maandag, november 17, 2014

De Akashic Archieven - De Fysieke en Onstoffelijke Wetten - Jen Eramith MA


De Akashic Archieven
De Fysieke en Onstoffelijke Wetten
Jen Eramith MA
Als het proces van Ascentie zich voordoet, is er een wet dat ermee verandert of verschuift, zoals de Wet van de Zwaartekracht of de Wet van de Dualiteit?
Het is niet dat de fysieke wetten veranderen - jullie allemaal zijn het die veranderen. Daarom zijn jullie in staat om buiten de fysieke wetten te werken. Er is een hele reeks aan fysieke wetten die door jullie natuurkundigen onder woorden gebracht worden. Deze fysieke wetten zijn echt voor deze wereld. Voor diegenen van jullie die beperkt zijn aan de derde dimensie, zijn deze fysieke wetten echt, onweerlegbaar en bewijsbaar. Zij bestaan welzeker. Zij zijn wetten. Jullie allemaal, zelfs terwijl jullie in de derde dimensie bestaan, bestaan ook in de hogere dimensies. Jullie allemaal zijn multi-gelaagd. Ieder enkelvoudig menselijk wezen bestaat in alle hogere dimensies op precies hetzelfde tijdstip. Daarom, zijn er delen van jou die niet verplicht zijn aan de fysieke wetten: jouw ziel of jouw spirit, deze zijn de woorden die jullie doorgaans gebruiken, zijn niet verplicht aan de fysieke wetten. Wanneer je bidt of een zegen naar iemand stuurt, reist de energie van jouw spirit in feite door tijd en ruimte of transcendeert de wetten van  tijd en ruimte om die zegen af te leveren om te verbinden met iemand ver weg.
Er is een gevoel dat zo ongeveer ieder mens binnenin zichzelf tegengekomen is van het transcenderen van de fysieke wetten, van het op de één of andere manier verbonden te zijn met iemand buiten jullie tijd en ruimte, of zijn zich op de één of andere manier bewust van iets dat zich buiten jullie tijd en ruimte voordoet. Sommigen van jullie hebben profetische dromen gehad, sommigen hebben gevoeld alsof zij het verleden bezocht hebben, en andere van dergelijke ervaringen. De meesten van jullie hebben het één of andere experimentele bewijs voor jullie bestaan buiten de fysieke wetten die jullie wetenschappers onder woorden gebracht hebben. In het grotere Universum, zijn er enige wetten die onstoffelijke wetten genoemd kunnen worden, maar er zijn veel minder van hen dan dat er zijn in deze wereld van de fysieke wetten. Bijvoorbeeld, in deze wereld, hebben jullie uitgevogeld dat lichtenergie getransformeerd kan worden in/naar materie; dat energiegolven getransformeerd kunnen worden in/naar materie of in/naar atomen of subatomaire deeltjes. Jullie weten dat fysieke wetten licht en materie besturen. Eén daarvan is dat in deze wereld energie/materie eindig is. Dat als het één of andere pakket van energie in/naar materie omgezet wordt, die energie niet langer in de energie vorm bestaat, het is in de vorm van de materie en vice versa. Bijvoorbeeld, er is een wet die jullie vertelt dat energie niet vernietigd kan worden, het kan alleen getransformeerd worden. Dit is waar in de derde dimensie.
Buiten deze wereld, zegt de onstoffelijke wet van het Universum dat energie getransformeerd kan worden in/naar materie maar dat energie eindeloos is -- het is niet eindig. Wanneer één pakket van energie gebruikt is om één vorm van materie te maken, kan een ander pakket van energie vanuit de ethers tevoorschijn komen, zogezegd. Er is een eindeloze bron van energie in het Universum. Dat is één voorbeeld van een gelijksoortigheid en een verschil tussen de fysieke wetten van deze wereld en de onstoffelijke wetten van het Universum. Dat wat er aan het gebeuren is voor diegenen van jullie die door Verlichting heengaan, is dat als een menselijk wezen in de derde dimensie jullie verplicht zijn aan de derde dimensionale wetten, of de fysieke wetten. Maar er is altijd een deel van jullie dat niet verplicht is aan deze wetten. Jullie ziel of jullie spirit is altijd buiten hen en leeft alleen met de onstoffelijke wetten, welke wederom veel minder en veel uitgebreider zijn. Terwijl je door Verlichting heengaat, bestaan al deze fysieke wetten nog steeds op de Planeet Aarde uitgezonderd jullie bewustzijn, en daarom is de manier waarop jullie als een menselijk wezen bestaan aan het verschuiven naar een ruimte waar jullie je kunnen verbinden en kunnen leven met de onstoffelijke wetten. Eén van de manieren waarop jullie dit zouden kunnen zien gebeuren is in deze mensen die spirituele en fysieke uitoefeningen ontwikkeld hebben waardoor zij toegang hebben tot de oneindige energie. Op een zeer extreem niveau hebben jullie het gezien in sommige mensen die niet eten maar doorgaan energie te hebben zonder fysieke brandstof in te nemen. Dat is een buitengewone versie maar het is verlichtend, wat aantoont dat er een bron van energie is buiten van wat jullie begrijpen als jullie fysieke wetten.

Door het proces van Verlichting - en er zijn vele verschillende manieren om door het proces van Verlichting heen te gaan - zijn jullie capabel van in te tappen op die eindeloze bron van energie in plaats van verplicht te zijn aan de fysieke wet die jullie vertelt dat energie niet gecreëerd of vernietigd kan worden. Het is niet dat de wet verandert, het is dat als je door Verlichting heengaat, je in staat bent om buiten deze fysieke wetten te werken hoewel je nog steeds in het fysieke lichaam bent. Dit is wat Verlichting is. Het diepgaande interessante ding hierover is dat als je zou sterven en niet langer in een fysiek lichaam leeft, het leven met deze uitgebreide onstoffelijke wetten een peulenschil zou zijn. Jullie zouden je ogenblikkelijk herinneren dat je een spirit bent, dat materie eindeloos bestaat, dat je alles dat je wilt kunt creëren en dat het normaal voor jou zou zijn om deze bekwaamheden buiten je fysieke lichaam te hebben. Zolang als je in je fysieke lichaam bent, is het hebben van enige van deze bekwaamheden om buiten de fysieke wetten te werken tamelijk magisch en interessant. Het is ook belangrijk dat je onberispelijke verantwoordelijkheid bereikt voor jouw acties, omdat wanneer je in staat bent om buiten de fysieke wetten te werken je een diepgaande invloed op de fysieke wereld kunt hebben. Je moet jezelf naar zo een hoog niveau van besef van jouw acties en van jouw intenties brengen, en naar zo een hoog niveau van verantwoordelijkheid voor je acties en intenties dat jij jezelf en anderen geen pijn doet als je uit de fysieke wetten vandaan stapt. Dat is waarom Verlichting zo langzaam is voor de meesten van jullie. Omdat jullie leren zoals jullie gaan aangaande hoe verantwoordelijk te zijn.
Het zal voor sommigen van jullie mogelijk zijn om de wet van de zwaartekracht te transcenderen. Het zal voor sommigen van jullie mogelijk zijn om de wet van tijd of ruimte te transcenderen. Sommigen van jullie worden dit gewaar. Sommigen van jullie hebben in feite dromen, visioenen of meditaties gehad waarin jullie een andere plaats bezochten. Laat ons zeggen de woning van je zuster in een andere stad en je zou daar iets gedaan kunnen hebben zoals het verplaatsen van een object vanaf een tafel naar een stoel bijvoorbeeld. Dan wanneer je 's ochtends wakker wordt of je komt uit de meditatie vandaan, kan jij je zuster opbellen en haar vragen, "Staat dat object op de stoel of op de tafel?" Ze zal verrast zijn uit te vinden dat het op de stoel staat omdat zij zich niet herinnert het verplaatst te hebben. Het is omdat jij het verplaatst hebt. Jullie zijn in staat van het doen van dit soort van teleportatie of bi-locatie.  Velen van jullie doen het per ongeluk of opzettelijk. Dit is één voorbeeld van hoe je de wetten van tijd en ruimte kunt transcenderen. Het is niet zozeer dat de wetten veranderen, het is dat sommigen van jullie de bekwaamheid ontwikkelen. Jullie raken verplicht aan een hogere wet. Verplicht zijn aan een hogere wet is veel moeilijker. Kleine vergissingen leiden naar grote consequenties dus haast je hier niet in/naartoe. Maar weet dat Verlichting jou naar deze hogere fysieke wetten zal leiden.
Kunnen jullie een beschrijving verstrekken van de dimensies? Wat zijn de 1ste, 2de, 4de en 5de dimensies? Hoeveel dimensies zijn er?
Er zijn oneindig veel dimensies. Vanuit het perspectief van de Aarde en de menselijke wezens, wordt dat aantal kleiner wat afhankelijk is van hoe ver naar buiten je kunt zien. Er is geen menselijke geest die al in staat is van alle dimensies gewaar te worden omdat er nog geen menselijke geest is die in staat is van het gewaarworden van de oneindigheid. Er zijn menselijke bewustzijns die in staat zijn van het gewaarworden van het idee van oneindigheid. Velen van jullie zijn in staat om beetje bij beetje deze sensatie te bevatten van oneindige dimensies. Maak je geen zorgen, je hoeft het niet allemaal te zien en het is sowieso niet echt mogelijk. Er zijn verschillende modellen of sommige mensen zijn samen gekomen en creëerden modellen van overeenkomsten over hoeveel dimensies door menselijke wezens betreden kunnen worden. Eén van deze modellen vertelt jullie dat er 33 dimensies zijn, en voor een groep mensen is dat accuraat. Drieëndertig is zoveel als zij kunnen of moeten gewaarworden. Er zijn modellen die jullie vertellen dat er vijf dimensies zijn, zeven dimensies, negen dimensies of twaalf dimensies. Dus hangt het af van wie jij bent, wat je op het moment nodig bent en het hangt af van waartoe jij in staat bent om gewaar te worden of wat bruikbaar zou zijn voor jou om gewaar te worden. Het meest verlichte antwoord hier is, hang je niet op aan het aantal dimensies. Neem aan dat het oneindig is. In plaats daarvan vraag jezelf, "Tot welke dimensie ben ik aangetrokken, waarin ben ik geïnteresseerd of mee verbonden momenteel en wat kan ik van deze leren." Er zijn vele, vele verschillende uitoefeningen voor het hebben van interdimensionale ervaringen. Alles van meditatie tot genezingssessies naar zweethokjes naar het gebruiken van geestverruimende drugs. Zonder jezelf schade toe te brengen, verbind je eenvoudig met de dimensies waar je je in geïnteresseerd voelt. Maak je geen zorgen over de rest. Zij zijn niet echt als je momenteel niet met hen verbonden bent. Zij maken geen deel uit van jouw werkelijkheid en dus zijn zij van geen belang.
Wij gaan onze weg omlaag werken in jullie vraag. We gaan beginnen met de derde dimensie. De derde dimensie is gelokaliseerd of gedefinieerd door de intersectie tussen tijd en ruimte. De derde dimensie is waar materie bestaat en de derde dimensie is wat genoemd wordt in het reguliere denken, de werkelijkheid. Op een alledaagse basis wanneer de mensen zeggen dat iets echt is, wat zij werkelijk definiëren is of het in de derde dimensie bestaat of niet. De Wetenschap is het volmaakte paradigma waarmee de derde dimensie te ervaren of de limieten van de derde dimensie te verkennen.
De vierde dimensie is wat jullie zouden kunnen noemen echt maar is niet materieel - de immateriële werkelijkheid - onstoffelijke werkelijkheid. De vierde dimensie is het meest duidelijk gedefinieerd door tijd en gedachte. De vierde dimensie is waar jullie gedachten verblijven. Het is waar jullie collectieve bewustzijn en jullie intenties verblijven. De vierde dimensie is een plaats waardoor de energie die jullie in jullie geest en in jullie lichaam vasthouden een invloed heeft op de energie in de kamer rondom jullie heen. Als je kwaad bent en je loopt een kamer binnen, kunnen mensen jouw kwaadheid bespeuren of zonder het op te merken, raken zij zelf kwaad. Dat alles bestaat, die overdraagbare energie bestaat in de vierde dimensie. Dit is waar normen, geloofsystemen en culturen bestaan.
De vijfde dimensie is een gelijkaardige versie van energie. Intenties worden ook in de vijfde dimensie vastgehouden en uitgezonden, maar zij zijn niet langer verplicht aan de tijd. Je kunt denken aan de vijfde dimensie als wat genoemd werd in sommigen culturen, de ethers. De vijfde dimensie is waar ideeën beginnen te verzamelen in feitelijke energie. De vijfde dimensie is waar je Spirit of ziel wisselwerkt of de brug creëert tussen jouw hogere zelf en jouw driedimensionale zelf. De vijfde dimensie is waar mensen reizen op het astrale vlak. Het is waar mensen intuïtieve informatie verzamelen. De vijfde dimensies is de trilling waarop jouw Spirit Gidsen bestaan. Het is de trilling waarop mensen energie naar elkaar sturen; hulpvaardig of schadelijk. De vijfde dimensie is zoals jullie energetische werkelijkheid.
Als je denkt aan de vierde dimensie als zijnde tijd of gedefinieerd door tijd en energie, wordt de tweede dimensie gedefinieerd door ruimte en energie. De tweede dimensie is waar de trilling van de materiële wereld geworteld is. Alles dat fysiek bestaat in de derde dimensie is geworteld in de tweede dimensie. De tweede dimensie is waar je verbonden bent met de Aarde op een fysiek niveau. Het is waar veel van jullie fysieke wetten gegrond zijn. Elektromagnetische energie bestaat in de tweede dimensie, alle kracht gedefinieerd door jullie natuurkunde zoals de krachten die alle atomen bij elkaar houden, bestaan in de tweede dimensie. Het is de energie welke de materiële wereld bijeen houdt en dingen in de ruimte positioneert.
De eerste dimensie, in de ware betekenis van het woord, is een eenvoudige punt. De eerste dimensie bestaat overal in het Universum net zoals alle Dimensies dat doen. De 1ste Dimensie is zoals - zij noemen het zoals het zaad van creatie - creatie niet bedoelend de materiële creatie, maar totale creatie. De creatie van een idee, de creatie van een energie, de creatie van een connectie, de creatie van een nieuwe ziel, de creatie van alles begint in de eerste dimensie. Op een bepaalde manier kan je het de Bron noemen. In deze wereld, gebeurt jullie ervaring van de eerste dimensie vaak wanneer je een enkele punt wordt. Je wordt een enkele punt wanneer je compleet in het huidige moment bent, compleet geaard en gecentreerd in je Lagere Zelf, of de tweede dimensie, en compleet verbonden en open voor je Hogere Zelf - het vijfdimensionale deel van jou dat verbonden is met alle hogere trillingen. Het is wanneer je in de Hemel en op de Aarde geaard bent en compleet aanwezig in het moment waar je in de eerste dimensie in verblijft. Het is het moment van Creatie: het is de Bron. Vaak wanneer mensen streven naar mystieke ervaringen of een gevoel van eenheid met God, wat zij doen is dat zij een manier vinden om het eerste dimensionale zelf te bewonen, hun punt van creatie, hun God zelf.
Denk eraan dat jullie allemaal in alle dimensies in ieder moment bestaan. Je kunt je met ieder deel van jezelf verbinden wanneer je dat moet, en aan de andere kant, handhaaft jouw wijze hogere zelf grenzen rondom jouw besef aldus je niet overweldigd raakt door alles in één keer van jezelf te zien. Zolang als je een menselijk wezen bent, beweeg jij je door tijd en ruimte met een beperkt perspectief over jouw volledige zelf. Dit stelt jou in staat om ervaringen te hebben die je anderszins niet zou kunnen hebben. Een deel van het proces van Verlichting is leren te zien voorbij eerdere beperkingen, maar niet zo snel dat je het spoor bijster raakt van jouw derde dimensionale bewustzijn.
Hoe zit het dat toekomstige mogelijkheden al plaats hebben kunnen vinden?
Verbeeld je een lange draad van garen dat in een kluwen verward werd. Het is niet netjes opgerold tot een bal, maar in plaats daarvan compleet verwart. Dit is gelijkaardig aan de manier waarop een proteïne samengesteld is uit een streng van moleculen, aminozuren, welke gevouwen is in specifieke vormen. Je zou dezelfde streng aan moleculen kunnen hebben, maar afhankelijk op de manier dat het gevouwen is, vormt het een volledige andere proteïne. De exacte plaatsen waar de streng zichzelf kruist en de specifieke hoeken waarop het kruist maakt alle verschil. Dit verstrekt voor jullie een manier om tijdloosheid gewaar te worden, en tijdloosheid is de verklaring voor waarom dingen die in de toekomst op jullie lineaire tijdlijn gebeuren ook in het verleden op jullie lineaire tijdlijn gebeurd kunnen zijn.
De lineaire tijdlijn die jullie nu leven, of waarvan jullie denken dat jullie daarin leven, is echt net zoals een verwarde kluwen garen. Je verbeeld je dat het ontward en uitgestrekt werd, maar de natuurlijke positie voor de tijd om in te zijn is gevouwen en, verder, om onophoudelijk opnieuw in/naar nieuwe patronen te vouwen. Het is niet gemakkelijk om de illusie te creëren dat de tijd lineair is, of dat de verwarde kluwen ontward en uitgestrekt werd. Het heeft een flinke hoeveelheid aan inspanning genomen door de Hogere Zelven van de meeste menselijke wezens alsook vele andere Gidsen en Meesters om accuraat en nauwgezet de tijd te nemen zoals het bestaat in een multidimensionale configuratie welke zichzelf onophoudelijk herschrijft en hervormt, en het uit te strekken. In feite, is het niet uitgestrekt in/naar een lijn, maar de inspanning staat jullie toe het als plat en lineair gewaar te worden.
Het voordeel hiervan is dat de gewaarwording van de lineaire tijd jullie toestaat om specifieke ervaringen te hebben in deze wereld. Jullie geloven dat jullie moeten wachten voor de dingen om te gebeuren. Een deel van het experiment van deze wereld geeft jullie de kans om Alles Dat Is te nemen en Het in stadiums uitgespreid over een continuüm dat jullie de tijd noemen te ervaren. Het is kunstmatig, maar interessant.
Wanneer je vragen over chronologie stelt, zoals of het ene ding zich voor het andere voorgedaan heeft, verzoeken jullie dat de informatie gegeven wordt in de kunstmatige lineariteit van jullie tijdlijn. Maar deze lineariteit bestaat alleen in het huidige moment. Wanneer een moment eenmaal voorbij gegaan is, of voordat jullie een moment bereiken in wat jullie de toekomst noemen, is dat moment onophoudelijk aan het vermengen met andere momenten in overeenstemming met wat voor informatie je zoekt. Bijvoorbeeld, wanneer een levensspanne verstreken is, wordt door jou ziel naar die levensspanne verwezen in overeenstemming met wat je geleerd en ervaren hebt, in plaats van door welke jaren het zich in jouw tijdlijn voordeed. Jullie gewaarwording van voorafgaande jaren is onnauwkeurig. De datums die jullie in jullie geschiedenisboeken plaatsen zijn daar om jullie te helpen jullie herinneringen te organiseren, maar zij reflecteren niet accuraat hoe de dingen zich gedurende de tijd voordeden. Wanneer je probeert de waarheid gewaar te worden dat iets in het verleden en iets in de toekomst zich tezelfdertijd voor kunnen doen, laat jij je verstand die kluwen garen nemen en het opnieuw bewerken in overeenstemming met het thema of het idee dat je wenst te verkennen.
Verbeeld je de lange streng van garen als een weg waar je op kunt lopen, alsof je net zo groot als een mier bent. De bal is verward, maar vanuit jouw perspectief is het eenvoudig een weg die zich buigt terwijl jij voorwaarts gaat. Voor jou, schijnt het dat je altijd voorwaarts gaat, maar vanuit een hoger perspectief, is het duidelijk dat je voortdurend terug, voorwaarts en rond lust. Op ieder gegeven moment, mag jouw sectie van draad een andere sectie kruisen, welke deel uitmaakt van dezelfde lange streng maar gelokaliseerd in een andere tijd is. Dit kruisen doet zich voor als een geschenk van je hogere zelf aan jouw menselijke zelf om jou informatie te geven dat jou in het huidige moment van dienst kan zijn. Het huidige moment verschijnt lineair, zoals een weg die zich voor jou uitstrekt. Maar het verleden en het heden kruisen voortdurend, altijd aanbiedend wat jou het beste zal dienen in plaats van wat er kunstmatig uitgelegd werd gedurende de lineaire tijd.
Deze bal van garen geeft jou oneindige mogelijkheden, zoveel meer dan de feitelijke metafoor van de bal van garen illustreert. Wanneer de weg verderop uit het zicht verdwijnt, betreed je de wereld van wat eruit ziet als de toekomst, en omdat jullie vrije wil hebben, kan daar alles gebeuren. Jullie kunnen kiezen rechts of links te gaan of je gaat gewoon naar boven of beneden. De magie van deze wereld is dat jullie vrije wil hebben om te kiezen en te bepalen wat er zal gebeuren in wat jullie noemen de toekomst. Dus terwijl toekomstige voorvallen in het verleden betreden werden, kunnen jullie doorgaan te veranderen hoe zij zich voor zullen doen wanneer jullie daar aankomen, en dit zal ook het verleden herschrijven!!
Is dit zoals de film, "Back to the Future," waar iemand in de tijd teruggaat en verandert hoe de toekomst zich zal ontvouwen door in het verleden te wisselwerken?
Ja, het is zoals de film "Back tot the Future". Deze film, zoals vele films, werd gechanneld om jullie geesten/gedachten een manier te geven om te begrijpen dat de tijd meer kneedbaar is dan dat jullie eens geloofden. Het kan jullie helpen te zien hoe dat zou gebeuren in die gefantaseerde wereld, en dan beginnen jullie ermee om je te verbeelden dat het hier ook het geval zou kunnen zijn, echter er zijn een paar dingen die zij willen zeggen wanneer jullie nadenken over teruggaan naar de toekomst, en die film, en zij zouden dit sowieso willen zeggen; sommige begeleiding of sommige informatie erover is dat het zeer belangrijk is om je gedachten/geest een pauze te geven, je hoeft niet met alles bij te blijven en je hoeft je geen zorgen te maken dat jullie iets in het honderd zullen doen laten lopen. Jullie hoeven niet na te denken over wat het beste antwoord zal zijn, dat is waarom jullie dit in jullie archieven doen, omdat jullie archieven weten, en wij zeggen jullie archieven, terwijl wij werkelijk bedoelen jullie gidsen en beschermers en jullie hogere zelf, de jij op het hogere niveau weet precies waar doorheen te gaan en wat te veranderen, en dus laat jij je geest aanwezig zijn bij het dialoog door deze informatie te channelen. Maar dat geeft jouw geest niet de verantwoordelijkheid om het allemaal uit te vogelen, en het is dus belangrijk om jezelf die geruststelling te geven, omdat je anderszins echt in de war kan komen te liggen met je geest over "Oh nee, wat als ik iets mis," en dan voor eeuwig zo verder gaan en dat dient niet echt wie dan ook. En dat kan jou overstelpt doen raken zodat je dit helemaal niet meer wilt doen, maar in feite is het zeer gemakkelijk, je geest bekijkt het slechts terwijl het allemaal gebeurt en leert zoals het gaat, maar jouw geest heeft hier niet de leiding over, dat heeft jouw hogere zelf. Dus willen wij jullie die toestemming geven om te ontspannen en de navigatie door de tijd heen door je Hogere Zelf te vertrouwen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten