dinsdag, november 25, 2014

Karen Dover - De Corridor van WAARHEID Binnengaan - 24 November 2014


Karen Dover
De Corridor van WAARHEID Binnengaan
24 November 2014
Als een ras is het menselijke ras nu een overgangsfase binnengegaan dat erop toeziet dat zij van wat genoemd wordt "ascentie" in/naar EVOLUTIE verhuizen. Dit proces werd in andere dimensionale tijdlijnen tegengehouden wat verschuldigd was aan de indamming van de energie handtekening van de Planeet Aarde, dit is te zeggen dat de dimensionale ruimte waar de Planeet Aarde in vastgehouden werd het menselijke ras ook daarin ingedamd hield. De Planeet Aarde verblijft nu in het Universum van 3 wat een uitbreidende dimensionale ruimte is en zowel de planeet als het menselijke ras toestaat in/naar EVOLUTIE te verhuizen. Het moet in alle momenten herinnerd worden dat de planeet ook een levende, ademende energie is.
De laatste paar "lineaire" dagen mag velen van jullie tot tranen toe aangezet hebben zowel van verdriet als van frustratie, aangezien het wederom mag toeschijnen te zijn dat "kwesties" waarvan je dacht dat je daarmee afgerekend had wederom naar boven kwamen. Patroonvorming in het menselijke gedrag is waar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie op opgebouwd was. Zodra je in een menselijke gestalte op deze planeet geboren was, werd je in uiteenlopende patronen geplaatst welke jouw ZIEL versterkte en verankerde IN jouw energetische gebied.
Ik heb vaak verklaard dat de menselijke ZIEL geen WAARHEID is, het is een constructie dat nu door jullie menselijke voertuig en de ENERGIE die JULLIE in WAARHEID zijn uitgeworpen wordt. Mij wordt herhaaldelijk gevraagd hoe de menselijke ZIEL los te laten en mijn antwoord is altijd dat je de patronen moet verlichten voordat je de constructie los kunt laten. De patronen zijn GECREËERD en VERSTERKT door de frequenties die je lopende hebt binnenin jouw energie handtekening. Voor diegenen van jullie die proberen om uit te lijnen met jullie 'ZIEL doel" mogen jullie uitgedaagd worden om te ontdekken dat jullie "ZIEL doel" mag zijn om "pijn, armoede, verdriet" enzovoorts te ervaren. De gehele reden van het plaatsen van een ZIEL binnen het menselijke voertuig was om jou toe te staan de planeet Aarde en de "menselijke levenservaring" te ervaren. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie was dit pijn. Waarom zou jij je uitlijnen met een ZIEL doel van "pijn"? Omdat jou herhaaldelijk GELEERD werd dat om in de menselijke gestalte op deze planeet te zijn je moet "ondergaan", "lijden" en aan "kracht" winnen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequenties, vandaar dat de laatste paar dagen voor velen van jullie jullie naar de uiterste rand gedreven mag hebben.

Deze ENERGIE welke JULLIE in WAARHEID ZIJN probeert om jullie die "geest in de machine" te laten zien, de laag van frequentie patronen welke verborgen is voor het menselijke oog maar welke AL HET MENSELIJKE GEDRAG AANSTUURT totdat het losgelaten wordt. Je kwam niet naar deze dimensionale tijdlijn om je aan jouw ZIEL vast te houden, je kwam om het los te laten zodat de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT DIRECTE toegang tot het menselijke voertuig kan hebben, de ZIEL zit tussen de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT en jouw menselijke voertuig op een cellulair niveau. Het zit ongezien en 'houdt zelf toezicht" op jouw menselijke levenservaring.
Hoeveel van jullie hebben geprobeerd om toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale frequentie codering en voelden de wanklank diep binnenin jullie Wezen tussen jullie Zonnevlecht en jullie HARTRUIMTE? ALLEEN het hart kent de WAARHEID want het hart is de verbinding naar buiten naar de BRON, maar om de Nieuwe Aarde frequenties te verankeren moet je de sjabloon dat aan jou GEGEVEN werd ten tijde van de incarnatie in/naar de menselijke gestalte op deze planeet laten gaan en loslaten.
Terwijl je de ZIEL verbinding "versterkt" dan wordt de menselijke levenservaring er één van chaos want de menselijke ZIEL was nooit ontworpen om volledig in één levensspanne geïntegreerd te zijn. Voor diegenen van jullie die nu de verdieping en de versterking van de patronen ervaren die jullie proberen los te laten, dan volledig de ZIEL loslaten is de enige manier om uit deze patroonvorming vandaan te gaan.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen