mensen zouden ertegenin brengen dat sommigen het beter hebben dan anderen … veel beter dan anderen.
Toch … zijn wij geneigd het daarmee niet eens te zijn. Want, zoals we hebben verteld … Iedere ziel komt in dit leven op een wijze die voor HUN ziel het gunstigst is. Een ziel die wordt geboren met fysieke afwijkingen in een door oorlog verscheurd land … met ouders die weinig zorg laten zien … is beter af dan wanneer het geboren zou zijn in een rijke familie, waarin de ziel veel liefde krijgt en alles wat er voor geld te koop is … zonder een geweer te zien.
En jullie uitleg is?
Dat de ziel uit het ‘eerste scenario’ om dit grondplan voor zijn leven had gevraagd, omdat het gunstig is voor zijn groei en begrip.
Maar met alle respect … waarom zouden ze dat in ’s Hemelsnaam willen? Als je een ziel, voor zijn komst, zou vragen ‘Welnu … wat wil je, A of B?’, zou elke ziel met gezond verstand toch kiezen voor de laatste optie?
Wij zijn weer geneigd om het hiermee niet eens te zijn.
Wanneer alles zo makkelijk beschikbaar is, is dat niet altijd helpend … en wanneer men NIET in de fysieke vorm is, kan Men zien hoeveel meer de ziel kan worden geholpen … en, inderdaad, ook van dienst kan zijn … wanneer men het vanuit een volledig ander perspectief bekijkt en niet slechts vanuit het gemak en comfort van het leven.
Vanuit het perspectief van de ziel kan ik dit begrijpen. Maar wordt ons niet geleerd dat wij ALLES wat wij begeren kunnen manifesteren door positief te denken en in een HOOG VOELENDE trilling te verblijven?
Ja … Dit verandert niet, of Men in een Hoge samenleving leeft of in een lage. De behoeften van het zielezelf verschillen aanzienlijk … afhankelijk van wat een ziel ‘kwam’ leren/herroepen/uitbreiden.
Bedenk ook … dat we in vorige gesprekken zeiden … dat zielen die slecht af lijken op het mentale en fysieke aspect van zichzelf … ervoor gekozen kunnen hebben om zo te zijn … niet voor de groei van hun ziel, maar voor de groei van de ziel van hun ouders en anderen om hen heen. Een grote opoffering, inderdaad … het wordt echter niet zo gezien, wanneer men een LEVEND LICHT is en graag Het Geheel dient … als dat het doel is van deze ziel.
Oké … eigenlijk, als dat mag? … zou ik terug willen gaan naar het ‘intunen’ op andere trillingen. Velen vroegen of jullie, nu JULLIE de GROTE SHOW niet kúnnen geven … niet iets tastbaars kunnen doen op het persoonlijke vlak voor hen die er klaar voor ZIJN? Op die manier zouden degenen die er NIET klaar voor zijn, niet zo geschokt raken dat ze dood neer zouden vallen … De duisteren zouden het niet eens hoeven te merken … Zij die de behoefte voelen aan deze prachtige bevestiging en verheffing van jullie kant, zouden daarvan enorm gecharmeerd zijn … en iedereen zou nog lang en gelukkig leven! Win-win! Kunnen jullie zoiets doen voor degenen die gereed zijn om dat te ontvangen?
Wij erkennen wederom jullie verlangen om ‘deze show aan het rollen te krijgen’. En we zien jullie gezichtspunt. Mogen we hier zeggen … dat er niet één mens is die ernaar verlangt om zich ‘met ons te verbinden’
Zeg dat maar tegen de honderden die het hebben geprobeerd en er niet in slaagden. Ongeveer zoals ikzelf met de elfjes. Ik wilde wel, maar ze leken niet beschikbaar te zijn, wanneer ik het ook probeerde. Maar ik WEET dat het mogelijk is. Velen voelen hetzelfde als het gaat om proberen verbinding met jullie te hebben. Wat is de belangrijkste factor die dit voorkomt … wanneer men het zou kunnen?
Daarvoor zijn ‘barrières’ opgetrokken.
En dat houdt in?
Dat houdt in dat, hoewel Men het GEVOEL kan hebben dat zij in volledige overeenstemming zijn met het zelf om toe te staan dat dit plaatsvindt … of het feeën zijn … WIJ … of inderdaad, veel dingen die ‘buiten gewoon’ zijn … Wat dit zou voorkomen zouden muren van ‘ongeloof’ zijn …
Muren van blokkades die in de geest zijn gevormd gedurende/tijdens de tijd op Aarde.
Zou het dan zo zijn, bijvoorbeeld … dat iemand, die probeert met jullie in verbinding te komen … door jullie kan worden ‘gehoord’ of ‘gevoeld’, maar dat zij niet bij machte zijn om te ontvangen wat wordt teruggezonden?
Niet altijd. Het kan beide kanten uit werken.
We zouden het volgende willen voorstellen. Breng de ziel naar de stilste plek die je je kunt voorstellen … in een ruimte waarin Vrede en Liefde kunnen zijn … zodat alle randvoorwaarden en de omgeving ideaal zijn om sereniteit te laten vloeien.
Denk alleen maar aan de ademhaling … concentreer je op niets anders … adem in, adem uit, adem … diep. Ga meer en meer in een ‘niets-ruimte’ … waar het enige dat kan worden gedacht of gehoord de Adem van het Leven is … Concentreer je alleen hierop.
Vraag, na een tijd, waarin het zelf zich gereed kan gaan VOELEN … aan de Goddelijke Energie van Liefde om je de weg te tonen naar ‘Ons Wezen’ … Wetend dat deze interactie niet kan plaatsvinden uit zelfbevoorrechting, maar slechts voor het Hoogste goed van allen … Blijf ademen …
DAN …
VERWACHT NIETS!
Want, kunnen we wel zeggen … zoals met jouw ‘feetjes’, Blossom … het is vaak de verwachting die in de weg zit.
Maar moet je dan niet verwachten, wil je wat manifesteren?
Er is verschil tussen verwachting en diep WETEN. Wanneer Men verwacht … WEET men ook wat de andere kant van de medaille is … teleurstelling … Iemands geest is zich bewust van het tegenovergestelde van verwachting … voor men het zelfs verwacht.
Terwijl er … wanneer Men WEET dat Men WEET … niets anders kan zijn dan dat WETEN.
En de Waarheid is …
Het maakt niet uit!
Juist. De waarschijnlijkheid dat jullie je met ons kunnen verbinden is groter als je er niet aan gehecht bent … er geen wanhoop bij voelt … alleen het ‘doen ervan’ en het ‘loslaten ervan’  … is een veel wijzere weg.
In jullie harten … heel diep in jullie WEZEN … WETEN jullie van ons bestaan. Je kan het niet niet WETEN.
O, dat kan wel degelijk! Mag ik even?
O, wij zijn ons bewust van twijfels en misverstanden. Wij weten van angst en ‘wat als’ en ‘wat als niet’ … Toch, Blossom … ben je niet hier … NOG STEEDS? … Na al die jaren … en alles wat je betwijfelde … en alle tranen en al het gelach … ben je niet NOG STEEDS hier om met ons te praten?
Ja.
Waarom?
Omdat ik diep in MIJN hart … WEET dat jullie bestaan en van WAARHEID zijn.
DIEP VAN BINNEN … soms erg diep van binnen … en toch WEET je het.
JIJ WEET DIT … WIJ WETEN DIT.
Daarom is … het ‘bewijs’, waar het jullie om gaat, niet nodig. Omdat jullie DIEP VAN BINNEN WETEN wie wij zijn.
Wat is het dan toch met ons mensen, waardoor we menen dat bewijs nodig te hebben? En ook … wat voor kwaad kan het om ons door kleine gebaartjes te laten weten … dat het back-up-team echt en WAARLIJK aan onze zijde staat?
Totaal geen kwaad.
Jullie moeten tot zoveel in staat zijn … zoveel kleine dingen die aan individuen zouden aantonen dat jullie ‘Hallo’ zeggen. Ik vraag me af of jullie begrijpen hoe bemoedigend en opmonterend dat voor velen zou zijn?
We luisteren naar jou, Blossom … en we horen wat je zegt. Maar … we zouden jullie in respons willen zeggen … weten jullie hoe opmonterend en bemoedigend het voor jezelf zou zijn om dit bewijs niet nodig te hebben? Het alleen maar te WETEN … voor wat het is … JULLIE WAARHEID. Onze fysieke realiteit niet belangrijk vinden … maar te WETEN van de spirituele verbinding …
Van liefde, wat wij beiden zijn.
WETEN dat zowel degenen van de fysieke realiteit als degenen die daar niet van zijn … dienstbaar zijn … Als Eén.
Ja, maar sommigen, zoals ik al zei … zijn niet in staat om de spirituele verbinding te ervaren … en zij zouden die heel erg graag met jullie hebben.
In dat geval stellen we voor dat zij blijven proberen. Er kunnen zoveel dingen zijn … zoveel redenen … zoveel storingen. Echter, waar een wil is … is een weg.
Jullie zeggen dat jullie uit het hart komende communicatie kunnen horen/voelen … wat belemmert dan ‘zij die op Aarde zijn’ de communicatie te horen die van jullie terugkomt?
Veel dingen. Frequenties … Zoals we zeiden … Blokkades … Veel dingen. We hebben alles gezegd wat we erover kunnen zeggen. Waar het om gaat is dus een kwestie van accepteren dat men WEET.
Wanneer Men het twee of drie keer geprobeerd heeft en niets VOELDE … gaat het ‘denksysteem’  minder geloven … in de mogelijkheid. Dat helpt niet bij het proces van verbinden. Benader het iedere keer dat je het probeert … met een ‘OPEN MIND’ … en mogen we hier ook zeggen? … Soms wordt … door de ‘schok’ van de realisatie wanneer men eenmaal ‘aangehaakt’ is … de verbinding onmiddellijk verbroken … omdat het hart een slag mist en … poef! Wij zijn verdwenen.
Wees te allen tijde Dankbaar …. in alle tijden. Dankbaarheid is ÉÉN van de Hoogste frequenties, wanneer men het in WAARHEID VOELT … dat de ziel helpt opstijgen en zichzelf erkennen.
Dankbaarheid VOELEN voor het WEZEN dat je bent … brengt meer dingen voort om dankbaar voor te zijn … en de cyclus gaat door … wordt groter … en groter.
Wij ZIJN met jullie …
Wij ZIJN ÉÉN …
WIJ ZIJN … JULLIE ZIJN … IK BEN.
De tijd is om, blijkbaar. Prachtig. Ik genoot ervan. In Liefde en dank.
Na ontvangst van deze LIEFDE  en Dankbaarheid van jou en velen … geven wij onze LIEFDE  en Dankbaarheid duizendvoudig aan jullie terug.
WEES VAN/IN/ALS/DOOR LIEFDE.
*****
*** De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
**** Een oproep op 14 februari. Altijd goed om te doen, wanneer je je ertoe geroepen VOELT. Alles helpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten