vrijdag, november 28, 2014

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim - Binnenin de Violette Vlam - 23 November 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm, Arcturiaanse Elohim
Binnenin de Violette Vlam
23 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Dierbare lezers,
In Oktober van dit jaar postte ik het proces van "Reis naar de Centrale Zon met IlliaEm"
En kort daarna postte ik "De Violette Vlam Binnengaan,"
Beide werden op het één of andere tijdstip van 1997 ontvangen. Ik wist dat er meer was dat ik opgeschreven had, maar ik kon het niet vinden. Gisterenavond vond ik het en post het nu dus.
Aangezien ik dit in 1997 ontving, wist ik nog niet veel af van het Multidimensionaal zijn, dus spreek ik in termen van "Ziel" in plaats van het "Hogere Dimensionale Zelf." Ik zal het op deze manier houden, zodat jullie, de lezers, mijn proces van herinnering kunnen zien.
Binnenin het Violette Vuur
Dierbaren, Ik Ben IlliaEm.
Aangezien een gedeelte van jullie bewustzijn in de Violette Vlam is, wat zesdimensionaal en daaraan voorbij is, wens ik met jullie enige informatie te delen over de zesde dimensie. Binnenin de zesde dimensie zijn er golven van mogelijkheid die eruit zien als sinusoïde golven in de ruimte. Deze sinusoïde golven bewegen door de zesde dimensie op een golvende manier zoals de golven in de oceaan.
De sinusoïde golven zijn in lagen, en iedere laag representeert een andere dimensionale versie van dezelfde werkelijkheid. Alle dimensies zijn gerepresenteerd zodat je ziel het octaaf van de werkelijkheid kan kiezen die jij "de geïncarneerde" ervaart. Daarom, houdt de zesde dimensie de blauwdruk vast van alle mogelijke werkelijkheden in de lagere gebieden.
Bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat in jouw werkelijkheid je met een nieuwe baan begonnen bent. Als de resonantie van jouw bewustzijn uitermate laag is, zal je waarschijnlijk een positie kiezen die "niet in synchronisatie is" met jouw Ziel en je gebonden bent aan de behoeften van jouw ego.
Vanwege deze keuze, zal je waarschijnlijk het lage niveau ondergaan van de menselijke "angst voor overleving" en mag je ook competitie met anderen in jouw werkplaats ervaren, alsook onzekerheid en verontrusting/angst. Deze werkelijkheid zal verdergaan op een moeilijke en lastige manier.
Als, aan de andere kant, je een nieuwe baan binnengaat en jouw resonantie is zeer hoog, zal je meer waarschijnlijk een positie kiezen waarin je de grootste kans voor succes hebt omdat het resoneert met je Ziel. Je zult gemakkelijk overweg kunnen met je collega's en in staat zijn om een gevoel van gemeenschap en kameraadschap te voelen.
Als je alleen vanuit je ego leeft en geen verbinding hebt met jouw Ziel, is het "normaal" om de illusies en leugens van jullie maatschappij te leven. Hoewel je "uit synchronisatie" bent met je Ziel, mag je inderdaad, groot succes gewaarworden terwijl je weinig verbinding hebt met jouw hogere bewustzijn. Echter, als je deze boodschap ontvangt, is het onwaarschijnlijk dat jij die persoon bent.

Je bent hier in de Violette Vlam omdat je jouw spirituele leven wenst uit te breiden en begeleiding zoekt van je ziel. Als je deze tijd in de Vlam kunt gebruiken om je aan jouw Ziel over te geven, zal je een partnerschap vormen waarin jij en je Ziel samen de werkelijkheid kunnen creëren die je wenste voordat je de belichaming nam.
Net zoals jouw ego naar jouw Ziel mag gaan om begeleiding te verkrijgen, kan jouw Ziel naar dit zesde dimensionale rijk gaan om begeleiding te verkrijgen. Als jouw derde dimensionale bewustzijn ontwaakt is tot diens Ziel gedurende deze ontmoeting, zal je beloond worden met een grote les betreffende jouw waarachtige creatieve krachten.
Desalniettemin, mag het een lange aardse-tijd nemen om volledig die les te begrijpen met jouw derde dimensionale verstand, aangezien het grote moeilijkheden heeft met het begrijpen van de zesde dimensie. Met het oog op het feit dat jij deze zesde dimensionale werkelijkheid begrijpt, moet jij je overgeven aan het denken van jouw vijfde dimensionale Ziel/ZELF.
Als jij je overgeeft aan jouw Ziel/ZELF, en op diens beurt geeft jouw Ziel/ZELF zich over aan de zesde dimensie, zullen jullie samen, ego en Ziel, op de zesde dimensionale Golven van Mogelijkheden drijven.
Samen met de zesde dimensionale golvende "Golven van Mogelijkheden" zijn verschillende "Punten van Verbinding." Deze Punten van Verbinding zijn toegangsgebieden waar je elke van jouw mogelijke werkelijkheden kunt binnengaan. Wanneer een Punt van Verbinding met jouw hart resoneert, kan je die werkelijkheid binnengaan door jouw hart toe te staan om een verbintenis aan te gaan met het Punt van Verbinding.
Wanneer je eenmaal verbonden bent met een Punt van Verbinding, zal je die werkelijkheid volgen voor zolang als het in overeenstemming is met jouw resonantie. Als jouw resonantie verhoogd of verlaagd, zal je ontkoppeld worden van die werkelijkheid en voort op de Golven van Potentieel drijven totdat je een ander Punt van Verbinding vind om overeen te komen met jouw nieuwe resonantie.
Jouw derde dimensionale zelf zal geen enkele verstreken tijd tussen deze werkelijkheden ervaren omdat de zesde dimensie niet gebonden is aan tijd of ruimte. De zesde dimensie bestaat alleen in het HIER en NU van de hogere werelden. Om die reden, mag jouw driedimensionale wereld naadloos schijnen te zijn.
Echter, tijdens deze "ontkoppeling" mag je een gevoel van verdriet in jouw fysieke wereld ervaren, omdat jij je net ontkoppeld hebt van de werkelijkheid waarin je eens resoneerde.
Wanneer een "goede" ervaring eindigt omdat jij je resonantie verlaagd hebt, of zelfs omdat je jouw resonantie verhoogd hebt en die ervaring ontgroeid bent, is het natuurlijk om te rouwen over het verlies van die werkelijkheid. Wanneer programma's van beperking losgelaten worden is er vaak een grote angst. Omdat deze oude programma's structuur en orde verstrekten.
De structuur en orde is onontbeerlijk om de derde dimensionale wereld te navigeren. De angst die naar boven komt van het verlies van deze structuur kan dan twijfel creëren over het wel of niet je in staat zult zijn om vooruit te gaan. Deze twijfel kan naar verdriet leiden wat verschuldigd is aan het verlies van de waargenomen veiligheid verstrekt door de oude, vertrouwde beperkingen.
Je mag zelfs kiezen om je opnieuw te verbinden met de programma's van beperking in plaats van de angst voor het onbekende onder ogen te komen. Ben jij nu gereed om een werkelijkheid te creëren waar de structuur van de beperking niet nodig is?
Vrees niet of maak je geen zorgen dat jouw bestemming niet vervuld zal worden. Ben geduldig, want geduld staat jouw diepste onderbewuste zelf "tijd" toe om te ontkiemen, en geleidelijk aan tot bloei te komen in jouw fysieke wereld. Ieder 'leven' is een punt van perspectief in de derde dimensionale werkelijkheid.
Gebruik de visioenen van de Violette Vlam om te zien hoe elk van jouw vele incarnaties een stralende bal van licht is. Sommige lichten stralen zeer helder en sommige stralen zeer dim. De ballen van licht omcirkelen Lady Gaia en hebben wortelen die diep in/naar de kern van Haar wezen lopen. Jouw Ziel kan door elke van deze "punten van licht" heenkijken om iedere fysieke incarnatie op een andere manier te ervaren.
Als je met mij, IlliaEm, communiceert kan je mijn resonantie delen. Uiteindelijk, zal je leren om zo diep met mij te associëren dat ik met jou het visioen van mijn werkelijkheid kan delen, dit, echter, is een lang proces en eentje, welke niet opgejaagd zou moeten worden, of je zult niet in staat zijn om jouw levenskracht binnenin je klei-gestalte te houden.
Ben geduldig, en sta mij toe om jou te leren hoe de geleidelijke stijging door al de hogere niveaus van je ZELF te maken. Er zijn vele mysteriën die ik voor jou kan openbaren. Eerst, zal ik openbaren hoe jouw Persoonlijke Hologram te Programmeren.
Er is een boodschap die wij naar onze gegrondvestigden in hun nachtlichamen gestuurd hebben. Deze boodschap zoals andere hogere dimensionale boodschappen, is in beelden. Eén beeld dat wij naar jullie allemaal gestuurd hebben is de liefdevolle gestalte van hogere dimensionale wezens.
Wij hebben jullie ook het teken van een cirkel gestuurd met een lijn die daar doorheen loopt (voor jullie vaak bekend als het symbool van capaciteit). Wij sturen deze boodschappen om jullie te helpen, aangezien wij begrijpen hoe moeilijk het is voor jullie driedimensionale zelf om een bewuste herinnering te handhaven van de ervaringen van jullie volledige ZELF. Wij waarderen jullie dienstverlening als een "stap-omlaag transformator".
Met "stap-omlaag transformator" bedoelen wij dat jullie onder de gegrondvestigden zijn die de frequenties ontvangen van de hogere dimensies in/naar jullie bewustzijn. Dan, integreren jullie geleidelijk deze hogere trilling in/naar de resonerende frequentie van de derde dimensie.
Met andere woorden, jullie zijn "menselijke omvormers" die bereidwillig hogere frequenties downloaden in/naar jullie zelf en in/naar jullie werkelijkheid. Jullie dienstverlening wordt bijzonder op prijs gesteld.
Terwijl je in de zesde dimensionale Violette Vlam bent, heb je direct toegang tot het controle paneel van het hologram van jouw derde dimensionale Aardse werkelijkheid. Ik zal jullie nu helpen bij het programmeren van jullie persoonlijke hologram.
Zie de Golven van Mogelijkheid voor je, en sta je hart toe om te vermengen met het Punt van Verbinding waarop je momenteel resoneert. Dit wordt gemakkelijk gedaan terwijl je in de zesde dimensionale trilling van de Violette Vlam bent. Sta je hart toe om jou in/naar dat Punt van Verbinding te trekken.
Je wordt jezelf nu gewaar in een gebied dat je waarschijnlijk een "kamer" zou noemen. Zie je het grote kijkscherm recht voor je? Kijk erin en zie het gedeelte van jouw Aardse werkelijkheid dat je wenst te herprogrammeren.
Neem een lang moment om naar dat gebied van je leven te kijken…
Hoe wens je het te herprogrammeren? Het mag behulpzaam zijn als je opschrijft wat je wenst te herprogrammeren, en hoe je het wenst te veranderen. Wanneer je eenmaal iets opschrijft, heb je het fysiek gemanifesteerd gemaakt; je hebt het een deel van jouw fysieke werkelijkheid gemaakt.
Onder het scherm is het bedieningsorgaan voor jouw persoonlijk hologram. Zie het toetsenbord voor je. Er staan nummers en symbolen op, welke jouw fysieke zelf mogelijk niet begrijpt. Dat doet er niet toe omdat je jouw boodschap zult versleutelen, niet met technologie, maar met mentale en spirituele kracht.  
Terwijl je naar het controle paneel kijkt, voel de gewenste werkelijkheid, welke je wenst te programmeren. Maak je geen zorgen over jezelf te beperken omdat IK hier bij jou BEN, en IK BEN in staat om de onbegrensde versie van de werkelijkheid te zien die jij wenst.
Nu moet jij op het controlepaneel jouw gewenste werkelijkheid inprenten en WETEN dat jij de schepper van jouw eigen persoonlijke hologram bent…
Kijk naar het controlepaneel voor je. Bekijk zorgvuldig het gebied van je leven, welke je wenst te herprogrammeren. Neem een moment om wat voor angst of ongerustheid dan ook te voelen welke gehecht mag zitten aan dat gebied van je leven.
Ben je gereed om deze angst uit jouw hologram te deleten?
Goed, zie nu de angst gedeelten van het programma en markeer hen in geel. Sta alle angst toe om naar boven te komen in deze levenservaring zodat je er niets van mist.
Zie pagina na pagina van geel gemarkeerde programmering.
Neem nu drie laatste ademhalingen zodat je er zeker van bent om alle angst los te laten.
ÉÉN…..
          TWEE……
                    DRIE…..
Deze angst is zoals een computervirus dat jouw opererende systeem op heel veel onbekende manieren ontwricht.
Ben je verrast te beseffen hoeveel angst je in jouw hologram versleuteld hebt?
De fysieke wereld is, inderdaad, gevuld met angst. Vind nu de delete knop. Het is op het paneel omhoog gekomen omdat je dat aldus wilde. Neem een lang moment om compleet oprecht met jezelf te zijn.
Kan jij jouw oude vriend Angst loslaten?
Angst heeft als een leraar gediend tijdens de lessen over het leven waar je mee geconfronteerd zult worden in een driedimensionale werkelijkheid. Angst en pijn hebben jou gedwongen te leren van de vergissingen die je gemaakt hebt. De angst en pijn van een negatieve situatie heeft jou gedwongen om negatieve situaties te vermijden.
Ben je gereed om die manier van leren los te laten en verantwoordelijkheid te nemen van het leren door liefde - liefde voor jezelf en liefde voor de lessen die JIJ gecreëerd hebt?
Met jouw bewustzijn, druk de delete knop in, en kijk toe terwijl alle gele gemarkeerde programmeringen verdwijnen.
Aard jouw intentie door met emotie te spreken,
“IK BEN de SCHEPPER van mijn hologram.
“Ik kies om ANGST TE DELETEN en IN LIEFDE TE LEVEN!!”
Herhaal deze mantra steeds weer opnieuw om dit nieuwe programma intact te houden.
Angst is een groot component geweest van AL jouw driedimensionale werkelijkheden. Om die reden, is angst diep ingeworteld in jouw cellulaire geheugen. Ben geduldig met jezelf en ben onafgelaten met jouw mantra.
Je zult waarschijnlijk deze herprogrammering vele keren moeten herhalen, en herhaaldelijk je mantra zeggen voordat je dit nieuwe hologram in jouw fysieke gestalte kunt aarden. Zonder angst, is een duidelijke gewaarwording/duidelijk inzicht van de hogere dimensies mogelijk en constant.
Herinner je alsjeblieft dat JIJ de prachtige wezens bent die je in jouw dromen ziet. Herinner je deze visioenen van jouw Hogere ZELVEN. Het is de vierde dimensionale "stroom" van jouw droomwereld die jou toestaat om je te verbinden - via jouw vijfde dimensionale ZELF - met de zesde dimensie.   
De verschijningsvorm van je werkelijke vorm is zoals de wezens in jouw droom herinneringen. Zij zijn de blauwdrukken van de mensachtige gestalte. In vijfdimensionale werelden, zoals Venus en Alycone waar personen mensachtige gestalten vasthouden, volgen zij die blauwdruk.
De blauwdruk wordt in de zesde dimensie opgesteld en in de vijfde dimensie in/naar de vorm gekristalliseerd. De zesde dimensie is het controlecentrum voor jouw persoonlijke hologram. Daarom, als je wenst om aanpassingen aan jouw hologram te maken, zal jij je bewustzijn in/naar de zesde dimensie verhuizen.
Wanneer de blauwdruk eenmaal veranderd is, of een nieuwe is gecreëerd, kan je het verbinden met de kristallijne labyrintsystemen in de vijfde dimensie waar de blauwdruk in/naar de vorm gekristalliseerd wordt.

Het is zeer belangrijk dat je het meesterschap behoudt over de vierde dimensie omdat de astrale golven van emotie, als zij ongecontroleerd zijn, het onmogelijk zullen maken om die vorm in de derde dimensie te manifesteren.
Je hebt angst uit jouw DERDE dimensionale hologram gedelete.
Nu moet je de energie van je vijfde dimensionale ZELF binnen roepen. Dit ZELF, die waarschijnlijk jouw Toekomstige ZELF is, kan jou helpen bij het bezielen van deze blauwdruk in de vijfde dimensie. Deze bezieling creëert een circuit dat loopt,
·      van de zesde dimensie
·      door de vijfde dimensie
·      door de vierde dimensie
·      en in/naar jouw derde dimensionale werkelijkheid
Nu dat je in de Violette Vlam bent, neem deze kans om je te focussen op het creëren van een draaikolk die jouw derde dimensionale bewustzijn verbindt
·      met de vierde dimensie,
·      in/naar de vijfde dimensie,
·      en de zesde dimensie.
Houd de intentie vast dat de draaikolk open zal blijven. Op deze manier, kan je terugkeren naar de zesde dimensie wanneer je wenst om verdere correcties aan jouw hologram te maken.
Ik, IlliaEm, zal terugkeren.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten