dinsdag, november 04, 2014

Karen Dover - In WAARHEID in/naar Creatie Verhuizen - Uitbreiden Uit de LEEGTE - 3 November 2014


 Karen Dover
In WAARHEID in/naar Creatie Verhuizen - Uitbreiden Uit de LEEGTE
3 November 2014
Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen erop toegezien hebben dat je heel veel losliet van waar je naar mag verwijzen als "bagage". Dit is een noodzakelijk onderdeel van het transformatie en overgangsproces. Het balanceren van je INNERLIJKE ZELF is nu vol onderweg en het RESETTEN van je energie handtekening naar een handtekening van VLOEIBAARHEID in beweging is nu aan het uitbreiden. Hierbij komen krachtige creatieve energetische frequenties, want om het leven van je dromen in WAARHEID te creëren moet je CREËREN en vloeibaar worden. Dus in deze tijd mag je vol met energie zitten, velen van jullie mogen niet volledig bevatten hoe met deze energie te werken en dit maakt ook deel uit van het overgangsproces, want onder de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, werd jullie GELEERD hoe in de genoemde constructie te leven. Nu wordt aan jullie gevraagd om als een kind te worden en in vloeibaarheid te SPELEN en te CREËREN.
Dit mag erop toezien dat velen van jullie de creativiteit "opnieuw bezoeken" die jullie lang geleden aan de kant hadden gezet. Voor anderen van jullie mag het zijn dat jullie manieren van wisselwerking met de wereld ontdekken, waarvan jullie nooit geweten hebben ervan te genieten of dat je ermee zou kunnen werken. ALLES is een avontuur en uitbreiding en het is onontbeerlijk dat je deze uitbreiding toestaat om rondom jou, door jou en binnenin jou te bewegen. Een deel van het herontdekkingsproces is de uitlijning met de ENERGIE die JIJ in WAARHEID BENT, dit is een proces van het ERVAREN van andere manieren waarop jij met energie kunt werken.
Velen van jullie mogen door uiteenlopende "trainingen" gegaan zijn in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, uiteenlopende energietechnieken lerend en je mag in deze tijd deze opnieuw bezoeken om hen in/naar de UITGEBREIDHEID te verhuizen, en terwijl jij je duidelijker herinnert wie JIJ in WAARHEID BENT, dan zal je beginnen vertrouwen te vergaren in relatie om hoe met energie te werken. ENERGIE IS GEWOON, het kan niet "verkeerd" gebruikt worden zoals ONDERWEZEN werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, deze lering onderwees ANGST op alle niveaus, hoe kan je energie vrezen wanneer het in WAARHEID is wat JIJ BENT?

Velen van jullie mogen gedurende enige tijd diep binnenin de leegte gezeten hebben, niet in staat te bewegen want je hebt jezelf toegestaan te geloven dat het pad onder je voeten al voor jouw gecreëerd is en dat je het eenvoudig moet zien te vinden. Dit heeft erop toegezien dat de LEEGTE een plaats werd van eenzaamheid en bewegingsloosheid voor velen van jullie. De energie die je nodig bent is altijd voor jou beschikbaar, maar de manier waarop de energie te gebruiken was altijd voorbij je visie.
De toeloop van de Nieuwe Aarde frequenties zal geholpen hebben dit uit jouw energie handtekening op te ruimen, want het zijn slechts de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die jou in de leegte verblind hebben. JJ bent de SCHEPPER, de ARCHITECT en de ONTWERPER van je eigen werkelijkheid, maar jou mag geleerd zijn te geloven dat je diegenen rondom jou heen nodig bent om beweging te maken voor dat je zou kunnen verhuizen, jou mag geleerd zijn te geloven dat je anders bent dan dat je bent in relatie met wat je hier rondom, door en binnenin jou voortbrengt.
Terwijl het droomtijd landschap nu uitbreidt, dan ben je in staat om grote hoeveelheden aan informatie en overzichtelijkheid door te brengen met betrekking tot je eigen persoonlijke werkelijkheid en om uit te reiken en de verbindingen te maken die je nodig bent om van hen een werkelijkheid in de externe wakende menselijke levenservaring te maken, en dit zal erop toezien dat velen van jullie verhuizen in/naar de "wonderen" die herhaaldelijk aan jullie gegidst werden en waar jullie je ZELF niet toegestaan hebben om je volledig mee uit te lijnen. Herinner je, een "wonder" is eenvoudig een uitkomst waar je menselijke logische verstand jou in tegengehouden heeft om het te zien/te accepteren.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd om de VLOEIBAARHEID van beweging toe te staan door jezelf toe te staan om creatief te zijn en de ervaring toe te staan die GEWOON IS om door jou, rondom jou en binnenin jou te stromen. Want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen