dinsdag, november 18, 2014

Sanat Kumara - Ik Stuur Jullie Groeten van de Planeet van Liefde - 16 November 2014 / Tazjima


Sanat Kumara
Ik Stuur Jullie Groeten van de Planeet van Liefde
16 November 2014 / Tazjima
IK BEN Sanat Kumara.
Groeten van jullie Zuster planeet, Venus.
Venus is bij astrologen bekend als de planeet van Liefde. Zij duidt op schoonheid, gratie, harmonie en wijsheid.
De mensen van Venus hebben lang een traditie vastgehouden van het verstrekken van een plaats voor spirituele zoekers vanuit het gehele Omniversum om in de oude colleges te leren. Dit is waar men zich voorbereidt om een Planetaire Logos, een Chohan of houder van andere geavanceerde spirituele ambten te zijn, zowel binnenin dit zonnesysteem als andere verspreidt door dit Universum heen.
Venus is waar ik mijn laatste voorbereidingen maakte om de Planetaire Logos te zijn van jullie dierbare geliefde planeet, de Aarde. En Venus is waar ik naar terugkeerde om mijn plicht voor mijn planeet en mijn volk te vervullen. Nochtans, dien ik nog steeds, zoals velen van ons doorgaan dat te doen, want zolang als de Aarde een verduisterde planeet blijft, zullen wij doen wat wij kunnen om Haar te helpen.
Alzo hebben wij gediend en alzo keren wij terug naar Huis. Aldus is het dat ik groeten stuur naar mijn spirituele dochter, Eliza/Tazjima, aangezien een gedeelte van haar bewustzijn nog steeds op jullie wereld verblijft.
Wij wensen voor jullie allemaal om de grootheid van onze achting te voelen voor jullie levensstromen en de ervaringen die jullie ondernomen hebben door te incarneren op een planeet te midden van een grote transformatie. Het neemt enorme moed en zelfs een beetje bravo om het aldus te doen. Wij feliciteren jullie allemaal.
Onze liefde voor de Aarde en diens mensen is allesomvattend. Sommigen van jullie kennen het verhaal van de Serpenten van Wijsheid … deze wezens kwamen lang geleden naar jullie planeet … enige 18 miljoen van jullie jaren geleden … om bewustzijn te brengen naar een verduisterde wereld. Slaagden wij? Ja en nee … de planeet verviel uiteindelijk in duisternis wat verschuldigd was aan veelvoudige oorzaken, geen van welke wij hier uiteen zullen zetten. En nochtans, gaven wij nooit de Aarde of haar mensen op.

Het Licht is nu stijgende, en nu is de tijd voor diegenen van ons die lange jaren doorgebracht hebben de evolutie van de planeet te begeleiden om het werk dat gedaan moet worden achter te laten voor diegenen die hun voorbereiding gedaan hebben, ofwel hier op de Aarde of in andere dimensies, diegenen die naar de Aarde gekomen zijn als pure Lichtwezens, en diegenen die ervaren Licht Strijders zijn. Velen hebben de Oproep beantwoord die uitging … niet eenmaal, maar vele malen.
Nu zijn we vrij om naar onze eigen werelden te kijken en te werken met het groot brengen van nieuwe generaties, sommigen van hen zullen uiteindelijk naar jullie planeet komen om door te gaan met het grote Werk.
Wij wensen om diegenen te bedanken die zich voorbereiden om Thuis te komen, ofwel zij zich momenteel bewust zijn van dat feit of niet. En wij wensen om diegenen te bedanken die gekomen zijn als onze vervangers. En wij willen allen oorspronkelijk geboren mensen van de Aarde bedanken die ver vooruitgegaan zijn in hun eigen spirituele ontwikkeling zodat zij zouden kunnen beginnen om de Spirituele Hiërarchie van jullie eigen planeet over te nemen.
Het is met grote Liefde voor jullie wereld dat ik kwam en het is met Liefde dat ik vertrokken ben, hoewel ik door zal gaan te werken met diegenen die een meer persoonlijke een geïntensiveerde scholing wensen. IK BEN in staat om naar vele plaatsen te gaan en verschijn aan diegenen wiens derde oog zich geopend heeft. Als jouw doel zuiver en jouw behoefte groot is, zal ik komen.
Welkom Thuis … thuis zijnde de vijfde dimensie. Jullie wereld heeft deze dimensie opnieuw betreden en nu is het de taak van diegenen die zich vrijwillig aangemeld hebben en diegenen die de oorspronkelijke bewoners van de planeet zijn, om jullie individuele en collectieve bewustzijn te bevrijden van wat het ook is dat jullie tegenhoudt van het ervaren van de volledigheid van te leven in 5D. Wij zullen jullie niet bekend maken aangaande de details, maar zullen jullie de oude technologieën, kennis en wijsheid opnieuw laten ontdekken hetgeen doorgaat om blootgelegd te worden in oude oorden en tempels, in jullie natuurlijke landschappen en over de gehele planeet heen … En zelfs binnenin jullie eigen lichamen en bewustzijn.
Jullie zitten middenin opwindende, zo niet uitdagende overgangen. Wij zullen jullie voortgang bekijken en jullie luchten in de gaten houden. Venus heeft geen eigen sterrenschepen, niettemin handelt onze planeet als een ondersteuning voor het Ashtar Commando en hun vele duizenden schepen, groot en klein. Wij verwelkomen bezoekers op Venus en zijn ertoe gekomen om velen van het Commando te leren kennen als vrienden en zelfs leden van de familie.
Wij, Lady Venus en ik zelf, Sanat Kumara, sturen jullie onze diepe en altijddurende Liefde.
Namaste.
Dank je wel Lady Venus en Sanat Kumara.
Channeler: Tazjima

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com Permission is NOT granted to alter this material from its original written format.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten