donderdag, november 06, 2014

Karen Dover - Vertraagde” Werkelijkheid en de Bekwaamheid om in WAARHEID te ZIJN - 4 November 2014


 Karen Dover
“Vertraagde” Werkelijkheid en de Bekwaamheid om in WAARHEID te ZIJN
4 November 2014
Ongeveer zoals de sterren die in de hemel boven je hoofd schijnen, is de externe wakende werkelijkheid welke jouw menselijke levenservaring is niet wat het schijnt te zijn. Dit mag als geen verrassing voor jou komen terwijl jij je weg door de dichtere frequenties heen werkt en met de hogere begint te werken, de meer uitbreidende en lichtere frequenties. Wat ik met die verklaring bedoel is dat net zoals de sterrein in de hemel er een "vertraging" is in het decoderen van de frequenties die dan in/naar jouw menselijke levenservaring omgezet worden. (Sterren schijnen in de hemel te zijn maar je ziet hen niet zoals zij zijn, je ziet hen zoals zij waren, de snelheid van het licht is de vertraging voor je menselijke ogen.)
Het onderwerp van ogenblikkelijke manifestatie steekt vaak diens kop op en vele mensen gaan in frequentie onderuit wanneer zij geconfronteerd worden met alles anders dan waargenomen "ogenblikkelijke" manifestatie. Denk eraan dat je in een menselijke gestalte op een planeet bent die vastgehouden werd in een zeer dichte/ondoordringbare frequentie bandbreedte. De verschijningsvorm van de werkelijkheid die opgebouwd is vanuit de hogere dimensionale frequenties, mag daarom enige "tijd" nemen om voor jou in je externe wakende werkelijkheid tevoorschijn te komen. Dit is uitdagend voor je menselijke logische verstand om zowel te begrijpen als te accepteren. Want welbeschouwd werd je steeds maar weer opnieuw ONDERWEZEN dat de externe wakende werkelijkheid een solide structuur is en dat je erin moet passen om te leven en te overleven binnenin het menselijke ras op deze planeet.
Als je met de hogere dimensionale frequenties begint te werken, begin je dan van binnenuit de leegte te creëren, de leegte is de plaats van ENERGIE, deze energie is noch goed noch slecht het is eenvoudig ZUIVERE ENERGIE. De uitdaging voor jou in dit jouw menselijke gestalte is om door te gaan om WAARHEID TE VOELEN terwijl je de Nieuwe Werkelijkheid toestaat om zich rondom jou heen te manifesteren. Het heeft de hogere frequentie NODIG die door jou uitgestraald wordt welke bereikt is door in je hartruimte te blijven. Uit je hartruimte vandaan gaan en terug in/naar je hoofd ziet erop toe dat jij je frequentie verlaagd en eraan werkt om de werkelijkheid die je manifesteert "verder" van jou vandaan te houden.

Het is buitengewoon uitdagend om dit proces te beschrijven met het gebruik van de menselijke taal, want in dit proces is geen "lineaire" tijd betrokken, het is een kwestie van frequentie en trilling. Je mag verstrikt raken met naar de menselijke kalender te kijken en te blijven herhalen, "WANNEER gaat dit voor mij veranderen". Het antwoord natuurlijk is wanneer jij je trilling toestaat om op een hogere frequentie te blijven en te VERTROUWEN. Zodra je in/naar deze ruimte verhuist zal dan de werkelijkheid beginnen te verschuiven, want de externe wakende werkelijks is niets anders dan een overdekking, het heeft geen diepte, maar het is een LAGERE frequentie wat het ondoordringbaar maakt in vergelijk tot de hogere frequenties.
Ik zou je willen vragen niet te diep na te denken over deze blog, dit zal je verder in/naar je menselijke logische verstand bewegen welke zal proberen om jou te leren dat je in de één of ander soort van puzzel bent die opgelost moet worden. ER IS GEEN PUZZEL. Zoals velen van jullie je er meer dan bewust van zijn, creëert het blijven in een staat van VERTROUWEN en GELOOF wonderen en de wonderen zijn de Nieuwe Aarde frequenties waar je mee werkt. Een externe werkelijkheid creërend welke laat zien dat alles mogelijk is.
In deze tijd op de planeet is er een kolossale uitstroming van lagere dimensionale frequenties vanuit diegenen die de karmische patronen loslaten. Het mag relatief gemakkelijk zijn om in trilling onderuit te gaan door te kijken naar de wereld om jou heen, aangezien het toeschijnt net zo solide te zijn als het was op ieder ander tijdstip maar het GEVOEL is lichter, wonderen kunnen gebeuren en doen dat welzeker.
Laat het kijken naar de klok en de kalender los en VERTROUW erop dat wat je gecreëerd en gedroomd hebt rondom jou heen zal manifesteren, het wordt via de HART ruimte gemanifesteerd en wordt in WAARHEID gemanifesteerd, het wordt niet gemanifesteerd door je zorgen te maken of het voortdurend na te trekken. Dit werkt om een cirkel van frustratie te creëren dat een uitdaging mag zijn om uit vandaan te lopen. Ieder moment van ieder moment verandert en verschuift jouw menselijke voertuig en toch worden de verschuivingen en veranderingen eruit vandaan gefilterd door je menselijke ogen, aldus ook de externe wakende werkelijkheid. Het moet herinnerd worden dat slechts omdat je verandering niet kunt zien gebeuren niet betekent dat het niet gebeurt, het betekent slechts dat je vanuit jouw huidige waarnemingspost de veranderingen niet kunt zien.
Alles beïnvloedt alles in het Universum, want ALLES is energie en ALLES IS GEWOON. VERTROUWEN en GELOOF ontwikkelen maakt deel van het proces uit dat erop toeziet dat je in/naar de evolutie van het menselijke ras verhuist, niet langer gebonden door de 6 zintuigen zal je dan aan vertrouwen winnen als je werkt om vanuit de hartruimte te creëren en te manifesteren. Als je bij jezelf gewaarwordt dat je in deze tijd aan het loslaten bent sta dan de tranen toe, de tranen zullen het stof uit je ogen vandaan wissen en je toestaan een nieuw beeld te zien want de tranen zijn reinigend.
Boven alles in deze tijd, heb mededogen voor ZELF aangezien dit proces diep genezend is en verreikend. ALLES IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen