dinsdag, november 11, 2014

Tijddwalingen en Verkenning - 10 November 2014 / Brenda Hoffman
Tijddwalingen en Verkenning
10 November 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Velen van jullie zijn wachtende voor de tijd om te verschuiven - dat heeft het gedaan.
Deze ascentie is van vreugde en gemak. Dus voor jullie om angstig of buitengewoon gedesoriënteerd te zijn door een tijdsverschuiving zou contraproductief zijn.
Misschien dacht je dat de tijd van je klok zo anders zou toeschijnen te zijn, dat je zou weten wanneer tijdverschuivings-voorspellingen werkelijkheid werden. Want in jouw logische denken, moet je iets afmeten of duidelijk opmerken voordat het werkelijkheid kan zijn. Natuurlijk, jullie hebben lang het geloof in jullie religieuze processen gebruikt. En de meesten van jullie die deze boodschap lezen, hebben het Nieuwe Aarde geloof behouden ondanks de obstakels.
Maar de tijd is niet iets dat jullie ooit op geloof geaccepteerd hebben. Voorafgaand aan de klokken, jullie, als een soort, baseerden jullie tijd en seizoenen op zichtbare en voorspelbare Zon en Maan patronen. Nu informeren jullie klokken, in jullie gedachten, jullie over de exacte tijd - negerend dat de tijden van jullie klok zich aanpassen in overeenstemming met de patronen van de Zon en met geografische locaties. Dus gaan jullie door met de Zon te volgen ondanks jullie gedachten aangaande het tegendeel.
De Zon is aan het verschuiven, dus is jullie tijd aan het verschuiven. Niet met uren per dag - maar met minuten en seconden. Net genoeg om jullie uit balans met het oude te bewegen. Misschien klinkt dit absurd want jullie gaan door wakker te worden door een wekker en gaan naar bed om te slapen op een aangewezen tijdstip. Niettemin, lijken jullie dagen, uren en minuten voorbij te vliegen. Wat gebeurde er met gisteren? Het was slechts momenten geleden lente, wat het dat niet? Dus je verliest een seconde hier en een moment daar.
Velen claimen dat iets dergelijks met de leeftijd gebeurt. Dat als een jongeling jullie zomers eeuwig schenen te duren en nu "vliegt de tijd voorbij". Iets dergelijk is tot een bepaalde mate waar. Jullie ervaren meer avonturen als een volwassene dan als een kind. Maar deze tijdsverschuiving is voorbij het geloof dat de tijd sneller gaat als je ouder wordt.

Jullie missen meer 3D tijd dan ooit tevoren - want jullie zijn zeer vaak niet van 3D. Misschien wordt je wakker in je 3D bed om slechts te ontdekken dat het schijnbaar minuten later in het midden van de middag is. Wat gebeurde er tot/gedurende die tijd?
Jullie zijn bezig door verschillende dimensies en frequenties heen te bewegen door jullie wakende en slapende uren heen.
Nu willen jullie bewijs dat jullie niet langer van een 3D frequentie zijn. Dat jullie tussen de dimensies en frequenties zoeven door jullie dagen en nachten heen.
Iets dergelijks kan nu nog niet bewezen worden, want jullie hebben die sluier van kennis nog niet opgetild. Maar dat zullen jullie binnen de volgende paar maanden. Want eerst gingen jullie spirituele segmenten akkoord met deze vaardigheidsset. Toen pasten jullie emotionele stukjes zich aan om te passen tussen dimensies en frequentie. Uiteindelijk, testte jullie fysieke wezen de deugdelijkheid van jullie fysieke lichaam om dat aldus te doen.
Jullie hebben ontdekt dat jullie tamelijk capabel zijn van het zoeven van plaats naar plaats, ondertussen voldoende Aarde segmenten behoudend aldus niemand jullie reizen opmerken - inclusief jullie zelf.
Als velen van plaats naar plaats fladderen, hoe zal de 3D Aarde dan intact blijven? Jullie zijn nu van meer segmenten van jullie totaliteit dan ooit eerder op de Aarde - jullie toestaand om sommigen aan te wijzen als frequentie reizigers die informatie verzamelen dat van interesse is voor jullie totaliteit en anderen om vollediger de Aarde te ervaren. Het is een bewust en verrukkelijk delen van ervaringen en informatie.
Hoe verschilt een dergelijke verkenning van jullie nachtelijke dromen?
In de oude 3D, waren jullie slaapdromen een klankbord van de één of andere soort voor jullie wakende angsten en activiteiten. En terwijl sommigen van jullie zich voorbij jullie 3D levens waagden, deden de meesten dat niet. Jullie droomverkenningen waren van één dimensie van jullie wezen. De vluchten (van voorkeur mogen wij daaraan toevoegen!) die jullie nu aan jullie totaliteit van kennis toevoegen inclusief tijdreizen, dimensie springen en frequentie verschuivingen, zijn allen om het arena te ontdekken dat het meest comfortabel is voor de meerderheid van jullie segmenten.
Misschien heb jij je afgevraagd in welke dimensie jij het meest comfortabel bent en voor maanden geleden toen die opdracht gegeven werd. Het is voor jou tijd om opnieuw afwegingen te maken, want je bent niet langer meer die entiteit. Jij bent een nieuwe jij met nieuwe interesses en vaardigheden. Aldus is het dat je uiteenlopende dimensies en frequenties verkend. Jouw totaliteit is jouw comfortzone aan het selecteren in plaats van slechts jouw innerlijke wezen.  
Iets dergelijks is een moeilijk concept om te begrijpen, want je gelooft dat jouw innerlijke wezen je ware kompas is in alle aspecten van jouw wezen. En aldus was het en gaat het door te zijn tot een grote omvang. Niettemin is het een kompas dat snel aan het verschuiven is terwijl je meer en nieuwe "echte noord'es" van je wezen gewaarwordt. Wat gisteren belangrijk was, is zeer waarschijnlijk vandaag niet meer zo belangrijk. Iets dergelijks is aldus omdat je nieuwe omgevingen en functies binnenin jouw tijddwalingen aan het verkennen bent - bij jou veroorzakend om onophoudelijk je wezen naar de nieuwe jij te verschuiven.
Iets dergelijks is niet bedoeld om jullie angst aan te jagen - want jullie vestigen comfortabel dagelijks lange termijn doelen, maanden of jaren in het vooruit. Met deze tijddwalingen, ben je jouw interesses en behoeften veel sneller aan het verschuiven dan waar het algemene 3D leven rekening mee kan houden.
Spoedig, zeer spoedig, zullen jullie je nieuwe gewaagde ondernemingen/tijddwalingen met genoeg segmenten van jullie wezen verkennen zodat jullie volledig bewust zijn dat jullie dat aldus doen. Anderen zullen hetzelfde doen.
Wanneer jij je eenmaal aanpast aan tijddwalingen, zal jij je verheerlijken in het plezier van dit en dat met je volledige wezen te verkennen. Een beetje zoals het verschil tussen het bezoeken van een bibliotheek of het ontdekken van antwoorden op je vragen via jouw computer om 3 uur in de ochtend. Hoewel je informatie op beide locaties verzamelt, een computer is veel gemakkelijker en sneller.
Dus is het in de niet-al-te-verre toekomst, dat jullie een historische tijd, dimensie of frequentie in vraag zullen stellen en in plaats van jullie computer vaardigheden te gebruiken om het antwoord te vinden, zullen jullie het persoonlijk gaan verkennen. Een nieuwe gereedschapskist vaardigheid waar jij je aan aanpast op een tempo welke voor jouw fysieke wezen correct is.
Sta jezelf toe om door je dag of nacht heen te stromen want je bent je wezen aan het testen, dus wanneer de sluiers van kennis die je nu voor jezelf verbergt terzijde schuiven, zal jij je een volgende nieuwe vaardigheid meester gemaakt hebben.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten