woensdag, november 26, 2014

Karen Dover - Scheiding van Werelden - 25 November 2014


Karen Dover
Scheiding van Werelden
25 November 2014
Ik heb lang geblogd over de persoonlijke en unieke werkelijkheden waar elk menselijk wezen op de planeet binnenin leeft. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen om jou op alle momenten van alle momenten te onderwijzen dat je een werkelijkheid deelt met diegenen rondom jou heen maar dit is geen WAARHEID. Hoe jij de wereld waarneemt is persoonlijk en uniek. Bekijk alsjeblieft deze YouTube Video (Engelstalig), gemaakt door een dierbare vriendin, welke volmaakt illustreert hoe mensen informatie interpreteren.
De Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden zijn de ondersteunende dimensionale ruimtes waarin je met het Universum van 3 co-creëert. Jullie bevolken deze dimensionale ruimtes met dat wat je in WAARHEID hier in jouw menselijke gestalte op de planeet wenst te ervaren. De scheiding van werelden is louter een scheiding van de beïnvloeding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en diens corresponderende frequenties.
In de blog van gisteren omschreef ik de rol van de ZIEL in relatie met de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De ZIEL is volledig uitgelijnd met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, je zou het leven op deze planeet niet ervaren kunnen hebben zonder de constructie welke de ZIEL is, echter het evolutieproces dat nu vol onderweg is heeft de uitbreiding toegestaan die noodzakelijk is om het Universum tot de vereiste niveaus te begrijpen die nu de ZIEL en diens frequentie patronen teniet doen.

Je mag aannemen dat er geen noodzaak is om de ZIEL te laten gaan als er een scheiding van werelden is, aangezien zonder beïnvloeding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie de ZIEL dan zeker niet langer meer zal reageren, dus ben je thuis zonder ook maar iets anders te hoeven doen? De oude 3D Aarde constructie mag proberen om jou dit te leren maar je filtert de wereld zoals jou ONDERWEZEN werd het te filteren, en de ZIEL is de "woning" van het filteringsysteem binnenin het menselijke voertuig. Als de frequenties op het cellulaire niveau verankerd zijn, dan zullen zij doorgaan te lopen totdat zij losgelaten zijn. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal niet langer de levenservaring voor diegenen beïnvloeden die de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden gekozen hebben, maar deze zullen uitdagend zijn om te navigeren als je nog steeds de ZIEL constructie op z'n plaats hebt. Je zult niet in staat zijn om volledig dat wat voorbij het menselijke voertuig is te gebruiken of te 'zien', aangezien de ZIEL de frequenties zal filteren zoals het was ontworpen te doen.
Dit leidt naar hoge niveaus van frustratie met de creatie van de Nieuwe Aarde werkelijkheid welke dan vervormd en verborgen wordt door de ZIEL constructie. Het werkt om te proberen om de externe wakende levenservaring opnieuw te balanceren in/naar het PATROON waarop het geconstrueerd werd om te creëren. Dit zal erop toezien dat je creëert om alleen je creatie verwrongen of zelfs ontbonden te zien als je probeert er in/naar te verhuizen. Alles dat de ZIEL ziet als geen deel van het oorspronkelijke PATROON zal veranderd worden.  
De scheiding van werelden zal dit verder voor jullie onderstrepen, omdat wanneer de interferentie van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ontbindt de ZIEL dan in/naar een soort van hyper-aandrijving zal gaan in een poging om zichzelf van brandstof te voorzien vanuit de referentiepunten die de oude 3D Aarde gecreëerde constructie waren. Dit ziet erop toe dat je externe wakende werkelijkheid begint te verschuiven en heel vaak de geestelijke gezondheid in vraag stelt als je probeert zin te maken van een wereld die niet langer meer bestaat, terwijl je niet volledig de door jou gekozen Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheid binnengaat. Het is verwant aan een niemandsland, je bent niet in staat om volledig te verhuizen en streeft er onophoudelijk naar om de frequenties los te laten die zich ogenblikkelijk wederom opnieuw verankeren.
Om de ZIEL patroonvorming los te laten is PERMANENT, dat moet want de patroonvorming werkt tegen de Nieuwe Aarde frequenties op alle momenten van alle momenten. Als je herhaaldelijk frequenties loslaat dan zou het kunnen zijn dat je werkt met een verborgen ZIEL agenda. Denk eraan het was ontworpen om jou binnenin de lussen te houden van wat jou ONDERWEZEN werd "levenslessen" te zijn. Dit is geen WAARHEID en wordt op geen enkel niveau op de Nieuwe Aarde ondersteund.
In deze tijd onderstreept de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT nu dat wat jou op je plaats houdt. Patronen mogen toeschijnen zekerheid te zijn maar zij zijn geen WAARHEID. UITBREIDING is een natuurlijke evolutie met verandering en beweging die er deel van uitmaken. In deze menselijke gestalte werd jou herhaaldelijk GELEERD om patronen toe te staan om vertrouwd te worden en te werken om hen op hun plaats te HOUDEN, dit is geen WAARHEID en dit is het wat nu voor volledige loslating naar boven komt.
Werken zonder een ZIEL patroon en verhuizen in/naar vrijheid is waarvoor je hier kwam om te ervaren, want dat is de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT en je bent gekomen om de Hemel op Aarde te scheppen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen