zaterdag, november 22, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 22 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
 22 November 2014
"Vraag en Antwoord" 

Blossom: Blossom Goodchild meldt zich voor dienst … Kaptein! Ik wil graag doorgaan bij waar we vorige week gebleven waren …
Federatie van Licht: Warme groeten aan Ieder Een, nu we verdergaan op onze/jouw onderhoudende manier. We hebben al veel over humor geleerd … naarmate de boodschappen zich door JULLIE jaren heen bleven ontwikkelen. Welkom.
Ik heb me nu verzoend met mijn positie. Laten we dus maar voortvarend van start gaan! Allereerst, zijn jullie in staat om uit te weiden over, zoals jullie het noemden, de vele communicaties die onze regeringen hebben gehad met E.T.’s (in levende lijve) en dat de regeringen hebben verzaakt wat betreft hun beloften?
Wij kunnen hier slechts in beperkte mate over spreken … want, zoals jij eraan werd herinnerd toen je je vanmorgen ging afstemmen … er is veel dat we VERKIEZEN niet te onthullen, omdat het nadelig kan zijn voor jouw veiligheid. Hierom moeten we ervoor waken om niet al te dicht in de buurt te komen van bepaalde WAARHEDEN … voor degenen die ‘een oogje houden’ op dat waarover wij praten. Met degenen bedoelen we … hen die deze boodschappen niet lezen voor de ‘groei van hun ziel’ … maar om te ‘checken’ wat er gezegd wordt en ervoor te zorgen dat het niet teveel onthult.  
Dat kan ik begrijpen … en om je de waarheid te zeggen … ik dank jullie ervoor dat jullie me op deze wijze beschermen. Wat kunnen jullie ons dus wel hierover vertellen?
Wij zijn ons bewust van de Kennis die door mensen in hoge posities op jullie wereld is uitgewisseld. Kennis die tot verbetering van technologie kan leiden en veel zaken kan omzetten van een lagere naar een hogere trilling. Over deze uitwisseling van informatie werd niet ogenblikkelijk beslist, doch het werd heel zorgvuldig overwogen voor dat gebeurde … IN VERTROUWEN.
Het aandeel van degenen van Aarde was dat zij zouden toestaan dat ‘veel’ van deze Kennis ‘over de wereld uitgedeeld’ zou worden om het te helpen GROEIEN … Letterlijk! Maar toen puntje bij paaltje kwam … hielden wij ons aan de afspraak … wellicht is het woord ‘geschenk’ beter op zijn plaats … en deden jullie ‘Aardlingen’ dat niet. Ze hielden namelijk de informatie voor zichzelf en gebruikten het voor geheime operaties en ‘omkoperij’ … en om er zelf winst uit te behalen. Veel van de gegeven Kennis wordt zeer geheim gehouden … want wederom … het had moeten worden gedeeld … de burgers van jullie wereld zouden niet hebben hoeven vertrouwen op dat wat jullie regeringen zeggen dat noodzakelijk is … om orde en rust te bewaren. Want dat wat werd geschonken zou jullie planeet bij heel veel vooruitgang hebben kunnen helpen … in een korte tijd.
Daarom is er besloten dat dergelijke ‘uitwisselingen’ niet meer zouden worden overwogen … want WIJ waren in de steek gelaten … en hebben begrepen dat wat iemand belooft … althans wat door deze mensen wordt verstaan onder beloften … niet bepaald is wat zij bedoelen. Hun agenda was heel anders dan wat ons verteld was.

Ik heb echter gehoord, en het is van horen zeggen … dat er een zekere partij van de ‘Grijzen’ is die samenwerken met hen die alles op Aarde volledig beheersen en dat er uitwisselingen gaande zijn … Is dat waar?
Ja.
Kunnen jullie hierover spreken?
Tot op zekere hoogte. Zoals velen weten heerst er grote geheimzinnigheid omtrent de ondergrondse ‘hangars’ … waar, op een bepaalde manier … een heel nieuwe wereld functioneert binnen zijn ‘poorten’. En deze poorten zijn grondig … meer dan grondig … afgesloten. Alsof de zielen die daar ‘verblijven’ … er letterlijk ‘leven’ … uit angst voor het ‘uitlekken’ van iets van deze geheimzinnigheid.
Ook weer niet zo geheim, want velen van ons weten dat al.
Maar jullie weten het maar tot een bepaalde graad. Veel ervan is niet onthuld.
Jaren geleden had ik, toen ik ging slapen, een visioen van E.T.’s in grote cilinders, gevuld met vloeistof. Een beetje als dode dieren die worden gepreserveerd om op te kunnen experimenteren. Toen zag ik exact hetzelfde op een programma dat ‘De X-Files’ heet. Ik dacht dat ik dit al eens ergens genoemd heb. Houden zij in deze plaatsen veel E.T.’s gevangen?
Ja.
Zijn deze E.T.’s in leven?
Ja … maar niet volledig bewust. Het is of ze in coma zijn … voorlopig.
Tot wanneer?
Totdat degenen die hen daar deden ‘stranden’ besluiten dat zij er één willen ‘wakker maken’ … om te proberen informatie uit hen los te peuteren.
Kunnen jullie hen niet redden?
Nee, vanwege de constructie waarin zij zitten. De dichtheid van het materiaal in die muren is voor /om deze reden ontworpen.
Dat maakt me verdrietig. Veel van deze wereld zou me verdriet KUNNEN doen, als ik het toestond … Maar ik leer om er niet in betrokken te raken. En … het doet er toch niet toe!
In het Grotere Plaatje … maakt het niet uit. Wat wij jullie kunnen vertellen … is
Ik krijg het net gedownload … ik voel me nu beter!
Dat de ziel, zoals met alle levende wezens … niet in de fysieke vorm van dat moment hoeft te blijven. Als jullie slapen gaat jullie ziel ook op reis, toch? Als jullie mediteren … kan je ziel gaan reizen, nietwaar? Als een Menselijk Wezen in coma is … voor lange tijd … kan zijn ziel ervoor kiezen om buiten zijn lichaam te gaan … want er is meestal geen reden om er te blijven. Dat geldt ook voor onze familie, die vastgehouden wordt in deze cilinders … zij hoeven niet … full time … ‘in hun lichaam’ te blijven.
Oké … maar als zij wakker gemaakt worden om informatie aan hen te kunnen ontfutselen … waarom verkiezen ze dan niet om ‘weg te blijven’ van hun lichaam … en gewoon ‘dood’ te zijn, als zij uit de vloeistof worden gehaald … als dat het juiste woord is?
Omdat de ‘dood’ … (als dat het juiste woord is?) plaats moet vinden. Bijna net als de menselijke. Totdat het koord wordt doorgesneden kan het etherische lichaam niet volledig vertrekken.
Hebben E.T.’s een koord?
Ja. Net als bij de mens … is het een verbinding met de fysieke vorm.
Maar, als de ziel van de E.T. er nou gewoon voor kiest om, wanneer het uit de cilinder wordt gehaald, niet ‘terug te komen in’ … wat zou er dan gebeuren?
Dit is moeilijk uit te leggen. Omdat het in feite niet ‘gestorven’ is …
Bij gebrek aan een beter woord …
Het is … of je het nu leuk vind of niet … nog steeds verbonden met het lichaam … en als het uit de ‘beïnvloedende’ vloeistof wordt gehaald … wordt het ‘teruggeschoten’ in zijn fysieke vorm.
Worden ze gemarteld om informatie te krijgen?
Ja. Zij zijn niet gevrijwaard van het VOELEN van pijn.
Oké … dus, wat hebben jullie raden DAAROVER te zeggen?
Er is geen plan om in te breken en hen te bevrijden … als dat het is waaraan je denkt. Omdat het niet mogelijk is … en in het Grote Ontwerp … niet overeenkomt met het plan.
Ik kan voelen dat het op een dieper niveau begrepen moet worden … want voor mij is het, momenteel … te veelomvattend om in woorden te kunnen omzetten. Ik kan er slechts dit van begrijpen.
WIJ DANKEN JE VOOR JOUW BEGRIP EN AANVAARDING.
Maar mag ik nog vragen … hoe deze bepaalde E.T.’s hier terecht zijn gekomen? Hoe werden ze gevangen?
Sommige inderdaad door een crash van hun voertuigen … en andere … doordat zij ‘daar in [fysieke] vorm’ waren om te helpen bij het delen van de Kennis … en toen werden bedrogen en vastgezet.
Alsof … over hoeveel hebben we het hier eigenlijk?
1000 … of daaromtrent.
WAT? Die ondergrondse plaatsen moeten wel uitgestrekt zijn!
Het zijn inderdaad ‘plaatsen’ … niet slechts één plaats.
In vredesnaam, hoe konden er zoveel hier terecht komen?
Wij glimlachen … Want net als jij en velen van jouw soort … hebben ze zich vrijwillig aangemeld.
Wetend wat het risico was?
WETEND … maar ook WETEND wat de keuzes en mogelijkheden waren. Kun je zien en er verbinding mee maken hoeveel overeenkomst wij hebben als EEN FAMILIE? Zitten jullie niet allemaal in hetzelfde schuitje, min of meer … dat jullie je gevangen voelen zitten op een plek die je ‘dof ‘ [ook: mat, afgestompt, lusteloos, geestdodend] maakt.
O ja … ik moet toch eens ophouden een  Klagende Klaasje te zijn! Dus zij boden zich aan om daar te zijn … kwamen ze in ruil voor mensen … zoals in de film ‘Close Encounters’?
Nee. Wij hebben dat niet nodig. Dit maakte geen deel uit van onze missie. Zij stemden ermee in om te ‘gaan’ om ‘fijnere’ manieren te kunnen onderrichten. Om omgangsvormen aan te leren die jullie planeet ten goede kunnen komen. Zij stonden toe dat ze van mens tot mens konden praten … in ruil voor LIEFDE om te helpen en jullie planeet TERUG te brengen naar zijn voormalige Glorie. 
Neem ook alsjeblieft aan … dat deze ‘Wezens’ die deel uitmaakten van dit bijzondere project … een Hoge intelligentie en Liefde bezitten en daardoor in staat zijn om te accepteren ‘waar ze zijn’, op een ander niveau wellicht, dan jullie voor hen VOELEN.
Dat is mooi! Ik moet wel zeggen … 1000! Wat bedoelen jullie met ‘daaromtrent’?
Dat is omdat wij niet in staat zijn om alles wat binnen die bouwwerken plaatsvindt ‘bij te houden’. Daarentegen krijgen we, wanneer mogelijk, ‘een soort verslag’ terug.
Ik heb gehoord … dat al die ondergrondse bunkers waren verwijderd en geleegd.
Met alle respect, Blossom … Dat hoorde je verkeerd.
Jemig! Onze nieuwe relatie is veel meer open. Eh … jullie zorgen voor mijn veiligheid, toch? Jullie stralen me naar boven als het nodig is????!!!
We voelen jouw humor …
Nu glimlach ik … maar geloof me … dat doe ik niet als ik plotseling verdwijn, zoals zo velen deden toen zij over deze dingen praatten.
Blossom … we zullen voorzichtig zijn in wat wij zeggen. Dat doen we altijd. Kijk eens terug naar hoe onze gesprekken zijn ontworpen … gecombineerd met de manier waarop jij toen en nu Voelt over alles.
Geen kans dat … denk je dat?
Ik zou erop willen zweren, als het goed was om te doen … maar dat doe ik niet. Er viel hier een groot kwartje. Echter, hoever kunnen we met het delen van materiaal gaan?
Zover als WIJ WETEN dat veilig is. Dat wat bij velen verwarring veroorzaakte … dat, waarvan velen het GEVOEL hebben dat nog niet duidelijk is … dat waar wij ‘omheen draaien’ … wordt het nu voor velen logischer … de redenen daarvoor?
Nou, voor mij wel … ik kan niet spreken voor anderen. Maar ik kan me dat wel indenken. Het is tijd om te gaan. WOW … dat voelde geweldig! Dank je wel!
JIJ BEDANKT dat jij jouw positie in zijn WAARHEID ACCEPTEERDE … op een Hogere sport van de ladder. Er zijn nog meer treden die geklommen moeten worden … waarop het zal VOELEN alsof het VERTROUWEN opnieuw getest wordt.
Wel, daarmee reken ik af als het zover is … als de ‘mij’ waarin ik dan ben gegroeid … als dat gebeurt. In heel veel Liefde en dank.
Nanu Nanu …
Toen dat in mijn hoofd opkwam moest ik zo lachen … en ik dacht ‘Nee, ik kan dat niet opschrijven’. Toen dacht ik … ‘Ja, dat kan ik wel’. Jullie laten humor doorkomen … (Plus dat ik ‘Nanu’ genoemd wordt door mijn kleinkinderen) We zijn het weer eens, mensen … Laat de trossen los!
*****
De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
Een oproep op 14 februari. Altijd goed om te doen, wanneer je je ertoe geroepen VOELT. Alles helpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten