donderdag, november 27, 2014

Karen Dover - De "Modelvorm" van het "Mens" Zijn Kapotmaken - 26 November 2014


Karen Dover
De "Modelvorm" van het "Mens" Zijn Kapotmaken
26 November 2014
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie diende om de menselijke levenservaring te "modelleren" in/naar een variëteit van patronen en daarom "ervaringen", het is onontbeerlijk om te begrijpen dat alle ervaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie een resultaat was van de frequenties die verankerd waren en niet andersom. Alles is een spiegel en wanneer je in een spiegel kijkt is het een reflectie die omgedraaid moet worden, alles ik achterstevoren.
In deze tijd mogen velen van jullie op een variëteit van manieren uitgedaagd worden om volledig te begrijpen wat genoemd wordt de "menselijke levenservaring", de modelvorm is afgebroken en ontbonden. Pogingen door jouw ZIEL om wat voor patroonvorming dan ook te herschikken en te hervestigen zullen niet mogelijk zijn, want er is niets binnenin het oude 3D Aarde gecreëerde constructie ENERGIEGEBIED over om de ZIEL constructie te handhaven/onderhouden. Velen van jullie mogen energieschommeling ervaren en de deconstructie van jullie creaties als de ZIEL probeert de 'autoriteit' in te stellen over jullie menselijke levenservaring en dit wederom ontbindt.
De energieën van de planeet zelf zijn hoog in deze tijd om jullie uit het oude 3D Aarde gecreëerde inzicht van de menselijke levenservaring en in/naar WAARHEID te verhuizen, wat nooit eerder op een menselijk niveau ervaren werd. Altijd waren diegenen die de menselijke gestalte op deze planeet namen ingedamd en onderdrukt, wat verschuldigd was aan het moeten hebben van een ZIEL constructie om de Planeet Aarde te ervaren.

Het is GEEN vereiste om een ZIEL constructie te hebben om de Nieuwe Aarde binnen te gaan, de Nieuwe Aarde ervaart de Hemel op Aarde en is waar de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT -dat BRON energie is - de kans heeft om RECHTSTREEKS met het menselijke voertuig te wisselwerken zonder tussenkomst van de ZIEL constructie. Dit heeft erop toegezien dat velen van jullie jullie menselijke voertuig opwaardeerden om het menselijke voertuig toe te staan op dit niveau te wisselwerken. Dit is de reden dat het menselijke voertuig verhuist van een op koolstof gebaseerde structuur naar een KRISTALLIJNE structuur, de kristallijne structuur wordt de interface welke vereist is voor de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT om de frequenties die zichzelf aan jouw presenteren als de menselijke levenservaring te decoderen en te ervaren.
Om de ZIEL constructie los te laten moet je de patronen voorafgaand verlichten en hen dan loslaten. Velen van jullie beginnen moe te raken van het onophoudelijke loslaten en dan de verdere loslatingslussen die de ZIEL constructie creëert in een poging om op z'n plaats te blijven. Ik verklaar duidelijk dat het loslaten van de ZIEL permanent is en een proces is dat erop toeziet dat je in/naar WAARHEID verhuist en volledige controle hebt als het ware over dit jouw menselijke levenservaring. Jouw ZIEL volgen zal jou naar de patronen leiden maar zij zullen zo een krachtige deconstructieve kracht bereiken dat je niet in staat zult zijn om ook maar iets verder op jouw pad te gaan met de ZIEL constructie op diens plaats.
Ik bied "Soul Collection ™ Classes" online aan om deze kwestie te adresseren, velen van jullie zijn hier in deze tijd om creaties in/naar het menselijke ras geboren te laten worden, dit is niet mogelijk met de ZIEL constructie op diens plaats. Het was een vereiste noodzakelijkheid om het menselijke ras oorspronkelijk binnen te gaan en geboren te worden op deze planeet, dat is ALLES waar het voor vereist was. Je zult als vanzelfsprekend WETEN of het tijd is op dit moment om jouw ZIEL los te laten, elk menselijk voertuig is in een ander stadium in het overgangsproces, hetgeen dan in/naar de EVOLUTIE verhuist. Het zou de reis teniet doen voor het volledige menselijke ras om in één moment te verschuiven, dit wordt eruit vandaan gefilterd door de ZIEL constructie welke ervan houdt om te ONDERWIJZEN dat "ALLEN = iedereen in één keer". Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund door de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties.
Voor verdere informatie aangaande deze klassen welke wekelijks gehouden worden bezoek alsjeblieft de  www.karen-dover.com website of email mij via truthcodes@gmail.com. (Cursus is niet gratis!! En uiteraard Engelstalig) Het aantal cursisten per klas is beperkt tot 5, ik zal zoveel klassen houden als er vereist zijn maar de beperking aangaande de grootte van de klassen zal zo blijven. Dit is om te verzekeren dat de informatie ontvangen wordt en de loslating op het vereiste niveau is. Wederom zou ik willen onderstrepen dat deze loslating PERMANENT is, eenmaal losgelaten kan het frequentiepatroon zich niet opnieuw verankeren en daarom jou UIT de lussen verhuizen, de lussen waar jouw ZIEL jou van probeert te overtuigen dat zij een onderdeel zijn van jouw menselijke levenservaring in deze tijd.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen