zondag, november 02, 2014

Hilarion: November 1-7, 2014Hilarion
Het is Alleen door Samenwerking dat de Visie van De Nieuwe Wereld Uitgebreid kan worden …
November 1-7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Velen van jullie hebben jullie zelf toegewijd aan de grotere zuivering van jullie karakter/geestelijke patronen en gedachtepatronen. Nu dat de emotionele patronen bijna in evenwicht en neutraal gemaakt zijn, worden de gedachten het volgende gebied van waarneming en herijking. Dit werk is iets dat alleen jij kunt doen, er is niemand anders die de leiding over jouw gedachten heeft of hoe jij verkiest om binnenin jouw geest te denken. Er is meer dan één manier om de dingen gewaar te worden en in situaties naar dingen te kijken die in jullie levens naar voren komen. Er is meer dan één manier om in jouw meesterschap van hen te reageren, echter, door de conditionering van het leven neigen de meeste mensen ernaar te antwoorden en te reageren in dezelfde oude patronen die hen voorheen nooit succes brachten. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, is het waarom dezelfde situatietypes in hun dagelijkse leven op blijven duiken.  
Een ieder van jullie heeft geprobeerd meer te ontdekken over jullie eigen hogere aspecten en brengen dit in/naar jullie eigen ervaring. Je hebt ernaar gestreefd de energieën in iedere stap op jouw pad te verhogen naar het begrip van jezelf en de werkelijkheid die zich onderweg aan het ontvouwen is. Je streeft ernaar om in het juiste geestelijke kader te zijn zodat je de schatkist van ervaring ten tijde van jouw reis door dit leven heen kunt openen. Je weet dat je een vonk van de goddelijk vlam bent en dat je samen met het Universum een medeschepper bent, dat je het potentieel voor wonderbaarlijke creatie bezit. Je weet dat je ziel het heilige voertuig is voor goddelijke inspiratie en voor het ontwaakte besef van je eigen goddelijkheid. Je ambieert naar de verhevenheid van de geest binnenin waarmee je de passie en inspiratie hebt van het ontvouwen van mogelijkheden. Het transformatieve vuur binnenin jou en jouw Licht bewegen je richting jouw dromen, om als een baken voor anderen te stralen om het bewustzijn van alle levende wezens te verhogen terwijl jij je inspant om dat van jezelf te verhogen.

Deze rol vereist reflectie, onderscheidingsvermogen en het begrip van hoe gefocuste intentie spirit in/naar de manifestatie brengt. Wanneer je openstaat voor spirit begin je het onbegrensde potentieel en de overvloed gewaar te worden welke altijd voor jou beschikbaar geweest zijn. Je her/erkent de schoonheid in al het leven en je drinkt deze schoonheid in jouw dagelijkse ervaring. Je weet dat er op deze overvloed ingetapt kan worden door je uit te lijnen met de stroom van de ritmes van de Aarde en de luister toe te staan als wat dat waarlijk voor iedereen betekent. Houd je eigen hoogste goed in ere in jouw spirituele potentieel en binnenin iedereen rondom jou heen. Geef middelen van bestaan en voeding aan deze activiteiten die de ontvouwing van dit potentieel verder helpen en laat al het andere wegvallen.
Het is alleen door de krachten met anderen te verenigen en samen te werken dat de visie van de Nieuwe Wereld uitgebreid kan worden. Onderzoek de manieren die jou kunnen helpen om anderen hun hogere potentieel en creatieve expressie naar buiten te laten brengen. Op deze manier voeg je ook toe aan de ervaringen van het collectief van de mensheid. Ben bewust van hoe je jouw eigen energie gebruikt en denk eraan om diegenen rondom jou heen, die jou omringen en ondersteunen, in ere te houden. Ben grootmoedig en bescheiden met jouw zoektocht naar meesterschap, want een ieder van jullie heeft diens eigen pad te volgen welke leidt naar het ultieme doel van het meesterschap van het zelf. Niemand heeft alle antwoorden. Meesterschap en leiderschap vereisen het mededogen, het onderscheidingsvermogen, de onbaatzuchtige dienstverlening en een zuivere visie om de passie welke binnenin de harten van anderen rondom jou heen aan te steken.
Je moet doorgaan om je auragebied en individuele chakra's op een dagelijkse basis te reinigen. Lijn je uit met je Hogere Zelf en jouw door God geautoriseerde spirituele gidsen en engelen om jouw hogere verbindingen te onderhouden. De dagelijkse uitoefening van meditatie, contemplatie en afstemming met de hogere rijken is een noodzakelijkheid om overzichtelijkheid en een gevoel van doel te handhaven. Terwijl de Aarde in/naar hogere frequenties verhuist wordt dit van doorslaggevend belang. Een ieder van jullie is Gods liefdevolle goedgunstigheid gemanifesteerd hier op de Aarde. Deze uitoefeningen zullen je verbonden houden met dit doel.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten