zondag, november 09, 2014

De Akashic Archieven - De Planetaire Veranderingen - 9 November 2014


De Akashic Archieven
Een Akashic Perspectief over de Planetaire Veranderingen
9 November 2014 - Jen Eramith MA
Is de Nieuwe Aarde in het proces van gecreëerd te worden? Sluit de overgang naar de Nieuwe Aarde onze huidige fysieke lichamen buiten?
De Nieuwe Aarde is in het proces van gecreëerd te worden net zoals de nieuwe versie van de mensheid in het proces is om gecreëerd te worden. Het is niet iets dat afgescheiden van jullie is. De Nieuwe Aarde is niet iets dat afgescheiden is van de oude Aarde. Het is een nieuwe, lichtere, meer ontwikkelde versie en het gebeurt niet in één enkelvoudige stap, het gebeurt in langzame, opzettelijke stadiums, op alle niveaus van het bestaan -- van het fysieke naar het etherische, van het minuscule naar het kolossale. De Aarde heeft zich geëvolueerd en ontwikkelt in/naar wat je zou kunnen noemen de Nieuwe Aarde voor ongeveer 30 jaren nu. Menselijke wezens begonnen nog maar pas ongeveer 15 tot 20 jaren geleden in te halen. De menselijke wezens hun relatie met de Planeet Aarde is ietwat afhankelijk van wie je individueel bent, maar over het algemeen, heeft de mensheid een contract met de Aarde gehad dat jullie gezamenlijk jullie zelf in de derde dimensie zouden houden, en dat de Planeet Aarde de mensheid fysiek en energetisch zou ondersteunen. Het contract is dat de Planeet Aarde jullie allemaal zou ondersteunen en jullie op jullie beurt van de Planeet Aarde zouden houden. Is dat niet een allerliefst contract? Zij ondersteunt jullie, jullie houden van Haar en alles is gelijk. Dat is gelijk. Dat is de volmaakte betaling. Het is het volmaakte evenwicht.
Dat contract van ondersteuning en Liefde gaat door, maar jullie allemaal tezamen laten langzaam jullie contract los om elkaar in de derde dimensie te houden. Dat betekent voor sommigen van jullie die, op een zielniveau, wensen door te gaan om in driedimensionale levens te bestaan, ergens anders zullen moeten incarneren. Na het leven dat jullie nu leven, wanneer jullie ergens reïncarneren, zullen jullie een locatie in het Universum zoeken waar jullie ondersteund kunnen worden bij een volledige driedimensionale ervaring. Als je meer hebt te leren, als je nieuwe dingen wilt proberen, als je gewoon de verrukkelijke beperkingen van tijd en ruimte wilt ervaren, zal je ergens anders incarneren. Het ding dat overduidelijk wordt op de Planeet Aarde is dat deze planeet aan het verschuiven is om een derde en vijfde dimensionale ervaring voor menselijke wezens te ondersteunen. Dat betekent dat de menselijke wezens die zich meer herinneren van wie zij werkelijk zijn, die in staat zijn om hun herinneringen over vroegere levens te handhaven, in staat zijn om energie te zien en energie met gemak met hun intentie te verschuiven zelfs als zij in een driedimensionaal lichaam spelen.
De Nieuwe Aarde ondersteunt wat jullie zouden noemen een hybride, echter het is echt slechts een minder beperkte derde dimensionale ervaring. Zoals altijd, kan iedere ziel die niet langer een derde dimensionale ervaring wil leven eenvoudig niet reïncarneren in een driedimensionaal lichaam. Dat is altijd waar geweest. Het enige dat verandert is dat het steeds minder comfortabel zal zijn voor een ziel om hier te zijn als zij niet verschuiven in/naar het vijfde dimensionale besef. Deze wereld zal voor hen steeds minder zin maken en zij zullen bij zichzelf gewaarworden te worstelen om uitsluitend een driedimensionale ervaring te handhaven. Net zoals altijd, zijn er oneindige mogelijkheden voor waar je kunt gaan en wat je kunt doen in het Universum. Deze zielen zullen eenvoudig ergens anders incarneren.

Het is belangrijk te weten dat er geen goed of slecht is hier. Er is geen kwalificatie. Het is niet zo dat je op de Planeet Aarde mag blijven als je slaagt voor een bepaalde test of als je een bepaalde kwantiteit ontwikkelt. Je hoeft de Planeet Aarde niet te verlaten of moet dat niet voor iedere van de vergelijkbare redenen. Het is eenvoudig een kwestie van keuze, op jouw hoogste niveau als een ziel, je kiest altijd waar je wilt zijn en wat voor soort ervaringen je wilt hebben. Dat zal in werkelijkheid blijven. Het is geen oordeel aangaande of je goed of slecht bent of hetzij je voldoet.  
Waar is de beste plaats om te leven/wonen gedurende de tijd van deze Aarde Veranderingen?
Voor sommigen van jullie zal het nuttig zijn om in de natuur te wonen, of de meer landelijke gebieden, en voor anderen zal het dat niet. De dynamica die altijd voor menselijke wezens klopte zal doorgaan te kloppen -- een ieder van jullie heeft een persoonlijke roeping en er zijn bepaalde plaatsen op de Planeet Aarde waar je op specifieke momenten bedoeld bent om te zijn. Wat jullie als een individu gewaar gaan worden is dat het steeds duidelijker voor jullie wordt dat je moet verhuizen of ergens moet blijven, gebaseerd op jullie eigen intuïtie en op de gebeurtenissen die zich in jullie leven ontvouwen om jullie te leiden.
In plaats van een algemene regel te geven, gaan wij jullie eraan herinneren dat niemand het beter weet dan jij aangaande waar je moet zijn. Sommigen van jullie hebben een contract om aanwezig te zijn bij een natuurlijke ramp en zullen jullie opgeroepen of gesommeerd worden, je zult aangetrokken worden tot, of je zult jezelf slechts toevallig in de locatie gewaarworden waar je moet zijn wanneer die ramp zich voordoet.
Anderen van jullie hebben een contract om uit de beurt van een ramp te zijn, zelfs als het in je eigen stad/omgeving gaat gebeuren. Je zult ontdekken dat je ergens anders bent op de dag dat de ramp zich voordoet. Er is geen manier om dit logisch te bekijken. Jouw bewuste zelf controleert dit niet. Het is door jouw ziel en alle zielen van iedereen rondom jou heen behandeld, inclusief de Planeet Aarde. Het beste dat je kunt doen is om je intuïtie te volgen. Als jij je geroepen voelt om ergens te zijn, dan, ga. Als je blijft proberen om iets te laten gebeuren, als je blijft proberen om in een bepaalde plaats te wonen en het werkt gewoonweg niet, merk op waar je tot aangetrokken wordt om te wonen; merk op waar de dingen gemakkelijker stromen. Doe je best om de roep te beantwoorden en vertrouw dat je hogere zelf zal verzekeren dat je daar bent waar je moet zijn wanneer je daar moet zijn.
Hoe zal de opwarming van de Aarde de Aardse weerspatronen beïnvloeden, inclusief de effecten op de mensheid en de dieren (bv. Massale migraties)?
De opwarming van de Aarde heeft de Aardse weerspatronen al beïnvloed. Je kunt aan dit proces denken door de lens van de chaos theorie, hoewel het niet precies de chaos theorie volgt. De Aardse weerspatronen zijn bezig op manieren te veranderen die naar secundaire bewegings/stromingsleer leiden en daarom zullen secundaire veranderingen dan naar een nieuw niveau van bewegings/stromingsleer leiden. Dit bouwt zich op elkaar op, laag na laag, de effecten creërend die jullie nu zien en diegenen die zullen komen. Alle weerspatronen overal op de Planeet Aarde zijn aan het veranderen in reactie op de opwarming van de Aarde. De opwarming van de Aarde is de materiële oorzaak en de katalysator voor de wereldwijde klimaatsverandering. Echter, de Aarde en de mensheid stemden lang geleden in met de veranderingen in de weerspatronen, en de Aarde heeft dit soort van weerspatroon veranderingen steeds weer opnieuw gemaakt. Precies zoals jullie wetenschappers de veranderingen die jullie nu zien omschreven hebben, zijn sommige van jullie veranderingen tamelijk radicaal. Zij zijn zeer klein en zeer voorbijgaand vergeleken met de grotere geschiedenis van de Planeet Aarde in het Tijd/Ruimte continuüm. De Aarde is door ijstijden en periodes van grote hitte heengegaan en dat zal doorgaan waar te zijn zodat jullie perspectief aangaande de wereldwijde klimaatsverandering het veel radicaler maakt dan dat het is vanuit het perspectief van de Planeet Aarde. Dat gezegd hebbende, zijn de effecten op de menselijke levens en de overlevingskansen van het menselijke ras ingrijpend.
Massale migraties van mensen en dieren doen zich al voor in sommige delen van de wereld. Enorme grote aantallen van mensen zijn aan het verhuizen om specifieke weerspatronen te vermijden of om naar specifieke weerspatronen te verhuizen. Dit zal steeds meer werkelijkheid worden. De technologie heeft de menselijke wezens in staat gesteld om in plaatsen te leven/wonen die relatief gezien onbewoonbaar waren voorafgaand aan bepaalde technologieën die hen bewoonbaar maakten. Deze technologieën zullen doorgaan de effecten van massale migraties te verzachten, maar massale migraties zullen doorgaan toe te nemen. De meest waarschijnlijke uitkomst 100 of 150 jaren vanaf nu, is dat de patronen van waar mensen op de Aarde leven/wonen ietwat anders en nauwkeuriger uitgelijnd zullen zijn met de natuurlijke bewoonbaarheid van een plaats in plaats van de spanningen van een overbevolkte Aarde. Met andere woorden, zullen jullie minder mensen hebben en zij zullen in meer natuurlijke bewoonbare plaatsen leven/wonen. Herinner je dat dit 150 jaren weg is - het pad naar deze werkelijkheid zal niet gemakkelijk zijn.  

Wat kunnen wij doen om het uitsterven van dierlijke soorten te vertragen, stoppen of om te draaien?
Het antwoord is belangrijk, maar het uitsterven van een dierlijke soort stoppen is het punt niet. Jullie leven in een tijd van massale uitroeiing. Dit is niet iets nieuws in de geschiedenis van de Aarde. Massale uitroeiing doet zich periodiek voor als een onderdeel van een cyclus welke veel groter is dan de fysieke aanwezigheid van de menselijke wezens. In wezen, werden de raderen lang geleden in beweging gezet voor deze uitroeiingen om plaats te vinden. Als je een doel instelt om het uitsterven van een soort op te laten houden, zal je ontdekken dat er niet veel aan terrein gewonnen wordt. Echter, de inspanning om dat aldus te doen is nog steeds belangrijk. In wezen, vertellen wij jullie dat het belangrijk is om te proberen het dierlijke uitsterven tegen te houden, en het is belangrijk te weten dat jullie niet succesvol zullen zijn. Dit is geen truc, het is een oefening van het in/naar integriteit stappen.
Laat ons teruggaan en jullie een klein beetje meer vertellen over wat er gebeurt en het waarom. Dierlijke soorten evolueren voor dezelfde redenen dat het menselijke ras zich ontwikkeld heeft - om een specifieke soort van ervaring te creëren en een doel te dienen voor het algehele verhaal van de Planeet Aarde. De wereld is een geheel andere plaats wanneer er jaguars in zijn dan wanneer zij er niet in zijn; de wereld was een zeer andere plaats toen de dinosauriërs erin waren dan dat het nu is nu zij hier niet fysiek zijn. Er is te allen tijde een doorgaande overeenkomst over welke soorten hier zullen zijn, wanneer en welk doel zij zullen dienen terwijl zij hier zijn. Elk dierlijk ras heeft een uniek doel te dienen op de Planeet Aarde, een veel groter doel dan hun plaats in de voedselketen of het één of andere fysieke resultaat dat zij mogelijk op de Planeet Aarde creëren. Andere diersoorten houden andere energieën op hun plaats, alles wat jullie werkelijkheid in evenwicht houdt alsook in een onophoudelijke beweging. Het aspect van het energetische doel is één van de dingen die jullie her/erkennen met het idee van dierentotems.
Het was altijd bekend dat een verschuiving zich voor zou doen in deze tijd op de Planeet Aarde en de uitroeiing van dierlijke soorten helpt die verschuiving te vergemakkelijken. Sommige soorten zullen de planeet permanent verlaten -- ten minste, hun fysieke aanwezigheid zal de planeet permanent verlaten. Andere rassen mogen fysiek aanwezig blijven, maar het contract veranderen dat zij met de Aarde hebben om een andere energie vast te houden of een andere ervaring te creëren. Het doel van een individueel ras kan evolueren, net zoals het levensdoel van een individu zal veranderen als keuzes mettertijd gemaakt zijn. Het belangrijke ding om in beschouwing te nemen, en eentje van de primaire rollen van de menselijke wezens in de context van het zijn van een ras onder andere rassen, is dat de menselijke soort nu gefocust is op verantwoordelijkheid en integriteit - en met betrekking tot de uitroeiing van andere rassen, kan dit gezien worden als de ervaring van het stewardschap. Menselijke wezens zijn aan het verkennen hoe het is om een mentaliteit en technologieën te hebben die hen in staat stellen om de planeet op een veel meer holistische manier dan ooit tevoren te beïnvloeden, en nog meer belangrijk, om bewust te zijn dat jullie dat aldus doen.
Natuurlijk, er zijn soorten geweest die de planeet op dezelfde soort van holistische manier beïnvloed hebben, maar individueel bezaten zij geen bewustzijn van een dergelijke grote beïnvloeding. Zonder individuele kennis van de algemene effecten, was er geen manier voor een individu om verantwoordelijkheid te nemen voor diens rol bij het creëren van deze effecten. Bijvoorbeeld, de planten die de atmosfeer transformeerden naar een atmosfeer die rijker aan zuurstof was hadden er, op een individuele basis, geen enkel besef van dat zij deelnamen aan zo een verreikende verandering. Terwijl zij als een soort, als een spiritueel geheel, volledig begrepen wat zij aan het doen waren, individuele planten zoals zij leefden waren niet in staat om hun deelname te begrijpen.  
Als menselijke wezens, doen jullie nu baanbrekend werk voor de intense ervaring van het zijn in een driedimensionaal lichaam en jullie zelf als enkelvoudig, beperkt en afgescheiden van elkaar te ervaren, dit alles terwijl jullie opzettelijk bewust zijn van jullie collectieve invloed op de grotere wereld en het leren verantwoordelijkheid voor deze gevolgen te nemen. Terwijl jullie niet in staat mogen zijn om de uitroeiing van dieren in deze tijd om te keren, te vertragen of te stoppen, is het wezenlijk belangrijk dat jullie het proberen - dat jullie erover nadenken, dat jullie actie ondernemen richting wat jullie geloven dat het beste is. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie je bewust worden van en verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van alles dat jullie doen, ongeacht of jullie acties her/erkend zullen worden. Dit is integriteit. Dit is de Wet die de natuurkunde van de natuurlijke wereld in de Nieuwe Wereld die jullie aan het worden zijn vervangt.
Nu dat wij integriteit uitgelegd hebben, kunnen wij jullie iets aan beter nieuws geven, wat is, dat er gevallen zijn waar jullie welzeker de uitroeiing van dierlijke soorten vertragen, stoppen of omkeren. Jullie zullen doorgaan successen in dit gebied gewaar te worden, zoals jullie dat al gedaan hebben -- maar weet dat de massale uitroeiing die zich op de Planeet Aarde voordoet zal doorgaan. Dit is zoals een locomotief die al in beweging is. Het neemt een lange tijd om te vertragen.
Het is van wezenlijk belang dat jullie dit als een kans nemen om in/naar de integriteit te stappen, niet omdat jullie enige soorten zullen redden (als een soort gereed is om te vertrekken, is er niets dat jullie kunnen doen om diens zielpad tegen te houden), maar omdat dit het keerpunt in de menselijke evolutie is. Zelfs als jullie je ontkracht/machteloos voelen, zelfs als jullie je voelen alsof het probleem veel groter is dan jullie individuele zelf, is het van wezenlijk belang dat jullie kiezen de verantwoordelijkheid sowieso te nemen. Neem verantwoordelijkheid voor de rol die van jullie is en doe alles in jullie macht om te handelen in uitlijning met jullie overtuigingen. Dit is de sleutel naar bekrachtiging; dit is de sleutel naar de revolutie van de Planeet Aarde, de revolutie van de mensheid terug in/naar een tijd en een plaats van oprechte kracht en ware Liefde. Het is van jullie afhankelijk als individuen om deze keuze te maken in plaats van te wachten voor het grotere plaatje om zichzelf op te lossen of te wachten voor een groter instituut om zorg te dragen voor het grotere probleem. Jullie moeten ieder moment nemen, ieder gedachte en actie, en het in uitlijning leven met jullie diepste en hoogste waarheid.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

4 opmerkingen:

 1. ik vraag me de laatste tijd steeds meer wat af als ik hier kom om te kijken wat voor vertalingen er zijn, en dat is of u nu met al die vertalingen sterk resoneert zoals in de inleiding beschreven staat want eigenlijk ga ik er steeds minder me bij op zijn plek voelen dus misschien is het mijn tijd om verder te gaan. maar kan het kloppen dat ik de laatste tijd weinig opwekkkends kan lezen, ik bedoel steeds vaker het gevoel dat er eigenlijk helemaal niks goed gaat gebeuren de komende tijd en het nog tientallen jaren word, wat mij aardig de moed in me schoenen doet zinken. misschien wil ik te graag in het sprookje geloven dat er inderdaad een grote verschuiving komt en alles beter word, ik hoop dat ik goed uitleg wat ik bedoel maar het is soms erg frusterend als je in sommige berichten leest we zijn er bijna en andere berichten hebben het over nog tientallen jaren en als ik dit bericht goed begrijp word het alleen nog maar erger terwijl ik het nu al zo zat ben en moe ervan.

  liefs van jolanda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lieve Jolanda,

   Ik denk zo dat wij allemaal wel daar geweest zijn waar jij je nu bevindt. Dat de moed je in de schoenen zinkt bij het lezen van verschillende ingangen van wat er met de ascentie gaat gebeuren, hoe de ontwikkelingen zullen gaan zijn.

   In feite weet niemand dat echt, ook niet onze vrienden uit de hogere rijken. En dat komt omdat wij een Planeet van de Vrije Wil zijn. Wat we echter niet uit het oog moeten verliezen is, dat de veranderingen die we met z'n allen graag zien gebeuren, niet in één nacht tijd, of met een vingerknip zullen gaan gebeuren. Dat kunnen zij ook niet. Als je naar de geschiedenis kijkt dan hebben heel veel veranderingen heel veel tijd nodig gehad om te gebeuren en te integreren.

   Het pluspunt nu is, dat we in een tijd zitten waarin de dingen sneller gaan dan laten we maar zeggen vroeger,. Veel sneller, dat kan je wel aan onze maatschappelijke ontwikkeling zien.

   Er is ook nooit een geheim van gemaakt dat wij ZELF de veranderingen zullen moeten gaan doorvoeren, en dat krijgen we voor elkaar al de meerderheid van de 'neuzen' de juiste kant op staan, om het zo maar eens even uit te drukken.

   Ja, er is veel werk te verrichten, hang je niet op aan bepaalde uitspraken in bepaalde channelings, maar schets ook niet voor jezelf een onwerkelijk beeld, want dan blijf je in een kring van frustratie zitten.
   Vaak als er over tientallen jaren gesproken wordt dan wordt daar een bepaald aspect van onze ontwikkeling mee bedoeld, zo ook in de bovenstaande channeling, wat betreft de 150 jaren waarover gesproken wordt. Soms is het beslist goed om een channeling een paar maal te lezen, zodat je goed oppakt wat er precies bedoeld wordt, dat is ook één van de redenen geweest dat ik voor mezelf toentertijd begon om de channelings te vertalen, want je leest heel snel over iets heen, als er een aspect staat, dat je niet aanstaat of tegen de borst stuit.

   Zoals Karen Dover het zo goed weet uit te drukken, filteren we dan voor onszelf bepaalde zaken uit een channeling, of wat je ook maar leest of hoort, eruit vandaan. Houd jezelf wat dat betreft goed in de gaten. Als je dat een beetje onder controle hebt voor jezelf zal je ook niet zo snel 'vallen' voor bepaalde uitspraken die gedaan worden in de channelings, want vaak, omdat je logische verstand het anders interpreteert, interpreteren we niet juist wat er gezegd wordt.

   Ook ik ben op dit punt geweest, en ik kan je eerlijk zeggen dat ja, het resoneert met mij. Onlangs had ik een vertaling, die ik halverwege aan de kant gooide, want ik vond dat het alleen maar onrust veroorzaakte. Ik had deze channeling niet gedelete, en het schiet me nu weer te binnen welke dit was. Het was die van de Hathors via Tom Kenyon met de Chaotische knopen enzovoorts... Ik vond dit beslist op het moment van de vertaling niet resoneren... Echter ... ik kwam er later op terug... aangezien de andere channelings daar min of meer ook over spraken, alleen in andere bewoordingen, en toen heb ik toch de bewuste channeling verder vertaald, omdat het toch ook veel verduidelijkte....

   Verwijderen

  2. Ik wil je dan ook aanraden, je niet aan één channeling te houden, of twee, maar ook een beetje een afwachtende houding te blijven handhaven om te zien of anderen hetzelfde behandelen, maar dan in andere bewoordingen
   .
   Het is ook daarom dat er vaak channelings/artikelen door mij vertaald worden die sterk op elkaar lijken, omdat zij de zaken net even anders benaderen. We zijn niet gelijk, en wij allemaal reageren anders op woorden en uitdrukkingen en de opbouw van zinnen. De taal is inderdaad zeer beperkend in diens vele betekenissen en uitdrukkingen van woorden en zinnen, als je begrijpt wat ik bedoel. De één kan beter met de uitleg op deze manier uit de voeten en de ander met die uitleg.
   Daar is het dus waar je onderscheidingsvermogen om de hoek komt kijken, lees ik goed wat hier staat, begrijp ik precies wat er hier bedoeld wordt, of filter ik hier iets uit vandaan. Ben kritisch en weet voor jezelf wat met jou resoneert.

   En dat er weinig goeds gaat gebeuren in de naaste toekomst, is ook maar net hoe je dat uitlegt...
   We weten allemaal dat er heel veel loskomt onder de bevolking en dat deze dichte energieën verwerkt en losgelaten moeten worden. Kijk naar de wereld en je weet dat dit aan het gebeuren is. Daar hoef je je niet diepgaand op te concentreren, dat is niet nodig, maar de onrust is overduidelijk. Dat is ook iets dat onze vrienden aan ons proberen duidelijk te maken. Plaats al deze zaken in één kader en het past precies in elkaar...

   Maar het wonder van een snelle oplossing en dat het 'sprookje' na een goede nachtrust tot werkelijkheid komt, zal toch echt niet gebeuren, maar dat is een geleidelijk proces. Sneller dan vroeger en het zal steeds sneller gaan, zeker als onze vrienden van de sterren een handje komen helpen...

   Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen helpen...

   Liefs,
   Cobie

   Verwijderen
 2. dank u wel voor u antwoord en de goede uitleg, wel grappig dat u inderdaad precies de channeling aanhaalt van de hathors van laatst, dat was ook precies degene dat ik toen eigenlijk al wilde reageren maar toch niet deed en nu dus dacht oke ik ga nu wel eens vragen.

  meestal kan ik de boel ook wel relativeren maar ik reageer altijd zo sterk op al die energieen, voel elke verschuiving ,zonnevlam en dergelijke door mijn lichaam razen en we hebben er nogal wat achter de rug hahaha dus ben het soms zo zat,hoop je inderdaad dat alles in een keer op de goede plek schuift, weet natuurlijk ook wel dat dat niet zo snel gaat maar weet ook uit eigen ervaring dat soms verschuift er wat en is alles zo duidelijk en goed voelend dus hoop stiekem wel op zo een golf en alles weer iets leuker word.

  je hebt me zeker geholpen om weer even bij mezelf terug te komen dank je wel voor je antwoord,

  liefs jolanda

  BeantwoordenVerwijderen