vrijdag, november 07, 2014

De Raad - Nu is het Jullie Beurt - 7 November 2014 / Ron Head


De Raad
“Nu is het Jullie Beurt”
7 November 2014 / Ron Head
Wij zouden nu het recente leven met jullie willen bespreken van degene die bij ons thuisgekomen is. In hoge mate zouden wij willen bespreken waar hij tot toe in staat was om onder jullie aandacht te brengen, en een ander perspectief aan te bieden dan over het algemeen opgemerkt werd. Wij refereren naar de meester die voor jullie bekend is als Masaru Emoto.
Hij werkte met water, en jullie denken gewoonlijk aan hem als dat hij jullie liet zien dat water bewustzijn heeft en dat het voor jullie uiteenlopende vormen aan zal nemen en zal vertonen, de schoonheid of het gebrek daaraan in jullie gedachten en woorden zien latend. En ja, hij deed dat welzeker. Maar er was veel meer belangrijkheid in zijn boodschap dan dat.
Als jullie het thema van zijn werk naar diens logische limiet dragen, komt er iets tevoorschijn dat veel wonderbaarlijker is. Jullie zijn, de meesten van jullie, op z'n minst ietwat bekend met het idee dat jullie je eigen wereld creëren. Jullie begrijpen het concept intellectueel. Jullie hoeven het er niet de gehele tijd mee eens te zijn, maar jullie verstand/geest kan het begrijpen.

Wat dit werk deed wat eenvoudigweg en ontegenzeglijk illustreren dat jullie gedachten, woorden en gevoelens fysiek welzeker de dingen rondom jullie heen veranderen. Jullie kunnen, en jullie doen inderdaad, de wereld waarin jullie leven creëren. De dingen waaruit jullie omgevingen gecreëerd zijn worden zichtbaar door deze gedachten, woorden en gevoelens beïnvloed.
Nu is het jullie beurt. Wat gaan jullie doen met die kennis? Jullie mogen het laten liggen en uiteindelijk, voor het merendeel, het vergeten. Of jullie mogen beslissen dat dit een idee is dat, wanneer het werkelijk ter harte genomen wordt, jullie zoals geen ander bekrachtigd. Jullie hoeven je niet langer te verbeelden dat jullie een invloed hebben op wat er rondom jullie heen is. Jullie hebben het gezien. Hij heeft jullie dat laten zien. Hij heeft jullie zichtbaar bewijs laten zien dat wat in jullie hart en geest is inderdaad beïnvloedt wat is. Jullie zijn zo krachtig. Jullie zijn, in feite, zo krachtig dat jullie dit zonder het zelfs te proberen doen.
Stel je voor hoe krachtig jullie zullen zijn wanneer jullie het opzettelijk doen.
Met Onvoorwaardelijke Liefde voor wie jullie zijn, bieden wij jullie een goede dag aan.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten