zaterdag, november 08, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 8 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 8 November 2014
Beschouw Jezelf als  … Lid van de Familie,
Beschouw Jezelf als … onze Vriend,
Beschouw Jezelf als … Eén van Ons!
Blossom: Ik was juist bezig om me af te stemmen op de sessie van vandaag, toen, als uit het niets, het lied ‘Consider Yourself’ uit de musical ‘Oliver’ in mij opkwam. Het refrein zong in mijn hoofd en ik moest glimlachen …
          ‘Ga ervan uit dat je … thuis bent; Beschouw jezelf als … lid van de familie. Wij voelen een band met jou … zo sterk, dat het duidelijk is dat wij … met elkaar kunnen opschieten. Beschouw jezelf als … onze vriend. We willen geen … gedoe, want na enige overweging        kunnen we zeggen, beschouw jezelf als … één van ons!
Ik realiseer mezelf dat dit van jullie kwam … en dacht dat jullie dit misschien als het onderwerp van vandaag willen gebruiken. Goedemorgen, overigens!
Federatie van Licht: En wij zeggen jou … ook goedemorgen. Wij zijn blij dat jij de vrijheid van geest had om de woorden van dit lied te laten doorkomen. Want inderdaad zijn we familie. Jullie zijn Eén van ons … Wij zijn Eén van jullie.
Bij dit thema is trouwens enige beschouwing op zijn plaats … wat betreft het jezelf beschouwen als iemand die beschouwd wordt als Eén van ons.
Bedoelen jullie vanuit het gezichtspunt dat wij allen Eén zijn? Jullie weten wel, waarover we allemaal gepraat hebben?
Vanuit een bepaalde invalshoek, ja. Echter, hebben jullie er ooit bij stilgestaan … en we weten dat sommige van jullie dat hebben gedaan … dat jullie hebben gekozen om af te dalen naar de fysiek Aardse vorm om te helpen en ‘het Leven’ zoals het ‘hier beneden’ is te ervaren … maar dat jullie er ook voor kozen om dit te doen na te zijn geadviseerd op één van ‘onze thuizen’, t.w. één van onze schepen?
Nou, dat lijkt me niet zo heel erg vergezocht. Ik kan me indenken dat dit voor velen geldt, aangezien velen mij hebben gezegd dat zij WETEN dat zij van elders komen … andere planeten, zonnestelsels, enz. Mag ik jullie wat vragen? Hebben degenen van de Federatie die op Lichtschepen verblijven … ook een thuis-‘planeet’? Of is hun thuisbasis puur aan boord, zogezegd?
Ieder Eén heeft, wanneer men wenst, een thuisplaneet. Maar denk hierbij niet in termen van ‘tijd’ die elders doorgebracht wordt … want dit is anders dan hoe jullie tijd uitleggen. Wij kunnen, vanwege zeer langdurige regelingen, van huis weg zijn … Maar als het nodig is kunnen ‘onze zielen’  in een nanoseconde terugkeren … waardoor wij kunnen herstellen, opladen en onze Energie weer opbouwen … zodat we door kunnen gaan aan boord van de schepen. Dit is niet voor iedereen nodig.
We zouden graag willen dat jullie begrijpen dat, wanneer wij spreken over De Federatie … wij spreken in termen van een omvangrijke Familie van Licht. Dit omvat vele melkwegstelsels en Universums. Kun je bevatten hoe enorm groot dat is?

Nee! Niet echt, om eerlijk te zijn.
Wanneer je jullie planeet beschouwt en alles wat erop leeft … mensen, zoogdieren, insecten, planten, enz. … die allemaal op het zelfde oppervlak leven en toch zulke verschillende methodes van ‘leven’, die bij ieder afzonderlijk passen, hebben. Zoals culturele, geografische wortels, enz. Jullie zouden het moeilijk vinden om duidelijk te maken hoe het voor ALLEN is om te leven … omdat elk op een andere manier functioneert … in overeenstemming met wat zij nodig hebben. Op dezelfde manier hebben zij die niet van Aarde zijn vele, vele andere culturen en domicilies die overeenstemmen met HUN behoeften.
Vertel me eens, we zijn hier op Aarde, velen in afwachting van ‘Onze samenvloeiing’ … wat betekent … dat zij die van elders komen worden geaccepteerd, en dat dit gemeengoed wordt, opdat Allen er beter van worden. Zijn WIJ de enige planeet die min of meer openlijk op jullie aankomst wacht, of kennen ander planeten hetzelfde dilemma? Zijn er op andere planeten wellicht ook Wezens die denken dat ‘ZIJ’ de enige zijn die bestaan, enz.?
Nee. Op andere planeten is het algemeen bekend dat er ‘anderen’ zijn die elders vorm gekregen hebben.
Accepteren zij Wezens van andere oorden gemakkelijk, of zijn sommigen een beetje bevreesd … of misschien zelfs ‘beschermend’ ten opzichte van HUN residentie?
Wederom kunnen vele antwoorden worden gegeven en wij zouden willen zeggen dat ieder scenario dat jullie kunnen bedenken … ergens ‘buiten’ … het geval … de situatie … kan zijn.
Hoe komt het dan dat ons piepkleine planeetje zo’n moeite heeft om te accepteren dat er ‘anderen’ zijn die niet van de Aarde zijn? Wat houdt dit tegen?. Waarom al die geheimhouderij?
Eén antwoord is: Wij zouden willen zeggen dat ‘LEVEN’ zich ontwikkelt zoals het moet en wij bereiden dit, zoals jullie weten, voor.
Maar was het niet zo dat jullie dit zes jaar geleden flink wilden aanzwengelen … en dat het toen moest worden afgebroken? Als jullie het toen al wilden ‘wagen’ … waarom duurt het dan zo lang om het er ‘nog eens’ op te ‘wagen’?
Omdat wij hebben besloten dat, wanneer deze ‘verschijningen’ plaatsvinden,  alles goed op elkaar is afgestemd en dat DEZE KEER … NIETS tussenbeide mag komen.
Onze GROTE VOORSTELLING die wij in 2008 voor ogen hadden, is heroverwogen en we hebben veel geleerd uit de reacties en niet-reacties … van wat er wel en niet gebeurde.
Ik denk dat in die laatste zes jaar veel, veel meer mensen zich ‘bij ons aangesloten’ hebben! Veel meer mensen WETEN nu dat er ‘iets anders dan wijzelf’ is en staan helemaal klaar om het te kunnen begroeten. Wij WETEN ook dat wij ‘hier beneden’ de trilling van LIEFDE hebben verhoogd tot een Hogere graad en dat we hier zullen blijven en doorgaan met dit te doen. Maar er zijn er heel veel die VOELEN dat hulp van buitenaf niet ongelegen zou komen. Zij VOELEN dat de ‘stand van zaken’ op deze planeet veel te ver uit de koers is geraakt en omdat we ‘deel uitmaken van dezelfde familie’ … zou het heel erg worden geapprecieerd, wanneer jullie zouden beginnen om degenen die niet van jullie weten … te laten WETEN van jullie! Jullie WETEN hoe dat moet zonder angst te veroorzaken … maar mensen wel te laten weten waar jullie vandaan komen … LIEFDE. Jullie kennen mij. Ik zal dit stokpaardje nooit loslaten, omdat jullie mij om te beginnen op dit alles attent maakten.
En wij danken jou omdat je nooit opgeeft.
Het is zo moeilijk om het thema vast te houden. We begonnen met te praten over het feit dat sommigen van ons van de schepen komen.
Inderdaad, zo is het … om, als deel van het Goddelijke plan, naar de Aarde te komen in de WETENSCHAP dat WIJ ONS ALLEMAAL ZULLEN VERENIGEN TIJDENS JULLIE LEVEN OP HET AARDSE VLAK.
Maar velen, stel ik me voor, zijn al gekomen en weer gegaan?
Als dat zo was afgesproken … voor die bepaalde ziel.
Ik denk dat het er niet toe doet, kennelijk doet niets dat! Maar, kunnen jullie, in ONZE WAARHEID als ÉÉN GROTE FAMILIE … in alle eerlijkheid zeggen dat in mijn leven … deze GLORIEUZE GEBEURTENIS zal plaatsvinden?
Wanneer alles volgens het Goddelijke plan gaat …
Maar als het Goddelijk is … dan ZAL het toch zeker?
Precies.
Dan …?
Omdat er nog STEEDS VRIJE WIL is, Blossom. Vrije wil is een integraal deel van het Goddelijke plan.
Toch, als WIJ Het Spel ontwerpen terwijl we voortgaan … en de ‘dobbelstenen’ zijn ‘onze keuzes’ … waarom hebben jullie ons dan nog niet laten zien, op een grotere schaal, dat jullie ‘dit pad met ons meelopen’, waar zo velen van ons VERKIEZEN dat dit gebeurt?
Praten we dan nu niet met jou en vertellen je dit?
O jongens! Jullie weten wat ik bedoel.
Wij VOELEN wat je bedoelt. Maar VOEL jij ook niet … dat je beter WEET?
Yep!
Daarin … ZIJN WIJ BIJ JULLIE.
En voor degenen onder jullie die jullie missie kennen … jullie WETEN dat jullie door zullen gaan … groeien IN/ALS/DOOR LIEFDE tot de tijd dat … dat wat JULLIE WETEN dat plaats zal vinden … PLAATSVINDT.
EN WAT ZULLEN JULLIE BLIJ ZIJN.
Zouden jullie zeggen dat het de regeringen zijn en degenen die ‘boven’ regeringen staan, die jullie procedure tegenhouden, meer nog dan het gegeven dat velen ter plekke ‘uit hun klompen zouden schieten’, omdat hun Wezens niet voorbereid waren?
Het is zonder twijfel zo dat wie wij zijn wordt ondermijnd … op grote schaal … zodat wij geen ‘picknick’ kunnen houden. Zoals jullie WETEN … is er sprake van een Hoge betrokkenheid … en de werkelijke reden van ‘onze afbreking’ in jullie jaar 2008. Er heerst grote angst in de rangen van hen die niet begrijpen wie zij zijn …
MAAR LIEFDE OVERWINT ALLES, NIETWAAR?
Zonder enige twijfel.
Waarom dan … sta me een minuutje toe, mijn vrienden … kunnen jullie niet gewoon iets in onze luchten doen om ons een duwtje in de rug te geven? Zoals ik al zo vaak heb gezegd … wij hier beneden zijn moe. Ja, wij kwamen hier als de sterksten van de sterken … (en trouwens, ik voel me nu wonderlijk goed.) Maar velen zijn dat niet. Hun harten en de mijne … vragen jullie weer om een ‘Federation spectaculaire’ te overwegen! Onze Aarde heeft absoluut een OEMPF nodig! Dat zal iedereen jullie vertellen. Misschien was dat geen onderdeel van het plan voordat we kwamen … maar nu zijn we waar we zijn … en vragen we om een verandering in die overeenkomst. (?) Kom aan jongens … doe je feestkleren aan … het is party time!
Blossom … in antwoord daarop willen we graag zeggen dat deze opmerkingen van jou … in tegenstelling tot wat velen denken/geloven … niet in de prullenbak belanden. Zij worden Hoog op de agenda voor overweging meegenomen.
Ik lach, zoals jullie weten, als ik zeg … ‘Misschien zijn er een paar ‘oudjes’ in de directie, die met pensioen zouden moeten gaan en moeten worden vervangen door een paar nieuwe, Hoog ontwikkelde, Federatiejongeren, met nieuwe ideeën over hoe ze tegemoet willen komen aan de behoeften van de grondtroepen.
Misschien.
O jee! Jullie moeten ook lachen. Ben ik misschien alles aan het fantaseren? Zijn jullie misschien een product van mijn fantasie?
Maar zonder jouw fantasie zouden wij helemaal niet op jou kunnen aansluiten. Dus, fantaseer er maar op los, Blossom. Wij … OMDAT wij Eén zijn, ALS Eén van een deel van jullie uitgebreide familie … zijn dankbaar dat je dit doet.
Het is namelijk zo … ik denk hier vaak over na … soms, vraag ik me af of wij (Jullie en Ik) werkelijk een verschil maken. Op andere tijden WEET ik dat we dat doen. Hoe dan ook … diep in mijn ziel … WEET ik dat ik hier kwam om dit te doen … het is een overeenkomst die ik gemaakt heb. Ik kan op elk tijdstip dat ik wil van gedachte veranderen … maar in dit stadium heb ik niet de intentie om dat te doen.
Wij zijn blij om dat te horen.
Ik ben altijd blij om deel te kunnen nemen aan deze conversaties. Verder en omhoog … O ja, ik weet het … er is geen verder en omhoog … uh … [proost] óp de eeuwig bewegende energie! IK HOU VAN JULLIE! Bedankt. Voorlopig tot ziens.
Wij brengen eer aan jullie allemaal op Aarde, die KIEZEN om door te gaan met door te gaan IN/ALS/DOOR/VAN LIEFDE.      
***
De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
Een oproep op 14 februari, die past bij de channeling van vandaag.https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten