vrijdag, november 07, 2014

Karen Dover - “Acceptatie” in WAARHEID om ALLES Los te Laten - 7 November 2014


Karen Dover
“Acceptatie” in WAARHEID om ALLES Los te Laten
7 November 2014
Velen van jullie hebben contact met me opgenomen dat ondanks dat jullie in de creatie modus zijn, dat de externe wakende werkelijkheid bijna solide lijkt te blijven en waarom dit is. Een deel van het proces van het verhuizen in/naar vloeibaarheid is dat van "acceptatie". Nu, acceptatie is niet opgeven, het is niet verklaren, "Oké ik accepteer de externe wakende werkelijkheid en ik kan niets doen om het te veranderen". Wat ik met acceptatie bedoel is om naar de externe wakende werkelijkheid te kijken en het te zien zoals het in WAARHEID is, dat is niet wat je wilt zien, maar wat er echt voor je/rondom je heen is. Door alleen te werken vanuit dit plaatje kan je het plaatje veranderen, inderdaad, ACCEPTATIE is een belangrijke sleutel met het werken om je eigen werkelijkheid te creëren.
Velen van jullie zullen naar het punt gebracht zijn van het getoond worden van de "zelfde" externe wakende werkelijkheid en het zal niet in beweging komen, ongeacht hoe je ook probeert om in/naar vloeibaarheid te verhuizen, het blijft. De sleutel is in WAARHEID acceptatie, want de Nieuwe Aarde wordt vanuit WAARHEID geboren, het is niet van belang wat voor beweging je maakt want als de beweging geen WAARHEID is dan zal aan jou gevraagd worden om opnieuw te kiezen. De keuze echter zal verborgen blijven totdat je accepteert dat wat er rondom jou heen is geen WAARHEID is.
Dit mag bijna achterstevoren lijken te zijn en ik zou jullie er vriendelijk aan willen herinneren dat de oude 3D Aarde werkelijkheidsconstructie een spiegel is, daarom moet het achterstevoren bekeken worden om te zien wat er feitelijk gebeurt, in een spiegel lijkt alles omgekeerd te zijn. Dus om de keuzes te tonen, welke ALTIJD DAAR zijn, moet je allereerst ZIEN wat er om jou heen is, en door alleen te accepteren wat er gereflecteerd wordt kan je dan vragen dat het gehele plaatje aan jou getoond wordt, dit is het punt waarop het Universum dan het plaatje zal openen en jou meer keuze toont. Dan maak je een bewuste keuze en intentie, en wederom zal het plaatje niet veranderen tenzij deze keuze in WAARHEID is.

Velen van jullie mogen hiernaar kijken en denken, "Oké, maar dit ziet er ongeveer zoals een taak uit". Het is bedrieglijk eenvoudig want je kunt de keuze welke WAARHEID is VOELEN, het is alleen een uitdaging als je jouw menselijke logische verstand toestaat tussenbeide te komen en te proberen jou over te halen dat de keuze die je VOELT niet juist is. Dit begint om de "puzzel" te creëren die er niet is en zal jou uit balans en in/naar totale frustratie trekken, want je zult dan proberen om je werkelijkheid te veranderen door te DOEN, en aan jou wordt gevraagd om te ZIJN en om WAARHEID te kiezen. Dat is alles dat er nodig is.
WAARHEID wordt ALLEEN in de hartruimte gevonden, dus de sleutel tot acceptatie is om je hart te volgen, om te begrijpen dat wat geen WAARHEID is er soms anders uitziet dan dat het is, en het is dit dat jou in ketenen gehouden heeft binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Binnenin de genoemde constructie werd jou de keuze getoond welke gebaseerd was op je frequentie en ZIEL patroon en dan wordt jou gevraagd om logisch te kiezen. Dit verblindt jou voor de WAARHEID en voor ALLE mogelijkheden, maar denk eraan, slechts omdat je menselijke logische verstand niet aan de keuze kan "denken" of jouw menselijke ogen geen andere keuze kunnen "zien", ontkracht de keuzes niet en zij zijn oneindig.
Op dit moment op de Planeet Aarde schijnt de externe wakende werkelijkheid onbarmhartig te zijn en anders dan wat WAARHEID is, om dit te veranderen moet je accepteren dat het plaatje dat aan jou getoond wordt geen WAARHEID is en dan uitlijnen met de ENERIGE welke JIJ in WAARHEID BENT. Door jouw eigen persoonlijke plaatje te veranderen beïnvloed je dan ALLES en als elk menselijk voertuig hiermee dan begint te werken, zal de externe wakende werkelijkheid meer vloeibaar worden en reflecteert dat wat WAARHEID is. Dit wordt niet gedaan door te DOEN als wel door te ZIJN, om te accepteren dat je externe wakende leven is wat HET IS op dat moment en vraag dan dat aan jou het grotere plaatje getoond wordt. Dan zullen de keuzes zich voor jou openen. Je kunt niet over een pad lopen dat geen WAARHEID is want dat wordt niet ondersteund, velen van jullie zijn aan het einde gekomen van het pad van onwaarheid, en weigeren het nochtans om dit te accepteren. Dit zal erop toezien dat je tegengehouden wordt en  niet toegestaan wordt ook maar iets verder te gaan op het pad, om andere keuzes te zien ACCEPTEER en kies dan opnieuw. Dit zal jou toestaan om in WAARHEID in/naar vloeibaarheid te verhuizen en mag erop toezien dat velen van jullie snel in/naar jullie gekozen externe wakende werkelijkheid verhuizen.
Een vriendelijke herinnering; de externe wakende werkelijkheid zal in WAARHEID altijd MEER en dieper zijn dan dat jij je ooit voor kunt stellen, want het menselijke logische verstand werd gedurende de eeuwigheid onder controle gehouden, totdat je het toestaat om "in te halen" met de oneindige mogelijkheden mag het dan enige lineaire tijd nemen om jezelf toe te staan om groter en duidelijker te dromen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen