dinsdag, november 11, 2014

Karen Dover - Patronen van VERDRIET in WAARHEID Loslaten - 10 November 2014


 Karen Dover
Patronen van VERDRIET in WAARHEID Loslaten
10 November 2014
Zoals velen van jullie nu krachtig voelen verdiepen en breiden de energieën zich nu uit, alles dat geen WAARHEID is zal beginnen binnenin jullie naar boven te komen, deze zijn op een menselijk bewust wakend geestesniveau emoties en emotionele "patronen". Het is niet toevallig dat deze toevloed van energieën "samenvallen" met het "herinneren" van diegenen die in oorlogen vochten. Dit streeft ernaar om dat wat AL BINNENIN het menselijke voertuig is tot actie aan te zetten, en dat is VERDRIET. Het patroon is daar al op een cellulair niveau, het zal het herhaaldelijk overleefd hebben gedurende levensspannen op deze planeet in de menselijke gestalte. Het wordt UITERLIJK VORM GEGEVEN in het proces van herinneren, in die zin, dat het gerelateerd is aan een gebeurtenis welke voorbij gegaan is en herinnerd wordt. Dit haalt jou UIT het NU moment vandaan en streeft ernaar om jou ertoe aan te zetten hiernaar te verwijzen als een gebeurtenis die al VOORBIJ GEGAAN is. Dit is geen WAARHEID want verdriet wordt herhaaldelijk steeds maar weer opnieuw getriggerd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Aangezien ALLES in het NU moment gebeurt is het VERDRIET altijd aanwezig totdat het losgelaten wordt.
Het is niet mogelijk om iets te triggeren dat niet al binnenin het menselijke voertuig verblijft, in zoverre dat jij niet kwaad raakt door een ander persoon tenzij je de frequentie van kwaadheid binnenin jou lopende hebt. De "overdekking" is de persoon die jou kwaad "maakt". Als je niet al een opgeslagen patroon had in relatie tot kwaadheid zou je niet reageren. Aldus is het met verdriet wat steeds weer opnieuw getriggerd wordt, en op geen enkel punt in de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt jou geleerd hoe dit verdriet los te laten. Jou wordt GELEERD om er stevig aan vast te blijven houden, jou wordt dit geleerd in de lering welke ernaar streeft jou te leren om het je "altijd te herinneren". Dit is als het rondlopen met een verwonding welke je toestaat tot aan een bepaald niveau te genezen en dat je dan de wond opnieuw opent.

Het moet ook herinnerd worden dat verdriet ervaren wordt in het NU moment in ALLE dimensionale tijdlijnen waarin je geïncarneerd bent om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te ervaren. Dus je triggert niet alleen wat voor verdriet dan ook dat je in dit leven ervaren hebt, maar ook in alle andere dimensionale tijdlijnen. Velen van jullie in deze tijd mogen zeer emotioneel kwetsbaar zijn en mogen bij jezelf gewaarworden over "zeer weinig" te moeten huilen. Dit is een indicatie dat je het emotionele patroon aan het loslaten bent dat je GELEERD werd WAARHEID te zijn maar alles behalve dat is.
Emoties moeten in een STROOM ervaren worden, in die zin dat zij door jou heen stromen, de ervaring van de emotie veranderd en verschuift dan terwijl de emoties STROMEN, want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd jou geleerd je ERAAN VAST TE HOUDEN, het wordt dan dus solide en kan niet stromen. Dit begint dan het menselijke voertuig te beïnvloeden en begint patronen van DEconstructie waarnaar verwezen wordt als "ziekte". Het is volledig mogelijk om aan een 'gebroken hart' te sterven, een hart dat VERSTOPT zit met de dichtere frequenties zal worstelen te werken en dan andere organen in het menselijke voertuig beïnvloeden.
Het menselijke voertuig is een wonder in diens creatie maar het is ontworpen om STROMING toe te staan, wanneer dit tegengewerkt wordt begint het te proberen om zichzelf OPNIEUW IN BALANS TE BRENGEN en dit ziet erop toe dat uiteenlopende fysieke kwalen beginnen te manifesteren. Dit is een resultaat van de dichtere frequenties die verankerd zijn en de STROOM tegenwerken.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om ALLES toe te staan te stromen, om het verdriet los te laten, het te erkennen en te accepteren dat je het voelt, dat is alles dat er nodig is om dit toe te staan te beginnen te smelten en te stromen. Hoe meer VERDRIET patronen je verankerd hebt hoe meer de BEHOEFTE zal zijn voor jouw menselijke voertuig om deze stroom toe te staan, zodat de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT scenario's, gebeurtenissen en mensen zal creëren om deze frequenties te triggeren, je kunt niet iets loslaten dat je niet her/erkend hebt. Je zult niet in het verdriet verdrinken, dit is een diepe lering van binnenuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ernaar streeft om jou tegen te houden de STROOM toe te staan.  
Zowel de planeet als jouw menselijke voertuig resoneren nu op een frequentie VEEL HOGER dan ooit tevoren, deze frequentie is nu ALLES DAT GEEN WAARHEID IS aan het afstoten, het moet herinnerd worden dat ALLES EEN FREQUENTIE IS, het mag toeschijnen solide te zijn in het externe wakende leven, niettemin is het een frequentie. Het menselijke ras wordt gevraagd om los te laten en de stroom toe te staan, om terug in/naar balans te komen binnenin de hartruimte. Van hieruit zal diepe genezing beginnen en een duidelijke visie zal beginnen tevoorschijn te komen welke jou toestaat dat te zien wat gedurende een eeuwigheid verborgen werd in het open zicht.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen