woensdag, november 05, 2014

De Geascendeerde Meesters - Vergadering van de Meesters - 31 Oktober 2014 / Natalie GlassonDe Geascendeerde Meesters
"Vergadering van de Meesters"
31 Oktober 2014 / Natalie Glasson

Dit is een uittreksel van de bijeenkomst van de Vergadering van de Meesters op de Innerlijke Vlakten.
Djwhal Khul:
Het is met grote vreugde dat wij gezamenlijk bijeenkomen als Geascendeerde Meesters in de ashram en het kantoor van de Mahachohan Saint Germain. Zoals gewoonlijk zijn wij bijeen gebracht om dat met elkaar te delen wat wij van de Schepper ontvangen hebben, een focus creërend van het zaaien van onze verzamelde bewustzijn in de Aarde en het bewustzijn van de mensheid. Dit proces staat ons toe om de energieën die verzameld en ontvangen werden van de Schepper tegelijkertijd met alle zielen te delen die de Aardse reis ervaren waar wij allemaal aan deelgenomen hebben. Wij zijn hier om de spirituele en liefde evolutie, ascentie en uitbreiding voor allen te ondersteunen.
Een ieder van jullie is hier vandaag welkom, ik eer en groet met bescheiden en uitbreidende Liefde, Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Meester Kuthumi, Heer Melchizedek, Meester El Morya, Meester Serapis Bey, Lady Nada, Lady Quan Yin, Meester Jezus, Meester Hilarion, Meester Paul, Meester Joshua, Lady Pallas Athena, Lady Andromeda, Meester Lanto en Heer Boeddha. Wij doen een beroep op de Schepper om onze zielen en heilige ruimte te overspoelen, verbeterde inspiratie en vergroting brengend aangezien ons doel is om het bewustzijn van de mensheid te genezen en vollediger te doen laten ontwaken. Zegeningen zijn aan allen.  
Ik wens om onze vergadering te beginnen door een verlichte energie en een idee voort te brengen dat naar mij overgedragen en door mijn wezen gechanneld werd van de Schepper. Energie kwam dagend met grote kracht naar mij toe; ik herkende diens parallel binnenin mijn eigen wezen en mijn eigen meesterschap op de Aarde. Aangezien wij onze ascentie vaak ervaren hebben in geïsoleerde posities op de Aarde, is de mensheid nu instemmend om te ascenderen als de energie van eenheid. Terwijl iedere ziel diens ascentie en meesterschap als persoonlijk en uniek zal ervaren, reflecteert, bekrachtigd en neemt een ieder de schitterende verenigde ascentie van allen waar. In mijn eigen spirituele ascentie op de Aarde kwam er een tijd van het her/erkennen van de energie wat alleen omschreven kan worden met het woord gelijktijdig. Het is een woord en energie dat de barrières van het geloof in afscheiding afbreekt en verder de overtuiging in eenheid doet laten ontwaken. Op de Aarde besefte ik dat de Schepper gelijktijdig in het leven manifesteert, de Schepper is overal en is alles. Deze energie en het gevoel van eenheid van de Schepper door mij her/erkend als de gelijktijdige aard van de Schepper, voel ik dat het vergroot en in/naar de Aarde en de mensheid gechanneld moet worden om een groter besef en ervaring naar allen te brengen. Laat allen de Schepper erkennen overal te zijn, manifestatie welke zich ogenblikkelijk voordoet en passend als één vermengd. Laat allen de Schepper in alle aspecten van hun wezen ervaren, gelijktijdige activeringen en de ontwaking van het Licht, de Liefde, het bewustzijn en de herinnering binnenin creërend. Ik wordt geleid door de Schepper dat deze energie nu heersend en essentieel is om een krachtige stroom van ontwaking binnenin allen te creëren, specifiek het proces van de groei en de herinnering verbeteren en versnellen van diegenen die het Licht al omhelzen, terwijl zij met grotere diepte en zachtaardigheid dezelfde ontwaking binnenin anderen kunnen delen en inspireren.
Ik voel me geleid om de gelijktijdige aard te delen met de mensheid en diegenen die gereed zijn om te ontvangen, om een grotere her/erkenning van de Schepper op te bouwen binnenin alle gebieden van het bestaan en de manifestatie. 

Saint Germain: Wij zijn akkoord met dit krachtige inzaaien van de waarheid en aldus is het goedgekeurd, en vanuit ieder aspect van ons wezen activeren wij de gelijktijdige aard van de Schepper, deze energie diep in/naar de Aarde en de mensheid uitgietend, voor hun diepere activering. Dat allen de Schepper vollediger mogen realiseren door de energie van manifesterende energie en de ervaring van de gelijktijdige aard van de Schepper. Dat dit zich met goddelijke timing mag manifesteren en overtuigingen van afscheiding en gebrek mag ontbinden. De Schepper is gelijktijdig en aldus vele aspecten van de Schepper kunnen ervaren worden wanneer jullie jezelf toestaan je open te stellen voor de eenheid en voor jullie verbinding met alle aspecten van de Schepper. Wij nodigen de mensheid, de Aarde en Moeder Aarde uit om te ontvangen terwijl wij nu onze energie voort sturen.
Heer Melchizedek: Door gemeenschap met de Schepper spreekt de trilling en het idee welke binnenin mijn wezen daagde van een aansturende activering binnenin de ziel van Moeder Aarde. Ik voel me begeleid om een aquamarijnen blauwe vlam van Licht vanuit de Universele en Multi-Universele niveaus van de Schepper in de ziel van Moeder Aarde te plaatsen, deze heilige vlam zal als een reinigend vuur vanuit de ziel van Moeder Aarde in/naar Haar chakra's bewegen, specifiek op een emotioneel lichamelijk niveau en een fysiek lichamelijk niveau en alle onzuiverheden en onnodige energieën zuiverend die specifiek gefocust zijn op de banden van manipulatie en controle welke geplaatst zijn binnenin Moeder Aarde Haar emotionele en fysieke lichamen om Haar doorgaande ascentie te belemmeren. Deze etherische banden werden ontworpen om Haar energieën in/naar de lagere dimensies te concentreren en te handelen als bakens van vroegere programmeringen om de trilling van controle en manipulatie aangaande de mensheid tot uitdrukking te brengen. De mensheid is bezig te verhuizen voorbij de overtuigingen van het verleden en zelfs de overtuigingen van de duisternis, dus alles dat gecreëerd werd door een geloof in duisternis kan genezen en getransformeerd worden in/naar het Licht. Als Moeder Aarde gezuiverd is, zal de mensheid aldus een zuivering ervaren welke ook zal samenvallen met hun volle maan cyclus en ervaring, de ervaring van de zuivering aldus magnetiserend.
Meester Kuthumi: Wij zijn allemaal akkoord met uw begeleiding. Wij nodigen U, Melchizedek, uit om de benodigde energie uit de Universele en Multi-Universele niveaus te onttrekken terwijl wij met onze energie en bewustzijn ondersteunen en deze lenen, om de verankering en de inzaaiing te helpen van de Aquamarijnen Blauwe Vlam van Licht vanuit de Universele en Multi-Universele niveaus van de Schepper in/naar de ziel van Moeder Aarde. Dat deze heilige energie een diepe reiniging en zuivering voort mag brengen om Moeder Aarde Haar ziel, emotionele lichaam, mentale lichaam en chakra systeem te ondersteunen. Dat allen op de Aarde bewust of onbewust ons doel en de genezing in deze tijd mogen ondersteunen. En aldus wordt het gedaan.
Pallas Athena: Het is met het Christus Bewustzijn dat ik mijn energieën vermeng met het verkrijgen van inspirerende begeleiding van dienstverlening aan de mensheid en de Aarde en onze vergadering hier vandaag. Ik wens om rechtstreeks te spreken tegen de zielen van de mensheid die naar onze vergadering luisteren, als ik mag?
Lady Nada: Ga alsjeblieft verder geliefde.
Pallas Athena: Ik nodig jullie uit om een beroep te doen op het Christus Bewustzijn van de Schepper om zich als een Gouden Bron voor jullie te manifesteren. Voel jezelf ademen in het Christus Bewustzijnslicht van een gouden kleur totdat jij jezelf één, verenigd voelt, en zoals Meester Djwhal Khul tot uitdrukking bracht, voel je energieën gelijktijdig vibreren. Vraag dan eenvoudig aan het Christus Bewustzijnsslicht terwijl je integreert, "Wat voor geschenk kan ik geven om de ascentie van allen te helpen?", wat je vraagt is welke energie, welk licht, welke inspiratie van dienstverlening wenst het Christus Bewustzijn tot uitdrukking te brengen aan allen op de Aarde door jouw wezen heen in dit huidige moment. Dit is een geschenk van in harmonie te werken met het Christus Bewustzijn en vervulling naar allen brengend. Dank je wel.
Meester Serapis Bey: Jullie woorden werden bewust en onbewust door allen gehoord. Dat waar jullie over spreken heeft zich al gemanifesteerd, zoals het de handelswijze van de Schepper is.
Meester Lanto: Via goddelijke gemeenschap met de Schepper breng ik een herinnering naar allen, specifiek diegenen op de Aarde. Ik breng herinnering van de Hemelse Witte Leeuwen, zij hebben de bekwaamheid om grenzen, beperkingen te ontbinden en alle schijnbare klem zittende energie toe te staan diens cyclus te beginnen en wederom te stromen. Ik moedig ons allen aan om een beroep te doen op de Hemelse Witte Leeuwen voor al onze ascentie paden in deze tijden.
Meester Jezus: Uw woorden zoals altijd Lanto zijn bescheiden en diep diepgaand; wij zullen een beroep doen op de Hemelse Witte Leeuwen om voor allen beschikbaar te zijn, gereed met diegenen te werken die hen oproepen. Ik, zelf, doe een beroep op de Hemelse Witte Leeuwen om ook grenzen, beperkingen te ontbinden voor en van Liefde binnenin ons allemaal, ofwel op de Aarde of de innerlijke vlakten aldus wij de waarheid van Liefde met grotere helderheid en volledigheid mogen her/erkennen.
Meester El Morya: Ik heb een boodschap voor de mensheid. Beweging is diep belangrijk in deze tijd van ascentie, galactische energieën zijn zich aan het verankeren vanaf nu tot het begin van het tijdsproces van 2015. Om het fysieke lichaam toe te staan om nieuwe energieën die verankerd worden te verwerken, is mijn boodschap om creatieve manieren te vinden om zachtjes jullie lichaam te bewegen met de intentie van het toestaan en ondersteunen van het fysieke lichaam bij diens proces van het integreren van de nieuwe trillingen van Licht.
Dit is een uittreksel van onze vergadering op de innerlijke vlakten welke voor ons bekend is als de Bijeenkomst van de Meesters, wij wensten voor jullie om een uittreksel te ervaren van onze gezamenlijke communicatie, aldus jullie mogen weten en begrijpen hoezeer wij jullie ascentie en reis op de Aarde ondersteunen. Wij zijn hier om onophoudelijk te inspireren, te doen laten ontwaken, te ondersteunen en houden onvoorwaardelijk van jullie. Wij zijn altijd aanwezig om hulp aan te bieden. Wij wensten ook voor jullie om te zien dat op dezelfde manier dat jullie begeleiding van de Schepper ontvangen via jullie intuïtie wat jullie werkelijkheid beïnvloed wanneer het in actie gezet wordt; ontvangen wij begeleiding van de Schepper welke de volledige Aarde en de gehele mensheid beïnvloedt. Wij zijn allemaal hetzelfde, allen één, op dezelfde manieren werkend maar eenvoudig op andere spectrums. Weet dat wat jullie nu uitoefenen jullie doorgaande bestaan op de innerlijke vlakten zal ondersteunen.
De Geascendeerde Meesters,
Meester Djwhal Khul, Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Meester Kuthumi, Heer Melchizedek, Meester El Morya, Meester Serapis Bey, Lady Nada, Lady Quan Yin, Meester Jesus, Meester Hilarion, Meester Paul, Meester Joshua, Lady Pallas Athena, Lady Andromeda, Meester Lanto and Heer Boeddha.

Vertaling: Cobie de Haan -
http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten