maandag, november 17, 2014

Je Bent een Baken - Geen Reddingsboot - 10 November 2014 / Brenda Hoffman


Je Bent een Baken - Geen Reddingsboot
10 November 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Wereldvrede en tevredenheid zijn jullie eind-doelen, want dat is de Nieuwe Aarde. Maar iets dergelijks gebeurt niet morgen of de volgende dag. Het is een proces waarin en waarmee jullie volledig verstrikt zijn.
Diegenen van jullie die ongeduldig zijn met dit proces moeten begrijpen dat jullie alleen verantwoordelijk zijn voor jullie. Hoewel jullie deze zinsnede steeds weer opnieuw gehoord en gelezen hebben, is het tijd om te begrijpen wat het door jouw gehele wezen heen betekent.
Als je partner of buur ervoor kiest om niet hun hart te volgen, zullen zij in pijn blijven. Aldus is het dat vele delen van jullie wereld doorgaan te wedijveren voor de grootste plaats van de angst. Iets dergelijks moet verwacht worden als je accepteert dat deze overgang een uniek wereldwijd proces is. Geen enkele hoeveelheid aan gebeden of goede wensen zal iemand aan het Licht afleveren.
Misschien maakt dat jou kwaad want je bent comfortabel met het controleren van anderen - van je kinderen naar de economie. En met die controle, heb je het recht, in feite de behoefte, om anderen te vertellen wat te voelen en te geloven.
Je kunt de wereld niet redden - of meer naar het punt voor deze conversatie - de wereld naar het Licht verschuiven.
Jij bent alleen verantwoordelijk voor jezelf. Ieder ander - inclusief je kinderen, geliefden, gemeenschapsleden of land - zijn buiten jouw grenzen van verantwoordelijkheid en controle. Je deed die controle teniet toen jij jouw cocon verliet.
Je begrijpt volledig dat jij anderen niet moet controleren. Maar vast en zeker betekent dat niet dat anderen toegestaan moet worden om te sterven of te lijden als jij weet wat goed of verkeerd is? Dat weet je niet.

Je weet alleen wat goed of verkeerd voor jou is. Informatie aan jou doorgegeven via jouw innerlijke wezen voor deze pas ontwaakten - en jouw innerlijke wezen en uiteenlopende segmenten wanneer je eenmaal dat niveau van zelfkennis bereikt hebt.
Je hoeft geen tijd en energie te verspillen met te voelen dat je niet goed genoeg of werelds genoeg bent om wereldvrede en Liefde te creëren.
Het enige Licht dat je moet verzorgen is je eigen Licht - net zoals dat waar is voor alle entiteiten over de globe heen wanneer het juist voor hen is om dat aldus te doen.
Nu stel je in vraag waarom je zo hardvochtig moet zijn als tot diegenen die in nood zijn niet te verdedigen? Want jouw leven is goed en wordt beter. Waarom zou je die overvloed niet met anderen delen? Ah, iets dergelijks is het verschil tussen de oude en de Nieuwe Aarde.
Op de oude Aarde, was je wijzer, beter, dapperder, rijker dan anderen, dus was het jouw verantwoordelijkheid om die score via opoffering in termen van geld, het fysieke leven of emotionele bekommernis recht te trekken. Je speelde de verlosser voor diegenen die minder fortuinlijk waren dan jij. Wat goed en wel was toen controle en bekwaamheidsniveaus dagelijks aangeprezen werden.
Een nieuwe vorm van opoffering, zo je wilt, is nu vereist. Je moet anderen toestaan om hun kracht te ontdekken aldus zij met iedere vezel van hun wezen weten dat zij net zo krachtig en capabel zijn als ieder ander.
Jij bent de god van jou - niemand anders. Jij ben geen wereld verlosser - jij bent jouw persoonlijke verlosser.
Sommigen van jullie voelen de behoefte om wereldwijde activiteiten te initiëren. Dat is goed en wel als het vanuit je segmenten en innerlijke wezen gegenereerd wordt. Het is niet passend als jij je verdrietig voor anderen voelt - als je gelooft dat zij niet sterk genoeg zijn, pienter genoeg, capabel genoeg of goed genoeg om voor zichzelf te zorgen.
Sta anderen toe om jou te vertellen wat zij willen of nodig zijn in plaats van voor hen te besluiten. Wanneer jouw kind jou vertelt dat hij of zij koud, nat of hongerig is, reageer je. Maar zou het niet dwaas zijn, zelfs contraproductief, om een kind te voeden dat helemaal niet hongerig is?
Je hebt gedurende eonen getraind om te zorgen voor diegenen die gelabeld zijn als minder verantwoordelijk, wijs of capabel dan jij. Maar deze labels verschoven met de Oude Tijdperk maatschappij. Minder dan een eeuw geleden, waren vrouwen in veel delen van de wereld niet toegestaan te reizen zonder een escorte - nu worden zij aangemoedigd om actieve militaire strijders te worden.
Aldus is het jullie begrip van evoluerende labels.
Menselijke wezens - inclusief jijzelf - zijn veel capabeler dan waartoe je geleid werd te geloven.
Jullie, als een groep, verschuiven de vaardigheidsset van de Aarde en al deze entiteiten die wensen om deel te nemen. Jullie zijn de Nieuwe Aarde aan het creëren één baken per keer. Hoewel jullie soms het gevoel hebben alsof alles zinloos is, jullie bakens zijn nu helder genoeg om door de Universums heen opgemerkt te worden.
Jouw Licht dimmen om iemand te helpen in/naar diens pad of arena te verhuizen verhoogt jouw Licht niet, noch dat van hen. Hij of zij zal minder behoefte hebben om diens innerlijke kracht te vinden als iemand hem of haar redt. En jij beweegt jezelf van het spoor af.
Jullie hebben dergelijke gedachten talrijke keren gehoord. Het gedeelte dat jullie nog niet volledig bevatten is dat de Nieuwe Aarde niet gelimiteerd is voor diegenen van het Licht. Allen van de Aarde zijn nu van de Nieuwe Aarde.
Sommigen keren terug naar oude patronen voor redenen die je niet volledig begrijpt en dat ook niet kunt. Misschien helpen zij een ander om hun Licht aan te draaien in reactie op hun angst of chaos. Je weet niet wat wie dan ook denkt, voelt - of welke acties voor hen juist zijn.
Jij bent een Nieuwe Aarde baken dat helder schijnt in het donker en anderen naar kust gidst - wanneer en hoe zij dat aldus wensen te doen. Jij bent geen reddingsboot - zoals zovelen nochtans geloven.
Stop ermee voor wie dan ook god te spelen anders dan jezelf.
Andere entiteiten, inclusief mensen, kunnen hun kracht/licht accepteren wanneer zij dat wensen. Voor jou om te beslissen wanneer dat zou moeten zijn is van de oude Aarde. Zij zullen dat aldus doen wanneer het voor hen juist is. Niet eerder - ongeacht hoezeer je ook wilt dat zij dat doen. Of niet later - ongeacht hoezeer jij ook het gevoel hebt dat zij het Licht niet begrijpen.
Sta hen toe te zijn. Jullie zijn niet een wereldwijde verlosser. Jullie zijn jullie persoonlijke verlosser.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten