zondag, december 21, 2014

AE Michael - Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper + Meditatie - Rita Pulmans


Boodschap van Aartsengel Michael met Meditatie
Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper
20 December 2014 / Rita Pulmans
Wees één met de Liefde
Wees één met het Licht
Wees Licht
Wees Liefde
Straal als een regenbooglicht je krachtige stralen de wereld in, deze dagen en altijd.
Ook naar jezelf toe!
Een zalige en verheffende Kerst wens ik jullie allen toe!
Aartsengel Michael.

Gebed
Laat mij Uw Licht zijn.
Laat mij Uw Vrede zijn.
Laat mij Uw Vreugde zijn.
Laat mij Uw Goddelijk Licht diep in mijn Wezen in ontmoeting brengen.
Ter heling van mijzelf en al wat is.
Vrede op Aarde aan al wat leeft, in Uw heerlijkheid,
Amen, Aum, Ammon.
En zo zal het zijn.
**** 
Rita: Geliefde Aartsengel Michael, 
Een persoon heeft een vraag aan U.  
Vraag: Zou u ons een meditatie willen geven. Vooral het regenbooglicht lijkt mij een zeer krachtige straal om via een meditatie te gebruiken. Kunnen wij deze kleuren ook apart gebruiken?
Hoe kunnen we de regenboogkleuren optimaal gebruiken voor o.a.: genezing van onze cellen, ons lichaam, het vernieuwen van ons DNA en onze lichamen (we hebben er meerdere zoals bv. het emotionele lichaam etc.).
Graag een meditatie als hulp bij het verwijderen van evt. woekercellen en wat dies meer.
Graag uw raadgeving en toelichting als hulp hierbij..
Ik dank u.
Geliefde Lord, u hebt deze vragen gehoord. Wilt u hier gevolg aan geven.
Dank u. 
A.E.M: Geliefde kinderen van het ZonLicht, het hoogste Licht in dit Universum,
Rita: Aartsengel Michael, bedoelt u hiermee ook het regenbooglicht?
A.E.M: O.a. geliefden, noem het de 7 stralen van de Elohim Scheppers in jullie heelal.
Rita: En het Diamanten Licht van Vader God en het Gouden Licht van Moeder God? Dit is er ook, hoe moeten we dit allemaal plaatsen?
A.E.M: Ik Aartsengel Michael zal jullie in jullie mensentaal hierop zo goed als mogelijk van antwoord dienen.
Kijk geliefden van de Zon, Jullie allen zijn afkomstig vanuit dit hoogste Licht. Het Licht vanuit de Kern, het Vader/Moeder Hart in jullie Zon. De Zonne-logos is jullie familie weet je.
Alles is ÉÉN, dit weten jullie reeds, doch ja, ik Aartsengel Michael zeg doch, daar jullie vanuit jullie spectrum van ruimte en tijd anders kijken, aankijken zeg maar, tegen en naar het Licht.


Het Kosmische Licht, het Universele Licht, het Regenboog Licht, het Gouden Licht, het Diamanten Licht, het intense Heldere Witte Licht, het Violette Licht, etc. Deze "lichten, deze stralen" vertegenwoordigen vele facetten in - laat ons zeggen - gradaties of levels (dit is niet de juiste benaming, maar ik AEM vind geen betere in jullie bewoording).
Er is in jullie voorstelling een "hoofdlicht", de hoofdschakelaar (zegt AEM al glimlachend.) Deze kun je bereiken via transformers of krachten die de stroom wat temperen, verdelen, daar deze jullie anders zouden "verbranden". Deze noemen jullie goden en halfgoden, er zijn er velen! Voor elk wat wils, (zegt hij alweer glimlachend.)
Deze transformers hebben dan weer "bedradingen" naar "beneden" en deze zijn dan de verbinding leggende stralen, zoals Elohim. Verder zijn er de engelen, heiligen etc. Wij Aartsengelen "zweven" hier overal wat tussendoor, daar wij vele taken hebben en rechtstreeks met Vader/Moeder God in verbinding staan. Van "hot naar her" gaan we zo, (Aartsengel Michael schaterlacht nu!) En de "hot places" zijn soms echte brandhaarden die wij via onze krachten, energieën en goddelijke stralen, zuiveren volgens het karmische gegeven en volgend op het gebed naar ons worden gestuurd.
Het regenbooglicht bestaat uit de lichten of krachten van de 7 Elohim of Scheppers. Daarom zijn deze krachten subtiel en voor het hoogste goed te gebruiken. Zij zijn manifestaties van het vrouwelijke en mannelijke bewustzijn van Vader/Moeder God. Zij zijn de hoogste vertegenwoordigers van de 7 stralen van het Goddelijk Bewustzijn. 
De 7 stralen verspreiden hun eeuwig licht vanuit de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon. Jullie hebben ook al wel eens de prachtige 7 kleuren aanschouwd in een regenplas of in een regenboog. Welnu de plas vormt deze stralen, door aan een geheel te beantwoorden en via het zonlicht zichtbaar te worden. Ook de regenboog beantwoordt aan bepaalde principes, zodat de 7 stralen zichtbaar worden in of via de zonreflectie.
Geliefden zo zie je maar dat alles ÉÉN is in het Licht van de Schepping, alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper.
Ontroerende woorden nietwaar, (zegt onze geliefde Michael)
Rita: Daar ik werkelijk diep ontroerd ben door een plotselinge overweldigende liefde, die me overspoelt als een vloedgolf van regenbooglicht, Wauw! Wat een prachtig gevoel!
Dank je wel goddelijke wereld voor dit prachtige geschenk. Ik laat het indringen in het diepste van mijn zonnewezen.
Ik ga nu even in stilte ....... om te genieten .........
Zo voel ik nu duidelijk het intense hoogste licht als een genezende stroom over en in mij dalen. 
Dank jullie wel!! Nu weet ik, voel ik dat DIT het helende, intens verlichtende, genezende licht is, dat we veelvuldig dienen te gebruiken.
Geliefde Michael, ik geef het woord na deze heerlijke ervaring terug aan u. Nog even een vraag tussendoor, het Christuslicht, waar brengen we dit onder?
Aartsengel Michael glimlacht teder bij deze vraag en zegt: Geliefd Christuskind, Christuskinderen het intense Christuslicht; deze gouden energie, het blanco register, het onbeschreven blad, dit mogen jullie zelf invullen, inkleuren, vorm geven in jullie Zelven. Zie dan ook het Christuslicht als een omvattend geheel van een mooi boek, dat jullie zullen invullen, aantekenen, vormgeven.
Deze intensiteit van zuiver Licht en Liefde zit in ieder mens, in ieder dier, in elke plant, in Moeder Aarde, de zee, of wat dan ook op jullie mooie planeet. Het is het intense klare verhelderende Licht dat elke duisternis op de knieën dwingt en tot overgave krijgt. Niets zal opgewassen zijn tegen dit intense Licht, daar het pure Goddelijke Liefde is.
Deze liefde zal weldra in alles en iedereen tot uiting komen, mits men het "aanvaardt" in zichzelf, daar alles is ontstaan uit Goddelijke Liefde, en alles zal terugkeren tot deze Goddelijke Kern van zuiverheid.
De verloren zonen en dochters worden in het thuisland verwacht. Daar waar immer de zon schijnt in de helderste kleuren. Daar waar jullie allen zonder uitzondering thuis horen.
Geliefden, in deze dagen voor het grote lichtfeest, Kerstmis, deel ik jullie deze belangrijke boodschap van liefde:
Wees één met de Liefde.
Wees één met het Licht.
Straal als een regenbooglicht je krachtige stralen de wereld in, deze dagen en altijd.
Ook naar jezelf toe!
Een zalige en verheffende Kerst wens ik jullie allen toe!
Er is geen eenzaam mens op Aarde.
Er is geen gekwetst mens op Aarde.
Er is geen hongerige op Aarde, zo zou het althans horen te zijn, dat kan!
Als jullie geliefden vanuit je Liefde, je Licht, gaan delen in vreugde.
Delen vanuit Gods Liefde! 
Ik Aartsengel Michael, engel van de Universele Zon, heb gesproken.
****
Rita: Geliefde Michael, de vraagsteller heeft nog 1 vraag die onbeantwoord is lijkt mij. Namelijk hoe kunnen wij ons DNA vernieuwen, wat is hierop Uw antwoord? 
A.E.M.: Deze heling (meditatie) omvat alles. AL WAT IS.
Rita: Oké dank je wel Lord. Dus ook onze DNA vernieuwing gebeurt dan?
A.E.M. Het Goddelijke Licht doordringt alles. AL WAT IS. Jullie mogen alleen de moeite doen om het Hoogste Licht te gebruiken, te activeren in jezelf. Via jullie intentie, dit dienende voor het hoogste goed van Al wat is. 
Aartsengel Michael
****
Rita: Even ter verduidelijking: De 3 lichten, het gouden, diamanten, en het regenboog licht, waarover Aartsengel Michael spreekt in de meditatie. Hierover zegt Michael het volgende:

Michael: Geliefden, het Licht heeft vele namen, vele vibraties, kleuren, prismatische kleuren, schakeringen, uitstralingen, stralen, gegevens, noem maar op... Oneindig is het.
Vele kleuren kunnen jullie dan ook nog niet waarnemen hier op Aarde.
Maak het jezelf niet te moeilijk in de voorstelling hiervan, maar onderga de mooie ingesproken meditatie zonder te veel hierbij na te denken, laat gewoon stromen, instromen.
Stel je het Diamanten-Licht van Vader God, en het Gouden-Licht van Moeder God, voor als intens wit Licht, mocht dit makkelijker voor je zijn. Want dit is het Licht ook. Het regenboog-Licht is hier dan ook deel van/aan.
Alle Licht, zelfs het kleinste partikeltje van een lichtstraaltje, maakt hier deel van uit, IS dit Licht.
Hoe het Licht in de meditatie verder genoemd wordt is niet belangrijk geliefde harten.
Belangrijk is het toelaten van de instroom.
Verlies je niet in de woordenschat, laat gebeuren via je Hart geliefden.
Ontspan je!
Aartsengel Michael

****
 
Helende Gods-Licht Meditatie onder Begeleiding van Aartsengel Michael
Meditatie Ingesproken door Kees Post
___________________________

Inleiding: Het is raadzaam om je intenties te bepalen voordat je met deze meditatie begint.
Voor gronding/aarding is er een aparte geleide meditatie beschikbaar “Gronding in Moeder Aarde
Geliefde,
Vraag ons, de goddelijke wereld, de Meesters, de engelen, aartsengelen, noem bij naam wie jij wenst,…….......  om aanwezig te zijn bij deze helende meditatie.
Geliefd hart maak nu je intenties, ……….
maak je intentie om vooral zoveel als mogelijk de Diamanten Vader-energie, het grote Vurige DiamantLicht en de Gouden Moeder-energie, het levengevende GoudenLicht in jezelf te impregneren, in te laten dalen, ook naar je omgeving toe, en de wereld in.
Grond je steeds goed voor je de meditatie begint.
Je doet er goed aan geliefde, jezelf elke dag een goede gronding te geven.
Grond je in het kristalhart van Moeder Aarde....
Zij ontvangt je in grote liefde.
Voel hoe haar warme gronding jou penetreert en jou gronding geeft vanuit de reeds vernieuwende Aarde ....
Grond je in haar liefdevolle warmte ....
Verbind je ....

Zet je in een volledig ontspannen houding waarbij jij je comfortabel voelt.....
Laat vooral je gedachten los ....
laat los ....
laat ze voor wat zijn ......
Ga in de volledige stilte van je Hogere Heilige Hart ....
Ga naar je hartcentrum ...... ga in je Heilige veilige Kern...... je Goddelijke ZIJN ....
Wees nu je intentie indachtig .... Spreek deze hardop of innerlijk uit .... vanuit een diepe liefdeswens ....
Zie vervolgens hoe je Hogere Zelf jou omarmt ....
Laat je omarmen .....
Verbind je met je Hogere Zelf ....
Voel het ongelooflijke heerlijke liefdeslicht .... verbind je nu in het licht ....
Ga naar binnen geliefde ....
Zie hoe je Heilige Hart klopt van liefde voor al wat leeft.
Liefde ... liefde .... liefde .... deze woorden deinen mee op je universele hartklop.
Liefde ..... laat jezelf overstromen in dit heerlijke gevoel .....
Geef je nu over aan je intentie en aan de goddelijke wil .......
Weet dat wat gebeurt, vanuit de grote kosmische liefde komt ....... vanuit het Vader/Moeder hart......
Je maakt nu verbinding met het grote kosmische hart van Vader/Moeder God......
Zie dit voor je als een pulserend, uitdijend, alles omvattend schitterend helder wit licht .......
Je neemt nu de levengevende energie waar van Vader/Moeder God. Voel dit geliefde .... voel ......
Deze energie is er altijd voor je, is overal aanwezig, doorheen en in alle Universa van/in elke bestaansvorm.
Zie voor je, via je derde oog, hoe een schitterende zuil van licht zich vormt, een zuil van Gouden/Diamanten regenbooglicht.....
Dit heldere licht vormt miljoenen stralen in de kleuren van een regenboog, verspreid binnen deze zuil van licht ....
Zie dit regenbooglicht het volledige helder wit Gouden/Diamanten licht omhullen, het licht omhelzen als het ware in een pracht van regenboog kleuren .....
Je ziet dit kleurenspel van prachtig sprankelend rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violette Licht, zich uitbreiden.
Steeds meer stralen komen in je gezichtsveld .....
Je ziet zelfs kleuren die je niet eerder op aarde waarnam .....
Het sprankelt, siddert, pulseert, verbreidt en verspreidt een intens heilig licht over, in en om je heen .....
Maak verbinding met het intense Gouden MoederLicht ..
Maak verbinding met het krachtige Diamanten VaderLicht.....
Verbind je NU .....
Zie het voor je, voel vooral geliefden .... sta toe ......
Open je Christus hartcentrum volledig, om zo dadelijk het Vader/Moeder Licht te ontvangen via je heilige portaal, je hogere hartchakra.

Ontspan je ..... neem waar .....
Laat deze intense lichtpilaar over je plaatsen .... om en rond je aura .... om, rond en in je lichamen ....
Weet je veilig en omarmd door Moeder God, de levend gevende .... voel je geliefd door Vader God de Scheppende levens dragende .....
Weet je veilig ....
Voel je beschermd ....
Voel hoe het intense vernieuwende liefdeslicht met een zeer hoge trilling op/in de Aarde indaalt. Neerdaalt ..... in je lichamen .... in jouw intentie .... in jouw heilige centrum om verbinding te maken met je inner-Christuslicht ....
Neem dit waar ..... beleef de vreugde ..... voel de liefdesgloed ....... geliefde .... voel .... voel de vreugde bij deze indaling ....
Zie nu hoe deze energie, dit licht in al je cellen indaalt .... ze aanraakt ..... ze omarmt ..... ze indringt .....
Deze intense kracht/liefde overspoelt je helemaal ..... doorstroomt je volledig ..... doorheen al je poriën .... doorheen jouw volledige wezen .... en zie hoe jij vernieuwt in dit intens gouden diamanten licht.
Laat ook nu het regenbooglicht in jou toe .... Zie hoe de 3 godslichten zich vormen in ÉÉN allesdoordringend licht ....
Doordring elk lichaamsdeel volledig in overgave, in vertrouwen. Laat gebeuren ......

Zie ... neem waar .... via je derde oog .... hoe het gouden/diamanten licht, weerspiegeld in en door het regenbooglicht, je volledig transformeert .....
In je etherische energielichaam .... je astrale of emotionele lichaam .... je mentale lichaam .... je causale lichaam ... je psychische lichaam .... je spirituele lichaam .... en je fysieke lichaam ....
Laat dit alles opvullen met lichtenergie .....
Zie hoe de nog donkere vlekken, die naar het licht wensen te gaan, volledig worden opgeslorpt in dit intense licht .....
Laat deze zware of zwarte kernen volledig wegspoelen door de liefdeskracht van de Goddelijke Kracht en Liefde van Vader/Moeder God .... transformeer ..... NU .....
Zie hoe het licht door het volledig geopende liefdeshart van Vader/Moeder God in je indaalt.
Zie hoe het Goddelijke Licht jou volledig zuivert ..... verlost ... bevrijdt .......
Het intense gouden Moederlicht omvat alles ... Het zuiverende Vaderlicht heelt alles.
Omvat jou in een intense liefdesgloed ... voel de Liefde ....
Het licht overspoelt jou volledig en omarmt het Christuskind in jou.
Laat toe .....
Ga in het centrum van je hart ....
Laat dit Heilige Vader/Moeder Hart jou aanraken .... jou aanraken in jouw Christushart .... dat ontwakende is ...... laat je aanraken ....... verbindt .....
Voel de intense schoonheid ... de liefde .... de vrede ....
Vrede en Liefde overspoelen je .....
"Mijn oneindige liefde schenk ik u" ...... horen we via ons heilige hart ...... "Ontvang nu onze liefdesboost in je hart ...."
Blijf een vijftal minuten in deze heerlijke liefdessfeer ..... je bent veilig ... sta toe ..... sta het toe dat het heilige levenslicht, het gouden-diamanten regenbooglicht je volledig indringt ..... je penetreert ..... je heling brengt ......
Las even een moment van stilte in ......................................
Voel de goddelijke aanwezigheid in je sterke liefdestrilling, in jouw heilige hartcentrum .....
Zie hoe je boeddhische lichaam, het lichaam van het hogere voelen, dit alles, dit heilige gebeuren inkapselt, inbrengt in/op jouw levenslijn, in je algehele ZIJN.
In jouw goddelijke kern .... in je centrum, in jouw Goddelijke Atma Lichaam ....
Zie, voel, beleef, hoe het warme intens stralende licht van Vader/Moeder God in samenwerking, vanuit jouw Christushart je verder indringt en vervolgens uitstraalt in een heldere verfrissende regenboog over en in de Aarde .....
Straal je liefdeslicht naar jezelf en vervolgens naar je omgeving ...... naar de wereld ..... naar al wat leeft ....
Straal ... straal ... straal liefdeskind van God ....
Kom nu heel langzaam in deze energie, in dezelfde liefdestrilling, heel langzaam terug in het bewustzijn van je eigen fysieke zijn ....... kom terug in het nu ...... blijf in je liefdestrilling ......
Voel je lichaam, je handen, je voeten, beweeg je .....
Open je ogen, wrijf ze even uit en zie dat het waarheid vanuit de hoogste liefdesbron is, dat wat jij waarneemt .....
Kijk om je heen in een intense vreugde wetende dat jouw leven nu echt is, aanvangt vanuit je eigen Goddelijke Zijn, je Heilige Kern.
Jij bent ontwaakt!
Ik Aartsengel Michael, zonne-engel nabij God, heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Rita Pulmans 

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten