vrijdag, november 21, 2014

De Engelachtige Gidsen - Wat Als er Niemand Anders is dan Jij - 20 November 2014 / Taryn Crimi


 De Engelachtige Gidsen
"Wat Als er Niemand Anders is dan Jij"
20 November 2014 / Taryn Crimi
Vandaag werden wij gevraagd om verder uit te weiden over de vaak besproken term "Allen zijn één". Dit is zeer zeker iets waar diegenen van jullie die aangetrokken werden naar deze boodschap over gehoord hebben, maar wij zouden graag ons perspectief met jullie willen delen in de hoop jullie te helpen om waarlijk de omvang van deze verklaring te begrijpen. Daar zijn velen van jullie die deze boodschap "verstandsverbijsterend" zullen vinden of zelfs onmogelijk voor sommigen van jullie en natuurlijk zullen er nog steeds anderen zijn die al op het één of andere niveau bewust zijn van wat wij op het punt staan om mee te delen. Dus met dat, sta ons toe om te beginnen ons perspectief mee te delen.
Wat zou je zeggen als wij jou vertellen dat er alleen maar "jij" is. Er zijn geen anderen, geen andere mensen, geen andere plaatsen, geen andere ervaringen; daar is alleen jij. Je zou kunnen reageren door ons te vragen het verder uit te leggen, en dat zullen wij zeer zeker doen. In deze werkelijkheid nemen jullie jezelf waar als afgescheiden entiteiten, afgescheiden van elkaar. Sommigen van jullie beginnen de complexiteit te begrijpen van hoe onderling verbonden een ieder van jullie werkelijk is, maar wij zouden willen zeggen dat de meerderheid zeer onbewust blijft.
Ieder wezen dat jullie op jullie planeet gewaar worden, in jullie wereld en binnenin jullie werkelijkheid is vrij simpel "jij". Er is niemand anders, er zijn geen "andere" zielen. Neem een moment om echt na te denken over wat dit werkelijk betekent. Velen van jullie zijn vertrouwd geraakt met de term, "wat je uitstuurt komt bij je terug" of "behandel anderen zoals jij jezelf zou behandelen" of "Je kunt een ander geen schade berokkenen zonder jezelf schade te berokkenen". Waarom denk je dat dat is? Wij zullen het je vertellen, omdat er buiten jou niemand anders is.

Dit zou betekenen dat elk wezen waar je mee omgaat een andere incarnatie van je eigen ziel is. Wij hebben vaak verwezen naar ieder wezen als hun eigen ziel te hebben, en tot de één of andere graad is dit waar aangezien iedere incarnatie diens eigen unieke aspect van jou met zich meedraagt. Echter, vanuit ons perspectief deelt een ieder van "jullie" dezelfde ziel, net zoals ook wij een ander aspect van "jullie" zijn. Jij bent het Universum en alles dat er binnenin ingekapseld is. Jij onderzoekt meer van Alles Dat Is, via de oneindige incarnaties die je voor jezelf gekozen hebt zodat je mag leren het Universum gewaar te worden vanuit ieder uniek perspectief dat er te krijgen is. Een ieder van de miljarden geïncarneerde zielen op jullie wereld is een aspect van "jou". Het is een andere incarnatie welke jou ziel gekozen heeft te creëren zodat je mag leren en groeien van de oneindige ervaringen die je kiest om te creëren.
We hebben vaak ieder leven als zijnde afgescheiden uitgelegd in eerdere boodschappen, echter dit was eenvoudig om jullie toe te staan geleidelijk de complexiteit en ingewikkeldheid te begrijpen die binnenin jullie werkelijkheid ingekapseld is. In de daadwerkelijke verklaring, zijn allen één, allen zijn van dezelfde bron, allen zijn van dezelfde ziel.
Welnu, wij beseffen dat dit voor sommigen van jullie tamelijk onmogelijk mag toeschijnen. Dit zou betekenen dat iedere ziel, goed of slecht, vreselijk of geweldig allen aspecten van jou zijn. Zij zijn andere incarnaties van jouw ziel. Dit zou ook impliceren dat je in staat bent om met andere incarnaties van jezelf op een dagelijkse basis te wisselwerken. Velen zijn altijd ten zeerste geïntrigeerd door "vroegere levens' en hierover glimlachen wij aangezien er werkelijk geen "vroeger levens" zijn, slechts andere trillingsfrequenties die toeschijnen afgescheiden of verdeeld te zijn door de "tijd" zoals jullie het kennen. Zoals wij vaak zeggen, worden alle levens gelijktijdig ervaren, aangezien wij de tijd niet gewaarworden lineair te zijn; alle tijd wordt in plaats daarvan tegelijkertijd ervaren. De werkelijkheid die jullie gewaarworden jullie wereld te zijn is vanuit ons perspectief holografisch. Het is een projectie van de gedachten, energie en intenties van alle aspecten van Alles dat "jij" is. Het is een altijd veranderend energetisch web dat grenzeloos morft en verschuift terwijl ieder facet van "jou" verandert, morft en verschuift als "individuele" incarnaties alsook collectief.
Want zie, dit is waarom wij aldus zeer vaak gezegd hebben, Allen zijn één. Vaak wanneer voor het eerst geïntroduceerd aan deze verbijsterende waarheid, zijn velen achtergelaten met de vraag, "Als er alleen maar "mij" is, wat is dan het doel van dit alles?" Aaahhh, en hierop antwoorden wij, om te leren, te groeien, te ontwikkelen en meer te ervaren van Alles dat is. Dus wij moedigen jullie aan om te blijven groeien, te blijven leren en onophoudelijk te evolueren op deze reis welke "jij" uitgekozen hebt om je op in te schepen.
Wij hopen dat deze boodschap jullie gediend heeft, en dat jullie bij jullie zelf gewaarworden veel meer mededogend te zijn richting de vele "andere" incarnaties die jullie voor jullie zelf uitgekozen hebben. Denk eraan, Allen Zijn Eén, allen zijn van dezelfde Bron.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten