woensdag, november 12, 2014

Het Team - Het Kwantum Gebied Inzaaien - 11 November 2014 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
Het Kwantum Gebied Inzaaien
11 November 2014
Wij bieden jullie onze woorden en ondersteuning aan terwijl jullie doorgaan meer Licht en ontwaakt bewustzijn aan deze dichte werkelijkheid te verankeren. We erkennen jullie moed alsook jullie toewijding om alles dat er voor jullie is en alles dat jullie tegenkomen en ervaren te transformeren.
Wij erkennen jullie als de echte scheppers van jullie werkelijkheid. Wij observeren dat deze bekwaamheid, dit besef en deze kennis onderdrukt werd in het collectieve begrip van wie jullie werkelijk zijn. Onze boodschappen werden altijd aangeboden om jullie te bekrachtigen en jullie aan te moedigen om je het begrip eigen te maken dat jullie een multidimensionale goddelijke aanwezigheid zijn hier in de fysieke vorm..
Stel je voor dat deze werkelijkheid en deze dimensie gecreëerd worden door de energie, gedachten, overtuigingen en emoties van het volledige collectief. Jouw leven en ervaringen werden gecreëerd door je persoonlijke energie, gedachten, overtuigingen en emoties.
Dit is een bekwaamheid, een vaardigheid, welke jou nooit geleerd werd. Toen je dit leven binnenkwam als een zuigeling, omdat een fysiek voertuig in deze dimensie vereist is, informeerde niemand jou dat je een meester was, een schepper van werkelijkheden; je trad slechts de beperkte overtuigingen van jouw familie, de gemeenschap en het collectieve bewustzijn binnen. Er is geen oordeel hier wat betreft deze waarheid.
Welnu, er doet zich echter een transformatie voor in de evolutie van het bewustzijn in jullie collectieve werkelijkheid en jullie zijn een zeer belangrijk aspect van die ontvouwing. Steeds meer individuen, zoals jullie zelf, beseffen dat jullie de bekwaamheid hebben om de uitkomst van gebeurtenissen te beïnvloeden, en dat doen jullie.
Wij vieren deze ontwaking en het besef dat zich voordoet. Jullie zijn in het midden van grote onrust en chaos. Er zijn conflicten van overtuigingen/geloven, tradities, eigendom van goederen en loyaliteiten. Op het scherm van jullie wereldwijde gebeurtenissen gaan deze scenario's door om uitgespeeld te worden. Deze gruwelijke leven en dood worstelingen voor macht, juistheid, en posities van rechtvaardigheid houden aan.


Iedere keer dat jij je oordeel aanbiedt of tegen deze gebeurtenissen aanduwt, voeg je toe aan de energetische tweedeling van wat er zich voordoet. Wij beseffen en erkennen dat dit is hoe gebeurtenissen en actie werden bekeken voor het meeste van de menselijke geschiedenis. Wat er aangeboden wordt, echter, is een uitgebreide manier om deze beperkte, chaotische weerzinwekkende gebeurtenissen te verschuiven.
Jij bent een krachtige schepper. Jij ervaart jouw focus in deze fysieke werkelijkheid. Weet, echter, en begrijp dat de goddelijke energie welke jouw fysieke lichaam bezield voorbij iedere maatstaf krachtig is. Jou werd niet geleerd of je werd niet geïnformeerd hoe deze kracht op een manier te gebruiken welke levensonderhoudend is.
Jij bent in deze tijd hier, op een persoonlijke missie om deel uit te maken van het transformeren van de dichte misplaatste energie en trillingen die doorgaan om de chaos en gruweldaden te bekrachtigen. Tegen deze gebeurtenissen aanduwen, hen tegenwerken of zelfs negeren is niet de actie van een ontwaakt, bekrachtigd multidimensionaal wezen.
Besef dat deze werkelijkheid waar je mee wisselwerkt vastgehouden wordt in de neutrale energie van het kwantumgebied. Deze neutrale energie, dit kwantumgebied, reageert op wat er energetisch aangeboden wordt. Het zal overeenkomen met de energie en manifesteren wat er door jou op geprojecteerd wordt, de waarnemer. Vermenigvuldig deze waarheid nu met de kracht van het collectieve bewustzijn dat beperkte overtuigingen aanbiedt, een gevoel van machteloosheid, of de misplaatste passies van rechtvaardigheid. Jullie nemen de resultaten waar als de chaos en levensbedreigende acties van al deze misplaatste trillingen.
Jullie zijn niet machteloos. Dit is jullie tijd om op te staan en de energie van een andere werkelijkheid aan te bieden. Begin het je eigen te maken dat ieder woord van jou, iedere gedachte en emotie een verschil maakt. Begin om jouw gecensureerde overtuigingen over deze werkelijkheid te verduidelijken. Begrijp dat wat aan jou geleerd werd onjuist is. Blijf niet rondhangen bij de onjuiste leringen of be/veroordeel diegenen niet die deze overtuigingen/geloven aanboden en doe hen geen onrecht aan, observeer eenvoudig en maak een bewuste verschuiving.
Ieder moment in jouw dag, heb je de kans om de gebeurtenissen in je persoonlijke leven te beeldhouwen en toe te voegen aan de verschuiving in het collectieve bewustzijn. Begin je persoonlijke ervaring en de wereldwijde gebeurtenissen te visualiseren vanuit een plaats van bekrachtigd besef. Erken dat jouw gedachten en emoties zich aansluiten bij andere gelijkgestemde, ontwaakte wezens in dit neutrale kwantumgebied van manifestatie.
Visualiseer dat diegenen die hongerig zijn gevoed zijn, diegenen die ziek zijn genezen zijn, diegenen die dakloos zijn beschut zijn. Visualiseer dat de goddelijke waarheid, welzijn, Liefde en Licht al het leven omhelst. Visualiseer golven en golven van vrede-commanderende aanwezigheid, welke alle gebieden van onenigheid omringt. Visualiseer mensen die elkaar respecteren voor hun uniekheid. Visualiseer methodes en oplossingen voor schone energie. Visualiseer methodes en systemen die de gezondheid en het welzijn van iedereen ondersteunen. Visualiseer de werkelijkheid van overvloed en gelijkheid van alle levende wezens. Visualiseer wijs leiderschap die geschikt zijn voor jullie wereldwijde connecties.  
Houd je vast aan jouw waarheden, houd je vast aan jouw visies in het aangezicht van alle afleidingen en manifestaties van het tegenovergestelde. Denk eraan, jullie zijn dit kwantumgebied aan het inzaaien met nieuwe werkelijkheden. Jullie verankeren deze verschuivingen en deze transformatie van het bewustzijn. De chaos waar jullie getuige van zijn is het resultaat van wat er ontbonden wordt, wat er afgebroken wordt.
Dit is de tijd dat je, als een multidimensionaal, goddelijk bewust wezen, besloot dat je een deelnemer wilde zijn van de afbraak van één werkelijkheid en dimensie, en de ascentie in/naar een andere. Je wilde jouw unieke besef en gaven/geschenken aanleveren om te helpen bij deze verbazingwekkende onderneming van een volledige planeet over te gaan van de ene naar de andere dimensie.
Je wilde deze goddelijke waarheden vasthouden en verankeren die alle levensonderhoudende acties en manifestaties in ere houden. Jij bent een prachtig wezen van Licht en Liefde. Jij transformeert waarlijk alles dat er voor jou ligt. Wij nodigen je uit om niet ontmoedigd te zijn door wat anderen waarnemen, maar om door te gaan een betere wereld en uitkomst te visualiseren.  
Als steeds meer bekrachtigde wezens van goddelijk bewust besef en Licht zich bij elkaar aansluiten en hun intenties toevoegen voor het welzijn en de verheffing van allen, zal het manifesteren. Herinner je en bezit deze waarheid voor jezelf. Jij en jouw acties maken een echt verschil. Houd jouw visies van levensonderhoudende en levensverbeterende gebeurtenissen in het aangezicht van alle contrasten stevig vast.
Wij, alsook alle niet-fysieke wezens van het Licht, zijn altijd beschikbaar om bij dit proces van transformatie te ondersteunen en te helpen. Het is jullie uitnodiging, jullie verzoek, dat ons toestaat om ons aan te sluiten bij dit opwindende avontuur wat de vrije wil op jullie planeet in ere houdt. Wij zijn dankbaar voor de kans om in partnerschap met jullie te zijn.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten