zondag, november 30, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
29 November 2014
Vraag en Antwoord - Deel II
Blossom: Hoi vrienden. In de vorige channeling kwam iets naar voren wat ik graag opgehelderd zou zien. Geheel ‘onze’ schuld, daar ik VOEL dat ‘wij’ wisten wat we bedoelden, maar voor de lezers, door hoe zij het lezen, was het wat minder helder. Het gaat over de Grijzen die onder één hoedje spelen met degenen die over de planeet heersen. Je kon het lezen alsof de Grijzen het E.T.-ras waren die gevangen waren genomen. Echter, ik geloof niet dat dit het geval was. Ik had het gevoel dat een ander ras van E.T.’s wordt vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me verhelderen, alsjeblieft?
Federatie van Licht: Welkom, Liefste Zielen, bij de schone zaak, waarin de planeet Aarde in haar Hogere positie wordt gebracht. We zijn ons bewust van het genoemde issue, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelen veel verdriet door wat zij hoorden over de gevangenschap van de E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later op terugkomen, maar laten we eerst de situatie die nu speelt verhelderen.
Het zijn niet De Grijzen die gevangen worden gehouden … ofschoon … dit niet helemaal klopt … omdat ‘sommigen dat wel worden’. Kijk, net zoals in jullie wereld … zijn er ‘afscheidingen’ van hen die graag goed willen doen en hen die alleen op eigen winst uit zijn. Dit is het geval binnen het ras van De Grijzen. Sommige zijn ‘overgestapt naar de duistere kant’ en sommige blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dat is op veel planeten geen zeldzaamheid. Echter vergeleken met het totaal aantal planeten zijn het er … heel weinig.
Dus ja … er zijn een aantal, ten opzichte van de wensen van de duistere zijde ‘non-conformistische Grijzen’, die zijn ‘gebruikt en mishandeld’ en er zijn van datzelfde ras anderen die … zoals wij zeggen … meegaan met hen die kwaad willen doen … zodat aan hun behoeften wordt voldaan.
Wij zijn ons ZEER bewust Blossom, dat jij ervoor gekozen hebt om niet te ver in deze zaken te graven. Wij respecteren dit, doch we zullen een klein beetje informatie geven zodat de vragen over onze vorige channeling beantwoord worden.
Dank je wel. Ik wil niet kinderachtig zijn … maar ik denk dat het wijs is om niet in te zoomen op dit soort materiaal. Velen doen dat al … en dat is oké … maar niet hier. Persoonlijk voel ik niet dat dit bijdraagt aan het omhoog gaan van de trilling, waarvoor we per slot van rekening hier zijn. Kunnen jullie ons dus vertellen wie de E.T.’s zijn die in gevangenschap zitten?
Het zijn non-conformistische gezelschappen van verschillende ‘komaf’. Dat wil zeggen … zij zijn een mix van Wezens van vele plekken … die waren ‘uitgezocht’ vanwege hun talenten en die, toen hen gevraagd werd om te helpen … natuurlijk daarmee instemden. Dus konden we niet zeggen dat ze allemaal van een bepaalde plek kwamen.
Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, was het een omvangrijke missie.
Die verkeerd uitpakte, zo te horen.

In de ogen van Aardlingen.
Maar wat dan nog? Met alle respect, zeggen jullie hiervan ook dat het er niet toe doet?
Het ‘doet er niet toe’ aspect is niet hoe JIJ het VOELT.
Wat er gebeurde in dit bepaalde plan … gebeurde. Net zoals in jullie levens kunnen … mogelijkheden die aan jullie worden gepresenteerd, voor jullie groei … op de ene of op de andere manier bekeken worden. Hoe dan ook groeien jullie door die ervaring, maar welke weg je verkiest te lopen is helemaal aan jullie.
Jullie HOUDING ten opzichte van ALLE DINGEN is helemaal aan jullie.
Onze geliefde vrienden in gevangenschap … zoals we de vorige keer zeiden … zitten niet ‘in hetzelfde schuitje’ als jullie. Daarom verschijnt het anders aan jullie dan het aan hen doet.
Hoe dan? Want jullie zeiden dat zij pijn ervaren als zij worden gemarteld … net als wij.
Dat is waar. Maar, hoe moeten we het stellen? Zij ervaren het vanuit het WETEN/BEGRIJPEN van een Hogere positie. Daardoor wordt de acceptatie van wat met hen gebeurt, ook al is het niet het beste scenario … ‘aanvaard ten behoeve van het team’ … zoals we geloven dat de uitdrukking is. Het maakt deel uit van de hen voorgelegde ervaring … opdat ze dienstbaar kunnen zijn als Het Licht … voor Het Geheel.
Hebben niet velen in jullie wereld hetzelfde gedaan … in naam van hun totale geloof in hun God?
Ja. maar het lijkt allemaal zo ‘naar’. Heel veel mensen vragen zich af waarom zij steeds maar ermee weg kunnen komen … deze bandieten!! Wat me leidt naar de volgende vraag, en ik voel dat er door nogal wat heen geploegd moet worden … de kwestie van de ondergrondse bunkers. Ook hier waren weer veel mensen onthutst om te horen dat ze niet allemaal waren vernietigd.
Wij kunnen slechts praten vanuit ONZE WAARHEID, Blossom. De dingen waar we over spraken gaan nog steeds door in deze verborgen ‘konijnenholen’.
Werden er veel van schoongeveegd en bleven er slechts een paar over, of (hopelijk niet) … was het precies omgekeerd?
We willen graag voorstellen dat jij de mogelijkheid overweegt dat deze ‘bandieten’, zoals jij ze luchthartig noemde …
Alleen maar om de trilling hoog te houden.
Erg schrander zijn. Want als ze dat niet waren … zouden ze zeker niet in die positie verkeren, waarnaar ze zich toegewerkt hebben. Zij zijn van een ras van Wezens dat door niets tegengehouden kan worden om hun behoeften ingelost te krijgen. We kunnen wel zover gaan met te zeggen … dat zij niet voelen zoals jullie dat doen. Zij zijn dermate geobsedeerd door hun hebzucht en behoeften … dat zij in veel gevallen verstoken zijn van emotie in hun Wezen. En toch … verkiezen wij nog steeds om hen ‘verloren zielen’ te noemen, want dat is absoluut wat zij zijn.
Oké, dan … terug naar de bunkers.
Ja. Veel grote ‘onderkomens’ zijn nog steeds intact.
Hoeveel?
Dat weten we niet precies.
Zouden jullie willen spreken over de ‘schoonmaak’ van enkele ervan? Dit is iets waarover ik erg weinig weet.
Naar ONZE WAARHEID … willen we graag zeggen … dat dit niet ons terrein is!
Maar jullie moeten ervan weten … omdat jullie de Toezichthouders van de Toezichthouders zijn … of ‘ontglipte dit aan jullie toezicht’?
Wij zijn ons gewaar van intenties en beschermende maatregelen.
Eigenlijk moet ik hier eerlijk zijn … ik worstel met dit alles, omdat ik me inhoud. Ik voel me beschroomd over de mogelijkheid dat ik misschien dat wat door andere channelers en zeker ook niet-channelers besproken is betreffende deze bunkers, ‘omver kegel’. Ik wil geen doos van Pandora openen. Vooral niet omdat ik me om te beginnen helemaal niet zeker voel over dit onderwerp. Maar we zijn eraan begonnen, dus moeten we het ook beëindigen. Ik zal MIJN BEST DOEN en het dan loslaten …………….
Oké, ik sta op het punt mijn nek uit te steken en mijn hart bonkt … maar ik vraag me af of er OOK MAAR ÉÉN is opgeblazen of opgeruimd … en omdat we nu ‘voor goud gaan’ … ik heb ook gehoord dat vele van dat ‘geslepen volkje’ weggebracht zijn naar een andere planeet/ruimte/plaats en daar vastgehouden worden … om ‘na te denken over wat ze gedaan hebben’. Wat is JULLIE WAARHEID hieromtrent …?
ONZE WAARHEID hieromtrent is JOUW WAARHEID hieromtrent.
O chips! Daar was ik al bang voor. Dat is wat ik dacht op te pikken.
Kijk Blossom … wij VOELEN jouw gedachten over ‘anderen’. Toch kunnen we anderen niet beschermen, alleen om hen in een luchtbel te houden. Hebben we niet heel vaak al gezegd … dat men onderscheid moet maken en ontdekken wat hun eigen Waarheid is? Wij kunnen slechts die van ons geven. Als dat niet resoneert met die van een lezer … we zenden hen geen minachting of oordeel. Wij zenden hen Liefde en gedachten die hen het beste wensen, zodat zij hun weg naar huis kunnen volgen.
Ik heb geen idee wiens ‘Waarheid’ jullie net hebben laten uiteenspatten. Ik weet ook niet wie deze dingen begon te noemen. Ik kan slechts met JULLIE mee gaan, omdat ik jullie VERTROUW. Onze relatie is niet pas gisteren ontstaan. Daarom, ter bevestiging en om verder te gaan … de bunkers … de verwijdering van de slechteriken?
Wij kunnen jullie slechts vertellen dat veel van wat verteld is vanuit een steeds bijgestelde verwachting … om precies die reden verteld werd. Verwachting.
Ik hoorde dat er bewijs was dat deze bunkers verwoest zijn.
Niet meer bewijs dan wij hebben … dat wij met jou praten.
Hallo, hallo. Wat bedoelen jullie precies?
Jij hebt ons in jouw hart gesloten en JOUW bewijs is het GEVOEL dat wij jou geven. Er zijn geen foto’s … klopt dat?
Hé! Als ik wat kiekjes had van jullie terwijl jullie een Pina Colada drinken aan de rand van een zwembad ergens op Hawaï … zouden velen die ‘niet zeker’ zijn over wat ze van jullie moeten denken … zich plotseling heel wat beter VOELEN!
Op dezelfde wijze … hebben jullie bewijs gezien van deze blootgelegde ondergrondse constructies?
Nee. Maar ik ben ook niet gaan kijken. Er zouden er een paar kunnen zijn. Zoals ik al zei heb ik me niet echt hierin verdiept.
Wanneer jullie geen fysiek bewijs hebben … is jullie enige optie jullie GEVOEL. Als jullie dat niet kunnen Vertrouwen … wat kunnen jullie dan wel Vertrouwen?
Da’s waar. Kunnen we dan nu verder gaan? Veel mensen willen weten hoe zij deze gevangenen kunnen helpen, in deze cilinders?
Wij zijn ons bewust van de oprechte reacties van velen hieromtrent. En vanwege alleen al deze reacties … heeft er heel veel verlichting VAN ALLEN/VOOR ALLEN plaatsgevonden. Het helpen van deze zielen is niet anders dan het helpen van Aardse zielen in een soortgelijke situatie.
ZEND LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE.
Neem iedere dag tijd om JULLIE ZIEL en ALLE ZIELEN op te heffen … vanuit het diepste niveau van jullie bestaan.
Ik geloof dat jullie weten van een mijnheer die hard werkt om Wereldwijde Saamhorigheid te verkrijgen door op gezette tijden te mediteren? *Zie de notitie aan het einde van deze boodschap.
Wij weten absoluut van deze GOEDE mijnheer en zijn alsmaar doorgaande, nooit aflatende volharding bij het transformeren van de mensheid naar wat hij WEET DAT HET LICHT VAN WAARHEID is. Wij nemen de gelegenheid te baat om zijn werk te eren en alles wat hij HEEFT gedaan … zowel in woelige als in soepele tijden. Wat hij aanbiedt is inderdaad een prachtige mogelijkheid om de mensheid samen te brengen. Want het is bewezen dat ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ een enorm verschil uitmaakt in het laten stijgen van de trilling.
Wanneer jullie je met elkaar verenigen … is het alsof … we willen graag iets soortgelijks geven aan wat jullie het ‘verbinden van de stippen’ noemen … allemaal op een pagina … die lijken op willekeurige stippen. Maar wanneer zij verbonden worden … laten zij een heel ander plaatje zien. Kracht van aantallen.
Wij willen graag ons ‘praatje’ van vandaag beëindigen met een positieve opmerking.
Lah! O, niet die!
Ofschoon ALLES dat op jullie planeet gebeurt, vanuit één gezichtspunt nogal grimmig lijkt … zijn de dingen vanuit een ander gezichtspunt echt ‘een stap vooruit’ aan het gaan. De zonnestralen zijn helderder en sterker en geven meer Licht aan jullie wereld … wat op zijn beurt de Energieën helpt en de zwaardere transformeert … in de Lichtere.
Alles in het plan … Het Goddelijke Plan … volgt nog steeds het goede spoor.
Wij zijn Zeer Blij.
Leer afstand nemen, lieve vrienden. Want het is niet allemaal wat het lijkt. Er is de donkere kant van de maan en de Zonnige kant … beide zijn aanwezig, maar het hangt af van waarop jullie je willen richten.
Wanneer jullie niet langer op de trilling zitten van deze planeet … zullen jullie glimlachen en zeggen … ‘Aha, NU snap ik het’.
Ik kijk ernaar uit om ‘dit te Snappen’ … heel erg zelfs. Ik zal er nu mee stoppen. Bedankt … dat jullie openheid gaven. Ik hoop zeker dat het geen grote doos van Pandora is. Daar ben ik niet tegen opgewassen … in alle eerlijkheid.  
Wij waren ook eerlijk … wij kunnen niet anders.
Wij HOUDEN VAN jullie. WIJ HOUDEN VAN ALLE LEVEN … en we verlangen slechts te helpen bij zijn ontvouwing.
Nou, als het helpt, vanuit mijn gezichtspunt doen jullie GOED WERK! In Liefde en dank.
Volgende dag
Wederom hallo, vrienden. Ik wilde deze week wat extra tijd toevoegen, zodat wij bijblijven bij alles. Ik waardeer jullie openheid van gisteren en ook al had ik het … wat betreft JULLIE WAARHEID over de bunkers, enz. … moeilijk met de ‘moed die nodig was’ om het uit te zenden … ik aanvaard dat het moet, dus doe ik het.
Er is een ander onderwerp waarover sommige mensen mij schreven en die betreft jullie uitspraken van enige tijd geleden … (20-10-’13) … en ik citeer …
“In feite deed iemand de suggestie om jullie te vragen of jullie een waarschijnlijkheidspercentage kunnen geven dat De Gebeurtenis zal plaatsvinden in 2013, 2014, 2015 … omdat we dan tenminste enig idee zouden hebben wat jullie bedoelen met nabij … zouden jullie ons daarop een antwoord willen geven?
Wij kunnen hierop ‘veilig’ zeggen … dat de waarschijnlijkheid van ons verschijnen voor het einde van 2014 erg groot is.”
Nou … zou ik dit maar al te graag ‘schrappen’ ... maar dat zou voor de lezers … niet juist zijn. Dus, vanuit LIEFDE en VERTROUWEN en vanwege de zeer goede stemming waarin ik ben … wat zouden jullie hierover willen vertellen?
Is dit niet juist één van de belangrijkste redenen waarom jij voor de rol werd aangenomen, Blossom? Om ervoor te zorgen dat ‘niets’ over het hoofd wordt gezien of onder het tapijt wordt geschoven?
Dat kan zijn … Jullie kennen me goed.
Inderdaad. Jij kent ons ook erg goed. En wat betreft dit onderwerp zeggen we, en we verbinden ons erg sterk met jou, dat wij jou alleen Waarheid brengen.
Is het dus erg waarschijnlijk dat jullie je laten zien voor het einde van 2014? Help … ik voel het antwoord al komen … gaan jullie zeggen …
Nee.
Hier is een schop … begin maar te graven.
Wij begrijpen hoe je je voelt.
Begrijp me goed … ik ben niet boos … misschien wat in de war en benieuwd om jullie huidige verklaring voor dit antwoord te horen, dat mensen niet zal weghouden van het lezen van jullie woorden volgend jaar!
Blossom … zoals we al vaak gezegd hebben … dit is geen populariteitswedloop. Zij die resoneren met onze woorden WETEN diep in hun hart … dat wij in Liefde komen en Waarheid bieden. Wat degenen aangaat, die niet hetzelfde VOELEN over ONS … VOELEN wij niet dat wij hun gedachtepatronen MOETEN veranderen. Dat is niet aan ons. Zij moeten over die zaken Vrede en Waarheid vinden in ‘hun’ Wezen. Alleen dat is belangrijk.
Yep. Ik weet het. Daarom ben ik er nog steeds bij. Maar de reden dat het erg onwaarschijnlijk is dat jullie nu verschijnen, is?
Is, omdat wij hebben verkozen om terug te komen op wat we hebben aangeboden, omdat het niet langer overeenkomt met het doorgaande proces van voortgaan met het plan in de hand.
Oooo Lieverds! Sommige mensen zullen niet blij zijn met die verklaring! Ik heb nog eens het woord ‘terugkomen op’ gecheckt en stuitte op ‘Terugtrekken van’ … dat veel aardiger klinkt dan ‘op een belofte terugkomen’ of ‘verzaken’.
En wij danken jou voor jouw onderzoek … want is ‘terugtrekken van’ niet passender?
Voor mij … voor jullie opkomend … ja. Dus geef MIJ nu alsjeblieft de schop … waarom komt het niet langer overeen?
Omdat ‘GEBEURTENISSEN’ op jullie planeet niet langer bevorderend zijn voor zo’n gebeurtenis.
Zijn we/waren we … hier aan het praten over de GROTE GEBEURTENIS … of slechts een Klein Gebeurtenisje, zoals wanneer JULLIE verschijnen als filmsterren?
We zijn niet/waren niet … aan het praten over DE GEBEURTENIS. Maar we hoopten op een kans om ons op een manier te presenteren die iedereen van Aarde een goede reden zou geven om te geloven.
Kijk … met jullie intelligentie en technologie … moet ik … wederom … vragen WAAROM … kreun, kreun, kreun … jullie niet in staat zijn om iets te doen? Wat hadden de raden hierover te zeggen? Nu ik geaccepteerd heb dat ‘dit’ wel degelijk naar de raden gaat?
Zij waarderen jouw bereidheid om door te zetten. Echter, zij kunnen niet per se meegaan met een plan die jullie van Aarde zouden appreciëren, omdat het een ernstige doorbreking van het plan voor het GEHEEL  zou zijn.
Jullie weten het … hè? Ik weet dat jullie dat weten. Dat zo velen het wachten moe zijn en hoe langer dit doorgaat … of we de verklaring voor het niet kunnen opdagen nou accepteren of niet … des te meer mensen gewoon genoeg krijgen … van wat zij als smoesjes gaan zien. Met respect … zien jullie hoeveel schade dit zal berokkenen aan de verwachtingen van die mensen; door te zeggen dat er een grote waarschijnlijkheid is dat jullie tegen het einde van 2014 zullen verschijnen? En dan is het nu zo … dat jullie dat niet kunnen! Dit ziet er in de ogen van ons Aardlingen niet goed uit, jongens … WERKELIJK niet.
Laten we nog een keer openhartig zijn.
Het hart heeft het maar druk vandaag!
Wij gebruiken tijd wanneer wij proberen te helpen … omdat dat is wat jullie vragen. We hebben al vaak gezegd dat ‘tijd’ niet bestaat. Het is een kwestie van fragmentaties … de ene in concessie** na de andere. Wanneer zo’n fragment niet kan gebeuren binnen het daarvoor staande ‘tijdvak’ … dan kan het volgende fragment niet plaatsvinden … tenzij de voorafgaande ‘zijn plaats heeft ingenomen in het schema der dingen’.
Ja, ik had onlangs met iemand een discussie hierover. Wat is volgens jullie wat ‘had moeten’ gebeuren, maar dat niet deed … zodat jullie niet konden verschijnen?
Er is geen samenklontering van gezelschappen geweest. Daarmee bedoelen we … bijeenkomsten van noodzakelijke, belangrijke politieke Wezens … die leven aan de zonnige kant van de straat, zogezegd … die bepaalde documentaties … wederom bij gebrek aan een beter woord … klaar hadden kunnen leggen … waardoor het mooi op zijn plek had kunnen vallen, wat ons vervolgens in staat zou hebben gesteld om wanneer we wilden ‘in jullie luchten te vliegen’ … zonder aangevallen te worden … of zonder invloeden die ons iets anders zouden hebben doen lijken dan we zijn.
Na zo lang gewacht te hebben, Blossom … zou het een schande zijn om ‘het allemaal op te blazen’ … omdat het geduld van sommigen … die het grotere plaatje niet volledig begrijpen, op was … en dat wij ons genoodzaakt voelden om een paar ‘waardepunten’ te scoren. Wij hoeven dat niet te doen. Wij overwegen dat zelfs niet. Het is niet juist om ons te haasten … zo vlak voor de eindstreep … als we het punt zo dicht genaderd zijn dat wij ‘de WAARHEID op jullie deurpost kunnen leggen’. Er staat te veel op het spel … en wij kunnen het niet op een akkoordje gooien.
Wij weten van de behoeften op Aarde en de worstelingen die er bij tijden waren om te proberen om het hoofd boven water te houden. Maar we WETEN dat jullie sterk zijn en je drijvende zullen kunnen houden. Wij WETEN dat gewoon.
Jullie hebben de keuze om in ons woord te VERTROUWEN of niet. Zoals we altijd zeggen … wij vragen jullie geen losgeld. Wij eisen niet van jullie dat jullie ons VERTROUWEN.
Wij vragen jullie … vanuit onze Liefde … om jezelf de vraag te stellen … wat JOUW WAARHEID is … en dat te volgen. Wij vragen jullie niet meer en niet minder dan dat.
Dat VOELT allemaal goed voor mij. En ik heb, meer dan wie ook, mijn faire deel gehad in het onderzoeken van de WAARHEID tussen ons. En weet je wat? Ik maak mezelf kwetsbaar door te zeggen … dat ik jullie in staat acht om ‘ons een kleine Kerstwens’ in een of andere vorm te sturen. En jullie kennen me … ik zou dat niet naar voren brengen als ik het niet voelde!
BANG!
Oeps, ik denk dat ik me zojuist in de voet schoot! Hoe dan ook, het doet er niet toe, nietwaar? Het doet er gewoon allemaal … niet toe! Maar, zoals jullie zeggen … Wij kunnen er absoluut ons stuk aan bijdragen door de trilling Hoog te houden. Dit is mijn belofte aan jullie … Aan ALLEN. We zijn klaar vandaag, voel ik. Heel veel dank … echt heel veel dank voor jullie WAARHEID omtrent deze zaak. Dat is alles wat jullie kunnen geven en ik ben er dankbaar voor.
Ook onze dank aan Ieder Een voor jullie LIEFDE.

******

* GLOBAL MEDITATION COMMUNITY --- “GGF Factor” --- De dagelijkse meditatieve GOOD FEELING FACTOR. Neem contact op met Russ Michael Age-Reveal@aon.at.
** Concessie (contract) (soms een concessie overeenkomst genoemd): een bij contract overeengekomen recht om een bepaald soort bedrijf of activiteit in een bepaald gebied te mogen uitvoeren, met de bedoeling om daar natuurlijke bronnen of noodzakelijke voorzieningen te exploreren en ontwikkelen.
*** De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
**** Een oproep op 14 februari. Altijd goed om te doen, wanneer je je ertoe geroepen VOELT. Alles helpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten