woensdag, november 19, 2014

Sandra Walter - Micro naar Macro: De Versnelling Helpen - 18 November 2014


Sandra Walter
Micro naar Macro: De Versnelling Helpen
18 November 2014
Zegeningen Geliefden,
De versnelde tijdlijn welke de MENSheid en Gaia vorige maand activeerden, tot actie aangezet door een kosmische uitlijning voor een Zuivere Bron Licht-Intelligentie Toegangspoort, verstrekt nieuwe lagen van mogelijkheid voor de Ascentie van de MENSheid. Terwijl wij vele jaren geleden verschoven naar de primaire tijdlijn van de Ascentie, kiezen wij onophoudelijk secundaire tijdlijnen van onze collectieve ervaring. Wij doen dit als een collectief, met het leiderschap van Wegwijzers en diegenen die een 5D/6D trilling in hun energiegebieden dragen, om de collectieve ervaring omhoog te trekken in/naar een versnelde Ascentie ervaring.
Het is een hoogst creatieve passage; de tijdlijn Verschuiving van Oktober bracht creatieve stimulatie en een actieve energie voort. Het is een geweldige voortstuwing aangaande het volume van de Verschuiving, en als Wegwijzers nemen wij de leiding in het deelnemen aan deze nieuwe dynamica.
Versnelde Tijdlijn: Hogere Keuzes
Zoals altijd, is onze Ascentie ervaring afhankelijk van het Micro (persoonlijke keuze) niveau, en Macro (planetaire) niveau als collectieve activiteit. Deze reflecteren de grotere Keuzes van de Macrokosmos van de Bron, het Universum en de Galaxy, maar laten we ons gedurende een moment op onze locale omgeving focussen.
Onze versnelde tijdlijn voorziet in een sterke ondersteuning voor actie in uitlijning met het Nieuwe Licht. Dit gaat verder door de gehele Verschuiving heen, echter de recente tijdlijn sprong mag jou de go, go, go voor creatieve activiteit geven. Tegelijkertijd, hebben wij een paar zeer fysieke effecten van de tijdlijn versnelling.
Gouden Ras DNA sjabloon activering. Sjablonen opgeslagen als holografische indrukken binnenin de planeet werden tijdens deze tijdlijnsprong van afgelopen Oktober versterkt. Technisch gezien, activeerden zij tijdens de Verduisterings-Bloed Maan toegangspoorten welke afgelopen Maart begon, en doorgaat tot en met September 2015. De Verduisterings-bloed Maan toegangspoorten handelen zoals een zeef voor energieën, iedere toegangspoort wordt korter, meer precies, meer gefocust aangaande het nastreven en vinden van voorbereide voertuigen voor de Goddelijke MENSelijke Gouden Ras belichaming. Deze sjablonen dienen nu als een rastersysteem, in harmonie werkend met het 5D/6D  kristallijne raster. Het is nochtans een ander ondersteuningssyteem voor onze ascentie naar een meer multidimensionaal DNA.

Plooibare Tijd Dynamica en Creativiteit. Tijd, als beweging door lagen van licht, beïnvloedt onze collectieve ervaring. Het vestigt parameters voor onze dimensionale bandbreedte. Als wij naar een hogere dimensie versnellen, wordt onze ervaring van de tijd meer plooibaar aangezien ons trillingstempo toeneemt. Tijd lijkt voorbij te snellen, dan te kruipen, en soms verdwijnt het helemaal. Dat is gedurende een tijdje gaande geweest, hoewel er dramatische verschuivingen in jullie gewaarwording van de tijd mogen zijn.
Denk eraan dat wij als wij ons verbinden met de hogere lagen van toekomstige mogelijkheden, wij onze vroegere mogelijkheden herschrijven. Het wordt allemaal zeer harmonieus als wij onze persoonlijke en planetaire tijdlijnen creëren en hercreëren. Je ziet dit in je eigen levensstroom terwijl je emoties verwerkt en opruimt; verwacht dit te zien op een planetair niveau als we door de laatste passage van de Verschuiving heengaan.
Een deel van deze tijd plooibaarheid omvat een gevoel van geen gehechtheid, alsof alles waartoe wij geïnspireerd zijn om te doen helemaal niet mag manifesteren, of eenvoudig niet nodig is. Het kan ervoor zorgen dat de creatieve stroom zinloos aanvoelt; alsof de creatie al gedaan is, echter het is niet in de vorm gemanifesteerd. De lagen van mogelijkheden stimuleren onze creatieve ideeën, nochtans geeft het Eenheidsbewustzijn ons de sensatie dat het al bereikt is omdat iemand, ergens het al gecreëerd heeft. Het mag de multidimensionale jij zijn, of een ander wezen op de planeet. Wij harmoniseren als Eén, morfen onze ideeën en creaties in uitlijning met het Nieuwe Licht in het Nu. Heb hier plezier mee. Uitlijning met de Goddelijke Stroom brengt gezegende creaties met gemak; gemiste kansen of een richting forceren kan lijden veroorzaken. Je mag opgemerkt hebben dat jouw Hogere niveaus creatieve activiteit aanmoedigen. Het doel is om uit te lijnen en actief te werken met jouw werkelijke Schepper-Geïncarneerde zelf.
Openbaring. Dit mag van toepassing zijn op gezondheidskwesties, persoonlijke kwesties, emotionele verwonding, relaties of openbaringen van anderen. Accepteer het allemaal, herschrijf je overtuigingen en gedrag om je met de waarheid uit te lijnen, en vertraag niet de verwerking/opruiming van alles dat naar boven komt. Je moet de openbaring voelen om de oude ervaring los te laten en voorwaarts te gaan, als in tegenstelling tot te blijven ronddraaien in vroegere overtuigingen of gedragingen.
Planetaire ontgifting. Zoals altijd ondersteunen wij de ontgifting van de planeet, de koninkrijken, de elementalen en de MENSheid met onze persoonlijke toewijding om onze lichamen, energiegebieden, gedachten, emoties, woningen, land, gemeenschap, alles dat is te ontgiften en in ere te houden.  Respecteer en zegen alle elementen binnenin, speciaal water wat een essentiële rol op deze planeet speelt.
Micro naar Macro: Versnelde Disclosure
Tijdlijn versnelling omvat een versnelling van disclosure en herwaardering van de financiële systemen. Het is nogal dwaas te wachten op de duistere teamspelers om wat dan ook te openbaren. De deelname van gegrondvestigde teams met de hogere rijken in het creëren van de nieuwe systemen welke de gehele Mensheid dienen zullen een 'best-case-scenario' voor disclosure verstrekken. De niveaus van vergiffenis, mededogen, en goddelijke neutraliteit op deze planeet complimenteren onze vooruitgang. Wij moeten een kritieke massa hebben welke instemt met disclosure op alle niveaus; micro en macro.
De meesten van ons begrijpen dat een radicale verandering in de financiële systemen en de herwaardering van valuta's op deze planeet - specifiek in de VS - een uitdagende passage zal zijn. De hogere rijken verzoeken aan diegenen die het Nieuwe Licht van dienstverlening en duidelijkheid dragen: Help alsjeblieft de voortgang van disclosure door de micro-naar-macro dynamica toe te passen. Denk Wereldwijd, handel locaal. Denk eraan dit is geen bekentenis energie (niet goed of slecht), het is eenvoudig jouw waarheid met transparantie spreken.  
Enige aansporingen voor persoonlijke disclosure: Wat heb je niet bekend gemaakt in je eigen levensstroom?
Welke geheimen houd je nog steeds voor anderen verborgen? Is er een laatste hand dat erop wacht om door jou geopenbaard te worden?
Kan jij je angsten tot uitdrukking brengen?
Wat kan je openlijk meedelen om je ware zelf aan diegenen rondom jou heen te openbaren?
Kan je jouw persoonlijke ideeën over geld, regering, ET's of persoonlijke kwesties openbaren zonder benadeling of gêne te veroorzaken, of blijven bepaalde gebieden van je leven verborgen? Waarom zou je van anderen verwachten dat te doen, als jij het niet kunt?
Hoe vergevend ben je van anderen, of voor jezelf? Heb je Goddelijke Neutraliteit tot stand gebracht?
De energie van persoonlijke openbaring, wanneer openlijk, oprecht, met integriteit, liefde en in dienstverlening aan alleen meegedeeld, ondersteund energetisch diegenen in rollen van leiderschap - regering, financiën, corporaties - die de uitdagende taak van disclosure bij de hand hebben. Zelfs één kleine openbaring van de waarheid aan een vriend kan deze energie ondersteunen. Dat is jij die jou aan een ander persoon openbaart; de microkosmos van grote organisaties komen naar voren en openbaren de waarheid.

Herwaardeer je eigen interesses: Zijn zij in uitlijning met de hoogste interesse van de planeet, de mensheid, de koninkrijken, de elementalen? Kom de vrees voor disclosure in je eigen levensstroom onder ogen om een versnelling van deze dynamica op een planetair niveau te ondersteunen. Iedereen is betrokken bij disclosure: het is niet ons versus hen. Disclosure en de herwaardering werden vertraagd door de collectieve beslissing om geheimen te verbergen of halve waarheden te vertellen.
 
Licht-vestigende *naar buiten komende* toespraken voor regeringsafgevaardigden of de belangrijkste spelers. Hoe zou jij presenteren wat er gezegd moet worden? Hoe zou jij deze woorden met mededogen bezielen, in de hoogste interesse van alle betrokken? Wat voor openbaringen zouden naar het licht komen zonder chaos te creëren? Probeer dit, het is een geweldige oefening in Goddelijke Neutraliteit. Schrijf het op, deel het mee. Het creëert de energie van beweging richting disclosure, en ideeën voor hoe de uitval te hanteren.   
Diegenen van ons die aan de zijde van de hogere rijken werken begrijpen dat wij de meest complimenteuze Verschuiving voor iedereen creëren. We begrijpen dat het idee van verandering nog steeds zeer beangstigend voor de meesten van de populatie is. Verandering is energie. Verschuif het collectieve bewustzijn naar openbaring, disclosure, en de herwaardering van de systemen, door actief te kiezen om je eigen waarheid te openbaren, je persoonlijke waarheden, de verbintenis aan te gaan in handelingen van vergiffenis en persoonlijke genade.
De Nieuwe Uitlijning van het Paradigma
Terwijl we het vakantieseizoen binnengaan, verzeker je ervan om je aankopen, activiteiten en sociale wisselwerkingen met de nieuwe versnelling uit te lijnen. Geld is energie, en onderhoudt een krachtige trilling voor velen op deze planeet. Wanneer deze energie toegepast wordt met een positieve intentie, Verschuift het de stroom naar een hogere trilling. Stuur deze positieve energie - jouw stem, jouw instemming - naar dienstverleningen en producten die in uitlijning zijn met het Nieuwe Paradigma. Het lijnt jou niet alleen uit met de Ascentie, het helpt ook de collectieve Ascentie en verhoogt de trilling van ons planetaire bewustzijn. Het is zeer belangrijk om jouw instemmingen op een fysieke, licht-geaarde manier te demonstreren terwijl deze hogere tijdlijn versnelling in ons collectieve bewustzijn verankert.
Al diegenen die in dienstverlening zijn voor het Nieuwe Licht en de verantwoordelijkheid begrijpen die wij op ons genomen hebben. Die keuze is onze kracht, laat ons demonstreren wat wij geleerd en verdiend hebben door de Verschuiving.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten