donderdag, november 20, 2014

Wes Annac - De Intuïtieve Begeleiding (en Creatieve Inspiratie) van het Hogere Zelf - 19 November 2014


Wes Annac
De Intuïtieve Begeleiding (en Creatieve Inspiratie) van het Hogere Zelf
19 November 2014
Wanneer wij ons openstellen en de hoofdbrekens, bezorgdheden en oordelen van het verstand laten vervagen, openen wij onszelf voor de beïnvloeding van het Hogere Zelf - een onbegrensde entiteit die ons begenadigde met zelfs hogere aspecten van ons bewustzijn die ons enige hulp wilden geven in overeenstemming met onze groei en evolutie.
Wij allemaal kunnen ons met onze Hogere Zelf verbinden, en alles dat er nodig is is om onophoudelijk de geest leeg te maken voor de stromende energieën en expressies van het hart. Het hart zal op een bepaalde manier ook geopend moeten zijn, omdat het via het hart is (en bijgevolg de intuïtie) dat wij ons met het Hogere Zelf verbinden.  
Zowel de geest als het hart zullen open moeten zijn als wij een zuivere verbinding willen maken, en wij zullen weten wanneer onze geest gesloten is door een paar alleszeggende signalen. Onze creatieve linken zullen bijvoorbeeld opgedroogd schijnen te zijn, en we zullen moeilijkheden hebben om ook maar iets creatiefs of spiritueel geïnspireerd te doen.   
We zullen ons niet erg open voelen staan voor de liefde welke ons hart onophoudelijk via onze open geest tot uitdrukking brengt, en hoewel deze liefde nog steeds op een bepaald niveau door onze geest zal stromen, houdt het afgesloten houden van de geest ons tegen het te voelen (en ook de creativiteit die binnenin ligt) en het te gebruiken voor positieve en vooruitstrevende doeleinden.
Zoals ik vaak gezegd heb, denk ik dat wij allemaal voordeel zouden hebben van het ons openstellen voor het Hogere Zelf, en wanneer wij dat doen, zullen wij er toegang tot verkrijgen en ermee communiceren met een onophoudelijke creatieve link welke onze spirituele/creatieve werken zal verbeteren en het veel gemakkelijker maakt om de stromende creatieve "zachte plek" waar wij zoveel van genieten te bereiken.
Liefde en creativiteit gaan hand in hand, en je mag opmerken dat jouw creativiteit verbetert wanneer je in een zuivere, liefdevolle ruimte bent. Vanuit de ervaring, zal ik zeggen dat dit is omdat wij ons verbinden met onze Hogere Zelven wanneer wij in deze ruimte zijn, en als wij deze verbinding willen handhaven, is alles dat wij hebben te doen onze innerlijke Liefde onophoudelijk te laten stromen.

Om verbonden te blijven met het Hogere Zelf, zullen wij twee dingen willen doen:
1: We zullen de onophoudelijke intuïtieve begeleiding die wij ontvangen willen opvolgen. Aan ons worden onophoudelijk impressies gegeven vanuit de intuïtie over de keuzes die wel of niet het beste en meest behulpzame voor ons zijn om in overeenstemming met ons pad te maken, en als wij onophoudelijk zonder een slag te missen deze begeleiding volgen, zal onze versbinding met ons Hogere Zelf versterken.
2: We zullen zo open als wij kunnen open willen blijven voor onze kalme, liefdevolle centrum. Je merkt op dat wanneer je in je liefdevolle centrum bent, "tijd" zoals wij het kennen op lijkt te lossen, samen met jouw gewaarwording ervan. Je haast je niet langer meer om wat het ook is dat je aan het doen bent te voltooien, en jouw verlangen om dingen "correct" te doen is vervangen met de wens om van hen te genieten - om hen te gebruiken om zoveel als je kunt zuivere liefde tot uitdrukking te brengen.
Hoe meer liefde wij voelen en tot uitdrukking brengen, hoe groter en zuiverder onze verbinding met onze Hogere Zelf zal worden. Ik ben snel zeer gepassioneerd geworden over me te verbinden met het Hogere Zelf, omdat ik zie dat het de geweldigste bron van persoonlijke, intuïtieve begeleiding is die we kunnen ontvangen en diens boodschappen zullen ons buitengewoon helpen in overeenstemming met ons evolutionaire pad. Er wordt van de gehele mensheid geloofd dat zij een geleidelijke en doorgaande spirituele evolutie ervaren, en te zijner tijd, zal iedereen zich bewust zijn van spirit en de werkelijkheid van de grotere verbindingen die we kunnen maken.
Dit kan echter alleen gebeuren als wij ijverig en verbonden blijven met ons Hogere Zelf. In plaats van onszelf af te leiden of weg te vallen van de grotere spirituele verbindingen die we kunnen maken, laat ons erkennen dat wij net zo onbegrensd zijn als we onszelf toestaan te zijn en onze geopende en uitbreidende harten gebruiken om onze onbegrensdheid op een echte, zuivere manier gewaar te worden en ernaar te handelen.
We zijn net begonnen om alles van de prachtige en wonderbaarlijke dingen te doen die we op deze planeet bedoeld zijn te doen, en met de liefdevolle hulp van het Hogere Zelf, zal onze bekwaamheid om onze spiritualiteit (en creativiteit) te gebruiken om positieve verandering te creëren eindeloos zijn. We zullen veel meer bereiken dan dat we verwachten, en we zullen zeer blij zijn dat we onszelf uit de weg gingen om verbonden te blijven.
Het Hogere Zelf, als je er naar behoren mee verbonden bent, zal ieder aspect van onze creativiteit uitbreiden. Persoonlijk, streef ik ernaar om verbonden te blijven met mijn Hogere Zelf aldus ik kan communiceren met diens onophoudelijke impressies via het creatieve werk dat ik naar buiten breng voor jullie allemaal om er hopelijk jullie voordeel mee te doen.
We hebben een oneindige bekwaamheid om onszelf creatief tot uitdrukking te brengen, en hoe meer we deze bekwaamheid aanmoedigen en onderhouden, hoe meer direct en krachtig het zal worden. Het zal uiteindelijk een punt bereiken waar obstakels ons niet langer tegen zullen houden van het onophoudelijk te betreden en het te voelen, en wanneer dit gebeurt, zal onze bekwaamheid om positieve verandering te creëren tienvoudig toenemen.
Dit zal gebeuren wanneer wij er gereed voor zijn - en geen moment eerder - dus laten we doorgaan om onze geesten en harten open te houden voor de stromende energie van spirit en de ruwe, creatieve energie en het potentieel gebruiken dat resulteert om de geesten en harten van ieder persoon te verheffen die verloren geweest is in de duisternis van de lagere trillingen.
Onze toekomst hangt af van onze bekwaamheid en bereidheid om intuïtief verbonden te blijven met ons Hogere Zelf en het onophoudelijke advies op te volgen dat aan ons gegeven wordt, en na alle bevestigende en creativiteitsbevorderende ervaringen die ik met mijn Hogere Zelf gehad heb, ben ik niet van plan deze verbinding te verbreken.
De grootste uitdaging die wij zullen ervaren bij het verbonden blijven met het Hogere Zelf is om onophoudelijk diens aansporingen op te volgen, en terwijl dit in sommige gevallen niet gemakkelijk zal zijn, is het slechts zo moeilijk als wij het toestaan te zijn. Zolang als onze geesten en harten constant open zijn, zouden we weinig moeite moeten hebben om de intuïtieve begeleiding van het Hogere Zelf op te volgen.
We zullen blij zijn dat we onophoudelijk deze begeleiding ontvangen, en we zullen speciaal blij zijn dat we het opvolgden. We koersen af op de hogere rijken, en naar mijn bescheiden mening, zal het verbonden blijven met het hogere Zelf en de energie/inspiratie channelen resulteren in onophoudelijke creatieve werken en ons in/naar hen terug afleveren.
Sommige zoekers gebruiken hun creativiteit om een hogere staat van bewustzijn te vinden, en ik weet het niet van wie van jullie dan ook, maar dit is wat ik nastreef te doen door het leegmaken van mijn geest en verbonden te blijven met het Hogere Zelf. De voordelen van het handhaven en onderhouden van deze verbinding zijn eindeloos, en iedere zoeker zal zich dit uiteindelijk realiseren.
Want nu, zijn diegenen van ons die het zich gerealiseerd hebben belast met het handelen ernaar, en zoals altijd, zal onze positieve invloed uitstralen naar iedereen die moeilijkheden had zich te verbinden met diens Hogere Zelf of de intuïtieve aansporingen op te volgen die zij onophoudelijk ontvangen.
Blijf sterk, medezoekers, en weet dat zolang als jullie geesten open zijn, het navigeren van deze anderszins moeilijke planeet kinderspel zal zijn. We moeten slechts bereid zijn om open te blijven wanneer het gemakkelijker is om afgeleid te raken en onszelf af te sluiten van spirit, en te zijner tijd, zullen wij met inspanning en geduld onze dromen bereiken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Share this article freely, and check out The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and moreIts purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.
While you’re surfing various spiritual websites, you can also check out Oversoul Teachingswhich is a blog I created for the guidance I intuit from my higher self.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten