vrijdag, december 12, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update van 12 December 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
12 December 2014
De tijden zijn aan het veranderen, en voor zo velen van jullie, zijn deze woorden niet langer verstoken van betekenis. Want niet alleen de tijd, maar alles aangaande jullie is begonnen nu te veranderen op zo een snel tempo, dat jullie het vuur na aan de schenen gelegd wordt om het allemaal bij te kunnen houden. Dus wederom zeggen wij dat ongeacht wat er gebeurt in deze aankomende periode, probeer om helemaal niet te proberen wanneer het aankomt om het vol te blijven houden. Met andere woorden, sta de stroming toe - of misschien zouden wij het woord overstroming moeten gebruiken - om jou met zich mee te nemen, want hoe meer je tegenwerkt hoe zwaarder de druk zal worden. Dus wederom is de optimale optie om het tegenwerken tegen te houden en de magie toe te staan te ontvouwen op diens toegewezen tempo, ongeacht hoe een snel tempo het ook mag hebben. En geloof ons wanneer wij zeggen dat bij tijden, alles rondom jullie heen en inderdaad aangaande jullie gereduceerd zal worden tot een waas, een schijnbare niet te onderscheiden massa die voorwaarts raast op zo een snelheid, dat jullie je niet meer dan een wolk van deeltjes voelen die zich vermengd met de energetische omgeving rondom jullie heen.
Wij spreken wederom in parabels, want waar wij over spreken, is niet per se over jullie om op te houden te bestaan, maar eerder over een wegvagen van alle oude programmeringen die jullie vroeger waren, tot zo een graad dat zelfs de onduidelijkste inprentingen van hen niet in staat zullen zijn om deze complete overgang te overleven. En waar zal dat jullie achterlaten, mogen jullie vragen, en met recht. Want deze voortgang zal niet zijn zonder diens eigen uitdagingen, want denk eraan, jullie hebben allemaal tot de één of andere graad jullie levens afgebakend in overeenstemming met al deze ouderwetse wegwijzers, en aangezien deze verwezen zullen worden naar de schroothoop tezamen met zoveel van de oude componenten die het gewoon waren om jullie werkelijke eigen versie van de werkelijkheid samen te stellen, mogen jullie je zelfs gewaarworden in een vacuüm van leegheid te drijven.
Want zelfs als jullie van niets anders dromen dan om vrij te zijn van alles dat jullie onder de duim gehouden heeft, weet dat zodra als jullie volledig bevrijd zijn van deze oude klauwen van een ver verleden, jullie daar schijnbaar verstoken staan van alles dat vertrouwd is om je aan vast te grijpen. En dan, wagen wij het te veronderstellen dat meer dan een paar van jullie krachtig zullen beginnen te worstelen om zichzelf in evenwicht te houden. Denk niet dat wij dit zeggen om aan wie van jullie dan ook angst door te geven, eerder, zeggen wij het om jullie allemaal voor te bereiden op wat er in het verschiet ligt. Want wat er in het verschiet ligt is iets dat jullie letterlijk uit zal dagen op manieren zoals jullie nog nooit eerder uitgedaagd werden. Want zelfs als je deze reis stap na stap ondernomen hebt in wat bij tijden toeschijnt een tergend langzaam tempo te zijn, de snel voorwaarts gaande transportband waar jullie nu op het punt van staan om daarop te stappen, zou een paar van jullie terug kunnen leiden naar het met genegenheid en zelfs verlangen terugdenken aan dat oude tempo. Want nu, zal het niet langer een langzame en geleidelijke klim zijn, jullie zullen zo snel verhogen dat het zal zijn als het naar buiten gegooid te worden in een baan welke jullie zo ver boven de oude atmosfeer brengt, dat jullie geneigd zullen zijn om jullie adem voor meer dan een paar momenten te verliezen. 
  
Nogmaals, dit wordt niet gezegd om jullie een reden te geven om te aarzelen voordat jullie de duik nemen, want jullie hebben de duik al genomen, dus waar wij naar verwijzen, zijn de eerste signalen van de effecten van deze sprong van vertrouwen waar jullie allemaal mee akkoord gingen om te nemen. Denk eraan, dit is jullie keuze en van niemand anders, dus onze taak is eenvoudig om jullie te helpen beter te zien waar jullie op af zullen stevenen in deze aankomende periode. Want nu, begint het zand in de zandloper echt op te raken welke niet alleen gemarkeerd is voor het jaar 2014, maar ook met de codering dat het gewoon was om niet alleen jullie te constitueren, maar ook de werkelijkheid waar jullie in leven. En weldra, zal de zandloper op diens kop gezet worden om opnieuw te beginnen - met een nieuw jaar en inderdaad een zeer nieuw bestaan voor zovelen van jullie. En ja, de werkelijke handeling van het op diens kop gezet worden is er ook één dat op jullie van toepassing zal zijn.
Want jullie zullen letterlijk zoveel dingen gewaarworden niet alleen op hun kop gezet te zijn maar ook binnenstebuiten, en iedere richting daartussenin, maar de wereld rondom jullie heen zal niet het meest onbekende en misschien zelfs intimiderende aspect zijn waar jullie tot toe ontwaken. Nee, waar wij naar refereren, zal jullie innerlijke landschap zijn, want dat staat op het punt te veranderen in/naar iets dat eerst bijna griezelig onbekend aan zal voelen. Maar wederom, is het allemaal een proces van eliminatie voordat jullie het proces van reconstructie beginnen, en als zodanig, zullen jullie allemaal in de tijd die er in het verschiet ligt letterlijk landen in dat vacuüm dat in het begin aldus zonder einde en bijna angstaanjagend mag schijnen te zijn. Dus weet dat alles goed is, ongeacht hoe alleen jij je ook zou mogen voelen, zoals een astronaut die in de ruimte rondzweeft, volledig ontkoppeld van zijn ruimtevaartuig met niets in het zicht behalve een eindeloze ruimte aan alle zijden. Maar vergeet niet, dat je te allen tijde nooit afgesneden zult zijn van die immer aanwezige stem binnenin, de stem die jou door deze stap van het proces heen zal gidsen, de stem die jou veilig naar huis zal gidsen, naar jouw nieuwe thuis, de stem die daar altijd geweest is, op jou wachtend om te arriveren.
Want dit zal een overgangsperiode voor iedereen zijn, langer of korter, in overeenstemming met jullie eigen persoonlijke programmering, en dus, wilden wij deze kans waarnemen om een klein beetje mee te delen over hoe het zal zijn in het één of andere stadium in deze aankomende periode. Want als dit jaar tot een einde komt, zal zoveel meer hetzelfde doen, en bij tijden, zal het zijn alsof jullie omringd zijn door deuren die dichtslaan of zelfs in jullie gezicht dichtslaan. En dus, zouden jullie meer dan één keer kunnen voelen dat jullie misbruik maken van jullie gastvrijheid, maar dat is eenvoudigweg niet het geval. Want dit gaat helemaal over afsluiting, als in het volledig ontkoppelen van  jullie zelf van alles dat ooit was, in dit leven en in de voorafgaande levens, niet slechts als individuen, maar ook als een deel van het collectief. Denk eraan, in dit stadium, wat jullie als individuen doen, doen jullie ook voor het collectief, dus wilden wij jullie wederom adviseren om niets persoonlijk te nemen, en wij bedoelen dat op een zeer letterlijke manier. Want dit gaat niet over jou/jullie, maar over het letterlijk afchecken van ieder enkelvoudig overblijvend object - of misschien zouden wij moeten zeggen bezwaar - van de lijst, de lijst die voltooid moet worden voorafgaand aan het opstijgen, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken. Want jullie zijn nu allemaal op de startbaan, en net zoals piloten gaan jullie door ieder enkelvoudig agendapunt heen waarnaar gekeken moet worden voordat de motoren op toeren zijn en jullie goed zijn om te gaan. Dus voor sommigen, zal dit inderdaad een drukke tijd zijn, aangezien jullie gekozen werden om nogal een paar van de puntsgewijze taken die overblijven uit te voeren, terwijl voor anderen, jullie jezelf gewaar zouden kunnen worden bijna ongemakkelijk te zijn om al gesetteld te zijn.
Wederom, is dit te allen tijde een individueel bestuurd collectief proces, dus doet het jullie geen goed om jullie zelf met anderen hierin te vergelijken. Weet eenvoudig dat alles dat nu gebeurt, dat aldus voor een reden doet, en de reden gaat helemaal over alles te voltooien dat voltooid moet worden in de korte overblijvende tijd voordat het opstijgen verkondigd wordt. Dus verzeker je ervan om te allen tijde verbonden te blijven aan dat ware centrum van je wezen, je eigen "commandocentrum", je werkelijke eigen thuis weg van thuis zo je wilt, de plaats waar je altijd - en zou moeten - naar wendt ongeacht wat er rondom jou heen gebeurt in de aankomende dagen en weken. Want dat is waar geen vragen meer gesteld zullen worden, want er zijn geen vragen meer, slechts een zuivere en liefdevolle stilte die jou vertelt, voorbij iedere schaduw van twijfel, dat alles goed is en je exact bent waar - en wie - je verondersteld wordt te zijn. En dat is alles dat je ooit moet weten, want dan, kan je eenvoudig blijven ademhalen en doorgaan jou te ZIJN op de manier dat alleen jij kunt zijn. En dat is waarom jullie allemaal hier zijn, om te zijn wat de ware essentie van jullie vertelt jullie te zijn. En wanneer je dat doet, zal al het andere op diens plaats vallen, en het zal dat aldus op een manier doen dat jou de adem mag ontnemen, maar het zal dat aldus doen op de allerbeste manier waar je aan kunt denken.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten