woensdag, november 12, 2014

De Arcturianen - Boodschappen van THUIS: Deel 2 - Het Centrale Pad Bewandelen - 9 November 2014


De Arcturianen - Boodschappen van THUIS: Deel 2
Het Centrale Pad Bewandelen
9 November 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen en alle leden van jullie multidimensionale families beseffen hoelang jullie je missie gediend hebben om Gaia en haar mensen te helpen die verloren waren in de illusies van de derde dimensionale Aarde. Wij beseffen hoe uitdagend/beproevend jullie missie kan zijn.
Wij wensen ook om jullie eraan te herinneren dat alle grote Meesters van de Aarde jaren en jaren van mislukkingen te verduren hadden voordat zij erkend werden. In feite, werden velen van hen slechts erkend nadat zij gestorven waren/naar Huis teruggekeerd waren. Dus herinneren wij jullie eraan dat jullie in goed gezelschap zijn.
Hoeveel Heiligen en Meesters zijn door dat heengegaan wat jullie ervaren. Ja, onze dierbare ascenderenden, jullie zijn ook op het pad van Heiligen en Meesters. Sta er ook bij stil dat de gehele mensheid het recht en de bekwaamheid heeft om dat pad ook te bewandelen, JULLIE, onze geliefde familie, hebben de grote taak om hen ervan te overtuigen dat zij die werkelijkheid kunnen creëren.
Er zijn velen die rustig op het Pad van de Heiligen en Meesters zijn omdat zij ook op het Pad van Ascentie zijn. In feite, kan de gehele mensheid kiezen om dat Pad te bewandelen binnenin dit NU. Mede op dat Pad zijn er vele momenten van teleurstelling, ontgoocheling, kwaadheid en angst.
Er zijn ook momenten van vreugde, gelukzaligheid, eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde. Om het Centrale Pad te vinden, te resoneren tussen alle driedimensionale polariteiten in, is moeilijk en in toenemende mate uitdagend in een wereld waarin het mag toeschijnen dat de duisternis winnende is.
Wij spreken vandaag tegen jullie vanuit de armada van hogere-dimensionale Sterrenschepen die jullie wereld omringen. De naam van dit Sterrenschip is moeilijk uit te spreken in jullie menselijke taal, dus hebben wij het vertaald om te klinken zoals "De Rivier van Licht," Of "Rivera".
Dit Sterrenschip is feitelijk wat jullie zouden betitelen als een Moederschip vanwege diens omvang en omdat het Schip dient als de draagmoeder voor vele generaties van bewoners. Wij Arcturianen zijn niet langer meer beperkt tot een fysieke planeet. In plaats daarvan, wensen wij door het Multiversum te reizen om onze Missie uit te voeren van het omringen van pre-ascenderende werkelijkheden met onze Arcturiaanse Corridor om hen bij dit proces van planetaire ascentie te helpen.
Onze Corridor is een enorm groot frequentienet dat dient om tot leven komende werkelijkheden te beschermen van de onverbiddelijkheid van diegenen die niet wensen om de polariteiten van de derde/vierde dimensie los te laten. Binnenin deze Corridor van bescherming zijn veel leden van ons "uitzendteam naar de ascenderende planeet," in jullie geval de planeet Aarde, en daar is een niveau van bescherming voor diegenen die hun bewustzijn uitgebreid hebben naar de vierde en vijfde dimensies.

De Aarde is een vrije wil planeet, en er zijn nog steeds velen die er vrijelijk voor kiezen om in de Macht-Over-Anderen posities te blijven die zij onderhouden hebben sinds de ondergang van Atlantis. Daarom, heeft de ascenderende Aarde veel conflicten binnenin Haar planetaire systeem. De macht-over fracties wensen niet om de controle die zij over de bevolking hebben over te geven, en zullen zich door niets laten tegenhouden om hun positie te handhaven.
Echter, sinds zij nucleaire apparatuur gebruikt hebben, wat andere planeten en dimensies schade berokkend heeft, zijn wij in staat geweest om al deze apparatuur uit te zetten. Wij hebben ook de enorme grote ondergrondse steden opgeruimd die zij creëerden zodat zij hun plannen zouden kunnen vervullen om het oppervlak te vernietigen terwijl zij veilig ondergronds wachten.
Het mag voor goedhartige leden van jullie werkelijkheid toeschijnen dat dit scenario onmogelijk is, en wij wensen dat het dat was. Maar, om het hoogste Licht volledig te ontsluieren, moet het donkerste duister naar de oppervlakte van het besef van de mensheid gebracht worden. Helaas, is de hersenspoelcampagne van de macht-over fracties behoorlijk succesvol geweest en velen sluimeren nog steeds in de illusies van de derde dimensie.
Vanwege de vrije wil aard van de Aarde, is er niet veel dat wij kunnen doen voor diegenen die ervoor kiezen om in deze lagere frequenties van werkelijkheid te blijven. Om voor ons volledig de mensheid te helpen, moeten wij van binnenuit werken door diegenen te helpen die gereed en bereid zijn om hun derde dimensionale gewoontes los te laten om hun bewustzijn in/naar hun Multidimensionale ZELF uit te breiden.
Want zie, de bron van de behoefte om macht-over anderen te hebben stamt af van GEEN macht-over je zelf te hebben. Dus, is de onbekwaamheid om macht-over je zelf te hebben gebaseerd op een beperkte staat van bewustzijn. Diegenen die beperkt zijn tot alleen het derde dimensionale bewustzijn hebben een zeer klein perspectief van werkelijkheid.
Vandaar dat, zij niet kunnen begrijpen dat de energie die zij uitsturen uiteindelijk naar hen terug zal keren. "Maar diegenen die geregeerd worden door de duisternis schijnen er iedere dag mee weg te komen," mogen jullie zeggen. "Als ik iets tegen een ander doe, lijkt het snel naar mij terug te keren."
Jullie zijn correct met jullie observatie. Diegenen van jullie op het pad van ascentie hebben jullie bewustzijn in/naar de hogere frequenties uitgebreid. Daarom, keert de energie die je uitstuurt snel terug. Besef alsjeblieft dat deze onmiddellijke terugkeer ook gebeurt wanneer je Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht uitstuurt.
Diegenen die nog steeds in de duisternis verstrikt zitten kunnen alleen macht-over-anderen naar buiten plaatsen, wat een vorm van angst is. Als zij dat niet eerst doen, dan zal iemand anders het met hen doen. Dat type van denken is zeer beangstigend en beperkt hun bewustzijn tot de derde en lagere vierde dimensionale werkelijkheden. Het mag toeschijnen dat de duisternis aan de "winnende hand" is, maar je kunt uit het volledige "spel" uitloggen door die frequentie van werkelijkheid te verlaten. In feite, staat dat verlaten bekend als "ascentie".
Ondertussen, zijn er nog steeds heel veel mensen op de Aarde die nog steeds werkzaam zijn binnenin de beperkingen van het derde dimensionale denken. Het derde dimensionale bewustzijn is de primaire staat van de planetaire evolutie waarin de bewoners nog steeds lerende zijn dat "energie eruit" dezelfde "energie terug" in/naar hun werkelijkheid creëert.
Omdat de meerderheid van de bevolking deze basis wet van oorzaak en gevolg zich nog niet meester gemaakt heeft, zijn de paar nog steeds in staat om over de velen te heersen. Eén van de hoofd redenen dat dit zich voordoet is omdat de dominante staat van bewustzijn nog steeds driedimensionaal is, wat beheerst wordt door de illusie van de tijd.
Daarom, dat de energie welke jouw wereld uit gaat "tijd" neemt om naar de afzender terug te keren. Verder, hoe lager de staat van bewustzijn, hoe langer het neemt voor de oorzaak om terug te keren. Vandaar dat, de duisteren, die resoneren op een zeer lage staat van bewustzijn, gedurende een lange tijd niet de effecten zien van het energiegebied dat zij uitsturen.
Aan de andere kant, diegenen op het pad van ascentie die hun bewustzijn uitgebreid hebben in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid bereiden zich voor om in/naar de vijfde dimensie te transmuteren, welke vrij van alle tijd is. Aangezien jullie je voorbereiden op een ogenblikkelijke manifestatie van jullie gedachten en emoties, gebeuren de effecten van jullie oorzaken steeds sneller.
Jullie zijn zoals foetussen die zich voorbereiden om wat schijnt te zijn de veiligheid van de baarmoeder te verlaten. Jullie willen in een volledige andere werkelijkheid leven die ver voorbij het weten van de zuigeling is die geboren wordt. Net zoals de zuigeling zeer kwetsbaar is tijdens het geboorteproces, zijn jullie zeer kwetsbaar tijdens jullie proces van wedergeboorte.
Er is iets dat met jullie lichaam gebeurt dat jullie niet volledig begrijpen. Verder, krijgen jullie flitsen van werkelijkheden die volkomen ongelijk zijn aan de werkelijkheid die jullie ervaren binnenin de "baarmoeder". Ja, onze geliefde ascenderenden, jullie zijn binnenin de baarmoeder van de Arcturiaanse Corridor en wachten op het NU van jullie grote overgang.
Helaas, omdat jullie denken nog steeds verbonden is aan het wachten, een tijdsgebonden concept, hebben jullie de ervaring van "wachten op iets om te gebeuren". Echter, terwijl jullie bewustzijn verder gaat zich uit te breiden, zal jullie gevoel van de tijd transmuteren in/naar jullie ervaring van het NU.
Binnenin dat NU zullen jullie weten dat jullie aan het ascenderen zijn omdat jullie zullen weten dat jullie niet langer zijn wie jullie waren en hebben er geen echt idee over van wie jullie zullen worden. Het is tijdens deze ervaring dat jullie beste keuze is om anderen te helpen. Door anderen te helpen aard jij jezelf in het lichaam van Gaia, en houd jij je bewustzijn in de hogere frequenties door te delen wat je geleerd hebt.
Als je kijkt naar de levens van jullie Heiligen en Meesters, waren hun levens niet gemakkelijk. Deze ascenderenden wisten dat zij niet terug zouden keren naar het leven binnenin de holografische projectie. Daarom, wilden zij meedelen wat zij geleerd hadden dat hen toegestaan had om naar hun ware Multidimensionale ZELF terug te keren.
Aangezien deze ascenderenden voorbij hun "persoonlijke bewustzijn" verhuisden en in/naar het "eenheidsbewustzijn", "planetaire bewustzijn" en galactische bewustzijn" uitbreiden, waren zij in staat om boven de illusies van de derde dimensie uit te stijgen.
Omdat onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis en Onvoorwaardelijke Acceptatie de hoekstenen van de ascentie zijn, waren zij boven alle betekenissen van het bestaan een slachtoffer. Zij wisten dat zij de scheppers van hun werkelijkheid waren, zelfs als hun ascentie voorafgegaan was door een grote persoonlijke uitdaging/beproeving.
Hun gedachten waren niet voor henzelf maar voor de onschuldige, onontwaakten die zo verstrikt geraakt waren in het net van de illusie dat zij niet waar konden nemen hoe de energieën die zij uitstuurden aan zouden voelen wanneer zij naar hen terugkeerden. Aangezien zij de Universele Wetten binnenin henzelf moeten kennen voordat zij hen gewaar kunnen worden in hun eigen werkelijkheid, raakten deze onontwaakten gemakkelijk verstrikt in de derde dimensionale misleiding welke uitgestuurd werd door de duisteren.
Wij Arcturianen verwijzen vaak naar de 'duisteren' als de 'verlorenen' omdat zij verloren raakten in de duisternis van macht-over-anderen. De meesten van hen werden niet als verlorenen geboren, maar raakten verloren vanwege hun familie systemen en externe werkelijkheden. Velen kozen om deze families binnen te gaan om te helpen, maar bezweken onder de familiale indoctrinaties.
Wij sturen deze verlorenen onze Onvoorwaardelijke Liefde en zullen daar zijn om hen te helpen wanneer de macht-over energieën naar hen terugkeren via de Wet van oorzaak en gevolg. Echter, aangezien hun bewustzijn gewoonlijk zeer laag is, mag het vele van hun jaren nemen voordat zij het energiegebied ontvangen dat zij naar anderen uitgestuurd hebben.
Wat er zich binnenin jullie NU voordoet is dat er hogere frequentie energiegebieden zijn die in/naar het feitelijke lichaam van Gaia verhuizen die de resonerende frequentie van de planeet uitbreiden in/naar hogere dimensies. Dit proces moest langzaam en gestadig gaan of het zou grote schade veroorzaken aan Gaia's planeet.
Diegenen van jullie die jullie bewustzijn uitgebreid hebben om de hogere dimensies te omhullen zullen en zijn de eersten om te ervaren dat 'er iets in jullie werkelijkheid veranderd is". Jullie kennen deze verandering omdat jullie een gevoel van bescherming voelen die er voorheen niet was. Deze bescherming is jullie eigen hogere staten van bewustzijn.
Hoewel de duisternis in vele gebieden van werkelijkheid aan de winnende hand schijnt te zijn; wat er zich feitelijk voordoet is dat de duisternis overduidelijk voor jullie wordt omdat jullie voorbij diens beïnvloeding verhuizen. Jullie weten dat omdat jullie de resonerende patronen kunnen waarnemen van diegenen die in feite de duisternis omhelzen en het onjuist gewaarworden als hun licht.
Wat er zich in jullie NU voordoet is dat de polariteiten van Licht en duisternis voor jullie duidelijker aan het worden zijn omdat jullie de derde dimensie gewaarworden vanuit het hogere gezichtspunt van jullie multidimensionale bewustzijn.
Wij weten dat het moeilijk is voor velen van de leden van ons uitzendteam om te zien hoe velen voor de gek gehouden worden door de duisternis. Wij weten ook hoe moeilijk het kan zijn om je te herinneren Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Licht te sturen naar diegenen die hun wereld schijnen te vernietigen.
Wij willen jullie informeren dat Gaia niet langer de zware lasten van een gepolariseerde werkelijkheid zal tolereren waarin de donkerste polariteit veel te vaak geregeerd heeft. Daarom, is Zij de dichtheid aan het loslaten van Haar derde dimensionale resonantie. Diegenen van jullie die jullie bewustzijn uitgebreid hebben zullen samen met Gaia in/naar Haar vijfde dimensionale expressie van de Nieuwe Aarde verhuizen.
Met andere woorden, Gaia heeft Haar eigen innerlijke balans herkregen en is het "driedimensionale net" los aan het  laten dat Haar geholpen heeft om niet van Haar assen te vallen met de ondergang van Atlantis. Diegenen die in de "tijd" bestaan zullen op de derde dimensionale matrix van de Aarde blijven, terwijl diegenen die hun bewustzijn uitbreiden in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij zich aan zullen sluiten bij Gaia op de Nieuwe Aarde. Het vierde dimensionale astrale gebied zal op de "plaats ertussenin" bestaan om diegenen te verenigen en te helpen die wensen te ascenderen, maar "tijd" nodig zijn om hun bewustzijn uit te breiden.
Jullie, onze geliefde familie en vrienden die Aarde voertuigen genomen hebben om met de planetaire ascentie te helpen, worden met vele uitdagingen geconfronteerd. Echter, vanwege jullie uitgebreide bewustzijn WETEN jullie dat de beste manier om jullie zelf te helpen is om anderen te helpen.
Jullie zijn allemaal multidimensionale leiders die de portalen naar de Nieuwe Aarde zullen openen, terwijl jullie achterblijven om anderen te helpen door deze portalen heen te gaan.
Onvoorwaardelijke Liefde naar jullie ALLEMAAL,
Jullie Galactische en Hemelse Familie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten