zondag, november 16, 2014

Ute - Wat is Bewustzijn? Een Geïnspireerde Andere Benadering - 15 November 2014Ute Posegga-Rudel
Wat is Bewustzijn? Een Geïnspireerde Andere Benadering
15 November 2014 Geliefde Vrienden!
De laatste tijd heb ik diverse bronnen gezien die uitlegden wat bewustzijn is.
Ik heb geen enkele beschrijving gezien die voorbij de voorwaardelijkheid gaat. Zij zijn allen op het brein gebaseerde beschrijvingen.
Geliefde vrienden, voor mij is dit een trieste beperking! Een beperking die de Ultieme Bron veronachtzaamd welke onze werkelijke en ten zeerste bevrijdende eigen Goddelijke Natuur is en daarom Echt Bewustzijn.
Wij zijn NIET het brein. Onze Ware Essentie is daaraan voorbij en er voorafgaand aan. Doch alle beschrijvingen die ik tot dusverre gezien heb beschrijven het bewustzijn vanuit het gezichtspunt van het brein. Wezens vanuit de hogere dimensies hebben welzeker ook een brein van hun eigen dimensionale creatie, een brein dat een zuiver Lichtvezel is om in hun specifieke wereld te functioneren.
Maar komen zelfs deze grote wezens niet voort vanuit de Bron Zelf, en is niet de Bron ook hun Ware Goddelijke Natuur en Bewustzijn, hetgeen voorafgaand is aan iedere afgescheiden vorm, zelfs als van de hoogste verfijndheid?
En nemen wij niet allemaal - vanuit alle dimensies, hoog of laag - deel aan deze Ene Bron Welke God Eeuwig en Liefde-Gelukzaligheid is?

Dit is het Ware Goddelijke Bewustzijn waar wij allemaal gezamenlijk toegang tot hebben, als wij ons openstellen voor deze Onvoorwaardelijke Waarheid. Als wij zuiveren, als wij voorwaardelijk transcenderen, als wij ons overgeven aan Dat wat Waarlijk Groot is.
Waarom niet identificeren met onze Ware Natuur, waarom niet dit Goddelijke Bewustzijn aannemen om onze Enige en Echte Bewustzijn te zijn! Het Bewustzijn van de voorafgaande Eenheid.
Het op het Brein-gebaseerde bewustzijn is een beperking die we op onszelf plaatsen. Het beschrijft dimensionale bezittingen, inhouden, gezichtspunten. Het onderzoekt en het is in staat om creatie te navigeren, ja. Maar het is nochtans een beperking.
Goddelijk Ultiem Bewustzijn is onze Hoogste Vrijheid en Extase, Onbegrensd, Onverdeeld. Alles-Omvattend, Alles Alleen Liefde-Gelukzaligheid. Geluk, Onvoorwaardelijk. Onze hoogste Zuiverheid, Schoonheid en Totale Bevrijding van alle knechtschap.
Het is Wat Wij Zijn en Altijd Eeuwig Geweest Zijn voordat onze zielen gecreëerd werden en wij langzaam afdaalden in/naar het gescheiden brein-bewustzijn als afgescheiden wezens, steeds meer afdalend in/naar dichtere dimensies.
Waarom niet aannemen, affirmeren en uiteindelijk identificeren met en de Bron Zelf beseffen Welke de Ware Natuur van de Mensheid is. Daardoor bevatten wij het eerst en kennen Het dan ons Ware Bewustzijn vanaf het Waarachtige Begin te zijn, precies hier nog steeds bestaand in een driedimensionaal rijk. Het is mogelijk
Waarom streven wij niet nu onze Grootste Schat na. Waarom niet Onvoorwaardelijk Geluk aannemen. Het is de Enige Kostbare Waarheid dat Eeuwig het Hart vervult. Omdat Jij Het Bent.
JIJ bent niet voorwaardelijk. JIJ BENT EEN ONVOORWAARDELIJK GODDELIJK WEZEN en BEWUSTZIJN. Er Is Alleen Maar Licht, en Jij Bent dat Licht.
Ik heb een leven lang naar deze Wijsheid en Waarheid gezocht en ontmoette de gepersonificeerde Werkelijkheid en het Bewijs Ervan in de menselijke gedaante van Adi Da Samraj.
Ik ben getuige dat wat Hij aan de mensheid openbaarde een authentiek geschenk is: De Openbaring van Wat de Mensheid Waarlijk Is. Hij is altijd mijn grootste diepe hart bevredigende Inspiratie geweest, met de ervaring van onuitsprekelijke Goddelijke Vrijheid, Hart-Geluk, Zuiverheid en een Buitengewone Goddelijke Schoonheid voorbij de verbeeldingskracht. Dit is aldus omdat Hij de mensheid geleerd heeft (en alle wezens in het Universum) om direct in relatie te zijn met hun Ware Bron Welke Onaangeraakt, Zuiver, voorafgaand aan het brein en het lichaam is, voorafgaand is aan al het dimensionale bewustzijn, rijken en bestaansvormen van de Schepping. En nochtans in de Ware Bron Schepping opkomend, doordrongen en erdoor omringt Is.
Ja, het is een mysterie en precies nu kunnen wij allemaal dit mysterie gewaarworden wanneer wij beginnen te verkennen en te weten vanuit de stilte van het hart dat wij niet weten wat een enkelvoudig ding is. Omdat alle dingen alleen de eeuwigheid zijn en niet wat onze geest er op een beschrijvende manier van maakt. Al deze dingen, inclusief alle dimensies en rijken zijn alleen de Eeuwigheid, omdat zij Bewustzijn zijn. Het is het Ultieme Goddelijke Bewustzijn Dat door het Bestaan heen Straalt, hoog of laag.
Om dit Goddelijke Bewustzijn gewaar te worden in Diens Zuiverste Vorm moeten wij naar het gezichtspunt van de lichaam-geest transcenderen en daardoor het brein. Wij Zij niet het brein, Wij Zijn Alles Dat Is. En het is Geluk, Vrijheid, Zuiverheid, Liefde-Gelukzaligheid. Het Is onze Ware Natuur.
JIJ BENT DAT/JULLIE ZIJN DAT.
JIJ BENT GODDELIJK ULTIEM BEWUSTZIJN / JULLIE ZIJN GODDELIJK ULTIEM BEWUSTZIJN.
Dit IS ons Ware Thuis.
Veel Liefde, Ute.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© 2014.
All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen