donderdag, november 13, 2014

De Berichtgevingen van God - Het Tegengif voor Angst - November 2014


De Berichtgevingen van God
Het Tegengif voor Angst
November 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, Ik Ben in jullie/jou. Wij zijn altijd één. Ik stuur boodschappen vanuit je hart die in luister voort stralen om jou te laten zien wie je bent. Deze worden opgepikt als echo's door het kleine verstand en ingenomen zoals bakens in de nacht om jou naar huis naar de waarheid te leiden. En je hart straalt immer nieuwe expressies van deze wonderbaarlijke Liefde voort zodat een miljoen, triljoen hologrammen geboren worden om een levende, wervelende, dansende matrix te creëren van het wonderbaarlijke geheel van God. En in deze vreugde leef je voor eeuwig een zoete expressie van Mijn bewustzijn en het wonderbaarlijke geschenk van Mijn hart.
Ieder onjuist idee over angst wordt gecreëerd door het ego-verstand en ontkiemt vanuit het idee dat Liefde niet voldoende is. Maar geliefden, Ik beloof jullie dat het dat wel is. Je hoeft alleen maar een moment te nemen om de waarheid van je hart te vinden, en je weet dit. Je voelt de waarheid dat je van het leven gemaakt bent. Je bent gevuld met Liefde. Je bent omringd met de grote overvloed van God. Zodat je deze waarheid zou kunnen proeven, deze energie ademt, de intentie wordt van het glorieuze overtreffen van Liefde en in vertrouwen voort stapt dat Ik ook onder je voeten Ben, altijd en eeuwig hier om jou te ondersteunen, dit is wat er nu voor je is.
Overal waar je kijkt, daar Ben Ik. Binnenin en in wat schijnt te zijn de buitenzijde van jou, maar in feite een reflectie van je overtuigingen is. Ik Ben hier om jullie te laten zien dat jullie het eindeloze goede kunnen claimen, de wonderbaarlijke vreugde en de grenzeloze overvloed van deze Liefde. En het claimen, geliefden, zullen jullie. Want dat is de aandrijving van deze tijden. Ik Ben de illusie aan het opruimen, de ware visie van jullie hart openend, jullie besef van het echte bewustzijn van Licht vestigend zodat je in geloof/vertrouwen zou kunnen lopen dat Liefde alles is. En wanneer het geleefd wordt worden jullie dit Licht en moeten alle illusies van de duisternis wegvallen.
Dus als je antwoorden zoekt op situaties buiten jou, denk er dan aan dat als zij minder dan Liefde zijn zij van schaduwen zijn gemaakt. Laat Mij jullie hart verlichten zodat jullie de toorts mogen worden welke zo helder brandt dat alle schaduwen verdwijnen. Dat wat beangstigend scheen te zijn, gemaakt van duisternis, absoluut niets blijkt te zijn. Want Liefde, geliefden, is altijd hier en jullie zijn gereed om je daar bewust van te zijn.
Dus kom in/naar dit moment met Mij en laat Mij het vuur van deze Liefde aansteken zodat jij je herinnert wie je bent. Deze levende vuurzee van de eindeloze en glorieuze machten van God. Dat een ieder van jullie zo helder zou kunnen branden dat de beperkte ideeën van minder dan God eenvoudig moeten verdwijnen. Zelfs één van jullie die zich werkelijk herinnert, kan volledig de gehele wereld veranderen omdat ieder hart een deel van het Mijne is, en ieder hart de waarheid kent.

Jullie zijn gereed om door Liefde aangestoken te worden, om aldus krachtig in jullie ervaring van de waarheid te zijn, om aldus in leven te zijn in deze gemeenschap met je hart zodat iedere stap plotseling duidelijk is, ieder moment prachtig. Jullie leven in de tijd van het einde van de angst, wanneer dat wat het valse bewijs gecreëerd heeft teruggekeerd is naar de waarheid van het levende geheel.
Jouw keuze is om dit ontwakende hart te ondersteunen. Om alles dat je bent aan de beëindiging van angst te geven. Maar er is geen noodzaak, geliefden, om het te confronteren, om te geloven in wat het verstand presenteert als beangstigend. In plaats daarvan haal je aandacht daar alsjeblieft vanaf, jouw krachtige focus welke de creatieve kracht van je hart voort brengt. In plaats daarvan verlicht andere harten vanuit jouw hart. Brand zo helder met deze Liefde dat vonken vliegen om andere harten te vangen zodat allen mogen zien dat er alleen Liefde is en niets anders echt is.
Het mag toeschijnen, wanneer gekeken wordt door de ogen van het dualistische ego-verstand, dat er nog steeds een waarachtige met angst-gevulde wereld is en dat veel van de mensheid niettemin worstelt om eenvoudigweg te overleven. Maar de waarheid van Liefde beweegt onder het oppervlak. Het beweegt in de kwantumenergieën en het is volledig erbij betrokken. Vegend door de harten en het bewustzijn van de mensheid, gereed om voort te stralen om een nieuwe ster te creëren om de gehele wereld zo helder te verlichten dat alle schaduwen voor eeuwig verdwijnen en nooit terug kunnen keren.
Geliefden, wordt dit Licht. Kom naar Mij en Ik zal je aansteken. Breng dit Licht zo snel als je kunt naar iedereen die je kunt bereiken totdat deze verlichting zo helder en zo krachtig is dat de oude ideeën van een wereld van lijden, van dualiteit moeiteloos vervagen en Liefde volledig erkend is.
Dus waar er in jullie levens ook maar angst is, ontsteek het Licht, brand als Liefde, verhef je trilling in/naar de glorie van Mijn aanwezigheid totdat jij je volledig verbindt met alles dat je bent. Het is ver voorbij het herinneren, dieper dan instinctief. Het is de essentie van je ware aard. En het is nooit weggeweest. Het werd slecht genegeerd.
Het is jouw hart dat de weg zal leiden en de waarheid moeiteloos zichtbaar maakt. Dat het licht dat je bent toe zal staan om de wereld moeiteloos aan te vegen en de gehele mensheid aan boord zal brengen totdat wat in je hart leeft eindelijk gereflecteerd wordt als jouw wereld.
De tijd is hier en jullie zijn gereed. Als je vals bewijs gewaarwordt voor jou tevoorschijn te komen, weet je al dat het niet echt is. En je weet ook dat het hier is om jou te helpen te herinneren dat jij je standpunt voor de waarheid - voor het hart - in kunt nemen, en zo helder straalt dat de illusies in een ogenblik verdwijnen. Dat je iedere volgende stap zou kunnen nemen in totaal vertrouwen en zelfvertrouwen dat je door Liefde wordt ondersteund.
Alleen een dun fineer van de oude wereld is nog steeds in het bestaan. Het heeft waarlijk geen inhoud en heeft zeer weinig energie. Het heeft niet veel nodig om deze herinnering voort te brengen, om het licht te verhogen, tot de schaduwen verdwijnen.
Dus overal waar het lijkt dat je getest wordt, overal waar oude ideeën nog steeds vasthouden en je leven binnen zwaaien, pook de vuren van Liefde op. Wordt de explosie van de Schepping zelf en herinner je dat wij één zijn en dat Liefde de enige waarheid is.
Ik houd van jou, Ik versterk je hierin. Ik Ben de toorts die jou nu aansteekt totdat deze wereld één hart reflecteert en iedere schijnbare representatie van minder dan Liefde in/naar het Licht verschuift. Alles dat je dan ziet is dat wat in vreugde leeft: een eeuwigdurende tijd van de Lente. Bomen in kleuren gebaad die gemakkelijk terug naar groen veranderen. Dieren die in respect met elkaar leven. En bovenal de reflectie van het wonderbaarlijke hart van de mensheid als de meest buitengewone prachtige ingewikkeldheid van de altijd-uitbreidende Liefde welke wij zijn, dat je de belofte zou kunnen leven waarvoor je kwam - de terugkeer van deze wereld naar de waarheid van alleen Liefde.
Je kunt de opbouw van de energie voelen. Je weet dat de mensheid een crescendo bereikt, dat dat wat genegeerd of onderdrukt werd - het Licht - het leven - de kracht - op de rand staat van het opnieuw tevoorschijn komen. Geef dank, geliefden, onophoudelijk, en spring in/naar de vuren van het hart. Alle energieën van de Schepping zijn van jullie, zijn van jou.
Kies het. Zeg ja tegen Liefde. Wordt deze afstemming voor de waarheid van God. En wanneer je hart open is dan is jouw visie duidelijk. Omdat in plaats van echo's van de waarheid te ontvangen, het licht zo helder is, de Liefde zo diepgaand is dat het kleine verstand - het ego - niet langer kan pretenderen om ook maar iets anders dan Liefde te zijn.
Gedurende een klein poosje mag het lijken dat angst nog steeds op bezoek komt als oude ideeën van de wereld van het ego nog steeds de scepter zwaaien. Maar jullie, geliefden, zijn met jullie hart verbonden. Jullie zijn bewust van wat er binnenin jullie leeft, van wat jullie zijn en jullie zijn nu gereed om het tot uitdrukking te brengen.
Laat Mij wederom, geliefden, jullie eraan herinneren om jullie aandacht er vanaf te halen. Kijk niet naar het valse bewijs dat echt schijnt te zijn. Leen het jullie creatieve energie niet. In plaats daarvan, verschuif naar het hart met alle toewijding die je al gekozen hebt om te leven. Plaats je visie aangaande de waarheid en het leven in onze gemeenschap totdat het Licht dat je bent het valse bewijs uitwist.
Overal waar je kijkt, door ieder voertuig van waarneming, zijnde het een deel van de egoïstische droom of de zuivere gewaarwording van het hart, alles zal in overeenstemming zijn, de waarheid van Liefde ziend. Verheug je in deze eenheid dat aldus ook gevuld is met de rijke diversiteit als de verkenning van de mogelijkheden van Liefde. Breid uit en elk elektron van het leven viert jouw weerklinkende "ja". Jouw "Ja" voor Liefde, voor het leven, voor de waarheid en voor het hart te leven, het centrum van het Universum te zijn en voor eeuwig te leven als dit stralende Licht.
Neem elkanders handen en verlicht de wereld. Verlicht ook elkanders harten totdat het enige dat er nog staat de waarheid en niet de illusie is. En overal waar je kijkt is de eenheid van God en de majesteitelijke eindeloze verkenning van alle aspecten van deze Liefde.
Geliefden jullie zijn zo een geschenk voor Mij. Er is een betekenis voor de Schepping welke in onze gemeenschap leeft. Daarin wordt jullie de sleutel tot het besef gegeven van het leven van beide/en. Beide als de zuivere, ondeelbare, oneindige Liefde en de unieke bewuste expressie van jouw aspect van Mijn hart. Het is een dans, het is hemelse muziek, buitengewoon in diens natuur en immer meer in toenemende mate gezegend. En de wereld, geliefden, staat gereed op de drempel van het worden van diens eigen expressie van Mijn hart. En dit is ook buitengewoon.
Laat iedere ademtocht, geliefden, ademende dankbaarheid zijn. En ben ieder moment gereed om te verkennen hoe je andere harten kunt verlichten en de glorie van het bewustzijn kunt laten zien aangaande deze wonderbaarlijke ervaring van het leven.
Jullie zijn in een verbazingwekkende tijd tot leven gekomen. Een tijd dat het einde van de tijd is. Liefde is al ontwaakt onder het oppervlak. Jullie hoeven slechts het licht opnieuw op te eisen zodat de waarheid van jullie harten zichtbaar wordt en dat het voort straalt als de wereld.
Ik Ben bij jullie en Ik Ben ook in jullie. En jullie zijn voor eeuwig in Mij. Wij zijn één adem van het ademen in eenheid en wij zijn de hartslag van de creativiteit en verkennen nieuwe manieren van het zijn van Liefde.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten