vrijdag, november 07, 2014

Shekinah Rose / De Blauwe Straal - 11:11 Universele Galactische Sterrenzaad ET Vrede Alliantie 333 - 7 November 2014


Shekinah Rose / De Blauwe Straal
11:11 Universele Galactische Sterrenzaad ET Vrede Alliantie 333
7 November 2014 
Graphics by Mary Angelico http://www.freewebs.com/maryangelico/
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
Een zeer speciaal project waar jullie volmaakt voor werden verordonneerd is nu hier.
Wij werken samen met onze Galactische Sterrenfamilie en de Elohim voor een zeer speciaal project voor de 11:11 2014 voor de Universele Galactische Sterrenzaad ET Vrede Alliantie. Deze kalibrering werd opgezet door jullie, de sterrenzaad Lichtwerkers, voorafgaand aan jullie incarnatie in het Goddelijke Plan met de Galactische Strijdkrachten van het Licht. 444
Sterrenzaad je wordt opgeroepen door het Universum, je Galactische broeders en zusters, Thuis roept jou op om geactiveerd, versterkt te worden in het verenigde gebied en om te verenigen. De illusie van afgescheidenheid eindigt, de rijken van het Licht openen zich aangaande de Aarde, en het is tijd om samen te komen.
De 11 11 Ontwakingscode doet een beroep op jou sterrenzaad; het is niet voorbij - het is nog maar net begonnen. In 2011 op de 11 11 was het geen eenmalige bijeenkomst, het was een begin, een toegangspoort, een eenheidsportaal dat de Sterrenzaden, Lichtdragers met de Aarde collaboreerde.
Het 11 11 Ontwakingsfenomeen is een vooraf-gecodeerde sequentie die tot actie aanzet om een kolossaal wakker worden belletje voor sterrenzaden te activeren om een hogere missie in jullie gezamenlijke verbinding te bewerkstelligen.
Je wordt opgeroepen om te ontwaken sterrenzaad, om te synchroniseren in de gebieden van het Licht.
Jullie stemden ermee in om naar de Aarde te komen tijdens deze ongeëvenaarde evolutionaire tijden om een wakker makende sterrenzaad ambassadeur van Vrede, Waarheid en Licht te zijn.
Door jullie waarachtige en onophoudelijke moed van geloven, vertrouwen hebben om jullie frequentie met de Goddelijke Bron uit te lijnen, hebben jullie de weegschaal in het kwantumgebied door laten slaan om reactief op het Aarde vlak te zijn.  
Een zeer speciaal project waar jullie volmaakt voor werden verordonneerd is nu hier.


Pleiadianen van Vrede op de 11:11
Geavanceerde buitenaardse intelligentie heeft de mensheid over de gehele wereld heen voorbereid en uitgenodigd in bewuste activiteit met de sterrenwezens en frequentiehouders van het licht om hun aanwezigheid op de planeet opnieuw te vestigen. Het Goddelijke Plan om jullie sterrenoorsprongen te ontwaken wordt geactiveerd, aldus jullie, de sterrenzaden en de Aarde jullie plaats in de kosmos mogen weten en deel uit mogen maken van de Universele Galactische Gemeenschap van het Licht. Velen van de geavanceerde buitenaardsen zijn jullie de sterrenzaden en frequentiehouders van het Licht.
Hoe het allemaal Samenwerkt
De Pleiadianen van Vrede en het Lichtbron Portaal 333
De Pleiadianen van Vrede in hun schip maakten hun aanwezigheid bekend op de 11:11 2013 bij de "Cathedral Rock" draaikolk in Sedona, Arizona, met hun boodschap, "Wij zijn hier voor de Vrede." Na dit contact volgde een ontwikkelende relatie met de Pleiadianen van Vrede, hetgeen toegangspoorten creëerde naar de hogere rijken en een heropening van één van de sterrenpoort Lichtportalen van de Aarde naar de Bron. Dit vindt plaats door het samenwerkingsproces van een sterrenwezen Poortopzichter mens, de brug in harmonie met de Zonne Straal Godheid, Gaia en de Galactics.
Sterrenzaad, je wordt opgeroepen om de brug frequentie ambassadeur te zijn. Deze oproep komt vanuit je spirit-ziel via het Oneindige besef dat alles penetreert. De Bron spreekt tegen jou.
Pleiadisch Vredesportaal

Dit sterrenpoort portaal werd de Pleiadische Vredesportaal genoemd en geeft harmonische trillingsresonanties voor de centrale bron en de goddelijke Lichtkracht van Creatie, jou met jouw Galactische Sterbekrachtiging uitlijnend. Het punt van oorsprong van deze sterrenpoort op de Aarde verblijft in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Dit is waar de Roos Straal van Creatie op de planeet terug verankerd werd, waar een hogere concentratie is van energie centrums van elektrische en magnetische meridianen welke zich op natuurlijke heilige plaatsformaties voordoen.
Waarom doet dit overhellende punt zich nu voor de mensheid voor?
Velen van jullie bespeuren een innerlijk weten dat jullie op een cruciaal punt in de geschiedenis van de mensheid zijn; dit wordt gereflecteerd door de huidige gebeurtenissen die overal op jullie wereld plaatsvinden. Jullie weten dat jullie opgeroepen worden om te ontwaken. Jullie hebben een missie. 33
De 11:11 wakker makende trigger om jullie samen te brengen
Sterrenzaad frequentiehouders, jullie zijn ontwaakt, jullie hebben je ontwikkeld en zijn geslaagd als afgezanten van het Licht. Het zal geen kracht van buitenaf zijn die de mensheid redt; jullie zullen het zijn. Jullie kunnen je goddelijke kracht en soevereiniteit niet langer meer weggeven. De Galactische strijdkrachten van het Licht moeten door jullie opgeroepen worden en de natuur koninkrijken moeten in harmonie met de mensheid door jullie, de Lichtdrager Sterrenzaden, hersteld worden.

Laten we ons samenvoegen binnenin de Kracht van Vrede in het Concert van Zielen, Eén Geliefde Familie van de Mensheid met onze Galactische Broeders en Zusters en ieder Universeel Wezen van Waarheid en Licht.  
Broederschap van de Mensheid,
Mijn Broeders, mijn Zusters, alle kleuren, alle geloofsovertuigingen, als Eén Geliefde Familie van de Mensheid, roepen wij voort de Universele Vrede om binnenin elk van ons te verblijven, en om daarom buiten te verblijven, op de Aarde, binnenin het Universum, door de gehele Kosmos heen, ad infinitum, om te gebeuren door een bewustzijnsgebied van Lichtresonantie, als het Concert van Zielen. 444
Wanneer: Op de 11:11 2014 om 11:00 s'ochtends, waar je ook op de wereld bent, zeg, "Ik verbind me met mijn Hart en Wezen aan het 11:11 Hart Vredes-Portaal."
Waar: Het Hart Matrix Portaal ( ook bekend als de "Goddelijke Heilige Matrix").
Hoe daar te komen: De sleutel om de "Goddelijke Heilige Matrix" tot stand te brengen is om via de Roos Straal van Creatie je Hogere Hart binnen te gaan, en de hart uitbreiding van Goddelijke Liefde toe te staan jouw te verbinden met het Verenigde Gebied. Wij zullen ons uitlijnen in de Wet van de Ene met onze Galactische Familie, Sterren oorsprongen van Goddelijke Kracht, en als rechtmatige stewards van de Universele Ster Alliantie van het Licht, vragend om het Pleiadische Vredesportaal als onze sterrenpoort verbinding hier op de Aarde.
Onze Intentie:
Voor de Sterrenzaden en de Blauwe Stralen om een collectieve stem te hebben, dat wij zullen dienen als stewards van de Aarde, en om onze rechtmatige plaats en stem in de Universele Galactische alliantie Raad van Licht uit te oefenen.
De Licht Bron Portalen van de Aarde naar de Bron en Ster oorsprongen te heractiveren.
Het Hart Matrix Portaal Versterken
De frequentie verhogen van de Goddelijke Heilige Matrix, de Goddelijke Originele Blauwdruk.
Geliefde Broeder en Zuster in de Familie van het Licht, jullie zijn uitgenodigd om het Vredes-Gebed gezamenlijk te zeggen in de Wet van de Ene op deze dag van de 11:11 2014,
In Vrede en Dankbaarheid Dankjewel.  

Het 11:11 Universele  Vredes-Gebed
IK BEN DIE IK BEN terwijl de Goddelijke Bron door mij heen beweegt om in UNIVERSELE VREDE te staan en te zijn.
Ik ben naar de Aarde gekomen om jullie te zien - mijn Broeders, mijn Zusters, alle kleuren, alle geloofsovertuigingen, als Eén Geliefde Familie van de Mensheid.
Wij komen vanuit Eén Bron, Eén Licht, en staan op Eén planeet terwijl wij samen de Ene Adem van het Leven ademen.
Ik reik mijn hart en hand naar jullie uit, mijn Geliefde Familie van de Mensheid. Ik kies om uit te lijnen, om samen te brengen, om een Instrument van Vrede te zijn terwijl wij onze Galactische Broeders en Zusters voort roepen, ieder Universeel Wezen van Waarheid en Licht.
Door Eén Goddelijk Hart en Eén Goddelijke Geest, met de Legioenen van Liefde en Licht en met alle Wezens overal, roepen wij de UNIVERSELE VREDE voort om binnenin ons te overheersen, op de Aarde, binnenin de Hemelen, binnenin de Kosmos, Vrede zonder einde, NU!
En zo zij het.
*****
Shekina Rose werd bezocht door de Pleiadianen en de Pleiadiaanse Vrede schepen. Zij hebben haar interdimensionale oude heilige technologieën laten zien welke zij gecreëerd heeft en deelt. Zij werd gezalfd in de Rozen Straal door de Geascendeerde meester Moeder Mary waar de geestverschijningen en vertoningen zich in de "Cathedral Rock Vortex' in Sedona, Arizona voordeden. De Rozen Straal in de Violette Vlam van Opperste Goddelijke Liefde is terug op de planeet om het evenwicht van het heilige goddelijke vrouwelijk te herstellen dat onze Ik Ben Aanwezigheid bekrachtigt.
Shekina Rose werd door haar Sterrenfamilie decennia geleden geactiveerd en aan haar werden profetieën gegeven om te helpen bij de restauratie en activering van de Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk, de Nieuwe Mens van Licht.
Als een Blauwe Straal Sirische Sterrenzaad, is Shekina een voertuig voor de Shekina in de Taal van het Licht 528Hz Wonderen/Transformatie Oude Solfeggio schaal en zij is het Kanaal van de Blauwe Straal die de ultra-gevoelige Sterren Wezen helpt om hier en bekrachtigd te zijn op de planeet, aldus zij mogen ontwaken jegens hun hogere doel en spirituele gaven om de trillingsfrequentie van Gaia te verhogen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/      
Copyright ©  by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com - Permission is granted to copy and redistribute this article and videos on the condition that the URL www.shekinaspeaks.com is included as the resource and that it is distributed freely and on a non-commercial basis. E-mail: shekina444@yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten