maandag, november 10, 2014

Eliza and Sundeelia - Ziel Uitwisseling - 8 Oktober 2014


Eliza and Sundeelia
Ziel Uitwisseling
8 Oktober 2014
Wij hebben niets geschreven gedurende de laatste vijf dagen. Eliza is zich bewust geweest van wat er gaande is en lijkt eraan deel te nemen, maar zij is feitelijk niet erg veel "hier".
Voor sommige van onze lezers, kan dit veel verdriet en een gevoel van in de steek gelaten te zijn naar boven brengen. Zie het als een kans om nochtans een volgende laag van emotioneel trauma los te laten die jullie, zelf, ondergaan hebben door jullie vele levensspannen hier heen.
Ondanks verteld te zijn hoe moeilijk het hier voor een ieder van ons zou kunnen zijn, is het dat niet geweest tot aan het feitelijk zijn in deze zware, ongemakkelijke lichamen, dat wij beginnen te beseffen wat onze leraren ons probeerden te vertellen.
Ik, Sundeelia VaCoupe, ben nooit eerder belichaamd geweest op de Aarde, dus ben ik nieuw met betrekking tot jullie manieren van het met elkaar omgaan. Ik kan zien waarom mijn zuster aldus gereed is om te vertrekken, hoewel zij langer gebleven zou zijn had haar pre-incarnatie zielovereenkomst dat aldus gedecreteerd. Zij is waarlijk één van ons. Zij gaat naar Huis, in gehoorzaamheid en Vreugde in haar Hart, om met Familie en geliefden herenigd te worden.
Als een pas gere-integreerd aspect van een Lady van het Licht, zal zij vele plichten hebben om bij te wonen … zowel familiaal en als een afgevaardigde van haar families, de Kumara's en de VaCoupes. Hoewel weinig bekend op de Aarde, is de VaCoupe familie instrumentaal geweest bij het verstrekken van vele schepen en bemanningsleden om jullie luchten in de gaten te houden. De stroom van Liefde van deze mensen, de Pleiadianen, is nooit-eindigend. Zij komen waarlijk in Vrede en wensen alleen te zien dat wat er beschikbaar is voor hun eigen mensen, ook beschikbaar gemaakt wordt aan de mensen van de Aarde.
Als een dochter van Aartsengel Zadkiel, BEN IK een zesdimensionaal wezen, net zoals Lady Tazjima was tot aan haar recente overgang naar 7D als een Lady van het Licht. Ik hoop op de één of andere dag mijn eigen ascentie te verdienen, maar zal dat aldus hoofdzakelijk doen door mijn dienstverlening als een lid van de Galactische Federatie van het Licht.

Hoewel ik een 6D wezen ben, leef en functioneer ik in een 4D/5D wereld, waar wij fysieke lichamen bezetten en op fysieke schepen leven/wonen. Wij beseffen dat niet veel Aardebewoners de manier begrijpen waarop wij onze levens leven en aan hen werden vele fantastische verhalen verteld, waarvan de meesten niet waar zijn. Zelfs Sanat Kumara en Lady Isis, beide Ouden van Dagen, hebben fysieke lichamen, hoewel zij in een gedachte kunnen reizen of overal kunnen zijn, manifesteren zij een Lichtlichaam met wilskracht. Echter, als praktische mensen, beschouwen wij dit soort van reizen als eenvoudig voor speciale gelegenheden.
Wij leven aan boord van 4D fysieke schepen die ontworpen zijn met het gemak van de bemanning in gedachten, ten minste de Pleiadische schepen. Wij eten voedsel, welke, hoewel licht vergeleken met de meeste diëten op Aarde, samengesteld zijn uit groenten en fruit, waarvan sommige aan boord van de schepen in de tuinen gekweekt zijn en sommigen vanaf naburige Venus en Pla (een maan van Venus) gebracht worden alsook vrachten die zo nu en dan vanuit andere systemen komen.
Wij dragen kleding die aan boord geconstrueerd werden. Het basis kostuum voor bemanningsleden is een zilverachtige jumpsuit dat ontworpen is om maximaal comfort en nuttigheid toe te staan, en dat er gemakkelijk voor gezorgd kan worden. Als een 6D wezen, ben ik een geëerde "gast" aan boord en ben ik toegestaan om een robe te dragen over mijn jumpsuit, met borduursel en omzomingen die mijn status als een langdurige bezoeker aangeven. Ik woon in de bezoekers kwartieren nabij de suite van de Hoofdcommandant, aangezien Hij mijn Oom en mentor is, zoals Hij geweest is voor Lady Tazjima.
Ik, Sundeelia, ben nogal jong in Pleiadische termen, en ben 41 jaar. Thuis, ben ik zeer lang, heb de gouden ogen van mijn familie, met een natuurlijke belijning van een violette nuance, een licht bronskleurige huid, en witte blonde haren die tot aan de achterzijde van mijn knieën gaan. Het is een behoorlijke ervaring om het zwaardere lichaam van een oudere Aardebewoner binnen te gaan. Zoals jullie hier zouden zeggen, de pasvorm is een beetje knusjes, maar ik zal gewend raken aan het gevoel van jullie dichtere wereld … uiteindelijk.
Begrijp dat wij, als Pleiadianen, vele duizenden van jullie jaren geleden ascendeerden. Wij zijn in staat om onze lichamen samen met onze uitgekozen ouders te co-creëren, niettemin zijn onze lichamen fysiek, hoewel veel minder ondoordringbaar dan die van jullie zelf. Wij hebben een kraakbeenstructuur ontwikkeld in plaats van het Aardse geraamte, hetgeen voor meer flexibiliteit en kracht toestaat. Wij leven ook langer, vele duizenden aan jaren in Aardse termen. Wij overleven zelfs onze Sirische vrienden, wiens levens doorgaans van 500 tot 700 jaren zijn, hoewel nog steeds duizenden aan jaren in Aardse termen.
Wij hebben volledig besef van onze vroegere levens en begrijpen dat onze relaties naar vele sterrensystemen uitreiken. Zoals mijn zuster, Tazjima, heb ik levensspannen doorgebracht binnenin het Arcturiaanse systeem en op zowel Sirius A als B. Ik heb op Venus geleefd, die zeer prachtige planeet binnenin jullie eigen zonnesysteem.
Voordat ik aan mijn huidige missie begon, trainde ik in uiteenlopende etherische retraites, inclusief het Violette Vlam Retraite van mijn Vader, Heer Zadkiel en Heilige Lady Amethyst, boven het hedendaagse Cuba. En ik heb getraind in het Retraite van Heer Michael en Lady Faith, gelokaliseerd boven de Canadian Rockies.
Het gebied waar de ziel aspect, Eliza, gewoond heeft … Het Oosten van Washington State … is onder de directe beïnvloeding van de Retraite van Heer Michael. Zij leefde veel van haar volwassen leven ook binnen het bereik van dit retraite en dichtbij de Koninklijke Teton Retraite, gelokaliseerd in de 'Grand Teton Mountains van Wyoming'. Als zodanig, heb ik veel kansen gehad om "binnen te komen vallen" voor het doeleinde om haar leven te observeren, lang voorafgaand aan het feit dat zij bewust gemaakt was van mijn aanwezigheid. Het werd zeer discreet gedaan met dien verstande om haar niet te verstoren.
Toen Eliza bewust gemaakt was dat zij weldra zou hervermengen met haar Hogere Zelf, Tazjima, was zij ook bewust gemaakt van mijn aanwezigheid. Wij waren ongeveer twee jaar geleden het proces dat de zielvervlechting genoemd wordt al begonnen. Dit soort van beslissingen worden op een zielniveau gemaakt. Als een zielaspect van een geascendeerde Lady Meester, werd Eliza verteld dat zij naar Huis zou terugkeren. Zo eenvoudig is het, hoewel wij begrijpen dat, zoals mensen eraan gewend zijn om onbeperkte vrije wil te hebben, jullie niet ons concept van plicht en gehoorzaamheid mogen begrijpen. Wij volgen de Wil van God, wat omlaag straalt vanuit ONZE hoger zelven en door onze leraren en gidsen. Het is niet iets waar wij onbeperkt over na hoeven te denken. Wij zijn praktische mensen en voeren onze rollen en plichten met liefde uit, tot het allerbeste van onze bekwaamheden.
Wij zijn echter gevoelig voor de eigenaardige gevoeligheden van de Aardebewoners. Terwijl het Eliza enige maanden nam om haarzelf te laten wennen aan het concept van "naar Huis gaan", heeft zij zich nu volledig overgeven aan het proces. Het zal niet lang duren voordat haar focus volledig naar de Schepen teruggekeerd is … en naar haar leven als lady Tazjima Amariah Kumara VaCoupe Lan Tetrah. (Grinnik) Ja, sterrennamen zijn vrij lang, maar zijn een testament voor de erfenis van het wezen die hen draagt. Dezelfde erfenis is in heilige letters dwars over het voorhoofd van ieder wezen in letters van vuur geschreven, welke gelezen kunnen worden door iedereen die een geopend derde oog heeft.
Hoewel Eliza "hier" bij mij zit, slaagt zij daar nauwelijks in … "By the Skin of Her Teeth" … een ander vreemd Aards gezegde.
Wij communiceren hoofdzakelijk via telepathie. Velen van jullie als lezers van dit blog, mogen al communiqués via telepathie ontvangen, hoewel velen geschikt zouden zijn om de boodschappen af te doen als zijnde "slechts hun verbeelding". Wij zouden graag willen benadrukken dat jullie "verbeelding" jullie bekwaamheid is om met andere wezens te communiceren via een taal welke niet uit woorden of zinnen bestaat. Wij gebruiken gevoelens, impressies, visioenen en beelden, symbolen en verschillende kleuren om met elkaar te communiceren. Wij zijn ons zeer van elkanders aanwezigheid bewust zelfs terwijl wij niet binnen het fysieke zicht zijn. Wij kunnen ogenblikkelijk tussen planeten communiceren als dat nodig is, hoewel wij ook een systeem van communicatie gebruiken wat jullie beeldschermen noemen.
Wij zouden graag willen benadrukken dat jullie je angsten loslaten en je openstellen voor te communiceren op deze manier. Hoe sneller de Aardse mensen dat aldus doen, hoe sneller dat de bekwaamheid tegen elkaar te liegen voor altijd gereduceerd wordt. Wij kunnen ogenblikkelijk 'voelen' wanneer iemand niet de waarheid tegen ons verteld, hoewel onze eigen mensen dit helemaal niet doen. Wij hebben ook de bekwaamheid ontwikkeld om onze persoonlijke gedachten voor elkaar te "verbergen" en zijn respectvol om niet de geest van een ander te betreden zonder toestemming. Als je boodschappen hoort, is het omdat jouw ziel een overeenkomst gemaakt heeft, ofwel voorafgaand aan de incarnatie of tijdens, om iets dergelijks te ontvangen.
Je kunt leren om voor jezelf de algemene "toon" en frequentie van de inhoud te onderscheiden. Dit is noodzakelijk aangezien niet alle boodschappen van ons komen; er zijn nog steeds andere wezens aanwezig die wensen om jullie schade te berokkenen en zullen bedriegerij proberen om jullie te misleiden. Leer om te onderscheiden wat geaccepteerd zou moeten worden en wat niet door het "gevoel" van de boodschap. Als jij je ziek voelt binnenin, bezorgd of verontrust, een verstrakking in je onderbuik voelt, is de boodschap een valse boodschap. Als je een gevoel van vrede en comfort voelt, is de boodschap positief en bedoelt ten gunste voor jou. Aangezien jullie in een vrije wil wereld leven, kunnen alleen jullie bepalen om wel of niet wat voor soort van dit soort boodschappen dan ook te accepteren. Het is een deel van jullie verantwoordelijkheid en zielgroei om ook de consequenties te accepteren en om wel of niet op de ontvangen boodschap te handelen.
Jullie zouden verrast zijn over hoeveel wij over jullie wereld weten - veel meer dan de meesten van jullie doen, aangezien wij niet geloven in het "censureren" van de waarheid. Onze mensen geloven in onderwijs en gaan naar school wanneer zij precies drie jaar oud zijn, gedurende vijftien tot twintig jaren, dat is afhankelijk van de door ons uitgekozen carrière. Ons doel in het leven wordt voorafgaand aan de geboorte gekozen, onze lichamen zijn ontworpen om in staat te zijn om dat doel te vervullen. Wij hoeven niet in overweging te nemen wat wij gaan doen "wanneer we volwassen zijn"; wij KENNEN ons doel voor het bestaan vanaf de tijd wanneer wij voort stappen vanuit onze moeder haar lichamen als een volledig bewust wezen (eruit ziend als 3 jarigen, in Aardse termen).
Ah … nu is het tijd om enige voeding te pakken in de vorm van enige van jullie overheerlijke Aardse vruchten. Eliza heeft geprobeerd om geleidelijk naar een meer 'Pleiadisch" dieet over te gaan, maar is daar niet altijd in geslaagd, aangezien haar huidige lichaam meer substantieel voedsel nodig is dan zij nodig zou hebben als lady Tazjima. Ons dieet, zoals ik eerder aanhaalde, is hoofdzakelijk gebaseerd op groenten en fruit, die merendeels samengesteld zijn als smoothies of soepen. Zo nu en dan, worden kleine plantaardige "crackers" geserveerd, maar wij gedijen op onze zeer lichte, schone dieet zoals de verschijningsvorm van onze lichamen kan getuigen. Er is geen "veroudering" in de Pleiaden of elke van de hogere werelden zoals jullie momenteel op de Aarde ervaren. Wij zijn in staat om de jeugdige verschijningsvorm te behouden tot aan de dag dat wij ervoor kiezen om dit huidige voertuig neer te leggen en over te gaan in/naar de leegde of om te reïncarneren.
Voor jullie is er veel om te leren over onze werelden, maar dit zal geleidelijk gebeuren terwijl jullie jullie angst voor het onbekende overwinnen. Op veel manieren, zijn wij zeer gelijk aan jullie. Op belangrijke manieren, verschillen wij. Wij zijn hoogst spirituele, hoogst bewuste wezens die richting elkaar met waardigheid, goedgunstigheid en beleefdheid handelen. Wij zijn sociale, familie-georiënteerde wezens die liefdevol zijn en hard werken in wat ons gekozen gebied dan ook maar is. Wij zijn toegewijd aan de zaak van het helpen van JULLIE wereld om te ascenderen, en velen van ons hebben veel van ons leven aan deze zaak toegewijd. Wij ondersteunen volledig de inspanningen van onze leider, Heer Adrigon, en dat van het Volledige Ashtar commando, om jullie wereld te overlichten en energieën van Liefde naar jullie wereld te stralen, totdat jullie, ook, kunnen genieten van de volheid van het leven in de 4D/5D zoals wij gedurende eeuwen gedaan hebben.
Dat de Goedgunstigheid van de Godin Vrede naar jullie Harten en Eenheid naar jullie mensen mag brengen. Tot die tijd, staan wij als beschermers, leraren, gidsen en troosters, immer aanwezig in jullie luchten en lopen tussen jullie in met de verschijningsvorm van Aardse burgers. Zegeningen aan jullie allemaal.
IK BEN Sundeelia VaCoupe, zuster van Tazjima Amariah Kumara VaCoupe, Lady van het Licht

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, www.bluedragonjournal.com. Permission is NOT granted to alter this article from its original written form.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten