zondag, november 09, 2014

Karen Dover - “Vergiffenis” in WAARHEID – de SLEUTEL om de Ziel Los te Laten - 8 November 2014


Karen Dover
“Vergiffenis” in WAARHEID – de SLEUTEL om de Ziel Los te Laten
8 November 2014
Jullie mogen bekend zijn met het woord "vergiffenis" maar hoe kan dit gebruikt worden als een sleutel om de ZIEL los te laten? Ik heb onlangs geblogd over de noodzaak om DE ZIEL LOS TE LATEN om in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen, en vergiffenis is één van de sleutels om de ZIEL los te laten. Zoals ik erover sprak in de "Beyond the Looking Glass" radioshow deze week, werd jullie GELEERD dat door uit te lijnen met je ZIEL dat jullie menselijke leven zin zal beginnen te maken. Dit is niet de "zin" die je allereerst aan mag nemen dat er bedoeld wordt. Door de ZIEL los te laten wordt dan aan jou het "pad" getoond dat je bewandeld hebt, dat is de ZIEL missie, het ZIEL contract, de ZIEL familie en de ZIEL groep frequentie die je levensspanne na levensspanne binnenin geleefd hebt.
De ZIEL is niet je vriend, het werd niet aan jou gegeven opdat je de Nieuwe Aarde navigeert, het werd aan jou gegeven om jou te verblinden, om je af te leiden van de WAARHEID en om jou over te halen dat je anders bent dan WIE JIJ in WAARHEID bent. Het is daarom onontbeerlijk dat je begint te werken om de versplinterde stukjes van je ZIEL te vinden om het patroon te begrijpen dat er uitgespeeld wordt in jouw menselijke levenservaring om het los te laten.
Wanneer aan jou het patroon van de ZIEL getoond wordt zal je dan wat ik noem "lamp" momenten hebben, je zult DUIDELIJK de rollen zien welke de mensen in deze levenservaring en AL jouw levenservaringen spelen. (Herhaald in het NU moment door de uiteenlopende dimensionale werkelijkheden waarin je geboren werd) Wanneer dit eenmaal is verlicht, geaccepteerd en VERGEVEN kan je dan in WAARHEID in/naar de volledige creatie van je leven verhuizen.

Leven in WAARHEID is een levenservaring die niet gebonden is aan anderen wat verschuldigd is aan een frequentie die voor jou verborgen blijft, het is een bewuste keuze die gebaseerd is op de frequentie van WAARHEID. Inderdaad, ALLE keuzes die geen WAARHEID zijn zullen zich voor jou sluiten, aan jou zullen herhaaldelijk de keuzes getoond worden die WAARHEID zijn, en wat op dit moment jou weerhoudt van het werken met deze is de ZIEL frequentie en het patroon dat op diens plaats is binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig.
Vergiffenis verklaart NIET dat alles oké is, het staat NIET toe om andere mensen over jou heen te laten lopen, het is het accepteren dat je een leven geleefd hebt welke niet van jouw eigen creatie was, het is het accepteren dat je op manieren reageerde en handelde die binnenin een bepaalde frequentie gebaseerd waren op een ZIEL contract waar je onwetend van werd toen je in deze werkelijkheid incarneerde. Dit is een niveau van vergiffenis die diep reinigend is, inderdaad het werkt om het patroon van de ZIEL frequentie los te laten uit het cellulaire niveau van je Wezen. Dit staat toe voor de LIEFDE welke IS om in, door en binnenin jou te stromen en staat jou toe om in/naar werkelijkheden uit te breiden waar je voorheen slechts ooit over gedroomd hebt.  
WARE VRIJHEID is VOORBIJ het patroon van DE ZIEL frequentie. Je bent in WAARHEID niet in vrijheid ondertussen werkend binnenin je ZIEL patroon, je menselijke ogen zullen doorgaan te proberen je over te halen dat je iedere optie kunt kiezen die je graag wilt kiezen en er dan aan werken het voor jou te verbergen wanneer je probeert om ernaar toe te lopen. Zoals een "luchtspiegeling" zal het in de verte schijnen te zijn en dan golvend bewegen en "verdwijnen". Wat er gebeurt is dat de ZIEL frequentie WAARHEID afstoot. Het zal werken om alles af te stoten dat niet in dezelfde bandbreedte is als jouw ZIEL contract. Aangezien dit voor jou verborgen is binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkt het om enorme frustratie te creëren, want dat is waarvoor het ONTWORPEN werd OM TE DOEN.
Er wordt veel gesproken over ZIEL partners, deze zijn de frequenties die proberen het ZIEL patroon diep binnenin jou te verankeren, deze energieën spelen dezelfde "rol" steeds maar weer opnieuw en hebben in vele verschillende dimensionale werkelijkheden aan jouw zijde geleefd. Zij lijken bekend aan te VOELEN, dat is hun doel, om de rol steeds maar weer opnieuw te spelen. Deze moeten losgelaten worden samen met ALLE ZIEL frequenties om voor jou te verhuizen in/naar balans en te resoneren met de LIEFDE welke in WAARHEID IS. Dit is niet te zeggen dat zij uit je menselijke levenservaring moeten verdwijnen, in tegendeel, je mag gewaarworden dat wanneer je eenmaal het patroon van de ZIEL frequentie losgelaten hebt het gemakkelijker en soepeler is om met deze energieën te wisselwerken. Inderdaad het zal zeer gemakkelijk worden om met ALLE energieën te wisselwerken wanneer je eenmaal jouw ZIEL frequentie loslaat, want je zult niet langer meer aan hen verbonden zijn via de "rol" frequentie die gecreëerd is binnenin het ZIEL contract ONTWERP. Dit ziet erop toe dat jij de Aarde bewandeld ZONDER triggers van diegenen rondom jou heen, aangezien je niet langer de ZIEL frequenties uitzend die de triggers creëren die jou binnenin bepaalde ervaringen houden in jouw menselijke gestalte op de Planeet Aarde.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen