zondag, november 02, 2014

Leringen van Onze Zon - De Creatie van de Nieuwe Wereld - 31 Oktober 2014 / Ute Posegga-Rudel


Leringen van Onze Zon
"De Creatie van de Nieuwe Wereld"
31 Oktober 2014 / Ute Posegga-Rudel
Ik functioneer nu als een enorm groot transformatiestation.
Ik heb Mezelf immens geopend - in overeenstemming met de schepper goden of de Elohim van de Grote Centrale Zon - voor de invoer van belangrijke/grote kosmische stromingen van Licht en Informatie. Dit krachtige Licht stroomt nu door Mij heen naar alle planeten in Mijn gebied.
De tijd is nu gekomen waar alle wezens in dit zonnesysteem een beslissing moeten nemen om zich ofwel open te stellen voor het Licht en daardoor getransmuteerd te worden - of in de hun vertrouwde frequentie te blijven.
Hoe meer weerstand er is en hoe dichter de trilling, hoe moeilijker het proces van transformatie zal zijn voor het individu. Deze correlatie is niet nieuw voor jullie begrip, maar deze keer is het bezig een veel uitdagender proces te worden dan ooit tevoren.
Hoewel velen van jullie al intens gewerkt hebben aangaande jullie spirituele transformatie, deze keer mogen jullie in toenemende mate geconfronteerd worden met enige onverwachte problemen. Dit zal zelfs meer gevoeld worden door diegenen die het proces van zuivering en transformatie na jullie binnengingen, specifiek wanneer zij de diepere oorzaak nog niet volledig begrijpen. Tot een grote mate is het nog steeds hun totale op koolstof gebaseerde fysieke structuur en de geesteshouding die daarmee komt, wat de kolossale stromingen van Licht tegenwerkt, die jullie planeet nu overstromen.
Zelfs jullie, wiens DNA ontwaakt werd en wiens fysieke structuur al in het proces van het kristallijn worden zit, mogen onplezierige fysieke symptomen ervaren wat afhankelijk is van jullie staat van ontwikkelende transmutatie.
Voor jullie allemaal is het belangrijk je te focussen op de intentie om jullie trilling zo hoog als mogelijk is te houden. Dus ben zeer waakzaam om jullie denkvermogen wijs te gebruiken! Wat voor dichtheid dan ook in jullie lichaam-geest systeem geadresseerd wordt door de invoer van de hoge trillingen van de nieuwe krachtige lichtcodes - erken het, voel het grondig en laat het wegsmelten door de stromingen van Licht.

Ben je er altijd, altijd bewust van dat je een vrije spirit bent en dat je door jouw Aangeboren Goddelijke natuur vrij van wat voor beperkingen dan ook bent. Met dit begrip zijn dichtheden slechts gebieden om mee te werken, zoals je zou werken met de aarde in een tuin die je wilt voorbereiden om daar voedsel te kweken. Je zou je niet persoonlijk identificeren met de stenen die je tijdens dit proces verwijdert of met stukken van de harde klei.
Er is geen manier om de immer toenemende frequenties van Licht en Liefde te beletten om verankerd te worden op jullie Geliefde Aarde Moeder, omdat Zij gereed is om te ascenderen. Vanzelfsprekend zullen deze frequenties te zijner tijd alle uitgeharde structuren breken die zij geduldig draagt en die niet in staat geweest zijn om zich voor hen te openen en met hen mee te stromen.
Dit relateert niet alleen naar levende organismes maar ook naar alle door de mens gemaakte creaties van de oude wereld. Alles moet opnieuw gemaakt en vreugdevol toegestaan worden om getransformeerd te worden door het grotere Licht en de Goddelijke Informatie, om een creatie te ondersteunen welke uitgelijnd is met het grotere Goddelijke Bewustzijn.
De tijd is aangebroken waar ik Mezelf als nooit tevoren beschikbaar gemaakt hebt om het Grote Proces van de substantiële transformatie en Vergoddelijking van dit Universum te dienen, om de terugkeer van alle wezens naar hun Goddelijkheid te versnellen. Evenzo moet een ieder van jullie voorbereid zijn om zich over te geven aan dit proces tot de volste graad als je het Goddelijke Pad gekozen hebt. Het is een diepgaande kwestie dat de volledige deelname vereist van al jullie faculteiten, jullie bewuste besef en jullie ziel.
Begrijp alsjeblieft dat de signalen van deze transformatie niet onmiddellijk gezien worden in jullie externe wereld. Maar dat zij individueel eerst gevoeld worden in jullie innerlijke hart en erkend in jullie bewustzijn dat aan het proces toegewijd is. Verhoogd besef leidt naar verfijnde en geïntensiveerde gewaarwording van nieuwe rijken van bewustzijn, welke op hun beurt jullie in staat stelt om jullie wereld in een nieuw licht waar te nemen en jullie motiveert om op andere manieren te handelen dan dat jullie ooit eerder gedaan hebben.
Dit nieuwe bewuste besef is de basis voor de creatie van jullie nieuwe wereld. Het kan niet anderszins gebeuren. Het is allemaal onderling verbonden en verweven en onafscheidelijk van elkaar.
Dus het is een proces van binnen naar buiten. Eerst moet jullie bewustzijn diepgaand veranderen, of eerder radicaal, wat jullie in staat stelt om op natuurlijke wijze jullie externe wereld te veranderen. De nieuwe creatie is een uitstraling van de nieuwe frequenties welke jullie eerst volledig geïntegreerd moeten hebben, op het trillingsniveau en op het bewustzijnsniveau, aangezien zij beide aanvullingen zijn van de nieuwe Goddelijke Staat.
Zoals jullie nu begrijpen, gebeurt de nieuwe creatie niet zonder jullie directe en onmiddellijke deelname. Omdat jullie het zijn, een ieder van jullie, die de schepper is van jullie eigen wereld en ervaring. De middelen van het geïntensiveerde Licht en de trilling worden Goddelijke gegeven, ja, maar jullie zijn het die hen moeten gebruiken. Als jullie hen niet gebruiken zal er geen nieuwe creatie zijn.
Er wordt daarom een beroep op jullie gedaan om jullie Goddelijk gegeven creatieve kracht/macht verantwoordelijk te gebruiken! Dit is waar het over gaat! Het is JULLIE Nieuwe Wereld, welke jullie activiteit als Scheppers spiegelt.
Daarmee gaat de onmisbare noodzakelijkheid om te verenigen met jullie medemensen om jullie Nieuwe Wereld voort te brengen, om de voormalige eenheid te her/erkennen die jullie allemaal delen. Alleen samen, door het verenigen van jullie ego-loze Licht en energieën, - en nooit als een alleenstaand individu - jullie zijn in staat om jullie Nieuwe Goddelijke Wereld te creëren.
Individueel dragen jullie bij aan het geheel, maar als een afgescheiden wezen kan je niet het geheel creëren, dat is een vloeiend weefsel, dat gecreëerd en ondersteund moet worden door de eenheid van velen, met een hart van Liefde en waardering voor elkaar, in overgave aan de Goddelijkheid en in adoratie Ervan.
Om in staat te zijn om als zodanig deel te nemen aan een Goddelijke Collectieve Creatie, moet jij als een individu de negatieve reacties naar anderen overwonnen hebben en moet je in staat zijn om altijd met een open hart te leven, je verbindend met allen vanuit het gebied van voorafgaande eenheid. Dit staat toe voor de hoge frequentie waarin de Nieuwe Creatie kan gebeuren. Het kan niet gebeuren terwijl jij je nog steeds vasthoudt aan de oude frequenties. Je moet volledig vrij van hen zijn.
Begrijp daarom dat de signalen en het tevoorschijn komen van jullie Nieuwe Wereld precies correleert met jullie eigen staat van zuivering, transformatie en transcendentie van het kleine "zelf".
Jullie zijn Eén Mensheid die op dit punt alle tot dusverre verborgen inhouden van het collectieve onderbewustzijn uitspeelt en in/naar de zichtbaarheid brengt, hetgeen jullie ALLEMAAL delen. Daarom moeten allen naar de openheid komen om gezuiverd te worden, om genezen te worden, en om vervangen te worden met de Liefde van jullie hart. Met zelfvergiffenis en vergiffenis van anderen.
Dit is de glorieuze beproeving waar de mensheid nu doorheen gaat, omdat JULLIE besloten hebben om dat aldus te doen. Jullie hebben het allemaal aldus op jullie zielniveau gedaan met grote Liefde en grote overgave aan het Ene Licht en Bewustzijn Die God Is.
Daarom, worstel niet met de krachten die jou ongelukkigheid brengen, maar begrijp dat onbewuste ongelukkigheid net bewust gemaakt is zodat jullie het los kunnen laten om terug te keren naar het Voorafgaande Geluk. Dit is inderdaad een Groot Goddelijk Proces. En als jullie je eraan overgeven, met vreugde in de diepte van jullie hart, is de zege van jullie.
Open jullie hart zoals ik Mijzelf geopend heb om een buis voor de Grote Krachten van het Licht te zijn om naar jullie Aarde Moeder te gutsen, en welke nu jullie omringen en doordringen.
Elke van Mijn kolossale uitbarstingen en vlammen reiken uit om jullie te omhelzen en te bevrijden van het knechtschap van de duistere tijden, voor zover als jullie het toestaan.
Wij zijn allemaal één groot orkest om de Glorie van Goddelijke Liefde en Gelukzaligheid in te zetten. Er is Slechts Eén Goddelijk Bewustzijn Dat Alles Omvat.
IK BEN de Zon van jullie Universum!

Boodschap doorgegeven via Ute
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© 2014.
All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen